İngilizcede Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları - Wordly

İngilizcede Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları


İngilizcede Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

İngilizcede kullanılan kısaltmaları ve Türkçe karşılıklarını sizler için derledik. Keyifli okumalar. 

İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları

Kısaltma Açılımı Anlamı
& and ve
0 nothing hiçbir şey
2 two, to, too iki, to edatı, da/de
2DAY today bugün
2F4U too fast for you senin için çok hızlı
4YEO FYEO for your eyes only sadece gözlerin için
2U to you sana
4U for you senin için
4E forever sonsuza kadar
AFAIK as far as I know bildiğim kadarı ile
ASAP as soon as possible ilk fırsatta, olabildiğince çabuk
ATB all the best hoşça kalın
AAMOF as a matter of fact doğrusu
ACK acknowledgment alındı
AFAIR as far as I remember / recall hatırladığım kadarı ile
AFK away from keyboard klavye başında değil / bilgisayar başında değil
AKA also known as ayrıca şöyle bilinir…
ASL age- sex- location yaş- cinsiyet- yer
ATM at the moment şu anda
AMA ask me anything bana istediğinizi sorun
B to be olmak
B4 before önce/ …dan önce
B4N bye for now şimdilik hoşça kalın
BAU business as usual çetrefilli durumlarda dahi işlerin her zamanki gibi devam ettiğini belirten bir söz
BBL to be back later daha sonra geri dönmek üzere
BC because çünkü
BF boyfriend erkek arkadaş
BK back geri
BRB be right back hemen geri döneceğim anlamında / yakında dönerim
BRO brother kardeş
BT but ama
BTW by the way bu arada / konusu açılmışken
BYOB / BYO to bring your own booze / to bring your own bottle kendi içeceğini getirmek
BTT back to topic konuya geri dön
B2K / BTK back to keyboard klavye başına geri gelmek
BAE before anyone else erkek arkadaş / kız arkadaş
BFF best friends forever sonsuza kadar en iyi arkadaşlar
C to see görmek
CIAO goodbye görüşmek üzere, hoşça kalın
COS / COZ because çünkü
CUL8R call you later / see you later daha sonra arayacağım/ daha sonra görüşürüz
CUL see you later daha sonra görüşürüz
CWOT complete waste of time tamamıyla başa geçen zaman
C&P copy and paste kopyala ve yapıştır
CYS check your settings ayarlarınızı kontrol edin
D8 date tarih / randevu
DNR dinner akşam yemeği
DIY do it yourself kendi başına yap
EOD end of debate tartışmanın sonu
EZ easy kolay, rahat
EOBD end of business day iş günü sonu
EOM end of message mesajın sonu
EOT end of thread / end of text konunun sonu / metnin sonu
F2F / FTF face to face yüz yüze
F8 fate kader
FYI for your information bilgin olsun diye
FAQ frequently asked questions sık sorulan sorular
FACK full acknowledge tam onay
FKA formerly known as eski bilenen adıyla
FWIW for what it is worth işine yarar mı bilmem fakat
FOMO fear of missing our bir şeyleri kaçırma korkusu
GF girlfriend kız arkadaş
GMTA great minds thing alike büyük akıllar aynı düşünür (bu bir deyimdir)
GR8 great harika, mükemmel
GTG got to go gitmek zorundayım
HAND have a nice day iyi günler
HB2U happy birthday to you doğum günün kutlu olsun
HOLS holidays okul tatilleri, yıllık izinler gibi
HRU how are you? nasılsın? nasıl gidiyor?
HV to have sahip olmak
HF have fun iyi eğlenceler
HTH hope this helps umarım bu yardımcı olur
ICBW it could be worse daha kötüsü olabilirdi
IDK I do not know bilmiyorum
IDTS I don’t think so sanmıyorum, o şekilde düşünmüyorum
ILU / LUV U I love you seni seviyorum
IMHO in my humble opinion benim mütevazı fikrime göre
IYKWIM if you know ehat I mean ne demek istediğimi anlıyorsan
IIRC if I recall / remember correctly hatırlıyorsam / doğru hatırlıyorsam
IMO in my opinion bana göre
IMNSHO in my not so humble / honest opinion Dürüst görüşüme göre
IOW in other words başka bir deyişle
ITT in this thread bu konuda
IDC I do not care umursamıyorum
IRL in real life gerçek hayatta
ICYM in case you missed it eğer kaçırdıysan
JK just kidding sadece şaka yaıyordum
KDS kids çocuklar
KIT keep in touch bağlantıda kalmak
KOTC kiss on the cheek yanaktanöpücük
L8 late geç, son zamanlarda
L8R later daha sonra
LMAO loughing my ass out inanılmaz komik , inanılmaz gülüyorum
LOL laughing out loud o kadar komik ki sesli güldüm
LSKOL long slow kiss on the lips fransız öpücüğü
LTNS long time no see götüşmeyeli uzun zaman oldu
LUV U2 I love you too ben de seni seviyorum
M8 mate kanka, arkadaş
MON middle of nowhere hiçliğin ortasında
MSG message mesaj
MTE my thoughts exactly tam olarak benim düşüncelerimi okudun
MU I miss you seni özlüyorum
MUSM I miss you so much seni çok özlüyorum
MYOB mind your own business kendi işine bak
MMW mark my words sözlerimi unutma, bir kenera yaz
N2S needless to say çok açıktır ki, söylemeye gerek bile yok
NE1 anyone herhangi biri
NO1 no one hiç kimse
NP no problem sorun değil
NNTR no need to reply cevap vermeye gerek yok
NRN no reply necessary cevay vermeye gerek yok
N/A not available uygun değil
noob newbie yeni kişi
NVM nevermind boş ver
NM not much çok değil
OIC oh, I see anladım
OMG oh my god aman tanrım
OT off topic konu dışı
OMW on my way yoldayım
PC&QT peace and quiet sessizlik ve huzur
PCM please call me lütfen beni arayın
PLS please lütfen
PS parents ebeveynler
POV point of view bakış açısı
PS post script dipnot
POTD photo of the day günün fotoğrafı
PPL people insanlar
QT cutie tatlım
R are to be fiilinin hali
ROFL / ROTFL rolling of the floor laughing gülmekten yerelere yatıyorum
RUOK are you kay? iyi misin?
RTFM read the fine manual ince el kitabını okuyun
RSVP respondez s’il voup plait (french) cevap verin lütfen
SIS sister kız kardeş
SKOOL school okul
SMMR summer yaz
SOB stressed out bad çok stresli olmak
SOM1 someone biri
SFLR sorry for late reply geç cevap için özür dilerim
SCNR sorry I could not resist üzgünüm dayanamadım
SYS see you soon yakında görüşürüz
SUP? what is up? nasılsın?
SMH shaking my head kafamı sallıyorum
TGIF thank God it is Friday şükürler olsun, bugün cuma
THX thanks teşekkürler
THNQ thank you sana teşekkür ederim
TTYL talk to you later seninle daha sonra konuşuruz
TBC to be continued / to beconfirmed devam edecek / doğrulanacak
TIA thanks in advance şimdiden teşekkürler
TYVM thank you very much sanaçok teşekkür ederim
TYT take your time acele etme
TMI too much information çok fazla bilgi
TBT throwback Thursday geriye dönüş perşembesi
U you sen
VIP very important person çok önemli kişi
WAN2 to want to istemek
WKND weekend hafta sonu
WR were Tto be fiilinin hali
WUCIWUG what you see is what you get ne görüyorsan onu alırsın
WFM works for me bana uyar
X kiss öpücük
XLNT excellent mükemmel
XOXO hugs and kisses kucaklamalar ve öpücükler
YR your/ you are senin / sen + TO BE
YMMD you made my day günüme neşe kattın
YAM yet another meeting başka bir toplantı
ZZZ to sleep uyumak

İngilizce Kısaltmalarla Örnek Diyalog

Remzi: Hey HRU? (how are you)
Remzi: Hey! Nasılsın?

Remziye: GR8 (great) , WBU ?(what about you)
Remziye: Harika, seni sormalı?

Remzi: I’m GR8 2 (great too), YRU (why are you) online?
Remzi: Ben de harikayım, neden çevrimiçisin?

Remziye: I am online COZ (because) I need to buy a dress 4 (for) my BRO’s (brother’s) wedding, how is this one?
Remziye: Çevrimiçiyim çünkü kardeşimin düğünü için bir elbise satın almam gerekiyor, sence bu nasıl?

Remzi: IDK ( I do not know) , looks old-fashioned IMHO (in my honest opinion)
Remzi: Bilmiyorum, dürüst olmam gerekirse (benim dürüst fikrime göre) modası geçmiş gibi duruyor.

Remziye: Yeah, I agree… OMG (oh my God) GTG (got to go)
Remziye: Evet, katılıyorum. Aman Tanrım gitmeliyim.

Remzi: What happened?! OK, (okay) C U (see you) later.
Remzi: Ne oldu?! Tamam, daha sonra görüşürüz.

İngilizce Kısaltmalar Sosyal Medyada Nasıl Kullanılır?

Sizce de günümüzde sosyal medyanın kendine has bir üslubu yok mu? Herhalde bu mecranın iletişim alışkanlıklarımızı değiştirdiğini ifade etmek de yanlış olmayacaktır, öyle değil mi? Yazı dilinde emoji kullanımı ile beraber kelimelerin de oldukça kısaldığını gözlemlemek zor değil. Twitter , Instagram, Facebook gibi platformlarda bu kısaltmalar neredeyse noktalama işareti yerine / gibi kullanılmakta. Noktalama işareti gibi kullanılmakta olan bu kısaltmalar İngilizce olmaktan da sıyrılmış durumda. Yani evrensel bir anlam kazanmış durumda. Konuşulan dil İngilizce olmasa dahi, bu kısaltmaların kullanıldığı ile sık sık karşı karşıya kalıyoruz, öyle değil mi ? Bu kelimeleri bilmiyorsak iletişim kurmakta epey zorlanacağımız da aşikar. Üstelik bu durumun sizin İngilizce dil bilgisi bilginizle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu kısaltmalarla haşır neşir olmanız ve onları öğrenebilmeniz aslında sizin sosyal medyada ne kadar İngilizce kaynak ile iletişimde olduğunuz ile yakından ilgili. Haydi sosyal medyada sık kullanılan kısaltmalara ve kullanım şekillerine beraber bir göz atalım.

IMO / IMHO : In my opinion / In my humble opinion : Benim fikirlerime göre

IRL : In real life : Gerçek hayatta

ICYM: In case you missed it : Oldu da kaçırdıysan

FYI: For your information : Bilginize , bilginiz olsun

AMA: Ask me anything : Bana istediğinizi sorabilirsiniz / herhangi bir şey sorun

IDK / IHDK : I don’t know / I honestly don’t know : Bir fikrim yok / gerçekten bir fikrim yok

WYL: Whatever you like: İstediğin gibi olsun

OMG: Oh my gosh/god” : Aman tanrım

LOL / ROFL : Laughing out loud : Sesli güldüm veya Rolling on the floor laughing : Gülmekten yerlere yattım

TTYL : Talk to you later: Sonra görüşürüz

İngilizce Aylar Nasıl Kısaltılır?

Tıpkı günler gibi, İngilizcede aylar da yazılırken her zaman büyük harfle başlamaktadır.

January (Jan): Ocak
February (Feb): Şubat
March (Mar): Mart
April (Apr): Nisan
May (-): Mayıs
June (-): Haziran
July (-): Temmuz
August (Aug): Ağustos
September (Sep): Eylül
October (Oct): Ekim
November (Nov): Kasım
December (Dec): Aralık

İngilizce Mesaj Kısaltma Örnekleri

Sınırlandırılmış karakter sayısı ile mesaj yazmaya çalışmak oldukça zor öyle değil mi ? Aşağıdaki kısaltmaları yazacağınız mesajlarda kullanarak karakter sayısından tasarruf etmeniz mümkün. Yazımızın başındaki geniş kapsamlı tablodan bu kısaltmaların Türkçe anlamlarını bulabilmeniz de mümkün. Haydi başlayalım!

 • 2moro Tomorrow
 • 2nte Tonight
 • AEAP As Early as Possible
 • ALAP As Late as Possible
 • ASAP As Soon as Possible
 • ASL Age / Sex / Location?
 • B3 Blah, Blah, Blah
 • B4YKI Before You Know it
 • BFF Best Friends, Forever
 • BM&Y Between Me and You
 • BRB Be right Back
 • BRT Be right There
 • BTAM Be that as it May
 • C-P Sleepy
 • CTN Cannot talk now
 • CUS See You Soon
 • CWOT Complete Waste of Time
 • CYT See You Tomorrow
 • E123 Easy as 1, 2, 3
 • EM? Excuse Me?
 • EOD End of Day
 • F2F Face to Face
 • FC Fingers Crossed
 • FOAF Friend of a Friend
 • GR8 Great
 • HAK Hugs and Kisses
 • IDC I Don’t Care
 • IDK I Don’t Know
 • ILU / ILY I Love You
 • IMU I Miss You
 • IRL In Real Life
 • J/K Just Kidding
 • JC Just Checking
 • JTLYK Just to Let You Know
 • KFY Kiss for You
 • KMN Kill Me Now
 • KPC Keeping Parents Clueless
 • L8R Later
 • MoF Male or Female
 • MTFBWY May the Force be with You
 • MYOB Mind Your Own Business
 • N-A-Y-L In a While
 • NAZ Name, Address, ZIP
 • NC No Comment
 • NIMBY Not in my Backyard
 • NM Never Mind / Nothing Much
 • NP No Problem
 • NSFW Not Safe for Work
 • NTIM Not that it Matters
 • NVM Never Mind
 • OATUS On a totally Unrelated Subject
 • OIC Oh, I See
 • OMW On My Way
 • OTL Out to Lunch
 • OTP On the Phone
 • P911 Parent Alert
 • PAL Parents are Listening
 • PAW Parents are Watching
 • PIR Parent in Room
 • POS Parent over Shoulder
 • PROP(S) Proper Respect / Proper Recognition
 • QT Cutie
 • RN Right Now
 • RU Are You
 • SEP Someone else’s Problem
 • SITD Still in the Dark
 • SLAP Sounds like a Plan
 • SMIM Send Me an Instant Message
 • SO Significant Other
 • TMI Too Much Information
 • UR Your / You are
 • W8 Wait
 • WB Welcome Back
 • WYCM Will You Call Me?
 • WYWH Wish You Were Here
 • XOXOXOX Hugs, Kisses

İngilizce Zaman Kısaltmaları

 • Second – Sec. : Saniye
 • Hour – Hr. (Bazen H.) Saat
 • Ante Meridiem (Before Noon) – A.M. (Öğleden önce)
 • Midnight – 12:00 A.M. (Gece yarısı)
 • Month – Mo. (Ay)
 • Century – Cent. (Yüzyıl)
 • Minute – Min. (Dakika)
 • Week – Wk. (Hafta)
 • Post Meridiem (After Noon) – P.M. (Öğleden sonra)
 • Noon – 12:00 P.M. (Öğle)
 • Year – Yr. (Sene)
 • Before Christ – Bc ya da B.C. diye gösterilmektedir. ( İsa’dan önce)

İngilizce Sohbet Kısaltmaları

Mesajlarda kullanılan kısaltmaların tümü sohbetlerde de kullanabiliriz. Sıkça karşınıza çıkacak kısaltmalar şu şekilde :


LOL, ASAP, OMG, XOXO, B4N, FYI, G2G, FB, MSG, TTYL


Bunlara ek olarak yazının girişinde vermiş olduğumuz birçok kısaltmadan da yararlanabilirsiniz.

İngilizce Meslek Kısaltmaları

BD: Business development : İş Geliştirme

CAO: Chief analytics officer : İdari İşler Amiri

CDO: Chief data officer : ‘Dijital Lider’

CEO: Chief executive officer : İcra Kurulu Başkanı

CFO: Chief financial officer : Üst Düzey Finansal Plan Ve Kararlardan Sorumlu Kişi

CIO: Chief information officer : Bilişim Kurulu Başkanı

CMO: Chief marketing officer : Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi

COO: Chief operating officer : Üst Düzey işletme görevlisi

CPA: Certified public accountant : Sertifikalı Serbest Muhasebeci

CSO: Chief security officer : Üst Düzey Güvenlik

CSR: Corporate social responsibility : Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlgilisi

CTO: Chief technology officer : Üst düzey teknoloji yöneticisi

CFP: Certified financial planner : Sertifikalı Finansal Planlayıcı

GC: General counsel : Genel Danışman

HR: Human resources : İnsan Kaynakları

PM: Project manager : Proje Müdürü

PR: Public relations : Halkla İlişkiler

R&D: Research and development : Araştırma Geliştirme
COB – Chairman of the Board: Yönetim Kurulu Başkanı.

VP – Vice President: Başkan Yardımcısı.

BOA – Branch Office Administrative: Şube Yöneticisi

BA – Business Analyst: İş Analisti

CSR – Customer Service Representative: Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

CSM – Customer Service Manager: Müşteri Hizmetleri Yöneticisi

CSM – Channel Sales Manager: Ürün Hattı Satış Müdürü

İngilizce Ülke Kısaltmaları

 • AFG AFGHANISTAN AFGANİSTAN
 • ALB ALBANIA ARNAVUTLUK
 • DZA ALGERIA CEZAYİR
 • AND ANDORRA ANDORRA
 • AGO ANGOLA ANGOLA
 • ATG ANTIGUA AND BARBUDA ANTİGUA ve BARBUDA
 • ARG ARGENTINA ARJANTİN
 • ARM ARMENIA ERMENİSTAN
 • AUS AUSTRALIA AVUSTURALYA
 • AUT AUSTRIA AVUSTURYA
 • AZE AZERBAIJAN AZERBAYCAN
 • BHS BAHAMAS BAHAMALAR
 • BHR BAHRAIN BAHREYN
 • BGD BANGLADESH BANGLADEŞ
 • BRB BARBADOS BARBADOS
 • BLR BELARUS BELARUS
 • BEL BELGIUM BELÇİKA
 • BLZ BELIZE BELİZE
 • BEN BENIN BENİN
 • BTN BHUTAN BUTAN
 • BOL BOLIVIA BOLİVYA
 • BIH BOSNIA AND HERZEGOWINA BOSNA HERSEK
 • BWA BOTSWANA BOTSVANA
 • BRA BRAZIL BREZİLYA
 • BRN BRUNEI DARUSSALAM BRUNEİ DARÜSSELAM
 • BGR BULGARIA BULGARİSTAN
 • BFA BURKINA FASO BURKİNA FASO
 • BDI BURUNDI BURUNDİ
 • KHM CAMBODIA KAMBOÇYA
 • CMR CAMEROON KAMERUN
 • CAN CANADA KANADA
 • CPV CAPE VERDE YEŞİLBURUN
 • CYM CAYMAN ISLANDS KAYMAN ADALARI
 • CAF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
 • TCD CHAD ÇAD
 • CHL CHILE ŞİLİ
 • CHN CHINA ÇİN
 • COL COLOMBIA KOLOMBİYA
 • COM COMOROS KOMORLOR
 • COG CONGO KONGO
 • COD CONGO, THE DRC DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
 • CRI COSTA RICA KOSTA RİKA
 • CIV COTE D’IVOIRE KİLDİŞİ SAHİLİ
 • HRV CROATIA HIRVATİSTAN
 • CUB CUBA KÜBA
 • CYP CYPRUS KIBRIS
 • CZE CZECH REPUBLIC ÇEK CUMHURİYETİ
 • DNK DENMARK DANİMARKA
 • DJI DJIBOUTI CİBUTİ
 • DMA DOMINICA DOMİNİK
 • DOM DOMINICAN REPUBLIC DOMİNİK CUMHURİYETİ
 • TMP EAST TIMOR DOĞU TİMOR
 • ECU ECUADOR EKVATOR
 • EGY EGYPT MISIR
 • SLV EL SALVADOR EL SALVADOR
 • GNQ EQUATORIAL GUINEA EKVATOR GİNESİ
 • ERI ERITREA ERİTRE
 • EST ESTONIA ESTONYA
 • ETH ETHIOPIA ETİYOPYA
 • FJI FIJI FİJİ
 • FIN FINLAND FİNLANDİYA
 • FRA FRANCE FRANSA
 • GAB GABON GABON
 • GMB GAMBIA GAMBİYA
 • GEO GEORGIA GÜRCİSTAN
 • DEU GERMANY ALMANYA
 • GHA GHANA GANA
 • GRC GREECE YUNANİSTAN
 • GRD GRENADA GRENADA
 • GTM GUATEMALA GUATEMALA
 • GNB GUINEA-BISSAU GİNE BİSAV
 • GIN GUINEA GİNE
 • GUY GUYANA GUYANA
 • HTI HAITI HAİTİ
 • HND HONDURAS HONDURAS
 • HUN HUNGARY MACARİSTAN
 • IND INDIA HİNDİSTAN
 • IDN INDONESIA ENDONEZYA
 • IRN IRAN İRAN
 • IRQ IRAQ IRAK
 • IRL IRELAND İRLANDA
 • ISR ISRAEL İSRAEL
 • ITA ITALY İTALYA
 • ISL ICELAN İZLANDA
 • JAM JAMAICA JAMAİKA
 • JPN JAPAN JAPONYA
 • JOR JORDAN ÜRDÜN
 • KAZ KAZAKHSTAN KAZAKİSTAN
 • KEN KENYA KENYA
 • KIR KIRIBATI KİRİBATİ
 • KWT KUWAIT KUVEYT
 • KGZ KYRGYZSTAN KIRGIZİSTAN
 • LAO LAOS LAOS
 • LVA LATVIA LETONYA
 • LBN LEBANON LÜBNAN
 • LSO LESOTHO LESOTO
 • LBR LIBERIA LİBERYA
 • LBY LIBYA LİBYA
 • LIE LIECHTENSTEIN LİHTENŞTAYN
 • LTU LITHUANIA LİTVANYA
 • LUX LUXEMBOURG LÜKSEMBURG
 • MKD MACEDONIA MAKEDONYA
 • MDG MADAGASCAR MADAGASKAR
 • MWI MALAWI MALAVİ
 • MYS MALAYSIA MALEZYA
 • MDV MALDIVES MALDİVLER
 • MLI MALI MALİ
 • MLT MALTA MALTA
 • MHL MARSHALL ISLANDS MARŞAL ADALARI
 • MRT MAURITANIA MORİTANYA
 • MUS MAURITIUS MORİTYUS
 • MEX MEXICO MEKSİKA
 • FSM MICRONESIA, FEDERATED STATES OF MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ
 • MDA MOLDOVA MOLDOVA
 • MCO MONACO MONAKO
 • MNG MONGOLIA MONGOLYA
 • MAR MOROCCO FAS
 • MOZ MOZAMBIQUE MOZAMBİK
 • MMR MYANMAR MYANMAR
 • NAM NAMIBIA NAMİBYA
 • NRU NAURU NAURU
 • NPL NEPAL NEPAL
 • NLD NETHERLANDS HOLLANDA
 • NZL NEW ZEALAND YENİ ZELANDA
 • NIC NICARAGUA NİKARAGUA
 • NER NIGER NİJER
 • NGA NIGERIA NİJERYA
 • NOR NORWAY NORVEÇ
 • OMN OMAN UMMAN
 • PAK PAKISTAN PAKİSTAN
 • PLW PALAU PALAU
 • PAN PANAMA PANAMA
 • PNG PAPUA NEW GUINEA PAPUA YENİ GİNE
 • PRY PARAGUAY PARAGUAY
 • PER PERU PERU
 • PHL THE PHILIPPINES FİLİPİNLER
 • POL POLAND POLONYA
 • PRT PORTUGAL PORTEKİZ
 • PRI PUERTO RICO PORTO RİKO
 • QAT QATAR KATAR
 • ROU ROMANIA ROMANYA
 • RUS RUSSIA RUSYA
 • RWA RWANDA RUANDA
 • KNA ST. KITTS&NEVIS ST. KİTTS&NEVİS
 • LCA ST. LUCIA ST. LUCİA
 • VCT ST. VINCENT&THE GRENADINES ST. VİNCENT ve GRENADİNLER
 • WSM SAMOA SAMOA
 • SMR SAN MARINO SAN MARİNO
 • STP SAO TOME&PRINCIPE SAO TOME&PRINCIPE
 • SAU SAUDI ARABIA SUUDİ ARABİSTAN
 • SEN SENEGAL SENEGAL
 • SRB SERBIA SIRBİSTAN
 • SYC SEYCHELLES ŞEYSELLER
 • SLE SIERRA LEONE SİERRA LEONE
 • SGP SINGAPORE SİNGAPUR
 • SVK SLOVAKIA SLOVAKYA
 • SVN SLOVENIA SLOVENYA
 • SLB SOLOMON ISLANDS SOLOMON ADALARI
 • SOM SOMALIA SOMALİ
 • ZAF SOUTH AFRICA GÜNEY AFRİKA
 • ESP SPAIN İSPANYA
 • LKA SRI LANKA SRİ LANKA
 • SDN SUDAN SUDAN
 • SUR SURINAMA SURİNAM
 • SWZ SWAZILAND SVAZILAND
 • SWE SWEDEN İSVEÇ
 • CHE SWITZERLAND İSVİÇRE
 • SYR SYRIA SURİYE
 • TWN TAWAIN TAYVAN
 • TJK TAJIKISTAN TACİKİSTAN
 • TZN TANZANIA TANZANYA
 • THA THAILAND TAYLAND
 • TGO TOGO TOGO
 • TON TONGA TONGA
 • TTO TRINIDAD&TOBAGO TRİNİDAD ve TOBAGO
 • TUN TUNUSIA TUNUS
 • TUR TURKEY TÜRKİYE
 • TKM TURKMENISTAN TÜRKMENİSTAN
 • TUV TUVALU TUVALU
 • UGA UGANDA UGANDA
 • UKR UKRAINE UKRAYNA
 • ARE UNITED ARAB EMIRATES BİRLEŞİK ARAB EMİRLİKLERİ
 • GBR UNITED KINGDOM BİRLEŞİK KRALLIK
 • USA UNITED STATES AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • URY URUGUAY URUGUAY
 • UZB UZBEKISTAN ÖZBEKİSTAN
 • VUT VANUATU VANUATU
 • VAT VATICAN CITY VATİKAN
 • VEN VENEZUELA VENEZÜELLA
 • VNM VIETNAM VİETNAM
 • ESH WESTERN SAHRA BATI SAHRA
 • YEM YEMEN YEMEN
 • ZMB ZAMBIA ZAMBİA
 • ZWE ZIMBABWE ZİMBABVE

İngilizce Kadın ve Erkek Kısaltmaları

Mr: Evli veya bekar erkekler için kullanılmaktadır. Soyadının önüne gelir. Örneğin: Ricky Gervais – Mr. Gervais

Mrs: Evli kadınlar için kullanılmaktadır. Soyadının önüne gelir. Örneğin: Sofia Vergara – Mrs. Vergara

Miss: Bekar kadınlar için kullanılmaktadır. Soyadının önüne gelir. Örneğin: Dua Lipa – Miss Lipa

Ms: Hem evli hem bekar kadınlar için kullanılabilir. Bu kısaltma da soyadının önüne gelir. Örneğin: Scarlett Johansson – Ms. Johansson

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir