İngilizce Seviyeleri: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Konuları - Wordly Konuşuyor...

İngilizce Seviyeleri: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Konuları


İngilizce Seviyeleri

Ortak Avrupa Çerçevesi (CEFR- Common European Framework), Avrupa’daki dil müfredatları, müfredat kılavuzları, değerlendirme teknikleri ve ders kitapları için ortak bir temel sunan kılavuzdur. Avrupa Konseyi tarafından 1989 ve 1996 yılları arasında “Avrupa Vatandaşlığı için Dil Öğrenimi” projesinin ana parçası olarak oluşturulmuştur. Ana amacı, Avrupa’daki tüm diller için geçerli olan bir öğrenme, öğretme ve değerlendirme yöntemi sağlamaktır.

2001 yılında, CEFR sistemi kullanılarak dil becerilerinin doğrulanması sağlandı. Başlangıç, temel seviye, orta seviye vb. Gibi önceden kullanılan etiketler belirsizdi ve standartlaştırılmamışlardı. Bu nedenle, aşağıda alt başlıklar halinde açıklanacak olan altı referans seviyesi, bir bireyin dil yeterliliğini ölçeklendirmek için Avrupa standardı olarak yaygın şekilde kabul edilmektedir.

Küresel Ölçek dile özgü değildir, o yüzden ortak bir framework adı altında oluşturulmuştur. Yani, herhangi bir dilde kullanılabilir ve diller arasında öğrenmeyi karşılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, İngilizce’deki B1 yeterlilikleri, Çince veya Türkçe’deki B1 ile aynıdır.

İngilizce seviyelerinin neler olduğu ve İngilizce dil seviyelerinin nasıl öğrenileceği konusu; İngilizce öğrenen ya da öğrenmek isteyen herkesin karşısına çıkan sorulardan biridir. İngilizce seviyeleri, bir kişinin İngilizce okuma, anlama, yazma ya da dinleme konusunda ne kadar yetkin olduğunun bir nevi kanıtı niteliğindedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, İngilizce öğrenen herkesin karşısına çıkan ifadelerin başında gelen İngilizce seviyesi konusu, kişilerin ne düzeyde yabancı dil bildiklerini ifade ettiğinden önemli görülmektedir. İster temel düzeyde, isterse ileri seviyede İngilizce biliniyor olunursa olunsun; bunların resmi olarak kabul edilmiş İngilizce seviye isimleri mevcuttur. Bu isimler, zaman zaman İngilizce kurlar olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Bu içerikte genel olarak İngilizce seviyelerinin hangileri olduğu belirtilmekte ve buna ek olarak İngilizcenin hangi seviyede ne düzeyde İngilizce farklılıklarına sahip olduğundan bahsedilmiştir. Bu farklılıklar konuşma, anlama, yazma ya da dinleme konularının tümünde de geçerlidir. İngilizce dil seviyeleri konulu içerikte yazan bilgileri okuyarak İngilizce seviyeleri konusunda bilgi edinmenin yanında, bu bilginin ışığında kendi seviyenizi keşfedebilir ve İngilizce öğrenme yöntemleri ve İngilizce seviye testi sayesinde İngilizce seviyenizi ilerletebilirsiniz.

Bu yazımızda sizler için bu standartlaştırılmış 6 seviyeyi öncesinde özet bir tabloda göstererek açıklayacak ve seviyelerin yeterliliklerinden alt başlıklar halinde bahsedeceğiz. İyi okumalar!

İngilizce Dil Seviyeleri Nedir?

Ortak Avrupa Çerçevesi, bir dil öğrencisinin altı belirli seviyede neler yapabileceğini açıklar: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2. Ek olarak, her seviye için belli başlı yeterlilikler ve beceriler liste liste belirtilmektedir.

 • Temel Kullanıcı (A1 ve A2)
 • Bağımsız Kullanıcı (B1 ve B2)
 • Yetkin Kullanıcı (C1 ve C2)

Bu seviyeler, daha önce kullanılan temel, orta ve ileri kavramlarıyla eşleşir ve genellikle Küresel Ölçek olarak bahsedilir. Her seviye için aşağıdaki bilgiler verilir:

 • Etkili iletişim için gerekli yeterlilikler Dil öğrenimi ve yeterliliklerle ilgili beceriler ve bilgiler.
 • Etkileşimin meydana geldiği durumlar (insanlar, yer, zaman, organizasyon vb.) Ve bağlamlar (çalışma, iş, sosyal, turizm vb.).

İngilizce seviyeleri hakkında resmi olarak kabul edilen bilgilere dayanarak; İngilizce seviyeleri 6 tane olduğu söylenebilmektedir. Bunlar: temel başlangıç düzeyi –beginner (A1), temel üstü düzey- elementary (A2), orta düzey – pre intermediate (B1), orta üstü düzey – intermediate (B2), ileri düzeye başlangıç – upper intermediate (C1) ve ileri düzeydir  – advanced(C2).

İngilizce Dil Seviyeleri ve Açıklamaları

Seviye Seviyenin Adı CEFR
0 Beginner- Başlangıç Seviyesi A1
1 Elementary- Orta Altı Seviye A2
2 Pre-Intermediate – Orta Seviye B1
3 Intermediate- Orta Üstü Seviye B2
4 Upper-Intermediate- İleri Seviye C1
5 Advanced – Profesyonel Seviye C2

Aşağıda altbaşlık halinde verdiğimiz seviyeleri dil becerilerine göre yeterlilikleri açısından ele alacağız. Her seviyeyi, 4 dil becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okuma konularındaki yeterliliklerine göre değerlendireceğiz. Siz de İngilizce seviyenizi, bu yeterlilikleri okuyarak bulabilirsiniz.

 

Beginner (A1) – Temel Başlangıç Düzeyi İngilizce

Beginner (A1) İngilizce Düzeyi Nedir? İngilizce seviyeleri arasında başlangıç seviyesini ifade eden beginner düzeyi, kişinin İngilizceyi ilk kez öğrenmeye başladığı andaki seviyesine karşılık gelmektedir. İngilizcede öğrenilen ilk bilgileri ve konuları ifade eden beginner düzeyi, oldukça temel düzeyde bir dil seviyesidir.  İngilizce seviyesi olarak beginner düzeyde olanlar, temel İngilizce kurallarını, günlük konuşmaları içeren kullanımları konuşabilmektedir.

Listening- Dinleme

 • Çok yavaş ve dikkatlice ifade edilen konuşmayı, anlamı özümsemesi için uzun duraklamalarla takip edebilirler.
 • Kelimelerin veya söylenen şeylerin tamamını anlama imkanına sahip olmamaktadırlar. Bunun nedeni yeterli miktarda kelime ve dilbilgisi kuralları bilmemeleridir.

Reading- Okuma

 • Çok kısa, basit metinlerde tek seferde tek bir cümleyi anlayabilir, tanıdık isimleri, kelimeleri ve temel cümleleri alıp gerektiği gibi yeniden okuyabilir.
 • Yavaş ve duraksayarak metinleri okumakta; her seviyeden metinleri okuyabilseler de anlayamamaktadırlar.

Speaking- Konuşma

 • Basit bir şekilde etkileşime girebilir, ancak iletişim tamamen daha yavaş bir konuşma hızında tekrarlamaya, yeniden ifade etmeye ve onarıma bağlıdır. Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil ihtiyaç alanlarında veya çok tanıdık konularda basit ifadeleri başlatabilir ve yanıtlayabilir.
 • Öğrendikleri temel İngilizce konularını konuşabilmekte ve günlük hayattaki belli konular hakkında bireylerle iletişime girmektedirler.

Writing-Yazma

 • Kişisel bilgileri yazılı olarak isteyebilir veya iletebilir.
 • Aynı şekilde kendilerine gelen yazılı metinleri öğrendikleri dil bilgisi kurallarına göre yavaş da çevirebilme durumları vardır.

Elementary (A2) – Temel Üstü İngilizce

Elementary İngilizce düzeyi nedir? Elementary seviyesi, beginner seviyesinin bir üstünde olup temel üstü İngilizce olarak adlandırılmaktadır. Elementary düzeyde İngilizce bilen kişiler, beginner seviyesinde olanlara göre kendilerini daha iyi ifade etmekte, söylenenleri daha iyi anlamakta ve daha etkili metinler de kaleme alabilmektedir.

Kendilerine söylenen konular eğer yavaş ve anlaşılır düzeyde ise konuşmanın büyük bir kısmını anlayabilmektedirler.

Listening- Dinleme

 • Konuşma net ve yavaş bir şekilde ifade edilirse, en acil öncelikli alanlarla ilgili ifadeleri ve ifadeleri anlayabilir (örn. Çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam),
 • Konuşmanın açık ve yavaş bir şekilde ifade edilmesi koşuluyla, somut türdeki ihtiyaçları karşılayacak kadar anlayabilir.

Reading- Okuma

 • Günlük veya işle ilgili dil sıklığı yüksek olan somut türdeki tanıdık konular üzerine kısa, basit metinleri anlayabilir
 • Paylaşılan uluslararası kelime ögelerinin bir kısmı da dahil olmak üzere, en sık kullanılan sözcük dağarcığını içeren kısa, basit metinleri anlayabilir.

Speaking- Konuşma

 • Yapılandırılmış durumlarda ve kısa konuşmalarda kolaylıkla etkileşim kurabilir, eğer gerekliyse karşıdaki kişi yardım eder.
 • Basit, rutin alışverişleri gereksiz çaba harcamadan yönetebilir; öngörülebilir günlük durumlarda soru sorabilir ve cevaplayabilir ve bilindik konularda fikir ve bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • İş ve boş zamanla ilgili tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.
 • Çok kısa sosyal paylaşımları idare edebilir, ancak konuşmayı kendi isteğiyle devam ettirecek kadar nadiren anlayabilir.

Writing-Yazma

 • Acil ihtiyaç duyulan alanlarda kısa ve basit formüllerle ilgili notlar yazabilir.

Pre-Intermediate (B1) – Orta Düzey İngilizce

Pre – Intermediate (B1) İngilizce Düzeyi Nedir? İngilizce dil seviyeleri içinde değerlendirildiğinde orta düzey İngilizceye karşılık gelen pre-intermediate seviyesi, İngilizce öğrenen ve bu seviyede olan kişilerin, tam olarak olmasa da genel hatlarıyla birçok İngilizce kurala hakim olduğu, İngilizce kelime seviyesini geliştirmeye başladığı İngilizce düzeyidir.

Listening- Dinleme

 • Konuşmanın genel olarak bilindik bir aksanda açıkça ifade edilmesi koşuluyla, hem genel mesajları hem de belirli ayrıntıları tanımlayarak, günlük veya işle ilgili yaygın konular hakkında doğrudan olgusal bilgileri anlayabilir.
 • Kısa anlatılar da dahil olmak üzere işte, okulda, boş zamanlarında vb. düzenli olarak karşılaşılan bildik konularda net, standart konuşmanın ana noktalarını anlayabilir.
 • Söylenenleri dikkatli bir biçimde dinlediğinde anlama düzeyinde artış görülen bu seviyede, kişiler günlük hayatlarıyla ilgili cümleleri anlamakta az zorluk çekmektedirler.

Reading- Okuma

 • Alanı ve ilgisi ile ilgili konularda, tatmin edici bir kavrayış düzeyi ile açık ve gerçekçi metinler okuyabilir.
 • Bu metinleri okurken, ufak hatalar yapsalar da İngilizce seviyeleri içinde okumanın güzelleşmeye başladığı seviyenin B1’den itibaren olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Speaking- Konuşma

 • İlgi alanları ve mesleki alanıyla ilgili bilindik rutin ve rutin olmayan konularda biraz güvenle iletişim kurabilir.
 • Bilgi alışverişinde bulunabilir, kontrol edebilir ve onaylayabilir, daha az rutin durumla başa çıkabilir ve bir şeyin neden sorun olduğunu açıklayabilir.
 • Daha soyut, film, kitap, müzik vb. Kültürel konular hakkında düşüncelerini ifade edebilir.
 • Seyahat sırasında ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla başa çıkmak için geniş bir basit dil yelpazesinden faydalanabilir.
 • Tanıdık konularla ilgili konuşmalara hazırlıksız olarak girebilir, kişisel görüşlerini ifade edebilir ve aşina olunan, kişisel ilgi alanlarına giren veya günlük yaşamla ilgili (örneğin aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) konularda bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • Pre – Intermediate seviyesinde İngilizcede günlük hayatta kullanılan kelimeler, cümleler kişiler tarafından öğrenilmiştir. Aynı zamanda isteyenler kelime haznelerini de geliştirerek farklı konularda da iletişime geçebilmektedir.

Writing-Yazma

 • Somut konuların yanı sıra soyut konularla ilgili bilgi ve fikirleri aktarabilir, bilgileri kontrol edebilir ve sorunları makul bir hassasiyetle sorabilir veya açıklayabilir. Önemli olduğunu hissettiği noktayı aşarak, doğrudan alakalı basit bilgileri isteyen veya ileten kişisel mektuplar ve notlar yazabilir.
 • Burada önemli olan yazılacak metin konusunda hazırlık yapmak ya da kullanılacak kelimelere ve anlamlarına hakim olmaktır. Bilinen dilbilgisi kuralları göz önüne alındığında ortalama metinleri kaleme almak pre-intermediate seviyesinde çok da zor değildir.

Intermediate (B2) – Orta Üstü İngilizce

Intermediate düzeyi nedir? İngilizce kur seviyeleri arasında incelendiğinde orta üstü İngilizce seviyesi olarak görülen intermediate seviyesinde, bireyler artık kendilerini oldukça iyi düzeyde ifade edebilmeye başlamaktadır. İngilizce anlama ve konuşma konusunda ufak tefek sıkıntılar yaşanılan bu seviyede, genel olarak İngilizce bilgisi iyi durumdadır. Intermediate seviyesi aşamasında olan insanların kurduğu iletişim ağırlıklı olarak akıcı ve anlaşılır bir biçimdedir.

Intermediate düzeyinde İngilizce bilenlerin resmi olarak kabul edilen dil sınavlarındaki puanları da son derece yüksektir. Intermediate seviyesi; Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage ve  IELTS sınavlarında 5-6; TOEFL’da ise 87-109’a puana denktir.

Listening- Dinleme

 • Normalde kişisel, sosyal, akademik veya mesleki yaşamda karşılaşılan hem tanıdık hem de bilinmeyen konulardaki standart konuşma dilini canlı veya yayın yoluyla anlayabilir. Yalnızca aşırı arka plan gürültüsü, yetersiz söylem yapısı ve / veya deyimsel kullanım anlama yeteneğini etkiler.
 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere, standart bir lehçede sunulan somut ve soyut konulardaki ve dilsel olarak karmaşık konuşmanın ana fikirlerini anlayabilir. Konunun oldukça tanıdık olması ve konuşmanın yönünün açık belirteçler tarafından işaretlenmiş olması koşuluyla genişletilmiş konuşmayı ve karmaşık argüman satırlarını takip edebilir.
 • Kendilerine söylenen cümleleri, izledikleri dizi ya da filmleri büyük ölçüde anlamalarının yanı sıra; ilgi alanlarını çeken konularda da yeteri kadar İngilizce jargona hakim olduklarında, dinlemeleri ve anlamaları son derece kolaydır.

Reading- Okuma

 • Büyük ölçüde bağımsız okuyabilir, farklı metinlere ve amaçlara göre okuma stilini ve hızını uyarlayabilir ve uygun referans kaynaklarını seçici olarak kullanabilir.
 • Geniş bir aktif okuma kelime hazinesine sahiptir, ancak düşük frekanslı deyimlerde bazı zorluklar yaşayabilir.
 • Okudukları metinlerde bilmedikleri kelimelere rastlıyor olsalar da; zaman zaman sözlük yardımıyla metinleri rahatlıkla okuyabilen bu İngilizce seviyesindeki kişiler; bir metne göz ucuyla baktıklarında dahi konu hakkında fikir sahibi olabilmektedirler.

Speaking- Konuşma

 • Dili çok çeşitli genel, akademik, mesleki veya eğlence konularında akıcı, doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir ve fikirler arasındaki ilişkileri net bir şekilde işaretleyebilir.
 • Koşullara uygun bir formalite düzeyini benimseyerek söylemek istediklerini kısıtlamak zorunda kalmadan, iyi bir dilbilgisi kontrolü ile kendiliğinden iletişim kurabilir.
 • Düzenli etkileşim sağlayan bir derece akıcılık ve kendiliğindenlik ile etkileşime girebilir ve anadili İngilizce olan kişilerle sürekli ilişkiler, iki tarafa da baskı uygulamadan oldukça olasıdır.
 • Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini vurgulayabilir, ilgili açıklamalar ve argümanlar sunarak görüşleri açık bir şekilde açıklayabilir ve sürdürebilir.
 • Konuşma konusundaki yetkinlikleri de gelişmiş olan intermediate seviyesindeki kişiler, kendilerini çok daha rahat biçimde ifade edebilmektedir.

Writing-Yazma

 • Haber ve görüşleri yazılı olarak etkili bir şekilde ifade edebilir ve başkalarınınkilerle ilişkilendirebilir.
 • Üstelik yalnızca haber değil; bir konu hakkındaki düşünce yazılarını da analiz etme yeteneğine de sahiptirler.

Upper-Intermediate (C1) – İleri Düzey İngilizce

Upper-intermediate düzeyi nedir? Upper-intermediate statüsündeki İngilizce dilseviyesi, İngilizce seviyeleri arasında en yüksek İngilizce seviyesinin bir altında olarak kabul edilmiştir. İngilizce seviyeleri tablosuna bakıldığında da görülmektedir ki; upper – intermediate İngilizce seviyesine göre, artık İngilizce ileri düzeyin başlangıç noktasıdır. Upper – intermediate yani C1 İngilizce kur seviyesinde olanlar; günlük hayattaki her bir anda kendilerini en iyi biçimde ifade etmenin yanı sıra; bir konuyla ilgili teknik ve akademik düşüncelerini de rahatlıkla karşı tarafa yansıtmaktadır.

Upper – intermediate dil seviyesinin İngilizce sınav türlerinde denklikleri ise; Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher ve IELTS’de seviye 7 olup; bu eşitlik TOEFL sınavında 110-120, TOEIC sınavında ise 880 puan şeklinde karşılık bulmaktadır.

Listening- Dinleme

 • Kendi alanının dışındaki soyut ve karmaşık konulardaki uzun konuşmaları takip edecek kadar anlayabilir, ancak özellikle aksana aşina değilse ara sıra ayrıntıları onaylaması gerekebilir.
 • Kayıt kaymalarını takdir ederek çok çeşitli deyimsel ifadeleri ve konuşma dilini tanıyabilir.
 • Açıkça yapılandırılmadığında ve ilişkiler açıkça belirtilmediğinde bile genişletilmiş konuşmayı takip edebilir.
 • Bir konuda yapılan sunumları anlama, bir filmi ya da diziyi alt yazısız dahi izleme yetkinliğinde olmaktadırlar.

Reading- Okuma

 • Zor bölümleri tekrar okuyabilmesi koşuluyla, kendi uzmanlık alanıyla ilgili olsun ya da olmasın, uzun, karmaşık metinleri ayrıntılı olarak anlayabilir.
 • Verilen bir makale ya da diğer düşünce yazılarını okuyup anlama ve analiz etme yeteneğine sahiptirler.

Speaking- Konuşma

 • Kendini akıcı ve spontane, neredeyse hiç çaba harcamadan ifade edebilir. Boşlukların dolaylı uyarılarla kolayca üstesinden gelinmesine izin veren geniş bir sözcük dağarcığına hakimdir. İfadeler veya kaçınma stratejileri için çok az açık arama vardır; sadece kavramsal olarak zor bir konu, dilin doğal ve pürüzsüz akışını engelleyebilir.
 • Konuşma hususunda pek bir zorluk yaşamamakta; yalnızca zaman zaman fazla teknik ve anlaşılması güç konularda ifade sıkıntısı oluşmaktadır.

Writing-Yazma

 • Muhatabıyla esnek ve etkili bir şekilde ilişki kurarak kendini açık ve kesin bir şekilde ifade edebilir.
 • Aynı zamanda upper – intermedaite seviyesi artık akademik İngilizce düzeyinin başlangıcı olduğundan; bu seviyedeki kişiler makale kaleme alma yetkinliği üzerinde de yoğunlaşmaktadır.

Advanced (C2) – İleri Düzey İngilizce

Advanced düzeyi nedir? İngilizce dil seviyeleri içinde ileri düzeyde olan C2 seviyesinde; bireyler artık İngilizce öğrenme ve ifade konusunda resmi olarak en üst düzeydedirler. Bu seviyenin ardından kişinin öğrendiği bilgiler, İngilizce seviyesini geliştirmekten ziyade; kullanmış olduğu dil düzeyinde bir yatırım noktasındadır. Advanced (C2) İngilizce seviyesinde olan bireyler,  İngilizceyi neredeyse anadilleri gibi kullanmaktadır.

İleri düzeyde yani C2 seviyesindeki İngilizce puanları ise; IELTS sınav sistemine göre 8-9 puana denk gelmektedir.

Listening- Dinleme

 • Her türlü konuşma dilini anlamakta zorluk çekmez.
 • Bu dili anlarken zorluk çekmemenin yanı sıra, kendini mümkün mertebe en iyi derecede ifade etmektedir.

Reading- Okuma

 • Soyut, yapısal olarak karmaşık veya son derece konuşma dili olan edebi ve edebi olmayan yazılar da dahil olmak üzere yazı dilinin neredeyse tüm biçimlerini eleştirel olarak anlayabilir ve yorumlayabilir.
 • Çok çeşitli uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir, üslup ile örtük ve açık anlam arasındaki ince ayrımları fark edebilir.
 • Okudukları metinler çok teknik ya da ağdalı bir dile sahiplerse de, bu tip metinleri anlama kapasitesine sahiptirler.

Speaking – Konuşma

 • Anlamın yan anlam düzeylerinin farkında olan deyimsel ifadelere ve günlük konuşmalara hakimdir.
 • Çok çeşitli modifikasyonlar kullanarak daha ince anlam tonlarını tam olarak aktarabilir.
 • Muhatap zorlukla farkına varacak kadar sorunsuz bir şekilde bir zorluğun etrafında geri dönebilir ve yeniden yapılandırabilir.
 • Karşısındaki kişi İngilizceyi anadili düzeyinde biliyor olsa da; advanced seviyesindeki kişiler de anadil düzeyine yakın biçimde İngilizce konuşmaktadırlar.

Writing – Yazma

 • Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri, tutarlı bir sunumda argümanları ve hesapları yeniden yapılandırarak özetleyebilir.
 • Artık bireyler, ilgilerini çeken herhangi bir konuda rahatlıkla metin kaleme alabilmektedirler.

İngilizce Öğrenme Yöntemleri

İçeriğin önceki kısımlarında sizlere İngilizce dil seviyelerinden kısaca bahsedilmiş; bireylerin hangi seviyelerde neler yapabildiğine değinilmiştir. Şimdi ise bu durumu bir ileri taşımak amacıyla İngilizce öğrenme yöntemlerinin anlatıldığı kısma göz atabilir ve buradaki metotları uygulayarak İngilizce seviyesini geliştirebilirsiniz.

1)İngilizce dil bilgisi kurallarına çalışın.

İngilizce dili aşamalarına baktığımızda, genel olarak 4 ana unsur karşımıza çıkmaktadır. Bu kısımlar, Reading (okuma), Listening (dinleme), Writing (yazma), Speaking (konuşma) şeklindedir. İngilizcenin bu her dört alanında da yetkinlik kazanmak, İngilizceyi tam olarak öğrenmek ve kişilerin kendini ifade etmesi için oldukça önemlidir. Ancak bireyler tüm kelimeleri bilseler de, kendilerini dil bilgisi kurallarıyla ifade edemedikleri takdirde İngilizce konuşmamakta, yazamamakta ve söylenenleri de anlayamamaktadır.

İngilizce dil bilgisi kurallarını çalışmak İngilizce öğrenme yöntemlerinin ilki ve belki de temelidir. Öğrenilen dil bilgisi kurallarını düzenli olarak tekrarlamak; örnek cümle ve metinleri incelemek; kişinin İngilizce seviyesini geliştirmede onlara büyük katkı sağlamaktadır. Yabancı dil bilgisi kurallarını öğrenmek için kitaplar mevcut olmakla birlikte; pek çok online kaynak da yer almaktadır.  

İngilizce seviyesini geliştirme konusunda kişilere en çok yardımcı olacak kaynakların başında gelenler Longman ve Cambridge yayınlarının kitaplarıdır. Aynı zamanda söylenildiği gibi; online internet sitelerinde de pek çok konu özelinde ayrıntılı konu anlatımı bulunmaktadır. Her gün belli sürelerde İngilizce dil bilgisi kurallarını çalışıldığında, İngilizce seviye atlama konusunda büyük aşama görülmektedir.  

2) Öğrenebildiğiniz kadar çok sayıda İngilizce kelime öğrenin.

İlk maddede bahsedilen dil bilgisi kurallarının bilinmesine ek olarak İngilizce dil seviyesi için en önemli olan konu; bol bol İngilizce kelime öğrenilmesidir. Gerek kişinin kendini ifade etmesi, gerekse yeni metinler yazması, yazılan metinleri okuyup anlamaları için en elzem olan şey, İngilizce kelime bilinmesidir. İngilizcede öğrenilen kelimeleri kalıcı hale getirmek için en doğru şey, bu kelimelerin sıkça kullanılmasıdır. Bir dilde öğrenilecek olan kelimeler her ne kadar son buluyor olmasa da; günlük öğrenilen 10 kelime, yıllık 3600’ü aşkın kelimeye denk gelmektedir.

İngilizce kelime öğrenmek isteyenlere sunulabilecek pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden hangisinin kişi için en uygun olduğu, onların öğrenme sürecine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  Bu alternatif kelime öğrenme yöntemlerinin ilki kartlar hazırlamaktır. İngilizce seviyesini geliştirmek isteyen kişinin, kendisine notlar hazırlayarak ve bunları tekrar ederek ilerlemesi onun kelime öğrenme sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Küçük kartlara her gün öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını yazılarak tekrar edilmesi, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir aktivite olarak görülmektedir.

Kelime kartları hazırlamak kadar yaygın olan bir diğer yol ise; kişinin kendisine özel kelime defteri hazırlamasıdır. Bir telefon numarası yani fihrist defterine alfabetik sıraya göre kelimeleri yazılarak oluşturulan bu yöntemde bu kelimenin alt kısmına bir de cümle yazmak öğrenme hızını artırmaktadır. Bu çalışma yolu, İngilizce seviyeleri ne olursa olsun hemen hemen herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Aynı zamanda öğrenilen kelimelerin sesli bir tekrar edilerek şekilde çalışılması da birçok duyuyu eş zamanlı olarak harekete geçirdiğinden faydalıdır.

3) İngilizce şarkılar dinleyin.

Herkesin canı sıkıldığında, yolculuk yaptığında kısacası günlük hayatının her anında yaptığı eylemlerin başında müzik dinleme gelmektedir. İngilizce müzik dinleme uygulaması, İngilizce öğrenme yöntemleri içinde belki de en yaygın olandır. Kişilerin sevdiği türlerin veya sevdiği isimlerin İngilizce şarkılar dinlemeleri ve bunu yaparken eş zamanlı olarak şarkı sözlerinin anlamına bakarak yapmaları; hem dinleme becerisine ve hem de kelime haznesine katkı sağlamakta dolayısıyla bireyleri zaman içinde bir ileri İngilizce seviyeye taşımaktadır.

İngilizce şarkıları dinlemek, anlamlarına bakmak ve şarkıya eşlik etmek çok motifli bir İngilizce çalışma yöntemidir. Aynı zamanda kişilerin İngilizce şarkıları dinlerken bilmedikleri kelimelere rast gelmesi münkündür. Böylesi durumda kelimelerin anlamlarına bakması ve bunları kelime defterlerine not etmesi de; kişilerin İngilizce kelimelerle haşır neşir olma olasılığını artırmakta olup; onların yabancı dil seviyelerini geliştirme imkanı sağlamaktadır.

4) İngilizce dizi, film ya da programları izleyin.

İngilizce öğrenme yöntemleri konusunda araştırma yapıldığında ilk görünen yöntemlerin başında; ise kuşkusuz İngilizce dizi ya da film izlemek gelmektedir. Evet, bu yöntem oldukça sık olarak dile getirilmektedir ancak bu sık dile getirilişin sebebi oldukça etkili olmasından kaynaklanmaktadır. İngilizce öğrenen herkesin, sevdikleri herhangi türdeki dizileri izlemeleri, onların zaman içinde İngilizce dil seviyelerini geliştirmeleri için kendilerine fayda sağlayacaktır.

Hangi türden dizi ya da film izlemek tamamen kişiye bağlıdır. Burada esas olan şey aslında kişilerin zevkleridir. Hangi tür olursa olsun, mutlaka yabancı bir şeyler izlemek İngilizce öğrenmek için neredeyse şart boyutundadır. Çünkü bu tip yapımları izleyenler, İngilizce listening ve speaking konularında büyük ölçüde gelişme kat etmektedirler.  

İngilizce diziler veya filmler aracılığıyla, bireylerin günlük konuşma diline dair birçok kalıbı rahatlıkla öğrenmeleri söz konusudur. Dizileri ilk etapta Türkçe alt yazılı bir biçimde izliyor olsanız dahi; sonradan İngilizce alt yazılı ve hatta alt yazısız olarak izlemek, İngilizce öğrenme yöntemleri arasından en önemli olanlardandır.  

5) İngilizce kitaplar, gazeteler ve dergiler okuyun.

İngilizcenizi geliştirmek için yapılacak en etkili ve herkesin daha önce duyduğu çalışmalardan biri de; kişilerin kendi İngilizce seviyelerine uygun olarak kitap, gazete ve dergileri okumalarıdır. Bu çalışma her ne kadar ilk başta anlaşılması zor ve uğraştırıcı görünüyor olsa da; zaman içinde insanlar bu yol sayesinde İngilizce dil seviyelerinde büyük aşama kaydetmektedirler. Çünkü hem İngilizce dilbilgisi kurallarıyla hem de yeni kelimelerle aynı anda karşılaşılmaktadır.

İngilizce seviyelerine uygun olan haberlerin takip edildiği mecra; Levels In English platformudur. Aynı zamanda; Newsweek ya da The Guardian gibi gazeteleri de incelenebilerek İngilizce haberler takip edilmektedir. Ek olarak BBC’nin web sitesine girerek oradan İngilizce kur seviyeleri için çeşitli kaynaklar edinmek ya da internet aracılığıyla seviyenize uygun pek çok metin araştırması yapmak mümkündür ve bu yöntem İngilizce öğrenen herkesin sıkça başvurduğu yolların başında gelmektedir.   

İngilizce kitap okuma aşamaları için ise, ilk etapta daha önce okunmuş ve Türkçe hallerine bireylerin aşina olduğu kitaplardan başlamak en doğru yoldur.. Penguen Readers, Mira Publishing gibi yayın evlerinin çıkardığı kitaplar, kişilerin bildikleri İngilizce levellerine göre tercih edilmektedir.

6) Yabancı arkadaşlar edinin.

Yurtdışına çıkmadan yabancı insanlarla tanışmak, her ne kadar zor gibi görünse de; artık bunu başarmak telefonlarımızın ya da bilgisayarlarımızın ucundadır. İngilizce öğrenen herkesin gerek mektup arkadaşı edinilmesine imkan tanıyan, gerekse karşılıklı olarak bireylerin birbirinize bildikleri dilleri öğretebileceğiniz çeşitli sosyal platformlara artık internet aracılığıyla rahatlıkla erişim mümkündür. Italki.com veya interpals.com gibi sitelerden de İngilizce bilen yeni insanlarla tanışmak ve bu şekilde İngilizce seviyelerini geliştirmek yaygın bir yöntemdir.  Aynı zamanda kullanılan bir diğer metot da Tandem ya da Hellotalk gibi telefon üzerinden kişilerin girip yabancı arkadaşlar edinebildikleri uygulamalardır.  

7) İngilizce podcastler dinleyin.

İngilizce şarkı dinlemenin İngilizce seviyesi için ne kadar önemli olduğuna içeriğin önceki kısımlarında değinilmiştir. İngilizce podcast dinlemek de, en az İngilizce şarkı dinlemek kadar önemli ve İngilizce dil seviyelerini geliştirmek için etkilidir. İnternette yer alan podcastler, günlük hayatın herhangi bir noktasına ışık tutabilmekte ve İngilizce öğrenenler için ideal bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

BBC Learning English ya da Freakonomics gibi kaynaklara online platformlar üzerinden erişim sağlamak ve onların podcastlerini dinlemek günümüz dünyasında son derece kolay olup, İngilizce dili içindeki aksan farklılıklarını da büyük ölçüde gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra; birçok kişi tarafından kullanılan müzik dinleme uygulaması olan Spotify’da da bulunan çeşitli podcastler; İngilizce seviyesini geliştirmek isteyenler için idealdir.

8) Yurt dışına gitme olanaklarını araştırın.

Tüm anlatılan İngilizce öğrenme yöntemleri arasında aslında İngilizce dil seviyesini ilerletmek için en kalıcı ve etkili çözüm veren yöntem, kişilerin yurt dışına bir sebep nedeniyle seyahat etmeleridir. Bu sebep üniversite ya da lise eğitimi almak, dil okuluna gitmek ya da sertifika programlarına katılmak gibi eğitim amaçlı olabilir; ya da tamamen bireylerin yaptıkları bir yolculuk şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Her ne sebeple olsun, insanların İngilizce konuşulan şehirlere gitmeleri;  İngilizce seviyeleri için büyük ve hızlı bir katkı sağlayacaktır.

Yurt dışına gitmek için pek çok alternatif örneği mevcuttur. Bunlar eğitim amaçlı olabileceği gibi;  çeşitli gönüllü kuruluşlar aracılığıyla projelerde yer almak şeklinde de gerçekleşebilmektedir. İngilizce öğrenmek isteyenlerin en çok tercih ettikleri oluşum Erasmus ve Work and Travel’dır. Özellikle Work and Travel sayesinde insanlar hem para kazanmakta hem de İngilizce konuşmaktadır.  Yurt dışında uygun fiyatla seyahat edilirken; aynı zamanda İngilizce öğrenilebilecek bir diğer uygulama ise Interrail’dir.

İngilizce Seviye Testi

Aşağıda sizler için hazırlanmış mini testi çözerek, genel olarak hangi İngilizce kur seviyesinde olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda gerek online gerekse kurslar tarafından yapılan diğer sınavlara da girerek İngilizce seviyenizi öğrenebilirsiniz.

 • 1)Tina _________ English.
  is    are    am    be

 • 2) _________ there a pharmacy near here?
  Are   Do   Is   Have

 • 3)He didn’t _________ movie last night.
  watching   watched    watch not   watched

 • 4) Look! The subway_________ . Hurry up!
   leaves    does leave    is leaving    leaving

 • 5) I have never _________ to Norway.
   been    going    went    go

 • 6) _________ to go out to an French restaurant tonight?
   Would you like    Are you liking    You like     Do you like

 • 7) To get to the shopping mall, _________ at the end of this road.
   go along   go past    turn right    go over

 • 8) Excuse me, _________ time please?
   what is    what have     you got the     you have the

 • 9) Dubai has _________ building in the world.
   bigger    tall      the tallest     the most tall

 • 10) I think I have got a cold, I can’t stop _________.
   the sneezing     sneeze    sneezing    to sneeze

 

Recent Content