İngilizce Panda Özellikleri ve Panda İngilizce Tanıtımı - Wordly

İngilizce Panda Özellikleri ve Panda İngilizce Tanıtımı


İngilizce Panda Özellikleri ve Panda İngilizce Tanıtımı

Başlangıç seviyesinde, İngilizce hayvan tanıtımı konusuna denk gelmeniz mümkün. İngilizce hayvan özelliklerini bilmek, size yeni tanıştığınız kişiler ile basitçe iletişim kurma fırsatı verebilir. İngilizce hayvanları tanımanın ve anlatabilmenin diğer faydaları dışında, günlük hayatta basit diyaloglar kurabiliyor olmayı sağlaması, bu konu üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor. Beş, altı ve yedinci sınıf İngilizce derslerinde de karşımıza çıkan bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi, konu ile ilgili hazırlanmış yazımızda bulabilirsiniz. Bu yazının devamında ise, İngilizce panda özellikleri ve İngilizce panda tanıtımı ile ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. 

İngilizcede Panda Ne Demektir?

İngilizcede panda, Türkçede olduğu gibi panda demektir. Kelimenin eş anlamlıları arasında; red – panda, giant – panda, panda – bear, bear – cat, cat – bear, ailurus – fulgens, coon bear gibi yapılar bulunmaktadır. 

İngilizcede Panda Sözcüğünün Kökeni Nereden Gelmektedir?

‘Doğu Asya’ya özgü iyi ayrı memeli türünün adı’ yapısından gelen panda kelimesi, hem Fransızca, hem de İngilizcede bu şekilde anılmaktadır. Kelimenin Fransızcası, Nepalce bir kelimeden alıntıdır. 

Panda Hakkında İngilizce Sorular

Bu kısımda, pandalar ile ilgili İngilizce soruları, bu soruların Türkçe karşılıklarını ve sorulara verilen cevapların hem İngilizcesini hem de Türkçesini inceleyebilirsiniz. 

Pandaların Kaç Bacağı Vardır?

Pandaların dört adet bacağı bulunmaktadır. Peki pandaların hızı nasıldır? Pandaları diğer dört bacaklı canlıların çoğundan ayıran bir özellik, pandaların oldukça yavaş hareket etmesidir. Koşma hızları, insanların koşma hızından bile yavaş olan pandaların en hızlı olanları, saatte otuz beş mil hıza ulaşmaktadır.

How Many Legs Do Pandas Have?

Pandas have four legs. So how is the speed of pandas? One feature that distinguishes pandas from most other four-legged creatures is that pandas move very slowly. The fastest of pandas, who’s running speeds are even slower than humans, reach speeds of thirty-five miles per hour.

Pandalar Kaç Yıl Yaşar?

Yılda yalnızca iki – üç gün üreyebilen pandalar, başarılı bir çiftleşmenin ardından yüz yirmi ila yüz kırk gün arasında bir gebelik yaşarlar. Doğumunun ardından, doğada yaşayan bir panda, ortalama yirmi yıl kadar yaşamaktadır. Fakat koruma altına yaşayan pandaların, otuz beş yıla kadar yaşadıkları da bilinmektedir. Peki, dişi ve erkek pandaların yaşam süreleri arasında bir fark var mıdır? Görünüşe göre böyle bir fark bulunmuyor.

How Many Years Do Pandas Live?

Pandas, which can only breed for two to three days a year, have a pregnancy between one hundred and twenty to one hundred forty days after successful mating. After birth, a panda living in nature lives an average of twenty years. However, pandas living under protection are also known to live up to thirty – five years. So, is there a difference in the lifespan of male and female pandas? There seems to be no such difference.

Pandalar Ne Zaman Çiftleşir?

Pandaların çiftleşme sezonu kış sonu ve ilkbahar başı arasındaki döneme denk geliyor. Bu dönemde, pandaların kendilerine bir eş bulabilmek adına kilometrelerce yol gittikleri biliniyor. Dişi pandaların yılda bir kez, bahar ayında, yirmi dört ila yetmiş iki saat arası süren bir doğurganlık sürecine sahip olmaları bu durumu, özellikle nesillerinin tükenmemesi için daha önemli bir hale getiriyor. Erkek pandaların birbirleri ile kavga etmesinin, dişi pandaların yumurtlamasına yardımcı olduğu biliniyor. Bu sebeple, hayvanat bahçesinde yaşayan pandaların üremesi biraz daha zor oluyor. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? diyecek olursanız, hayvanat bahçelerinde doğal yaşam alanı simülasyonları kurulmaya çalışılıyor.

Pandalar tek seferde genellikle bir ya da iki yavru doğurmaktadır. Birkaç kez, bir pandanın üç yavru doğurması gibi durumlar da görülmüştür. Doğum ardından anne ve baba arasından, anne yavrular ile daha çok ilgilenmektedir.

When Do Pandas Breed?

Pandas’ mating season coincides with the period between late winter and early spring. During this period, pandas are known to travel miles to find a mate. The fact that female pandas have a fertility process that lasts between twenty-four and seventy-two hours once a year, in the spring, makes this particularly important to keep them from extinction. It is known that fighting between male pandas helps female pandas to lay eggs. For this reason, pandas living in the zoo are a little more difficult to breed. What can be done to prevent this? if you say, natural habitat simulations are being set up in zoos.

Pandas usually give birth to one or two cubs at a time. On a few occasions, there have been situations such as one panda giving birth to three cubs. After birth, the mother panda is more concerned with the baby.

Pandaların Duygusal Yapısı Nasıldır?

Sürekli bambu tüketen pandalar, bambunun zor sindirilmesi ve pandalara pek enerji vermemesi sebebi ile, genellikle uyumaktadırlar. Pandalar, çoğu zamanını bambu yiyerek ve uyuyarak geçirmektedir. Arkadaşları ile zaman geçirmeyi seven pandalar, üzüldükleri zaman yalnız kalmayı tercih ederler. Peki pandalar korktuklarında ne yaparlar? Bir panda, korktuğu zaman, yakınlarına koşup sarılır. Yemek yemek ve uyumak pandalar için oldukça önemlidir.

Et yiyebilmek adına avlarına saldırmaları gereken pandalar çoğu zaman bu işe üşenirler. Pandaların her ne kadar üşengeç olsalar da, agresif hayvanlar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çiftleşme dönemi dışında yalnız başlarına yaşayan pandaların, bu dönemde tek eşli olduklarını söylemek zor. Dışarıdan tatlı dursalar da, pandaların bir ayı türü olduğunu unutmamak gerekiyor. Pandalar insanların rahatlıkla yanında bulunabileceği hayvanlar değildir. Sevdiklerine sarılmayı seven pandalar, uykuları geldiği an, bulundukları yerde uyuyabilirler. Sevdikleri şeyleri, diğerleri ile paylaşmaktan çok hoşlanmayan pandalar, yavrularına oldukça düşkündür.

What is the Emotional Nature of Pandas?

Pandas, who consume bamboo constantly, usually sleep because bamboo is difficult to digest and does not give much energy to pandas. Pandas spend most of their time eating bamboo and sleeping. Pandas, who like to spend time with their friends, prefer to be alone when they feel sad. So what do pandas do when they’re scared? When a panda is scared, it runs and hugs the animal or people nearby. Eating and sleeping is very important for pandas.

Pandas, who have to attack their prey in order to eat meat, often get lazy. Although pandas are lazy, it’s important to remember that they are aggressive animals. It is difficult to say that pandas who lived alone outside of the mating period were monogamous during this period. Even though they look cute on the outside, it’s important to remember that pandas are a type of bear. Pandas are not animals that people can easily be with. Pandas, who like to hug their loved ones, can sleep wherever they are when they get to sleep. Pandas who do not like to share their favorite things with others are very fond of their cubs.

Dünyada Kaç Panda Vardır?

Günümüzde, vahşi yaşamda yalnızca iki yüz adet pandanın yaşadığı biliniyor. Peki yaşayan panda sayısı neden bu kadar az? Çünkü pandalar doğurganlık sürelerinin kısa olması sebebi ile çok sık doğum yapamamaktadır. Doğum yaptıklarında da, bir ya da iki adet bebek dünyaya getirebilmektedirler. Bu sebeple de, dünya üzerinde bulunan panda sayısı oldukça azdır.

How Many Pandas Are There in the World?

Today, only two hundred pandas are known to live in the wild. So why are there so few pandas living? Because pandas cannot give birth very often due to the short fertility periods. When they give birth, they can give birth to one or two babies. For this reason, the number of pandas in the world is very low.

Pandalar Dünyada Nerede Bulunur?

Pandalar, dünya üzerinde yalnızca Çin ve Tibet ormanlarında yaşamaktadır. Pandaların nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple Çin’in oldukça kıymetli koruma çalışmaları bulunmaktadır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı / WWF da ayrıca bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Örneğin, Dünya Doğayı Koruma Vakfı vasıtası ile, dileyen kişiler bir panda evlat edinip o pandaya destek olabiliyor. Peki pandalar, doğal ortamları dışında, hayvanat bahçelerinde hangi ülkelerde bulunuyor?

Dünyada en çok Panda Bulunan Ülkeler:

 • Çin
  Görebileceğiniz yerler: Pekin Hayvanat Bahçesi, Şanghay Hayvanat Bahçesi. Bunun yanında; Bifengxia Panda Üssü, Chengdu Panda Araştırma Üssü ve Wolong Ulusal Doğa Koruma Bölgesi
 • Amerika Birleşik Devletleri
  Görebileceğiniz yerler: Washington Ulusal Hayvanat Bahçesi, San Diego Hayvanat Bahçesi, Atlanta Hayvanat Bahçesi ve Memphis Hayvanat Bahçesi.
 • Singapur
  Görebileceğiniz yerler: River Safari adı verilen yapay bir alanda muhafaza ediliyor.
 • Tayvan
  Görebileceğiniz yerler: Taipei Hayvanat Bahçesi
 • Tayland
  Görebileceğiniz yerler: Chiang Mai Hayvanat Bahçesi
 • Japonya
  Görebileceğiniz yerler: Oji Hayvanat Bahçesi ve Shirahama Macera Dünyası.
 • Avustralya
  Görebileceğiniz yerler: Adelaide Hayvanat Bahçesi de bu ülkede pandaları görebileceğiniz tek yer.
 • Meksika
  Görebileceğiniz yerler: Chapultepec Hayvanat Bahçesi. Meksika da Pandaları Görebileceğiniz Ülkeler listesinde.
 • Birleşik Krallık
  Görebileceğiniz yerler: Edinburgh Hayvanat Bahçesi
 • İspanya
  Görebileceğiniz yerler: Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum
 • Avusturya
  Görebileceğiniz yerler: Tiergarten Schönbrunn Hayvanat Bahçesi

Where Are Pandas Found in the World?

Pandas live only in the forests of China and Tibet. Pandas are in danger of extinction. For this reason, China has very valuable protection efforts. The World Wide Fund for Nature / WWF also continues to work on this issue. For example, through the World Wide Fund for Nature, those who wish can adopt a panda and support that panda. So, in which countries are pandas located in zoos outside of their natural habitat?

Countries with the most pandas in the world:

 • China
  Places to see: Beijing Zoo, Shanghai Zoo. Besides; Bifengxia Panda Base, Chengdu Panda Research Base and Wolong National Nature Reserve
 • United States of America
  Where you can see: Washington National Zoo, San Diego Zoo, Atlanta Zoo, and Memphis Zoo.
 • Singapore
  Places you can see: It is kept in an artificial area called River Safari.
 • Taiwan
  Where you can see: Taipei Zoo
 • Thailand
  Where you can see: Chiang Mai Zoo
 • Japan
  Where you can see: Oji Zoo and Shirahama Adventure World.
 • Australia
  Where you can see it: Adelaide Zoo is also the only place in this country where you can see pandas.
 • Mexican
  Where you can see: Chapultepec Zoo. Mexico is on the list of Countries Where You Can See Pandas.
 • United Kingdom
  Where you can see it: Edinburgh Zoo
 • Spain
  Where you can see: Madrid Zoo and Aquarium
 • Austria
  Where you can see: Tiergarten Schönbrunn Zoo

Pandalar Ne ile Beslenir?

Pandalar, ayı türleri içerisinde, bambu tüketerek farklılıklarını ortaya koyarlar. Aslında, et yiyebilecek dişlere ve eti sindirebilecek midelere sahip olsalar da, bambu yemeyi tercih ederler. Peki etçil olmalarına rağmen, pandaların bambu ile beslenmelerinin sebebi nedir? Pandalar, tat alma duyusuna sahip olmadığı için, et kendilerine yumuşak ve yavan gelmektedir. Bu sebeple de, et yemek yerine bambu ile beslenmeyi tercih etmektedirler. Pandaların günde on iki ila on üç saat kadar bambu yiyebildikleri biliniyor. Bu da yaklaşık olarak yirmi beş – kırk kilogram arası bambu tüketmeleri anlamına geliyor.

What Do Pandas Eat?

Pandas reveal their differences among bear species by consuming bamboo. In fact, although they have teeth that can eat meat and stomachs that can digest meat, they prefer to eat bamboo. So what is the reason pandas eat bamboo, even though they are carnivores? Since pandas do not have a sense of taste, meat feels soft and flat to them. For this reason, they prefer to eat bamboo instead of eating meat. Pandas are known to eat bamboo for twelve to thirteen hours a day. This means that they consume approximately twenty-five to forty kilograms of bamboo.

Pandaların Fiziksel Özellikleri, Boyları ve Kiloları Nedir?

Pandalar doğdukları zaman ortalama yüz gram ağırlığındadırlar. Bir panda yavrusu, bu zaman diliminde bir fare ile benzerdir. Bir buçuk yaşlarına kadar annelerinin şefkati ile büyüyen pandalar, bu yaşta ortalama elli kilogram ağırlığına ulaşırlar. Daha sonra, ortalama yirmi yıl yaşayan pandalar içerisinde, olgun bir erkek panda ortalama yüz on beş kilogram ağırlığında hayatını sürdürürken, olgun dişi pandalar ortalama yüz kilogram ağırlığındadır. Peki pandaların boyları ne kadardır? Pandaların boyları ise ortalama yüz seksen beş santimetredir.

What are Pandas’ Physical Characteristics, Height and Weight?

Pandas weigh an average of one hundred grams when they are born. A panda cub is similar to a mouse in this time period. Pandas, which grow up to the age of one and a half with the affection of their mothers, reach an average weight of fifty kilograms at this age. Then, among pandas that live an average of twenty years, a mature male panda weighs an average of one hundred and fifteen kilograms, while mature female pandas weigh an average of one hundred kilograms. So how tall are pandas? Pandas are on average one hundred and eighty-five centimeters tall.

Mitolojide ve Astrolojide Pandanın Yeri Nedir?

Eskilerin söylediklerine göre, bir ayının safra kesesini ve oradaki safrayı yemenin tıbbi açıdan bir iyileştirme gücü olduğuna inanılırdı. Çinliler bugün hala ayılardan elde edilen safrayı tüketmektedir. Bu safranın terapötik olduğuna ve geleneksel Çin tıbbında bir bileşen olduğuna inanılıyor. Fakat yine de, bu sürecin ağrılı ve agresif bir süreç olduğunu söylemek gerekiyor. Bu süreç için, pandaların yıllarca küçük kafeslerde kilitli tutuldukları biliniyor. Safranın hasadı için, yaklaşık 10.000 Asya kara ayısı kullanılıyor ve bu iş için yılda yaklaşık olarak bir milyar dolar harcanıyor.

Çinli liderlerin, diğer ülkelere sıklıkla panda armağan ettiği biliniyor. Pandanın, onlar için olumlu bir anlamı var. Bu işlem, diğer ülkelere bir iyi niyet göstergesi olarak kabul ediliyor.

What is the Place of Panda in Mythology and Astrology?

According to the ancients, eating a bear’s gallbladder and its bile was believed to have a medicinal healing power. The Chinese still consume bile obtained from bears today. This saffron is believed to be therapeutic and an ingredient in traditional Chinese medicine. But still, it should be said that this process is a painful and aggressive process. For this process, pandas are known to be locked up in small cages for years. Approximately 10,000 Asian black bears are used to harvest saffron, and approximately one billion dollars are spent annually on this task.

It is known that Chinese leaders often present pandas to other countries. Panda has a positive meaning for them. This transaction is regarded as an indicator of goodwill to other countries.

Popüler Kültürde Pandanın Yeri Nedir?

Panda ve Çin’in yakın bir bağı bulunmaktadır. Çinliler, pandayı, dostluk ve barış sembolü olarak kabul etmektedir. Çin kültürü ve tarihinde önemli bir yere sahip olan pandalar, Shangshu’da, kaplan kadar güçlü ve yenilmez bir hayvan olarak tanımlanmaktadır. Panda postu, krallar ve imparatorlara övgü ifadesi amacı ile hediye edilmekteydi. Ming hanedanlığı döneminde ise, pandanın genellikle tıbbi güçlere sahip olduğu düşünülmekteydi. Bu dönemde, panda postunun vebayı giderebileceğine ve tümörleri önleyebileceğine inanılmaktaydı.

Panda, Çin kültüründe iyi bilinen bir semboldür ve dünya çapında çeşitli sembolik anlamlara sahiptir:

 • Han Hanedanı

Çeşitli nesne, çömlek, alet, heykel ve aynalar, milattan sonra 22’ye kadar, genelde ayı ve pandalar ile süslenmiştir. Bunun sebebi, o dönemde insanların pandaya tapıyor olması ve panda imajını çeşitli nesneler üzerinde kullanarak, pandayı onurlandırmak istiyor olmalarıdır.

 • Ayı / Panda İmparatoru

Panda, Çin’in her daim tercih edilen totemlerinden biri değildi. Han Hanedanlığı’ndan önceki imparatorluklar, panda dışındaki hayvanları da sembolik olarak kullanmışlardır. Örneğin, Shang Hanedanlığı’nın sembolü kuştur. Shu İmparatoru ise, kişisel totemi olarak, ipekböceğini seçmiştir. Bu hayvanların yanı sıra, ejderha da o dönemde önemli bir sembol olarak kabul edilmiştir. Daha sonra ise, sembol panda olarak kabul edilmeye başlandı.

 • Feng Şui’de Panda

Feng Şui, Çin halkı için oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Oldukça köklü bir inanış biçimi olan Feng Şui, kabaca insanları çevreleriyle uyumlu hale getiren Çin sanatı olarak tanımlanabilir. Feng Şui felsefesinde pandanın yeri nedir? diye soracak olursanız, bu felsefeye göre, bir ayı ya da panda, erkeksi enerjileri temsil etmektedir ve eve bir ayı / panda figürü yerleştirmek – özellikle ana girişe – evi ve sakinlerini korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca inanışa göre, çocukların görebileceği bir yere ayı ya da panda figürü yerleştirmek, ebeveynlerin güçlü, sağlıklı erkek çocukları dünyaya getirmelerine yardımcı olmaktadır. Günümüzden bakıldığında oldukça cinsiyetçi gibi görünen bu inanış, zamanında oldukça kabul gören bir inanıştı.

 • Kung fu Panda

Kung fu Panda, popüler kültürde oldukça önemli bir animasyondur.

 • Desiigner – Panda

Panda, 2016’da yayınlanmış dünyaca ünlü bir şarkıdır.

 • Yin Yang ve Panda

Çinliler, evrenin iki karşıt gücü olan yin ve yang’ın, doğanın tüm yönlerinde var olduğuna inanırlar. Dev panda, sahip olduğu siyah ve beyaz renklerden dolayı, yin ve yang’ın fiziksel bir tezahürü olarak görülmektedir. Siyah ve beyazın, pandanın postunda birbiriyle tam bir çıtlık içerisinde bulunması, bu görüşü destekler niteliktedir. Panda’nın sakin doğası ise, Yin ve Yang’ın mükemmel bir şekilde dengelendiğinde, uyum ve barışa nasıl katkıda bulunduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

What is the place of the panda in popular culture?

Panda and China have a close bond. The Chinese consider the panda as a symbol of friendship and peace. Pandas, which have an important place in Chinese culture and history, are described in Shangshu as an animal as strong and invincible as the tiger. The panda skin was given as a tribute to kings and emperors. During the Ming dynasty, the panda was generally thought to have medicinal powers. During this period, it was believed that panda skin could remove plague and prevent tumors.

Panda is a well-known symbol in Chinese culture and has various symbolic meanings around the world:

 • Han Dynasty

Various objects, pottery, tools, sculptures and mirrors were usually decorated with bears and pandas until the 22nd. This is because people at that time worshiped the panda and wanted to honor the panda by using the panda image on various objects.

 • Bear / Panda Emperor

Panda was not one of China’s always preferred totems. Empires before the Han Dynasty also used animals other than the panda symbolically. For example, the symbol of the Shang Dynasty is a bird. Shu Emperor chose the silkworm as his personal totem. In addition to these animals, the dragon was also considered an important symbol at that time. Later, the symbol began to be accepted as a panda.

 • Panda in Feng Shu

Feng Shui stands in a very important place for the Chinese people. Feng Shui, which is a very deep-rooted belief, can be roughly defined as Chinese art that harmonizes people with their environment. What is the place of the panda in Feng Shui philosophy? If you ask, according to this philosophy, a bear or panda represents masculine energies, and placing a bear / panda figure in the house – especially at the main entrance – helps protect the home and its inhabitants. Also, according to the belief, placing a bear or a panda figure in a place where children can see helps parents bring strong, healthy boys into the world. This belief, which seems quite sexist when viewed today, was a belief that was quite accepted at the time.

 • Kung fu Panda

Kung fu Panda is a very important animation in popular culture.

 • Desiigner – Panda (Song)

Panda is a world famous song released in 2016.

 • Yin Yang and Panda

The Chinese believe that the two opposing forces of the universe, yin and yang, exist in all aspects of nature. The giant panda is seen as a physical manifestation of yin and yang, due to its black and white colors. The fact that black and white are in complete contrast with each other in the panda’s skin supports this view. The calm nature of Panda, on the other hand, is regarded as an indicator of how Yin and Yang, when perfectly balanced, contribute to harmony and peace.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir