İngilizce Must Mustn't Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler - Wordly

İngilizce Must Mustn’t Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


MUST-MUSTNT-KONU-ANLATIMI

Must mustn’t İngilizcede bulunan modallardan biridir. Bu modal zorunluluk ve yükümlülükten bahsederken sıkça kullanılır. Bu makalede ilk önce Must mustn’t ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve sonra must mustn’t konu anlatımı yapacağız.

MUST MUSTN’T NEDİR?

Obligation (zorunluluk) modal’ı olan Must mustn’t günlük hayatta pek sık kullanılmaktadır. İki tür bağlamda kullanılabilir. Birincisi güçlü bir tavsiye iken ikincisi ise zorunluluktur. Aynı zaman bu tür durumlardan bahsederken have to da kullanılabilir. İngilizcede Modal başlığında bulunan Must mustn’t gereklilik ifade ederken de kullanılabilir.

MUST MUSTN’T NASIL KULLANILIR?

Bu modal verbsleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Must mustn’t kullanıldıktan sonra fiil getirilmelidir.
 • Must ve fiil arasına herhangi bir kelime veya ifade konulmaz
 • Eğer yasak belirtiliyorsa farklı bir çeviri yapılmalıdır
 • Must mustn’t’ın geçmiş zamanı olan must have V3 cümleye farklı bir anlam yükler

 

MUST MUSTN’T KONU ANLATIMI

İngilizcede must pek tercih edilen bir modal verbler’den biridir. Zorunluluk ve gereklilik ifade ederken kullanılır. Günlük hayatta pek kullanılır. Mesela yarın mutlaka dişçiye gitmeniz gerekiyor ve randevunuz var. Saat 13.00’de orada olmanız gerekiyor. Bu bir sorumluluktur ve yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu cümleyi oluştururken must yapısını kullanmalıyız. Cümlemiz “I must go to the dentist tomorrow at one o’clock.” şeklinde olacaktır.

Must’ın zorunluluk dışında bir kullanımı ise güçlü tavsiye verirken kullanılmasıdır. Tavsiye modal’larından biri olan should yerine must tercih edilebilir. Örneğin, bir arkadaşınız derslerine çalışmıyor ve sınavlar yaklaşmış durumda. Arkadaşınıza tavsiye verirken eğer must kullanırsanız vermiş olduğunuz tavsiyenin etkisi güçlenecektir. Eğer should kullanırsanız verdiğiniz tavsiye must’a nazaran daha az etkili olacaktır. İngilizce çevirisine bakacak olursak “ You must study hard” ya da “You should study hard” şeklinde olacaktır.

Bunun yanı sıra yasak ve yapılması hiç tavsiye edilmeyen durumlardan da bahsederken must mustn’t yapısını kullanabiliriz. Örneğin, kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu ve cezaya neden olacağını ifade ederken mutlaka must kullanmalıyız. Bir yerde sigara içmek yasaksa yine bu durumu ifade ederken must kullanırız.

 • You must stop when you see the red light – Kırmızı ışıkta durmalısın
 • You mustn’t smoke here – Burada sigara içmemelisin/içmen yasak

Eğer bu modalin nerelerde nasıl kullanıldığını anladıysak şimdi must ile ilgili cümleleri inceleyelim.

 • You must come early to the class – Sınıfa erken gelmelisin
 • I must catch that bus – Bu otobüse yetişmem gerek
 • He must be respectful to me – Bana karşı saygılı olmalı
 • We mustn’t smoke here because it is illegal – Burada sigara içmemeliyiz çünkü yasak
 • She mustn’t spend so much money on clothes – Kıyafetlere bu kadar para harcamamalı
 • I must wake up early tomorrow because I have work – Yarın erkenden uyanmam lazım çünkü gitmem gereken bir işim var
 • You must be tired after all of the exams – Bunca sınava girdikten sonra yorgun olmalısın
 • They must be at home right now because their lights are on – Onların şu an evde olması lazım çünkü evin ışıkları yanıyor
 • Do you mean I mustn’t drive a car without driver license? – Ehliyetim olmadan araba sürmemem gerektiğini mi söylüyorsun?
 • It must be correct answer. I checked it many times – O kesinlikle doğru cevap olmalı çünkü birçok sefer kontrol ettim

İngilizcede bir konuya çalıştıktan sonra o konuya dair örnekleri incelemek konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu nedenle must konu anlatımının ardından must ile ilgili cümleler incelemeliyiz. Yukarıdaki örneklerin yanı sıra sitemizde bulunan örnekleri de inceleyebilirsiniz.

 

İngilizce Must Kullanımı ve Cümle Yapısı

Must kullanımı ile özellikle sınavlarda karşımıza birçok soru gelmekte. Bunun yanı sıra IELTS ve TOEFL gibi sınavların yazılı aşamalarında must kullanımı ile karşılaşmaktayız. Şimdi must örneklerini inceleyelim.

Must kullanılırken cümle yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Subject (Özne) + MUST + Verb (Fiil)

 • I must go to the doctor

I – Subject

Must – Modal

Go – Verb

Olumlu cümle kurmak için yukarıdaki formül kullanılmalıdır.

 • He must be careful while crossing roads – Yoldan geçerken dikkat etmeli
 • You must follow those directions to complete your homework – Ödevini tamamlamak için yönergelere uymak zorundasın
 • Children must be educated firmly – Çocuklar iyi bir şekilde eğitilmeli
 • Students must listen to teachers – Öğrenciler öğretmeni dinlemek zorundadırlar
 • Youth must be respectful to old people – Gençlik, yaşlılara saygı duymalı
 • People must obey the rules of social community – İnsanlar toplum kurallarına uymak zorundadırlar
 • Social rules must be in favor of folk – Sosyal kurallar toplumun lehine olmalıdır.
 • You must get permission to enter the room of manager – Yöneticinin odasına girebilmek için izin alman gerekli
 • There must be inspectors for storekeepers – Esnaflar denetlemek için müfettişlerin olması gerek

Must’ın ardından should konu anlatımına ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz

İngilizce Mustn’t Kullanımı ve Cümle Yapısı

Mustn’t kullanımı olumlu cümle yapısıyla hayli benzerdir. Sadece olumsuzluk eki olan not kullanılmalıdır. Cümle yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Subject (Özne) + MUSTN’T (MUST NOT) + Verb (Fiil)

 • You mustn’t listen to music so loudly – Çok yüksek sesle müzik dinlememelisin

You – Subject

Mustn’t – Modal

Listen – Verb

Olumsuz cümle oluşturabilmek için yukarıdaki formül kullanılmalıdır. Şimdi mustn’t ile ilgili cümlelere bakalım

 • You mustn’t spend much time in front of computer – Bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmesen iyi olur
 • He mustn’t break the rules – O kuralları çiğnememeli
 • You mustn’t cheat during exams – Sınav sırasında kopya çekmemelisin
 • People mustn’t be engaged with telephones while driving – İnsanlar araba sürürken telefonla uğraşmamalı
 • Children mustn’t be left at home alone – Çocuklar evde tek başına bırakılmamalı
 • People mustn’t smoke at confined spaces – Kapalı alanlarda sigara içilmemeli
 • People mustn’t spit on the floor – İnsanlar yere tükürmemeli
 • You mustn’t underestimate your friends – Arkadaşlarını küçümsememelisin
 • He mustn’t yell at people – O insanlara bağırmamalı
 • We mustn’t make noise – Gürültü kirliliği yapmamalıyız

Mustn’t ifadesi hem güçlü tavsiye verirken hem de yasak durumlardan bahsederken kullanılır. Have to’nun olumsuzu olan don’t have to ile karıştırılmamalıdır.

İngilizce Must ve Should Arasındaki Fark Nedir?

Must Should farkını incelemek için ilk önce bu konuları detaylıca öğrenmekte fayda var. Sitemizde bulunan should konu anlatımına çalışabilirsiniz. Must konu anlatımı ise bu makalede yapılmaktadır.

Must ve should farkı gayet açık ve kolaydır. Must modal’ı zorunluluk ve yükümlülük ifade etmek için kullanılır. Güçlü bir tavsiye vermek için de kullanılabilir. Should ise genel hatlarıyla tavsiye ve nasihat vermek için kullanılır. Must ile should’un karıştırılabileceği tek nokta ikisinin de tavsiye anlamında kullanılabilmesidir. Fakat must güçlü bir tavsiye ima ederken; should daha ılımlı ve yumuşak bir tavsiye ima eder. Özetleyecek olursak:

MUST – Güçlü tavsiye, zorunluluk ve yükümlülük

SHOULD – Normal tavsiye verirken

Şimdi must ve should’u daha iyi anlamak için örneklere bakalım. Çeviriler kimi zaman aynı olabilir fakat anlamsal olarak must her zaman daha güçlüdür.

 • You must go to school – Okula gitmelisin (%80)
 • You should go to school – Okula gitsen iyi olur (%60)

 

 • We mustn’t be late to class – Ne olursa olsun sınıfa geç kalmamalıyız
 • We shouldn’t be late to class – Sınıfa geç kalmasak iyi olur aslında

 

 • You should take your pills – İlaçlarını alsan iyi olur
 • You must take your pills or you will be hospitalized again – Ya ilaçlarını alacaksın ya da tekrar hastaneye kaldırılacaksın

Görüldüğü üzere must’lı cümleler ciddi bir tavsiye anlamındayken should’lu cümleler tavsiye gücü olarak daha hafiftir. Her ne kadar must genellikle zorunluluk (obligation) anlamında kullanılsa da, tavsiye anlamında da kullanılabilir. Should ise genel olarak tavsiye vermek anlamlarında kullanılır.

İngilizce Must ile Örnek Cümleler

 • We must arrive early than you – Senden önce varmamız gerekiyor
 • You must be ready by 11.00 o’clock – Saat 11’e kadar hazır olman gerekiyor
 • They must return to house immediately – Hemen eve dönmeleri gerek
 • I must go to the house right now – Şuan acilen eve gitmem gerekiyor
 • He must fulfill the document – Belgeyi doldurmaları gerek
 • People must obey the rules of society – İnsanlar toplum kurallarına uymak zorundadırlar
 • Students mustn’t waste their time – Öğrenciler vakitlerini boşa harcamamalılar
 • People must be retired when they are 65 – İnsanlar 65’ine kadar emekli olmalı
 • We must study hard – Çok sıkı çalışmamız gerekiyor
 • They must be happy right now because the exam was easy – Şuan onların mutlu olması gerekiyor çünkü sınav kolaydı
 • You must stop the car right now because the police is signing – Polis işaret ettiğinden arabayı durdurman gerekiyor
 • I must read books before sleeping – Uyumadan önce kitap okumam gerekir
 • She must have an excuse – Bir mazareti olmalı
 • They must be at home right now because their shoes are in front of door – Şuan büyük ihtimal evdedirler çünkü ayakkabıları kapının önünde
 • You mustn’t exercise firmly before practising – Sıkı bir antrenman yapmadan önce egzersiz yapman gerekir.

 

İngilizce Must ve Mustn’t ile Soru Cümleleri

 • Must we go to the museum? – Müzeye gitmek zorunda mıyız?
 • Must I wake up early? – Erken uyanmak zorunda mıyım?
 • Must I wait for you for a long time always? – Ben seni her zaman uzun süre beklemek zorunda mıyım?
 • Must they stay us for two weeks? – Onlar bizde iki hafta kalmak zorundalar mı?
 • Must we sign the mortgage? – İpoteki imzalamak zorunda mıyız?

 

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir