Irregular Verbs- İngilizce Düzensiz Fiiller Ve Anlamları - Wordly Konuşuyor...

Irregular Verbs- İngilizce Düzensiz Fiiller Ve Anlamları


Irregular verbs Düzensiz fiiller ve anlamları

İngilizce’de cümle kurarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de cümlede bahsedeceğimiz zaman yani tense’dir. Öyle ki, eğer cümlemiz geçmiş zaman formunda oluşturulacaksa fiilin alması gereken ekler getirilmeli ya da fiil tümden değiştirilmelidir. Uzak geçmiş formunda kurduğumuz cümlenin tense’i de aynı şekilde tamamen değiştirilmeli ya da gereken ekleri almalıdır. İngilizce’deki geçmiş zamanları göz önünde bulundurarak, sizler için, cümlelerinizde kullanacağınız fiillerin geçmiş zaman formundaki hallerinden bir liste hazırladık. Aşağıda hazırladığımız tablo sayesinde, birçok fiilin geçmiş zaman hallerini görebilir ve Türkçe anlamlarını da bulabilirsiniz. İyi okumalar!

İngilizce Düzensiz Fiiller – Irregular Verbs

V1- Base Form (Yalın Hal) V2- Past Simple (İkinci hali / geçmiş zaman) V3- Past Participle (3. Hali / uzak geçmiş zaman) Türkçe Anlamı
Awake Awoke awoken Uyanmak
Be Was,were Been olmak
Beat beat Beaten Dövmek, vurmak
Become became Become Haline gelmek
Begin began Begun Başlamak
Bend bent Bent Bükmek
Bet bet Bet Iddiaya girmek
Bid bid Bid Emretmek
Bite bit Bitten Isırmak
Blow blew Blown Uçurmak, esmek
Break broke Broken Kırmak
Bring brought Brought Getirmek
Broadcast broadcast Broadcast Yayımlamak
Build built Built Inşa etmek
Burn Burnt Burnt Yakmak, yanmak
Burst burst Burst Patlamak
Buy bought bought Satın almak
Catch caught Caught Yakalamak, yetişmek
Choose chose Chosen Seçmek
Come came Come gelmek
Cost cost Cost Tutmak (fiyatı)
Creep crept Crept Emeklemek
Cut cut Cut Kesmek
Deal dealt dealt Anlaşmak
Dig dug Dug Kazmak
Do did Done Yapmak
Draw drew Drawn Çizim yapmak
Dream dreamt Dreamt Hayal etmek
Drive drove Driven Sürmek
Drink drank Drunk Içmek
Eat Ate Eaten Yemek
Fall fell Fallen Düşmek
Feed fed Fed Beslemek
Feel felt Felt Hissetmek
Fight fought Fought Dövüşmek
Find found Found Bulmak
Flee fled Fled Firar etmek
Fly flew Flown Uçmak
Forbid forbade Forbidden yasaklamak
Forget forgot Forgotten Unutmak
Forgive forgave Forgiven Affetmek
Freeze froze Frozen Dondurmak
Get Got Got, gotten Almak
Give gave given vermek
Go went gone Gitmek
Grow grew grown Yetişmek, büyümek
Hang hung hung Asmak
Have had had Sahip olmak
Hear heard heard Duymak, işitmek
Hide Hid Hidden Saklamak
Hit hit Hit Vurmak
Hold held Held Tutmak
Hurt hurt Hurt Acıtmak
Keep kept Kept Sürdürmek
Know knew Known Bilmek
Lay laid Laid Uzanmak
Lead led Led Öncülük etmek
Learn learnt Learnt Öğrenmek
Leave left left Terk etmek
Lend lent Lent Borç vermek
Let let let Izin vermek
Lie lay Lain Yalan söylemek
Lose lost Lost Kaybetmek
Make made Made Yapmak
Mean Meant Meant Kastetmek
Meet met Met Tanışmak
Pay paid Paid Ödemek
Put put Put Koymak
Read read Read Okumak
Ride rode ridden Sürmek
Ring rang Rung Çalmak (telefon,zil)
Rise rose Risen Yükselmek, doğmak
Run ran Run Koşmak
Say said said Söylemek
See saw Seen Görmek, anlamak
Sell sold sold Satmak
Send sent Sent Göndermek
Show showed Shown Göstermek
Shut shut Shut Kapatmak
Sing sang Sung Şarkı söylemek
Sit Sat Sat Oturmak
Sleep slept Slept Uyumak
Speak spoke Spoken Konuşmak
Spend spent Spent Harcamak
Stand stood stood Ayakta durmak
Swim swam Swum Yüzmek
Take took Taken Almak
Teach taught Taught Öğretmek
Tear tore Torn Yırtmak
Tell told Told anlatmak
Think thought Thought düşünmek
Throw threw Thrown Atmak
Understand understood understood Anlamak
Wake woke Woken Uyanmak
Wear wore Worn Giymek
Win won Won Kazanmak
Write wrote written yazmak

İngilizce Düzensiz Fiiller 2. Ve 3. Halleri Ne Zaman Kullanılır?

Türkçesi düzensiz fiiller olan ve İngilizce’de de irregular verbs olarak bahsedilen bu fiiller, İngilizce geçmiş zaman formundaki cümlelerde söz konusu olmaktadır. Simple Past Tense dediğimiz basit geçmiş zaman formundaki İngilizce cümlelerde, cümlemiz olumlu formda olmak kaydıyla fiilimiz şekil değiştirecektir.

Örnek

I wrote a poetry for my boyfriend (Erkek arkadaşım için bir şiir yazdım) (Olumlu formda bir cümle)

Uzak geçmişten bahsedilen cümlelerde ise (Past perfect) cümlemizin fiili cümlemiz olumlu da olsa olumsuz da olsa her türlü değişmesi gerekmektedir.

Örnek

I had written a poetry for my boyfirend before I left him. (Erkek arkadaşımı terketmeden önce ona bir şiir yazmıştım.)

I hadn’t written any poetry for my boyfriend before I left him. (Erkek arkadaşımı terketmeden önce ona herhangi bir şiir yazmadım)

İngilizce düzensiz fiillerde, Simple Past tense kullanacağımız cümlede fiilimiz 2. Halde olacaktır. Eğer cümlemiz Past Perfect tense ile kurulacaksa, fiilimiz 3. Halde kullanılacaktır.

İngilizce Düzenli Fiiller

Türkçe’de düzenli fiiller olarak bahsedilen ve İngilizcesi regular verbs olan bu fiiller, düzensiz fiillerden farklı olarak sadece -ed -d veya -ied eklerinden birini alarak geçmiş zaman cümlesinde kullanılabilirler. Herhangi bir şekil değişikliğine uğramazlar.

Örnek:

I studied very hard this year but I failed again. (Bu yıl çok çalıştım ama yine başarısız oldum)

Eğer Simple past tenseli ve düzenli fiilin kullanılacağı cümle form olarak olumlu bir cümleyse -ed -ied ve -d eki kullanılır fakat olumsuz cümlelerde yardımcı fiil geldiği için düzenli fiilimiz yalın halde kullanılmaktadır.

Örnek

I went shopping yesterday. (olumlu) (Dün alışverişe gittim)

I didn’t go shopping yesterday. (olmusuz) (Dün alışverişe gitmedim)

Past perfect tense’in kullanılacağı cümlede böyle bir fark gözetilmez. Olumlu ve olumsuz cümlelerde düzenli fiil kullanılır.

Örnek

I had studied at Marmara University before I studied at Uludag Universty. (Uludağ üniversitesinde okumadan önce Marmara Üniversitesinde okumuştum.

Simple past tense ile kurulacak cümlelerde, cümlenin fiili düzenli fiilse 2. Halde kullanılır. Eğer cümlede past perfect tense kullanılacaksa cümlenin düzenli fiili 3. Halde kullanılmaktadır.

İngilizce Düzensiz Fiiller ile Cümle Örnekleri

Düzensiz fiiller ile ilgili cümle örneklerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Be

I was a doctor two years ago and now I am retired. (2 yıl önce doktordum ve şuan emekliyim)

Bring

I brought some apples to my mother for making for me a apple pie. (Annem benim için elma turtası yapsın diye ona biraz elma getirdim.)

Cost

Shopping bills cost so much that’s why I left the milk at the market. (Alışveriş faturası çok tuttuğu için sütü markette bıraktım)

Write

I had written a letter for my mother before I left the house. (Evi terketmeden önce anneme bir mektup yazım)

See

After I saw my crush out of the window, I cut my finger while making a salad. (Hoşlandığım kişiyi camdan görünce, salata yaparken parmağımı kestim)

Eat

If I had eaten this chocolate bar, I would probably become fatter now. (Bu çikolata barını yeseydim, muhtemelen şimdi daha da şişman olurdum)

Hear

I had heard about the bad news before he told me. (O bana anlatmadan önce kötü haberleri duymuştum.)

Recent Content