İngilizce Müzik Aletleri, Anlamları ve İngilizce Müzik Terimleri - Wordly

İngilizce Müzik Aletleri, Anlamları ve İngilizce Müzik Terimleri


İngilizce müzik aletlerini bilmek eğer müzikle de ilgiliyseniz sizin için çok eğlenceli olabilir. Ayrıca müzik aletlerinin isimlerini ve müzik terimlerini öğrenerek günlük konuşmada kullanmanız gereken kelimeler öğrenip dil hakkındaki kültürünüzü daha da ilerletebilirsiniz.

Bu yazımızda size İngilizcede en çok kullanılan müzik aletlerinin isimlerini ve anlamlarını aynı zamanda da İngilizce müzik terimlerini vereceğiz. Vereceğimiz bu kelimeleri ve terimleri örnek cümleler içinde de kullanıp konuyu daha çok pekiştirmenizi sağlayacağız.

“A” ile başlayan müzik aletleri

Acoustic guitar Akustik gitar

Accordion Akordeon

Alphorn Çoban borusu  (çok yaygın kullanılan bir müzik aleti ismi değildir)

“B” ile başlayan müzik aletleri

Bass drum Bas davul

Bass guitar Bas gitar

Banjo Banço

Bagpipe Gayda

Bell Çan

Bouzouki Bozuki

Balalaika Balalayka

“C” ile başlayan müzik aletleri

Cello Çello

Clarinet Klarnet

Cymbals Zil

Contrabass Kontrabas

Classical guitar Klasik gitar

“D” ile başlayan müzik aletleri

Drum Davul

“E” ile başlayan müzik aletleri

Electric guitar Elektro gitar

Electric organ Elektrik org

“F” ile başlayan müzik aletleri

Flute Flüt

Fiddle Keman

French horn Daire şeklilli çalgı borusu

“G” ile başlayan müzik aletleri

Guitar Gitar

Grand piano Kuyruklu piyano

Gong Gong

“H” ile başlayan müzik aletleri

Harp Arp

“K” ile başlayan müzik aletleri

Kettledrum Orkestra davulu

“L” ile başlayan müzik aletleri

Lyre Lir

Lute Ud

“M” ile başlayan müzik aletleri

Mandolin Mandolin

Maracas Marakas

Melodeon Küçük org

“O” ile başlayan müzik aletleri

Oboe Obua

Organ Org

Oud Ud

“P” ile başlayan müzik aletleri

Piano Piyano

Percussion Perküsyon

Piccolo Pikolo(küçük flüt)

“S” ile başlayan müzik aletleri

Saxophone Saksafon

Snare drum Trampet

Sousaphone Suzafon

“T” ile başlayan müzik aletleri

Trumpet Trampet

Tuba Tuba

Trombone Trombon

Tambourine Tef

Tabla Tabla

“U” ile başlayan müzik aletleri

Ukulele Ukulele (havai gitari/ dört telli gitar)

“V” ile başlayan müzik aletleri

Viola Viyola

Violin Keman

Vibraphone Vibrafon

Violoncello Viyolonsel

“X” ile başlayan müzik aletleri

Xylophone Ksilofon

İngilizce Müzik Terimleri ve Türkçeleri

Amplify Yükseltmek

Acoustic Akustik

Artist Sanatçı

Audio Ses

Album Albüm

Acapella Çalgısız koro

Ambient Ambiyant (ortama ve ambiyansa uygun olan müzik olarak tanımlayabiliriz)

Bass Bas

Beat Vuruş

Band Müzik Grubu

Chord Akort

Chorus Koro ya da nakarat

Classical music Klasik müzik

Chord progression Akord bağlantısı

DJ

Fan Hayran

Genre Tarz

Groove Bu kelime bir müzik için kullanıldığında genellikle pop ya da jazz müziğin ritminden bahsetmek içindir

Harmony Armoni

Hit song Hit şarkı

Half step Yarım perde

Instrumental Enstrümental

Interval Aralık

Jamming Spontane ve doğaçlama bir şekilde müzik yapılmasını tanımlamak için kullanılan bir kelimedir

Karaoke Karaoke

Listen Dinlemek

Live Canlı

Lyrics Şarkı sözleri

Music Müzik

Microphone Mikrofon

Musical notes Müzik notaları

Melody Melodi

Note Nota

Note duration Nota süresi

Orchestra Orkestra

Octave Oktav

Play music Müzik çalmak

Producer Yapımcı

Pitch Ses bölgesi

Recording Kayıt

Remix Remix

Rhythm Ritim

Singer Şarkıcı

Soundtrack Soundtrack

Sharp Diyez

Scale Dizi

Song Şarkı

Treble clef Sol anahtarı

Tune Ezgi, melodi

Tempo

Track Şarkı

Vocal Sesli

Whole tone Tam perde

İngilizce Enstrüman Çeşitleri ve Türkçe Çevirileri

  • String instruments Yaylı çalgılar
  • Woodwind instruments Nefesli enstrümanlar
  • Percussion instruments Vurmalı çalgılar
  • Keyboard instruments Klavyeli müzik aletleri

İngilizce Müzik Enstrümanlarının Cümle İçinde Kullanımı

My little brother has been playing drums since his childhood. He has a sense of music all the time.

Küçük kardeşim çocukluğundan beri bateri çalar. Her zaman bir müzik kulağı var.

The guitar’s sound in this song makes my ears bleed!

Bu şarkıdaki gitarın sesi kulaklarımı kanatıyor!

Can you turn up the volume? I really love piano concertos!

Sesini biraz açabilir misin? Piyano konçertolarını gerçekten çok severim!

I started to play ukulele last year. It has 4 strings and it is a very easy to play instrument.

Ukulele çalmaya geçen sene başladım. 4 tane teli var ve çok kolay çalınan bir enstrüman.

I like to listen to songs which has harp melodies in it because it helps me to relieve my stress.

İçinde arp ezgileri olan şarkılar dinlemeyi seviyorum çünkü stresimi atmama yardımcı oluyor.

My grandfather used to play mandolin to us when we were little.

Büyükbabam biz küçükken bize mandolin çalardı.

I think playing saxophone is really difficult because you should have a strong exhalation.

Bence saksofon çalmak çok zor çünkü güçlü bir nefesin olması gerekiyor.

My friend has been playing violin since we started to university three years ago.

Arkadaşım üç sene önce üniversiteye başladığımızdan beri keman çalıyor.

When I came to Turkey for a work trip, it was a pleasure to listen to clarinet at dinners in some restaurants which has live music.

İş gezisi için Türkiyeye geldiğimde canlı müzik olan bazı restaurantlarda, akşam yemeklerinde klarnet dinlemek çok hoşuma gidiyordu.

Electric guitar is my favourite instrument. I like to listen to electric guitar solos on my way to work in the mornings.

Elektro gitar benim favori enstrümanım. Sabahları işe giderken elektro gitar soloları dinlemeyi çok seviyorum.

İngilizce Müzik Terimlerinin Cümle İçinde Kullanımı

I listen to classical music while I am studying. It is an old habit of me and my mother. She was a violinist at an orchestra before she got retired.

Ben çalışırken klasik müzik dinlerim. Bu benim ve annemin eski bir alışkanlığıdır. Annem emekli olmadan önce bir orkestrada kemancıydı.

They do acapella and I think they are great at it!

Akapella söylüyorlar ve bence bunda çok iyiler!

The last album of the band is my favourite.

Grubun en son albümleri benim en sevdiğim.

We cannot find harmony on the chorus part of the song.

Şarkının nakarat kısmında uyum sağlayamıyoruz.

I learned some chords on the ukulele and now I can play three songs with them.

Ukulelede bazı akorlar öğrendim ve şu an onlarla üç şarkı çalabiliyorum.

The beat hits different when you listen to this song alone.

Şarkının ritmi, yalnız dinlendiğinde daha farklı bir etki yaratıyor.

Genres of these songs are different.

Bu şarkıların türleri farklı.

My favourite thing in this movie is its soundtracks, they made this film deeper.

Bu filmde en sevdiğim şey filmin parçaları(şarkıları), filmi daha derinlikli kılıyor.

I am a vocalist of a rock band.

Ben bir rock grubunun vokalistiyim.

Me and my friends went to karaoke last night. One of my friends was able to hit the higher notes!

Ben ve arkadaşlarım dün gece karaokeye gittik. Bir arkadaşım en yüksek notaya kadar çıkmayı başardı!

İngilizce Enstrüman Çeşitlerinin Cümle İçinde Kullanımı

I can play some woodwind instruments such as flute, saxophone and clarinet. They say I have a strong breath.

Ben flüt, saksofon ve klarnet gibi bazı üflemeli çalgıları çalabiliyorum. Güçlü bir nefesim olduğunu söylerler.

My brother is into keyboard instruments. His aim is to become a DJ someday.

Kardeşim klavyeli müzik aletlerine oldukça ilgili. Amacı günün birinde DJ olmak.

I am going to watch my friend tonight with the orchestra. She will be sitting on the string instruments part.

Ben bu akşam arkadaşımı orkestra ile beraber izlemeye gideceğim. Yaylı çalgılar kısmında oturuyor olacak.

My interest in percussion instruments started when I was 7 and just learned to play the xylophone.

Benim vurmalı çalgılara olan ilgim 7 yaşındayken ksilifon çalmayı yeni öğrendiğimde başladı.

He plays electric organ which is a keyboard instrument.

Klavyeli bir muzik aleti olan elektro org çalıyor.

İngilizce Şarkı Söylemek Nasıl Öğrenilir?

İngilizce öğrenirken şarkı söylemek İngilizcenizi geliştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle de bunu öğrenmek önemlidir. Öğrendiğiniz bazı yapıları, kalıpları ve kelimeleri cümle içinde kullanabilmenize yardımcı olur. Aynı zamanda şarkı söylerken kelimeleri düzgün telaffuz etmeye çalışacağınızdan telaffuzunuzu da kuvvetlendirir.

Müzik zevkiniz ne olursa olsun öğrendiğiniz dilde şarkı söylemek sizin o dilin kültürü ile iç içe olmanızı sağlar ve günlük konuşma dilini güncel olarak takip etmenize olanak sağlar. Şarkı söylerken kelimeleri telaffuz edebildiğinizi gördüğünüzde kendinize olan güveniniz de artar ve bu şekilde İngilizceyi kullanmayı daha doğal hale getirmiş olursunuz.

İnglizce öğrenme yolculuğunuzda çok önemli bir aşamayı geçmenize yardımcı olacak bu aktiviteyi nasıl yapabileceğinize bakalım!

Söylemek istediğiniz şarkıyı seçin

Şarkı seçerken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta şarkının zorluk seviyesidir. Eğer sesinize çok güvenmiyorsanız içinde yüksek notalara çıkılan şarkıları seçmekten kaçınmalısınız. Konuşma sesinizi kullanacağınız şarkılar tercih edebilirsiniz.

Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken bir önemli unsur ise şarkıdaki cümle yapılarının ve kelimelerinin zorluk seviyesidir. Eğer İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız içinde daha basit cümle yapıları içeren şarkılar seçebilirsiniz.

Başlangıç seviyesindeyseniz söylemek için seçebileceğiniz bazı şarkı önerileri;

  • The Beatles-Let It Be
  • Queen- I Want To Break Free
  • Harry Styles- Watermelon Sugar
  • Fools Garden- Lemon Tree
  • Nancy Sinatra, Lee Hazlewood- Summer Wine
  • Queen- Friends Will Be Friends

Şeçtiğiniz Şarkının Sözlerine Çalışın

Öncelikle şarkının sözlerinde bilmediğiniz kelimeleri bulun ve bunların anlamlarına bakın. Şarkının sözlerinin anlamını bilirseniz, şarkının havasına uyum sağlayarak daha rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz.

Anlamını öğrendikten sonra da eğer bilmiyorsanız kelimenin nasıl telaffuz edildiğine bakın ve şarkıyı söyleme aşamasına geçmeden önce kendinizi hazırlayın.

Söylemek istediğiniz şarkıyı defalarca dinleyin

Eğer seçtiğiniz şarkıyı çok fazla dinlerseniz göreceksiniz ki yavaş yavaş ağzınıza takılmaya başlayacak. Bu şekilde İngilizce olarak şarkı söylemeyi daha doğal bir şekilde edinebilirsiniz.

Nakarat kısımları akılda kalıcı ve rahat söylenebilen şarkılar tercih ederseniz şarkının ağzınıza daha kolay takılacağını göreceksiniz.

Şarkıyı kısım kısım çalışın ve şarkıcının sözleri söyleme şeklini taklit etmeye çalışın

Şarkıyı söylemeye başlarken bunu kısımlara ayırarak yaparsanız daha rahat öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda taklit etme yötemiyle de sözleri çok rahatlıkla kavrayabilirsiniz.

Şarkıyı söylemeye başlayın

Bu aşamada ise arka planda söylemek istediğiniz şarkıyı ilk olarak sözleriyle açın ve ona eşlik ederek şarkıyı söylemeye başlayın.. Sözlerini iyice ezberleyip şarkıyı benimsedikten sonra karaoke şeklinde yani şarkıyı sözleri olmadan sadece müzikli şekilde açın ve o şekilde söylemeye çalışın.

Eğer karaoke halinde şarkıya uyum sağlayıp söyleyebiliyorsanız tebrikler, artık İngilizce olarak şarkı söyleyebilirsiniz demektir!

Cansın Aslandere

İngilizce her zaman hayatımın bir parçası olmuştur. Hayatımın bu parçasını aynı zamanda blog yazıları yazarak sizlerle paylaşmaktayım. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir