İngilizce Modals Konu Anlatımı - Wordly

İngilizce Modals Konu Anlatımı


ingilizce konu anlatımı

İngilizce Modals Konu Anlatımı

Bu makalede İngilizce modals’ın ne olduğu, ne işe yaradığı ve hangi amaçlarla kullanıldığını inceleyeceğiz. Makalemizi okumadan önce İngilizce modals’lar hakkında genel bir bilgi verelim.

Modals, İngilizce’deki en önemli gramer konularından biridir. Tense ve Modals’lar İngilizce öğrenirken sık karşılaştığımız konulardır. Bu nedenle İngilizce modals’ları öğrenmek gramer ve structure (yapı) açısından çok önemli. Öyleyse İngilizce Modals’ları anlatmaya başlayalım

İngilizce Modals Nedir?

İngilizce Modals, gramatik olarak yardımcı fiil (auxiliary verbs )sınıfına girer. Örneğin, can, may, could, may.. Bunlar birer yardımcı fiildir. Peki İngilizce modal’ların Türkçe karşlığı nedir?

Modals’ları kafa karıştırmaması açısından Türkçe’deki “kipler” olarak sınırlandırabiliriz. Kipler genel anlamda fiilere gelen, ihtimal, gereklilik ve yeterlilik belirten ifadelerdir. Örneğin,

Ben yü-ze-bi-li-rim – I can swim

Türkçe cümlede yüzebildiğimizi belirtmek için -ebilmek  ifadesini kullandık . İngilizce’de ise -ebilmek anlamını verebilmek için can kullandık. Özetle, İngilizce modallar yetenek, olasılık ve gereklilik belirtirken kullanılan yardımcı fiillerdir.

İngilizce Modals Tablosu

İngilizce öğrenme sürecini kolaylaştırmak için görsel kaynaklardan destek almak çok önemli. Özellikle İngilizce’de zorlanılan konulardan olan Modals’ları, kuru kuru ezberlemek yerine cümle içinde görmek, telaffuzunu öğrenmek ve pratik yapmak daha verimli olur. Aşağıda İngilizce Modals’ların tablosunu bulabilirsiniz.

İngilizcede Perfect Modals Nedir

İngilizcede Perfect Modals’lar, Present Perfect Tense içinde oluşmuş Modal’lardır. 3 farklı Perfect Modals vardır. Bunlar,

 1. Must + have + V3 –> (yapmış, etmiş olmalı – güçlü tahmin anlamında)

Must + have + V3 kalıbını, geçmişte yaşanmış ve çok yüksek ihtimal gerçekleşmiş olaylardan bahsederken kullanırız.

 1. Can’t/Couldn’t + have + V3 –> (yapmış, etmiş olamaz)

Can’t/Couldn’t + have + V3 kalıbını, geçmişte tahminen gerçekleşmemiş olayları anlatırken kullanırız.

 1. May/might/could + have + V3 –> (yapmış, etmiş olabilir – tahmin anlamında)

May/might/could + have + V3 kalıbı ise, geçmişteki herhangi bir olayın düşük olasılıkla gerçekleştiğini ifade ederken kullanırız. Şimdi İngilizce Perfect Modals örnek cümlelerini inceleyelim.

İngilizce Perfect Modals Cümle Örnekleri

İngilizce Perfect Modals konusuna göz attıktan sonra şimdi örnekleri ve Türkçelerini inceleyelim.

I could have had accident last night – Dün gece kaza geçirebilirdim

If I stay in my normal job, I may have been a millionaire – Normal işime devam etseydim şimdiye milyoner olmuştum belki

I could have won the race if I ran much more fast – Daha hızlı koşsaydım yarışmayı kazanabilirdim

They must have been at home last night because their lights were on – Dün gece evdeydiler (tahmin) çünkü ışıkları açıktı

You must have been so tired last night after sport – Dün gece spordan sonra çok yorgun olmuş olmalısın

Jack must have cheated in the exam because he got 100 points even his top grade ise 20 – Jack sınavda kopya çekmiştir çünkü 100 puan aldı (en yüksek notu 20 olmasına rağmen)

She couldn’t have gone because her pursue is on me – O gitmiş olamaz çünkü cüzdanı burada

It couldn’t have rained so much, if it could, you should be wet now – Çok yağmur yağmıyor sanırsam. Aksi taktirde ıslanırdın

He may have had nasal operation because he said he can’t breath comfortably – O burnundan rahat nefes alamıyor. Burun ameliyatı geçirmiş olabilir

You can’t have eaten all food because it was for five people – Tüm yemeği yemiş olamazsın çünkü yemek 5 kişi içindi

 

İngilizcede Modal Verbs Nedir?

Modal verbs’ler, İngilizce’deki kipler olarak tanımlanabilir. Bu kipler, yukarıda da belirttiğimiz üzere, olasılık, ihtimal ve gereklilik anlamlarında kullanılır. Modal verbs örnekleri aşağıda verilmiştir:

Can – Could

May – Might

Will – Would

Must

Should

Modal Verbs’leri pekiştirmek için aşağıdaki İngilizce modals örnek cümlelerini inceleyelim

İngilizce Modal Verbs ile Cümle Örnekleri

 1. I can swim like a proffesional – Bir profesyonel gibi yüzebilirim
 2. You shouldn’t smoke too much. It is unhealthy – Çok fazla sigara içmemelisin. Sağlığa zararlı
 3. You must be patient until you get what you want – İstediğini alana kadar sabırlı olmalısın
 4. Jane will be six years old next year – Jane seneye altı yaşında olacak
 5. We will be late to class. Hurry up! – Derse geç kalacağız. Acele et
 6. You may have heard this music, but it is very nice – Bu müziği daha önceden duymuş olabilirsin, fakat çok güzel.
 7. Will Alex be there? – Alex orada olacak mı?
 8. I bought her some hot dogs because I thought she might be hungry – Ona biraz sosis aldım çünkü aç olabileceğini düşündüm
 9. Might I enter in? – Girebilir miyim?
 10. She said she would visit her sister tomorrow – Yarın kız kardeşini ziyaret edeceğini söyledi

 

İngilizcedeki En Çok Kullanılan Modals (Kipler) Nelerdir?

En çok kullanılan İngilizce Modals’ları şu şekilde sıralayabiliriz.

Can – Could, Should, Must, Be able to, Will, Would

İngilizce modals konusunu öğrenirken bu modallara dikkat etmekte fayda var. Çünkü sık sık kullanılırlar ve nadir kelimelerdendir (function verbs).

İngilizcede Can Modals Kullanımı

Can fiili, -ebilmek anlamında kullanılan bir modal’dır. Can daha çok yetenek belirtirken kullanılır. Yani bir eylemi yapabiliyorsak “can” kullanırız. Yüzmek, koşmak, zıplamak ve tırmanmak gibi…

Aynı zamanda soru sormak için de kullanabiliriz. Bu tüm modallar için geçerlidir. Soru yapmak için modal’ı başa getirmemiz yeterlidir.

Son olarak, olumsuz halinden bahsedelim. Can’ı olumsuz yapabilmek için not ekini getirmemiz yeterli. Cümle olumsuza dönecektir. Aşağıdaki can örnek cümlelerini inceleyelim

İngilizcede Can Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Can you drive slowly? – Yavaş sürebilir misin?
 2. My brother can speak three languages – Kardeşim üç dil konuşabiliyor
 3. Can you show what you won? – Ne kazandığını gösterebilir misin?
 4. I did my best to pass the exam but I can’t still pass it – Sınavı geçmek için elimden geleni yaptım ama hala yapamıyorum
 5. I can’t swim when it is deep – Derin olduğunda yüzemiyorum
 6. We can always start from zero – Her zaman yeniden başlayabiliriz
 7. There are always something that you can do. Even if you declare bankrupcy – Her zaman yapabileceğiniz bir şey vardır. İflas etsen bile!
 8. You can not park there – Oraya park edemezsin!
 9. You can go out after finishing your homework – Ödevini bitirdikten sonra dışarı çıkabilirsin
 10. If you see Jessica, can you say her my hi? – Jessica’yı görürsen ona selam söyle – söyleyebilir misin?

Can ve Could ile daha fazla konu anlatımına ulaşmak için tıklayın

İngilizcede Could Modals Kullanımı

Could fiili, genellikle can fiilinin geçmiş hali olarak anılır. Geçmiş zamanda kullanılabilir fakat sadece geçmiş ile sınırlı değildir. Bunun yanı sıra can gibi “yetenek, olasılık ve gereklilik” belirtirken kullanılabilir.

Can ve Could filleri aynı zamanda izin istemek için kullanılabilir. Could biraz daha resmiyken, can biraz daha informal’dir.

Diğer bir kullanımı ise rica ve istektir. İngilizce istek ve rica konusunda bize epey kolaylık sağlıyor. Sadece can ve could değil aynı zamanda diğer modallar’da rica ve istek belirtirken kullanılabilir. Could, Can’e göre biraz daha kibar bir üslup ifade eder.

Son olarak Can ve Could’ın olasılık belirttiğini söyleyebiliriz. Fakat Can, Could’dan daha yüksek ihtimal belirtirken kullanılır. Şimdi Could örnek cümlelerini inceleyelim.

İngilizcede Could Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. When I was 18 years old, I could climb so fast when compared to now – 18 yaşındayken şimdiye göre çok hızlı tırmanabiliyordum
 2. We wanted them to come early if they could – Mümkünse erken gelmelerini istedik
 3. It was so dark that we couldn’t see anything – O kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremiyorduk
 4. She left out before I could say anything – Ben bir şey söyleyemeden o dışarı çıktı
 5. Could I use your pen? – Kalemini kullanabilir miyim?
 6. I couldn’t have reached even I went out early. Your house is so far – Erken çıksaydım bile yetişemezdim. Sizin eviniz çok uzak
 7. I wish I could motivate myself – Keşke kendimi motive edebilseydim
 8. Could we meet tomorrow? – Yarın buluşabilir miyiz?
 9. Excuse me. Could you explain where is the Mosque? – Pardon. Caminin nerede olduğunu söyleyebilir misin?
 10. You couldn’t sign on behalf of others – Başkaları adına imza atamazsın

 

İngilizcede Should Modals Kullanımı

İngilizce’de should genellikle tavsiye vermek anlamında kullanılır. Aynı zamanda soru anlamında da kullanılabilir. Örneğin,

Spor yapmalısın – You should do sports

Dışarı çıkabilir miyim? – Should I go out

Şimdi should ile ilgili cümlelere bakalım

Daha fazla bilgiye ve konu anlatımına ulaşmak için Should konu anlatımı makalemize bakabilirsiniz.

İngilizcede Should Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. You shouldn’t smoke – Sigara içmemelisin
 2. If you are anxious, you should explain to me. I am your friend – Eğer endişeliysen bana ne olduğunu anlatmalısın. Ben senin arkadaşınım
 3. You should board a flight rather than take a bus – Otobüse binmektense uçağa binmelisin
 4. Should I invite them to the party? – Onları partiye davet etmeli miyim?
 5. You should be more patient when you face difficulties – Zorluklar ile karşılaştığında sabırlı olmalısın
 6. There should be rules in a class to sustain autonomy of teachers – Öğretmenin otonomisini sürdürebilmesi için sınıf içinde kurallar olması gerekir / olmalıdır
 7. She said that I should see a dentist – Bir dişçiye görünmemi söyledi
 8. He should have written his essay until now – Makalesini şu ana dek yazması gerekiyordu
 9. Where should we meet tomorrow? – Yarın nerede buluşalım?
 10. If you are working at Human Resources, you should check your e-mails often – İnsan Kaynaklarında çalışıyorsan maillerini sık sık kontrol etmelisin

 

İngilizcede Must Kullanımı

İngilizce’de Must’ın birkaç kullanım alanı vardır. Bunlar,

 • Zorunluluk ( Gelecek – Geçmiş)
 • Gereklilik ( Gelecek – Geçmiş)
 • Güçlü Tavsiye
 • Vurgu
 • Güçlü Tahmin

Peki bunca kullanım alanını ezberlemek zorunda mıyız? Cevap: Hayır. İngilizce’nin bir güzel yanı ise cümle içinde yardımcı fiillerin anlamlarını sırıtmasıdır. Yani context (bağlamsal) olarak hangi anlamda kullanıldığını anlayabiliriz. Bunun için ise bol bol reading (okuma) ve örneklerle çalışma yapmamız gerekmektedir.

Must diğer modallarda olduğu gibi fiilden sonra kullanılır. Olumsuz yapabilmek için ise not eki getirilir. Soru yapmak için cümlenin en başına getirilmelidir. Şimdi must ile ilgili örnekleri inceleyelim.

Must ile ilgili daha fazla konu anlatımına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

İngilizcede Must Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Vegetables must be conserved in fridges – Sebzeler buzdolabında muhafaza edilmeli
 2. You must get some sleep – Biraz uyumalısın
 3. You must be highly-skilled to get that translator job – Bu tercümanlık işini alabilmek için çok yetenekli olman gerekiyor
 4. You mustn’t smoke here – Burada sigara içemezsin (yasak)
 5. I must call the police. There are two people forcing the our door – Hemen polisi aramalıyım. Kapımızı zorlayan iki adam var.
 6. We must get fuel oil to reach Ankara – Ankara’ya ulaşabilmek için yakıt almamız gerekiyor
 7. I must say, you look amazing – Bunu itiraf etmeliyim ki, harika görünüyorsun
 8. My father has been driving through the day, he must be tired – Babam gün boyudur araba kullanıyor. Epey yorgun olmalı (güçlü tahmin)
 9. They must have been at home yesterday because their lights were on – Onlar dün gece evdelerdi çünkü ışıkları yanıyordu
 10. You must pass this exam or you will fail the class – Bu sınavı geçmen gerekiyor aksi takdirde sınıfta kalacaksın

 

İngilizcede Be Able to Kullanımı

Be Able To, Can ile hemen hemen aynı anlama ve kullanıma sahiptir. Bir şeyi yapabilmek, üstesinden gelmek ve başarıyla tamamlamak anlamında kullanılır. Bir şeyi yapabilmek için fiziksel ve mental güç, yetenek, zaman, para ve fırsat olarak yeterli olduğumuzu belirtmek için be able to modal’ı kullanılır. Gelin şimdi be able to örneklerini inceleyelim.

Be Able To ile daha fazla konu anlatımına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

İngilizcede Be Able to Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. Will Jessica be able to deal with given homeworks? – Jessica verilen ödevleri yapabilecek mi?
 2. You are able to do it – Sen bunu yapabilirsin
 3. I am so sorry that I haven’t be able to come to the meeting on time – Çok üzgünüm. Toplantıya vaktinde gelemedim
 4. It is excellent being able to watch you on the pitches – Seni sahalarda görebilmek harika
 5. He wasn’t able to comprehend what I meant – Ne demek istediğimi tam olarak kavrayamadı
 6. I was fired and I wasn’t able to get foods. I hadn’t money– Kovulmuştum ve yemek bile alamıyordum. Param yoktu
 7. They will not able to catch up us – Bizi yakalayamayacaklar
 8. Do you trust in yourself? Are you able to overcome those situations – Kendine güveniyor musun? Bu durumların üstesinden gelebilecek misin?
 9. Your brother is able to understand computer literate – Senin kardeşin bilgisayarın dilinden anlıyor
 10. Our teacher has assigned us to write 4 essays in a 2 days. Will we able to do them? – Hocamız 2 günde 4 makale yazmamızı istedi. Yapabilecek miyiz?

 

İngilizcede Will Kullanımı

İngilizce’de will en çok kullanılan modallardan biridir. Will, çoğunlukla gelecekte gerçekleşecek planlı olaylardan bahsedilirken kullanılır. Bunun yanı sıra rica ve şart cümlelerinde kullanılır.

Will’in kullanımı çok basittir. Diğer modallarda da olduğu gibi,

Özne + Will + Fiil şeklinde cümle yapısı oluşturulur.

Will ile soru cümleleri kurmak için ise,

Will + Özne + Fiil formülü kullanılır.

Şimdi will ile ilgili örnek cümleleri inceleyelim

İngilizce’de Will Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. I will do my best to pass the exam – Sınavı geçebilmek için elimden geleni yapacağım
 2. My nephew will be six years old next year – Yeğenim seneye altı yaşında olacak
 3. The bus leaves at 9:00, therefore, we won’t catch it
 4. Will Adam join the party? – Otobüs 9’da kalkıyor. Bu nedenle yetişemeyeceğiz
 5. As you know, it will not be easy to study everyday – Bildiğin üzere her gün çalışmak kolay olmayacak
 6. There will be some problems when you starts the engineer – Motoru çalıştırdığından birtakım problemler olacak
 7. Our sales officer will call you to offer a price – Satış temsilcimiz size fiyat teklifi sunmak için arayacak
 8. The albums will be ready on wedding night – Nikah gecesine albümler hazır olacak
 9. You will be dismissed if you don’t obey the rules – Kurallara uymazsan atılırsın / atılacaksın
 10. Will you ask Cara to bring your books? – Cara’dan kitaplarını getirmesini isteyecek misin?

 

İngilizcede Would Kullanımı

İngilizce’de would, geçmiş perspektifini kullanarak gelecekten bahsederken kullanılır. Örneğin, 1 hafta önceki bir konuşmanızda 2 gün sonrası için konuşmak gibi. Cümle içinde görecek olursak,

Yarın doktora gideceğini söylemişti – He said he would go to the doctor. (İki olayda geçmiş zamanda yaşanmıştır)

Would aynı zamanda,

 • Rica
 • Şartlı Cümle (IF CLAUSES)

içeren ifadelerde kullanılır.

Kafanızdaki soru işaretleri tam olarak gitmedi mi? Öyleyse Would kullanımı ile ilgili diğer makalemize bakabilirsiniz.

İngilizcede Would Modal (Kip) ile Cümle Örnekleri

 1. It wouldn’t be hard to find way if we brought a map – Harita getirseydik yolu bulmak zor olmayacaktı
 2. She said she would want his father to give her money – Babasından para isteyeceğini söylemişti
 3. We predicted there would be problems in his presentation because he didn’t work on it. – Sunuma çalışmadığı için problem yaşayacağını zannetmiştik
 4. I thought you would have been at home that last night but I saw your Instagram stories and you were at a party – Dün gece evde olduğunu düşünmüştüm fakat Instagram story’lerine bakınca partide olduğunu anladım
 5. What time would it be appropriate to meet? – Hangi vakitte buluşmamız uygun olur?
 6. There was nobody who would help me – Bana yardım edecek kimseler yoktu
 7. I would hate to being late – Geç kalmaktan nefret ederdim
 8. If I were you, I wouldn’t ponder too much – Senin yerinde olsaydım çok fazla düşünmezdim
 9. Would you like to help me? – Yardım etmemi ister misin?
 10. Would you prefer coffee or tea? – Çay mı kahve mi tercih edersiniz?

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir