İngilizce Ölçü Birimleri - Wordly

İngilizce Ölçü Birimleri


İngilizce Ölçü Birimleri

İngilizce Ölçü Birimleri

Unit of Measure yani bir diğer ismiyle İngilizce ölçü birimleri başta Britanya imparatorluğu olmak üzere dünya genelinde birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Ölçü birimlerini günlük hayatta her zaman kullanırız. Pazarda, markette veya sokakta sürekli ölçü birimleri ile karşılaşırız. Peki bu ölçü birimleri neye dayanır? Evrensel ölçü birimi var mıdır? Türkiye’de kullanılan ölçü birimleri İngiliz ölçü birimleri ile benzerlik gösterir mi? Tüm bu soruların cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

Kendi ülkemizde ölçü birimleri Türkçeleştirilmiştir ve kaynağını evrensel ölçü birimlerinden alır. Örneğin, kilogram diğer bir deyişle kg tüm dünyada kullanılmaktadır ve 1kg her zaman 1000 grama eşittir. Diğer bir ölçü birimi ise metredir. Tüm dünyada olmasa da birçok ülke tarafından metre ölçü birimi kullanılmaktadır.

Ülkemizde kullanılan ölçü birimleri ile herhangi bir şeyi hesaplamak, yol tarifi vermek veya ölçmek oldukça kolaydır. Fakat yabancı ölçü birimleri buna pek izin vermez. Türkiye’de “100 metre git ardından kavşaktan dön” cümlesi kolaylıkla kurulabilirken başka bir dilde bunu ifade etmek hayli zorlaşabilir. Örneğin, yabancı dil olarak İngilizce konuşulan ülkelerde ölçü birimleri daha karmaşık haldedir. Kimi ülkelerin ölçü birimleri Türkiye’nin  ile çok farklıdır. Mesela Amerika’da bir çay kaşığı Türkiye’deki bir tatlı kaşığına denk gelir. Bunun gibi ölçü birimleri farklılıkları bazen ithalat-ihracat konusunda problem yaratabilir.

Şimdi kısaca ölçü birimlerinin tarihine bakalım. Ölçü birimlerinin ortaya çıkışının temel amacı tüm dünyada evrensel bir eşitlik sistemi yaratmaktır. Yani burada ölçülen 1 kg domates ile Arjantin’de ölçülen 1 kg domatesin eşit olması gerekmektedir. Eğer bu ölçü birimlerine gerek duyulmamış olsaydı dünyada özellikle ticaret hususunda birçok sıkıntı ortaya çıkacaktı. Eskiden kullanılan takas sistemi için de ölçü birimleri gerekliydi. Bunun gibi birçok sebepten dolayı uluslararası ölçü birimleri hazırlanmıştır.

Ölçü birimleri genel hatlarıyla kendi içerisinde iki farklı sistem bulundurmaktadır: Krallık Ölçü Birimleri ve ABD Ölçü Birimleri.

Krallık Ölçü Birimleri adından da anlaşıldığı üzere ilk önce krallık ile yönetilen ülkelerde benimsendi. Ardından 1824’de gelen kanun tasarısı ile günümüze uyum sağlanması amaçlandı. Bu ölçü birimi aynı zamanda İmparatorluk Birimleri olarak da bilinir. Bu ölçü birimi genel Büyük Britanya İmparatorluğu tarafından resmi olarak kullanıldı. Gelişen dünya şartları yüzünden birimlerde değişikliğe gidilmesi üzerine çoğu ülkede metrik sisteme geçildi. Fakat bu ölçü birimi birçok ülke tarafından kullanılmaya devam edildi. 1965’te resmi olarak Birleşik Krallık’da metrik sisteme geçilmiştir. Başta ABD olmak üzere İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerince bu sistem kullanılmaktadır. Metrik sistem “ yarda, mil, inç ve deniz mili” gibi ölçü birimlerine sahiptir.

Metrik sisteme geçilmesinin nedeni birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bunun nedeni metrik sistemin daha çok bilimsel ve ampirik olmasıdır. Yani gözlemsel ve deneyseldir. Deneyler yapılarak bu tür ölçü birimleri ortaya çıkmıştır. Krallık Ölçü Birimleri ise daha çok insanların doğa ve pratik hayatı göze alarak ortaya çıkardığı bir İngiliz ölçü birimleri sistemidir. Kısaca ölçü birimleri tarihinden bahsettik şimdi ölçü birimi nedir ona bakalım.

İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMİ NEDİR?

Ölçü birimi genel hatlarıyla bir kurala göre bir maddenin veya objenin sayısal değerini belirlemek amacıyla yapılan bir hesaplamadır. Hesaplama yapılırken kullanılan değişkenler yani ölçüler ölçü birimlerini oluşturur. İngilizcede ise ölçü birimi unit of measure olarak adlandırılır. Yukarıda yapılan tanım amacıyla kullanılır.

İNGİLİZCE ÖLÇÜ BİRİMLERİ NE ZAMANDIR KULLANILMAKTADIR?

Ölçü birimlerinin tarihi Mısır’a kadar dayanmaktadır. Fakat kaynaklarda Yunanların geometri bilgisi ile harmanlayarak bilimsel bir dayanağa dayandırdığı görünüyor.

İNGİLİZCEDE ÖLÇÜ BİRİMLERİNİ BİLMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bunun birçok nedeni vardır. Örneğin, eğer yurtdışında bir yerde Türk esnaflık yapıyorsanız ve bulunduğunuz bölgede İngiliz ölçü birimleri kullanılıyorsa siz de ona değişkenlere göre mal alıp satmalısınız. Bunun yanı sıra eğer mal alıyorsanız satıcı hesaplama yaparken İngiliz ölçü birimlerini kullanacaktır ve siz de o türden malınızı almanız gerekmektedir.

Eğer akademik alanda İngilizce fen bilimlerine ilginiz varsa veya üniversitede bu tür bölümleri okuyorsanız İngiliz ölçü birimleri isimlerini bilmeniz gerekmektedir. Hesaplama yaparken bu tür birimleri karşınıza çıkabilir veya hoca sınavda sorabilir.

En son olarak eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve yol tarif edecekseniz İngiliz uzunluk ölçü birimlerini bilmek zorundasınız. Çünkü size yol soran kişi feet veya Inch İngiliz ölçü birimlerini kullanarak tarif isteyebilir.

İNGİLİZCE ÖLÇÜ BİRİMLERİ NELERDİR?

İngilizce ölçü birimleri altta liste şeklinde verilmektedir. Bunlar metrik sistem uzun birimleridir ve bu ölçü birimleri birçok ülkede resmi bir şekilde kullanılmaktadır.

METRİK ÖLÇÜ BİRİMLERİ TÜRKÇE KARŞILIKLARI
TonneTon
KiloKilo
GramGram
CentimetreSantimetre
MilimetreMilimetre
MetreMetre
HectareHektar
KilometreKilometre
LitreLitre
CentilitreSantilitre
MililitreMililitre
İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMLERİTÜRKÇE KARŞILIKLARI
OunceOns
StoneTaş (6.3kg değerinde)
PoundPound
TonTon
Inchİnç
Foot1 foot = 0.3048m
MileMil
YardYard
Pint0.473 litreye denk gelir
Acre4047 metre kareye denk gelir
Gallon3.785 litreye denk gelir

 

İngilizce Ağırlık Birimleri

Ağırlık birimi olarak İngiltere’nin ve Türkiye’nin kullandığı pek çok ortak ölçü birimi bulunmaktadır. Şimdi bu ölçü birimlerine ve anlamlarına bakalım ardından örnek cümleleri inceleyelim.

Kilogram – KG : Bu ölçü birimi neredeyse tüm ülkelerde kullanılır ve hep 1000 grama eşit gelir. Kısaltması kg şeklindedir ve alt birimi gramdır. İngiliz ölçü biriminde 2.20 lb yani pounda denk gelir.

Tonne – T: Bu İngiliz ağırlık birimi de çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve hep 1000 kilograma denk gelir. Kısaltması T şeklindedir ve alt birimi kilogramdır. İngiliz ölçü biriminde 1 ton 0.98 ton olarak bilinir.

Gram – G: Bu İngiliz ağırlık birimi ise uluslararası çapta kullanılmaktadır ve 1000 miligrama denk gelir. Kısaltması G’dir ve alt birimi miligramdır. İngiliz ölçü birimlerinde karşılığı 0.035 oz (ounce)’dir.

İngilizce ölçü birimleriyle ilgili örnek cümleler:

 • One kilogram is equal to a thousand grams – Bir kilogram bin grama eşittir
 • A ton equals a thousand kilos – Bir ton bin kiloya eşittir
 • Ton is a unit of measure and it is larger than kilogram but less used – Ton ölçü birimi kilogram dan büyüktür fakat daha az kullanılır
 • Gram as a unit of measure is preferred by many businesses – Ölçü birimi olarak gram pek çok işletme tarafından tercih edilmektedir
 • Kilogram as a unit of measure is more than gram and kilogram equals to one thousand grams – Kilogram ölçü birimi gramdan daha fazladır ve bir kilogram bin grama denk gelir
 • In weight measurement units, tons are used mostly in industry. A ton equals a thousand kilograms and an average car weighs between 1 and 3 tonnes – Ağırlık ölçü birimlerinde ton daha çok endüstri alanında kullanılmaktadır. Bir ton bin kilograma denk gelmektedir. Ortalama bir araba ise 1 ile 3 ton arasında bir ağırlığa sahiptir.

İngilizce Uzunluk Ölçü Birimleri

İngiliz ölçü birimleri tablosu ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki listede verilmiştir.

İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMLERİTÜRKÇE KARŞILIKLARI
Meter 1Metre
Milimeter 1000Milimetre
Centimeter 100Santimetre
Kilometer  1km = 1000mKilometre

 

 • Metrenin İngilizce kısaltması M şeklindedir. Alt birimi Yard’dır
 • Milimetrenin İngilizce kısaltması Mm şeklindedir. Alt birimi Inch’tir.
 • Santimetrenin İngilizce kısaltması Cm şeklindedir. Alt birimi Foot’tur.
 • Kilometrenin İngilizce kısaltması Km şeklindedir. Alt birimi Mile’dir.

İngilizce uzunluk birimleriyle ilgili cümleler

 • One thousand meters equals one kilometer – Bin metre bir kilometreye eşittir
 • Meter as a unit of measure is no greater than kilometer – Ölçü birimi olarak metre kilometreden büyük değildir
 • The smallest unit of length among imperial units is millimeters – İngiliz ölçü birimleri arasında en küçük uzunluk ölçü birimi milimetredir
 • One meter equals one hundred centimeters and this rule is valid all over the world – Bir metre yüz santimetreye eşittir ve dünyanın her yerinde bu kural geçerlidir
 • The greatest length among imperial units is kilometers and is often used in everyday life – İngiliz ölçü birimleri arasında en büyük uzunluk kilometredir ve günlük hayatta sık sık kullanılır
 • One thousand millimeters equals one meter – Bin milimetre bir metreye eşittir
 • We usually use meters when measuring in daily life. We use kilometer to describe directions. For more detailed measurements, we use centimeters and millimeters – Günlük hayatta ölçüm yaparken genellikle metre kullanırız. Yol tarif ederken kilometre kullanırız. Daha detaylı ölçümlerde ise santimetre ve milimetre kullanırız

Kraliyet Ölçüm Birimlerinin Metrik Sisteminden Farkı Nedir?

Bahsettiğimi üzere ağırlık ve uzunluk ölçerken iki farklı sistem kullanırız. Bunlar metrik sistem ve kraliyet ölçüm sistemidir. İngilizlerin kullandığı ölçü birimleri Kraliyet sistemine dayanmaktadır. Fakat çoğu ülkede İngiliz ağırlık sistemi kullanılmaktadır. Örneğin, Amerika’da uzun bir zamandır metrik sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde fit, inç ve pound cinsinden metre birimleri kullanılmaktadır.

Bu iki sistemin farklılığı birinin bilimsel olmasıyken diğerinin pek sistematik olmamasıdır. Yani Kraliyet Ölçüm Birimleri bilimden ziyade insanoğlunun pratik ihtiyacını gidermeye yönelik çıkmış bir ölçü birimleri sistemidir. Diğer taraftan Metrik Sistem ise daha çok deneysel olup bilimsel dayanaklıdır. Metrik sistem şu an dünyada en çok kullanılan sistemdir ve uluslararası geçerliliği vardır.

Bu iki sistem arasındaki farklar aşağıdaki listede detaylı bir şekilde verilmiştir.

Metrik Ölçü BirimiKraliyet Ölçü Birimi
Ondalık sayı sistemine dayalıdırFarklı sayı birimleri kullanır
Yüzdelik dilimler ile uyumludurYüzdelik dilimler ile entegrasyonu zordur
Küçük ve büyük rakamlara uyum sağlayabilirBüyük rakamları ölçmekte zorlanılır ve küçükleri ölçerken gereksiz işlemler yapılır
Mekanik ve elektriksel ölçümler yapılabilirYapılamaz
Uluslarası ölçü birimlerine sahiptirKısıtlı ülkeler tarafından kullanılmaktadır
Taban alanı, enerji tüketimi ve hacimler gibi basit hesaplamalar kolaydırBu tür ölçümler yapılabilir fakat hayli karmaşıktır

 

İngilizce Konuşan Ülkelere Göre Ölçü Birimi Farklılıkları Nedir?

İngilizce konuşulan ülkeleri ile diğer ülkeleri kıyasladığımızda ölçü birimleri konusunda farklılık görebiliriz. Örneğin, ABD ve İngiltere’de foot- feet İngiliz ölçüm birimi kullanılır ve şekilde hesaplamalar yapılır. 3 metreye eşittir. Feet ölçüm birimini genellikle uzunluk, kısalık ve kısa mesafeleri ölçmek için kullanıldığı görülür.

Diğer bir yabancı ölçüm birimi ise Yard’dır. Bu İngiliz ölçü birimi ise genellikle Amerika, Kanada ve futbol maçlarında temel birim olarak kullanılır. Yard ölçüm birimi pek sık kullanılmaktadır.

1 YARDA KAÇ METREDİR?

1 YARDA = 0,9144 metreye denk gelmektedir. 100 YARDA ise 91.44 metreye denktir.

Diğer bir İngiliz ölçü birimi ise Mile’dir. Bu ölçüm birimi uluslararasıdır. Geleneksel bir uzunluk birimidir ve birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. 1 milimetre 1,609344 km’dir.

İngiltere ve Amerika’da yukarıdaki ölçü birimleri kullanılmaktadır. Diğer ülkelere bakacak olursak, örneğin, Avustralya’da yine çoğunluk metrik sistem kullanılmaktadır. Metre, santimetre; gram ve kilometre metrik sistemin ölçüm birimlerindendir.

Uluslararası ölçü birimleri metrik sisteme dayanmaktadır. Kraliyet Ölçü Birimi sadece Amerika, Liberya ve Burma tarafından kullanılmaktadır. Metrik sistem ise geri kalan ülkelerde kullanılmaktadır.

Hangi ülkede hangi ölçüm sisteminin kullanıldığını bilmek pek önemli olmasa da ileride bir gün işinize yarayabilir. İngilizce ölçü birimlerini öğrenmek hesaplama yaparken işinizi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle bu sistemleri genel kültür olarak bilmekte bile fayda var.

 

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir