İngilizce Kız ve Erkek İsimleri - Wordly

İngilizce Kız ve Erkek İsimleri


İngilizce kız isimleri ve erkek isimleri birçok kişi tarafından merak konusu. Zira bazı metinlerde karşımıza bir isim çıktığında eğer ismin hangi cinsiyete ait olduğunu bilmezsek bağlamda sorun yaşıyoruz. Mesela okuduğumuz öyküdeki karakterin erkek mi kadın mı olduğundan emin olamamak gibi. Bazen de gördüğümüz ingilizce isimler in kısaltmalarının tamamını bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Bu yazımda sizler için ingilizce kız isimlerini ve erkek isimlerini derledim.

İngilizce Kız isimleri

 • Abigail: ‘A father’s joy’. ‘Abby.’
  Türkçe anlamı: Bir babanın neşesi. Bu isim son yıllarda popüler hale gelmiştir ve genelde Abby olarak kısaltılmaktadır.
 • Adah: From the Beautiful Scenery, Adornment, Ornament
  Türkçe anlamı: Güzel bir manzaradan kesit, mücevher demektir.
 • Adia: Noble, Gift, Wealthy
  Türkçe anlamı: asil, hediye, varlıklı
 • Alexandra: ‘Defender’ or ‘helper of men’.
  Türkçe anlamı: Koruyucu, insanoğlunun yardımcısı demektir. Genelde Alex olarak kısaltılır, bu da Alexis veya Alexa gibi isimlerin kısaltılmışıyla aynı.
 • Alice: ‘Noble’ or ‘Of nobility’ .
  Türkçe anlamı: Asil, asil bir aileden gelen demek. Allie nickname olarak da Alice yerine kullanılır. Allison ise bu ismin başka bir varyasyonudur.
 • Alis: Noble, Kind, Noble Sort
  Türkçe anlamı: Asil, Nazik, Asil aileden gelen
 • Alyssa: ‘Rational’, ‘alyssum flower’ or ‘sanity’
  Türkçe anlamı: Mantıklı, Alyssum çiçeği veya akıllılık demektir.
 • Amber: ‘Jewel’
  Türkçe anlamı: Mücevher
 • Amelia: Striving/Industrious, ‘Defender’
  Türkçe anlamı: çaba gösteren, çalışkan, savunan kimse
 • Amey :Beloved
  Türkçe anlamı: sevgili
 • Amy: ‘Beloved’ in French.
  Türkçe anlamı: fransızcada sevgili anlamına gelmektedir. Britanyadaki popüler kız isimlerinden biridir
 • Anastasia: ‘One who will be reborn’ or ‘resurrection’.
  Türkçe anlamı: Yeniden doğacak olan kişi, yeniden dirilme demektir.
 • Angelina: ‘Angel’ or ‘messenger of God’. A more common version of the same name is Angela.
  Türkçe anlamı: Melek, tanrının elçisi. Angela’nın daha popüler bir versiyonudur.
 • Ani: Ornament, Beautiful, Variant of Anne / Ane
  Türkçe anlamı: Mücevher, güzel, Anne’in varyasyonu
 • Anna: ‘Grace’. Also used as a nickname for Annabelle
  Türkçe anlamı: Lütuf anlamına gelmektedir. Annebelle’in kısaltılmışıdır.
 • Anya: Inexhaustible, Gracious, Graceful
  Türkçe anlamı: Bitmez tükenmez enerji, zarif
 • Ariel: ‘Lion of God’. It is also spelt as Arielle.
  Türkçe anlamı: Tanrının aslanı. Arielle olarak da telaffuz edilir
 • Arya: ‘Lioness, Noble’.
  Türkçe anlamı: Dişi aslan, asilzade. Aria olarak sıkça telaffuz edilir.
 • Ash: Form of Ashley, Ash Tree Meadow
  Türkçe anlamı: Ashley, Dişbudak Ağacı
 • Ashley: ‘One who lives in the ash tree grove’.
  Türkçe anlamı: dişbudak ağacı bahçesinde yaşayan. Modern ingilizce kız isimlerinden biridir.
 • Audrey: Strength
  Türkçe anlamı: güç
 • Ava: ‘Bird’ or ‘the living one’ or ‘life’. It may also be spelt as Eva.
  Türkçe anlamı: kuş, yaşayan kişi, hayat. Eva olarak da söylenir.
 • Badra: Full Moon, Pretty, Goddess Durga
  Türkçe anlamı: dolunay, hoş, durga tanrıçası
 • Beatrice: ‘She who makes you happy’.
  Türkçe anlamı: mutlu eden kadın. Beatrix de denir.
 • Belinda: ‘Beautiful’. One of its other variants is ‘Bella’. ‘Bright linden tree’ or ‘bright serpent’.
  Türkçe anlamı: Güzel. Bella da denir. Parlak ıhlamur ağacı
 • Bella: ‘Beautiful’.
  Türkçe anlamı: Güzel anlamına gelmektedir. Çoğu ismin sonunda gelir. Annabella, Arabella vs.
 • Bency: Right Hand of Jesus Christ, A Talkative Girl who is Very Scared
  Türkçe anlamı: Yüce Isa’nın Sağ Eli. Çok korkmuş konuşkan bir kız.
 • Berey: Exalted One, Bearer of Victory, True Image, To Help, Berry
  Türkçe anlamı: Zaferi getiren, gerçek imge, yardım eden
 • Bery: True Image, Bearer of Victory, Berry, To Help, Exalted One
  Türkçe anlamı: Berey’in aynısı.
 • Bety: God is My Oath, God is Perfection
  Türkçe anlamı: Tanrı mükemmeldir, tanrı yeminimdir anlamına gelir.
 • Bitsy: God is Perfection, God is My Oath
  Türkçe anlamı: tanrı mükemmel olandır.
 • Brianna: ‘Strong’
  Türkçe anlamı: güçlü
 • Brooke: ‘Little stream’.
  Türkçe anlamı: küçük dere
 • Cadie: Rhythm, A Rhythmic Flow of Sounds, Variant of Cady
  Türkçe anlamı: ritim, seslerin ritmik akışı
 • Cady: Simple Happiness, Hillock, A Rhythmic Flow of Sounds, Pure
  Türkçe anlamı: saf mutluluk, saf
 • Caitlin: ‘Pure’ or ‘unsullied’.
  Türkçe anlamı: saf , lekesiz
 • Callie: ‘Most beautiful’. Callista (beautiful), and Calliope (beautiful voice).
  Türkçe anlamı: en güzel.
 • Candy: Bright, Sweet, Glowing White
  Türkçe anlamı: parlak, tatlı, parlak beyaz
 • Cappi: Caprice, A Lively Piece, Whimsical
  Türkçe anlamı: yaşam dolu
 • Carla: Fem Form of Carl, Womanly
  Türkçe anlamı: kadınsı, Carl’ın kadın versiyonu
 • Carny: Carnival Worker
  Türkçe anlamı: karnaval çalışanı
 • Caroline: ‘Strong’. It is the female version of Charles.
  Türkçe anlamı: güçlü , charles’ın kadın versiyonu
 • Catherine: ‘Pure’ or ‘Clear’.
  Türkçe anlamı: saf ve açık demektir.
 • Cecilia: ‘Blind’.
  Türkçe anlamı: kör
 • Ceila: Form of Cecilia
  Türkçe anlamı: Cecillia’nın değişik versiyonu
 • Charlotte: ‘Free man’ or ‘petite’. Charlie, Carlotta, and Lottie
  Türkçe anlamı: özgür insan , iştah
 • Chloe: ‘Blooming’ or ‘young green shoot.
  Türkçe anlamı: tomurcuk, genç yeşil filiz
 • Christina: ‘Follower of Christ’. Christine, Christiana, Kristina, and Kirsten.
  Türkçe anlamı: isa’nın takipçisi demektir.
 • Claire: ‘Bright’ or ‘clear’.
  Türkçe anlamı: Parlak ve temiz
 • Clara: ‘Bright’ or ‘clear’.
  Türkçe anlamı: parlak ve temiz demektir.
 • Cora: ‘Maiden’ in Greek. Corinna, Korinna and Kora.
  Türkçe anlamı: yunancada hizmetçi demektir.
 • Daisy :‘Day’s eye’ or ‘the daisy flower’
  Türkçe anlamı: Günün gözü demektir. Papatya çiçeği
 • Dandy: God is My Judge
  Türkçe anlamı: tanrı benim yargıcım demektir.
 • Daniella: ‘God has judged’
  Türkçe anlamı: tanrı yargılayandır demek.
 • Danya: Feminine Variant of Daniel
  Türkçe anlamı: Daniel’ın feminen versiyonudur.
 • Deborah: ‘Bee’
  Türkçe anlamı: arı
 • Deena:Divine, God Like, Jacob’s Daughter, Judgement, Valley, Silk
  Türkçe anlamı: İlahi, tanrısal , yakup’un kızı, yargılama, vadi, ipek
 • Delcy: Flower, Sweetness
  Türkçe anlamı: çiçek, tatlılık
 • Delilah: ‘Delight’ or ‘temptress’
  Türkçe anlamı: haz, sevinç, baştan çıkaran

İngilizce Erkek isimleri

 • Aaron: ‘Exalted or ‘High mountain’
  Türkçe anlamı: yüce, engin, yüksek dağ
 • Abel :‘Breath’ or ‘breathing spirit’
  Türkçe anlamı: nefes, nefes alan ruh
 • Abraham: ‘Father of many’
  Türkçe anlamı: herkesin babası
 • Adam: ‘Red’ or ‘to make’.
  Türkçe anlamı: kırmızı, yaratmak, popüler britanya isimlerinden biridir.
 • Aden: Attractive, Handsome
  Türkçe anlamı: çekici, yakışıklı
 • Adrian: ‘A man from Hadria’
  Türkçe anlamı: Hadrialı adam.
 • Alan: ‘Handsome’ or ‘little rock’
  Türkçe anlamı: yakışıklı, küçük kaya
 • Alexander: ‘Defender of men’
  Türkçe anlamı: insanlığın savunucusu
 • Andi :Man, Warrior
  Türkçe anlamı: erkek, savaşçı
 • Andrew: Someone who has exceptional man-like qualities.
  Türkçe anlamı: üstün becerileri olan kişi
 • Anthony :‘Very praiseworthy’ or ‘Flower’
  Türkçe anlamı: övgüye layık, çiçek
 • Asher :‘Fortunate’ or ‘blessed’
  Türkçe anlamı: şans, kutsanmış
 • Ashley/Ashton ‘:Lives in the ash tree grove or ash tree town’.
  Türkçe anlamı: dişbudak ağacının bahçesinde yaşayan. Unisex isimdir.
 • Austin :‘Majestic’ or ‘venerable’
  Türkçe anlamı: muhterem, majestik
 • Avery :‘Ruler of Elves’
  Türkçe anlamı: elflerin yöneticisi
 • Axel :‘The father is peace’
  Türkçe anlamı: barışın babası
 • Ayden/ Aidan: ‘Little fire’
  Türkçe anlamı: küçük ateş
 • Barret :Brave as a Bear,
  Türkçe anlamı: ayı gibi cesur
 • Bart: Rich in Land
  Türkçe anlamı: Bereketli toprak
 • Beau: ‘Beautiful’ or ‘handsome’
  Türkçe anlamı: güzel veya yakışıklı
 • Benjamin: ‘Son of my right hand’
  Türkçe anlamı: sağ elimin oğlu
 • Bennett: ‘Blessed’
  Türkçe anlamı: kutsanmış
 • Berli :Meadow with the Cow Barn
  Türkçe anlamı: inek ahırıyla mera
 • Binky: Field of Beans
  Türkçe anlamı: fasulye tarlası
 • Blake :‘dark complexioned’ b ‘pale’ or ‘bright’.
  Türkçe anlamı: soluk, parlak, karaşın
 • Bobby: Bright Fame, Abbreviation of Robert, Short Form of Robert
  Türkçe anlamı: parlak şöhret, robert’ın kısaltılmışı
 • Bryan: Honourable,
  Türkçe anlamı: onurlu
 • Bryce: Someone who is very fast and quick.
  Türkçe anlamı: çok hızlı ve çevik kişi
 • Bucky: Male Deer, Diminutive of Buck
  Türkçe anlamı: erkek geyik
 • Caleb: ‘Dog’ or ‘A faithful person’
  Türkçe anlamı: köpek, sadık kişi
 • Calvin: ‘Bald’
  Türkçe anlamı: kel
 • Camden :‘From the winding valley’
  Türkçe anlamı: rüzgarlı vadiden
 • Cameron: ‘Crooked nose’ or ‘crooked river’
  Türkçe anlamı: çarpık burun, çarpık nehir
 • Carlo: Strong, Masculine, A Free Man
  Türkçe anlamı: güçlü, maskülen, özgür adam
 • Carlos: ‘Full-grown’ or ‘man’
  Türkçe anlamı: yetişkin, adam
 • Carter: ‘One who transports goods’
  Türkçe anlamı: mücevherleri taşıyan kişi
 • Casey: Alert, Watchful, Vigilant, Wakeful
  Türkçe anlamı: alarm, dikkatli, gözü açık
 • Cayle: Bold
  Türkçe anlamı: gözüpek, cüretkar
 • Fraze: French Town,
  Türkçe anlamı: fransız kasabası
 • Frederick: ‘Peaceful ruler’
  Türkçe anlamı: barış getiren hükümdar
 • Gabriel: ‘God is my strength’ or ‘devoted to God’
  Türkçe anlamı: tanrı gücümdür, tanrıya adanmış
 • Gavin: ‘White hawk’
  Türkçe anlamı: beyaz şahin
 • George: ‘Tiller of soil’ or ‘farmer’
  Türkçe anlamı: filiz, çiftçi
 • Giovanni: ‘God has shown favour’
  Türkçe anlamı: tanrı iyilik gösterendir
 • Graham: ‘Gravelly homestead’
  Türkçe anlamı: çakıllı arazi
 • Grant: ‘Someone who is destined to become great’
  Türkçe anlamı: büyük olmaya kaderi yazılmış kişi
 • Grayson: ‘Son of a steward’
  Türkçe anlamı: kahyanın oğlu
 • Hagan: Strong Defence, Sanctuary, Safe Harbour
  Türkçe anlamı: güçlü savunma
 • Hamil: Carrier, Bearer
  Türkçe anlamı: taşıyıcı, yüklenen
 • Hardy: Strong, Bold, Brave, Daring
  Türkçe anlamı: güçlü, cüretkar, cesur, cesaretli
 • Harrison: ‘Son of Harry’
  Türkçe anlamı: harry’nin oğlu
 • Kacy: Descendant, Descendant of Cathasaigh
  Türkçe anlamı: torun, cathasaigh’in torunu
 • Kaiden/ Kayden: ‘Son of Cadan’ in Gaelic and ‘companion’
  Türkçe anlamı: cadan’ın oğlu, gaelic dilinde eşlikçi
 • Kevin: ‘Someone who is eternally handsome’
  Türkçe anlamı: daimi olarak yakışıklı kişi
 • Kian: Kings, Royal, Ancient
  Türkçe anlamı: kral, kraliyetten, eski
 • Kingston :‘King’s field’
  Türkçe anlamı: kralın tarlası
 • Kirk :Dweller by the Church, Church
  Türkçe anlamı: kilise sakini, kilise
 • Kody: Cushion, Helper, Descendant of the Helpful One
  Türkçe anlamı: minder, yardımcı, yardımcı kişinin torunu
 • Landon: ‘Long hill’ or ‘ridge’
  Türkçe anlamı: uzun tepe, bayır
 • Leonardo: ‘Bold as a lion’
  Türkçe anlamı: aslan gibi cüretkar
 • Levi: ‘Pledged’ or ‘joined’
  Türkçe anlamı: rehinli , birleşmiş
 • Liam: ‘Helment of will’
  Türkçe anlamı: irade
 • Lincoln: ‘Lake settlement’
  Türkçe anlamı: göl bölgesi
 • Logan: ‘Hollow’
  Türkçe anlamı: oyuk

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir