Kıtaların İngilizce İsimleri ve Cümle Örnekleri - Wordly

Kıtaların İngilizce İsimleri ve Cümle Örnekleri


kıtaların-ingilizce-isimleri-ve-cümle-örnekleri

Dünya üzerinde, sizlerin bildiği gibi toplam yedi tane kıta bulunuyor. Bu kıtaların isimlerine hakim olmak, hem ana dilinizde hem de İngilizcede çeşitli haberleri takip etmenizde size yardımcı olacaktır. Buna ek olarak kıtaların adını bilmek elbette genel kültürünüzü artıracak bir şey. Bu yazımızda kıtaların İngilizce isimlerini, bu isimlerin etimolojik kökenlerini ve bu kıtaların içerisinde geçtiği İngilizce cümle örneklerini sizler için derledik. Hazırsanız hemen başlayalım!

ingilizce kıtalar

Kıtaların isimlerinin Türkçe karşılıklarını beraber inceleyelim;

 • Africa: Afrika
 • Antarctica: Antarktika
 • Asia: Asya
 • Australia: Avustralya
 • Europe: Avrupa
 • North America: Kuzey Amerika
 • South America: Güney Amerika

Afrika İngilizcede Ne Demektir?

Afrika kıtasının İngilizce karşılığı Africa’dır. Afrika kelimesinin etimolojik kökeni üzerine pek çok farklı düşünce bulunuyor. İlk olarak, Afrika isminin, Latincede ‘güneşi bol olan yerler’ olarak karşılık bulan Aprica kelimesinden geldiği ile ilgili birtakım söylentiler olduğunu söyleyerek başlayalım.

Bir başka bakış açısına, Romalılara bakacak olursak, onlar Afrika isminin ‘Afar’ yani toz ve ‘ika’ yani yer kelimelerinin buluşması ile ortaya çıktığına inanıyor.

Üçüncü bir görüş ise, kelimenin Hz. İbrahim’in torunu Epher’den türediği yönünde.

Son olarak Mısır dili üzerinden bakacak olursak da, bu yapıda ‘Ka’ya dönmek’ ifadesi ile başlamak doğru olacaktır. Ka’ya dönmek, özüne dönmek anlamında kullanılan bir Mısır atasözü aslına bakarsanız ve Mısır dilinde ‘af-rui-ka’ Ka’ya dönmek anlamına geliyor.

Afrika kıtasında İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Angola (Angola Cumhuriyeti): Angola
 • Benin (Benin Cumhuriyeti): Benin
 • Fas (Fas Krallığı): Morocco
 • Gambiya (Gambiya Cumhuriyeti): Gambia
 • Fildişi Sahili (Fildişi Sahili Cumhuriyeti): Republic of cote d’ivoire
 • Etiyopya (Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti): Ethiopia / Federal Democratic Republic of Ethiopia
 • Kenya (Kenya Cumhuriyeti): Republic of Kenya
 • Madagaskar (Madagaskar Cumhuriyeti): Republic of Madagascar
 • Mısır (Mısır Arap Cumhuriyeti):
 • Seyşeller (Seyşeller Cumhuriyeti): Arab Republic of Egypt

Afrika kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerine birlikte göz atalım;

 • Lake Tanganyika is explored in East Africa. (Doğu Afrika’da Tanganyika gölü keşfedildi.)
 • It is a known fact that France used to have many colonies in Africa. (Fransa’nın Afrikada birçok kolonileri olduğu bilinen bir gerçek.)
 • In sub- Saharan Africa obesity is uncommon and there is the only remaining region in the world where obesity is uncommon. (Afrika’da Sahra Çölü’nün güney kısmında obezite yaygın değil ve Dünyada obezitenin nadir olduğu tek bölge Afrika’da Sahra çölünün güney kısmıdır.)
 • Some say there are some tribes in eastern Africa that live on milk products. (Doğu Afrika’da bazı kabilelerin süt ürünleri ile yaşadığını söyleyenler var.)
 • Algeria is a country in North Africa. (Cezayir, Kuzey Afrika’da bir ülkedir.)

Antartika İngilizcede Ne Demektir?

Antartika kıtasının İngilizce karşılığı Antarctica’dır. Bu kıta genellikle ‘Antartika’ diye anılıyor olsa da, doğru yazılışı ‘Antarktika’dır. Antarktika kıtası, üzerinde ülke bulunmayan tek kıtadır. Antarktika kelimesinin etmolojik kökeni nedir? diye soracak olursanız, kelime anlamı olarak ‘ayının tersi’ anlamına geldiğini söyleyebiliriz. İlginç, öyle değil mi?

Kuzey Kutup bölgesi, Kuzey kutup yıldızlarının ayıya benzetilmesi sebebi ile Yunanca ayı anlamında kullanılan ‘arktos’ ismi ile anılıyor. Sonrasında ise, Kuzey Kutbun tam tersinde bir kaya parçası bulunuyor ve burası da ‘ayının tam tersi’ anlamına gelen ‘Antarktikos’ kelimesi ile anılmaya başlanıyor. Ve tabii zamanla antarktikos kelimesi değişerek antarktika haline geliyor.

Antartika kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • We fly round to the Indian Ocean and down to Antarctica. (Hint Denizi etrafından Antarktika’ya doğru uçtuk.)
 • Do you know the etymological root of the word ‘Antarctica’? (‘Antarktika’ kelimesinin etimolojik kökeni ile ilgili bir bilgin var mı?)
 • The effects of climate change are far less pronounced in Antarctica than in the northern polar regions. (İklim değişikliği etkileri Antarktika’da, Kuzey Kutup bölgelerine nazaran daha sık dillendiriliyor.)
 • There are no countries in the Antarctic region. (Antarktika Bölgesi’nde ülke bulunmuyor.)
 • I sometimes wonder how it would be to live in the Antarctic region. (Antarktica Bölgesi’nde yaşamak nasıl olurdu diye merak ediyorum bazen.)

Asya İngilizcede Ne Demektir?

Asya kıtasının İngilizce karşılığı Asia’dır. Asya isminin etimolojik kökenine bakacak olursak;

Ege Bölgesi ismi, Arapça gibi dillerde, İstanbul boğazı’nın doğusunu adlandırmak amacı ile kullanılmaktaydı. Ege, Arapçada ‘asya’ olarak karşılık bulur. Bu sebeple de bu kıtaya Asya kıtası ismi verildiği düşünülüyor.

Bir başka görüş, Asya’nın Latince ‘Asia’ kelimesinden geldiği yönünde. Aslına bakarsanız, birçok dilde ‘doğu tarafı’ anlamına gelen bu kelime, dünyanın da doğusunda bulunan bu kıtanın Asya kıtası olarak anılmasında rol oynuyor olabilir.

Asya kıtasındaki İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Bangladeş: Bangladesh
 • Butan: Bhutan
 • Brunei: Brunei
 • Japonya: Japan
 • Kazakistan: Kazakhstan
 • İran: Iran
 • Irak: Iraq
 • İsrail: Israel
 • Ürdün: Jordan
 • Türkiye: Turkey /Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.

Asya kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • China is the largest country in Asia. (Asya’da en büyük ülke Çindir.)
 • Europe has a smaller population than Asia. (Avrupa Asya’dan daha küçük bir nüfusa sahiptir.)
 • The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia. (Amerika’nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı.)
 • Asia is much larger than Australia. (Asya Avustralya’dan çok daha büyüktür / geniştir.)
 • Japan is in Eastern Asia. (Japonya Doğu Asya’dadır.)

Avustralya İngilizcede Ne Demektir?

Avustralya kıtasının İngilizce karşılığı Australia’dır. Avustralya, Okyanusya bölgesi içinde bulunmaktadır. İsmin etimolojisine bakacak olursak;

Bildiğiniz gibi, Amerika kıtasında da olduğu gibi, kaşiflerin çoğu aslında denizcidir. Bir denizci için rüzgarın önemli olduğunu söylesek herhalde buna şaşırmazsınız öyle değil mi? Denizciler güney rüzgarlarını anarken ‘auster’ ismini kullanıyorlardı. İşte bu güney rüzgarları ile ulaştıkları kara parçasına ise, ‘Terra Australis’ ismini veriyorlar. Terra bildiğiniz üzere, toprak, kara anlamına gelen bir kelime. ‘Terra Australis’, zamanla değişerek ‘Avustralya’ haline ulaşmış ve günümüzde de bu şekilde kullanılmaya devam etmekte olan bir ifade.

Avustralya kıtasındaki İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Cocos Adaları (Cocos Adaları Toprağı): Cocos Islands
 • Christmas Adası (Christmas Adası Toprağı): Christmas Island
 • Norfolk Adası (Norfolk Adası Toprağı): Norfolk Island
 • Ashmore ve Cartier Adaları: Ashmore and Cartier Islands

Avustralya kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • They crossed the equator for the first time on their trip to Australia. (Avustralya yolculuklarında ilk kez ekvatoru geçtiler.)
 • Australia is smaller than South America. (Avustralya Güney Amerika’dan daha küçüktür.)
 • It is known that Australia is rich in natural resources. (Avustralya’nın doğal kaynaklar bakımından zengin olduğu biliniyor.)
 • Asia is much larger than Australia. (Asya Avustralya’dan çok daha büyüktür.)
 • Australia is the smallest continent in the world. (Avustralya dünyadaki en küçük kıtadır.)

Avrupa İngilizcede Ne Demektir?

Avrupa kıtasının İngilizce karşılığı Europe’tur. Avrupa’da altmış dört ülke bulunuyor ve bunlardan ellisi bağımsız, sekizi bağımlı, altısı tanınmamış devletlerden oluşuyor. Avrupa ya da Europe kelimesinin etimolojik kökenini inceleyecek olursak;

Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus’tur. Zeus bir gün sevgilisi Europe’u bir öküz kılığına girerek kandırır. Europe, öküzün üzerine oturur ve bu şekilde tüm Avrupa kıtasını dolaşır. Bu hikayeden yola çıkarak kıtaya Europe yani Avrupa ismi verildiği düşünülüyor.

Avrupa kıtasındaki İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Almanya: Germany
 • Macaristan: Hungary
 • Çekya: Czechia, czech republic
 • Fransa: France
 • Yunanistan: Greece
 • Estonya: Estonia
 • İtalya: Italy
 • İrlanda: Ireland
 • Danimarka: Denmark
 • Finlandiya: Finland

Avrupa kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • Germany is in the middle of Europe. (Almanya Avrupa’nın ortasındadır.)
 • Eastern Europe is the eastern part of the European continent. (Doğu Avrupa, Avrupa kıtasının doğu bölümünü oluşturan kısımdır.)
 • Turkey is located between Asia and Europe. (Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında konumlanmıştır.)
 • Italy is one of Europe’s most beautiful countries. (İtalya, Avrupa’nın en güzel ülkelerinden birisidir.)
 • Netherlands is a country in Europe. (Hollanda Avrupa’da bir ülkedir.)

Kuzey Amerika İngilizcede Ne Demektir?

Kuzey Amerika kıtasının İngilizce karşılığı North America’dır. Amerika isminin etimolojik kökenine bakacak olursak;

İtalyanca ve Yeni Latince America “bir kıta” özel adından alıntıdır ve ilk olarak 1507 yılında Alman haritacı Martin tarafından kullanılmıştır.

Bir başka görüşe göre kelime, ‘Amerigo’ ya da ‘Americus Vespucci’ özel adından türetilmiştir. Americus Vespucci, Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyahtır.

Bir başka bakış açısına göre ise kelime, Emmericus veya Doğu Gotlara özgü bir erkek adı olan ‘Emmeric’ özel isminden gelmektedir.

Son olarak sözcüğün Germence yazılı örneği bulunmayan ‘haimiric’, ‘ev yöneten, oba beyi’ biçiminden evrildiğini savunan bir bakış açısı da bulunmaktadır.

Kuzey Amerika kıtasındaki İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Kanada: Canada
 • Meksika: Mexico
 • Küba: Cuba
 • Kosta Rika: Costa Rica
 • Guatemala: Guatemala
 • Amerika Birleşik Devletleri: United States of America
 • Dominika: Dominica
 • Honduras: Honduras
 • Jamaika: Jamaica
 • Barbados: Barbados

Kuzey Amerika kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • Did you know that when you say “America”, it can mean the USA or the continent of both Americas? (“Amerika” dediğinizde Onun Amerika Birleşik Devletleri ya da her iki Amerika kıtası (Kuzey Amerika ve Güney Amerika) anlamına gelebileceğini biliyor muydunuz?)
 • He visited the coast of North America in 1499. (1499 yılında Kuzey Amerika kıyısını ziyaret etti.)
 • America was discovered by Columbus in 1492. (Amerika 1492 yılında Columbus tarafından keşfedildi.)
 • The conquest of America cost between 60 and 70 million lives. (Amerika kıtasının fethi altmış ila yetmiş milyon cana mal oldu.)
 • America is bordered to the north by the Arctic Ocean, to the east by the Atlantic Ocean, to the southeast by South America and the Caribbean Sea, and to the west and south by the Pacific Ocean. (Amerika’nın kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Atlantik Okyanusu, güneyinde Güney Amerika ve Karayip Denizi, ve batısı ve kuzeyinde Pasifik Okyanusu bulunmaktadır.)

Güney Amerika İngilizcede Ne Demektir? 

Güney Amerika kıtasının İngilizce karşılığı South America’dır. Amerika isminin etimolojik kökenine ‘Kuzey Amerika İngilizcede Ne Demektir?’ başlığında yer vermiştir. Genel kanı, Amerigo Vespucci’nin kıtaya ismini verdiği yönündedir.

Güney Amerika kıtasındaki İngilizce bazı ülke isimleri:

 • Brezilya: Brasil
 • Guyana: Guyana
 • Bolivya: Bolivia
 • Uruguay: Uruguay
 • Şili: Chile
 • Paraguay: Paraguay
 • Kolombiya: Colombia
 • Venezuela: Venezuela
 • Surinam: Surinam
 • Arjantin: Argentina

Güney Amerika kıtası ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • South America is bounded by the Caribbean Sea to the northwest and north, the Atlantic Ocean to the northeast, east, and southeast, and the Pacific Ocean to the west. (Güney Amerika, kuzey batı ve kuzeyinde Karayip Denizi ile, kuzey doğu, doğu ve güneydoğusunda Atlantik Okyanusu ile, batısında ise Pasifik Okyanus ile sınırlıdır.)
 • South America, fourth largest of the world’s continents. (Dünya’nın en geniş/ büyük dördüncü kıtası Güney Amerika’dır.)
 • South America’s geologic structure consists of two dissymmetric parts. (Güney Amerika’nın jeolojik yapısı iki asimetrik parçadan oluşmaktadır.)
 • Argentina is a country in South America. (Arjantin, Güney Amerika’da bir ülkedir.)
 • Is Guyana a country on the northside of South America or on the southside? (Guyana, Güney Amerika’nin kuzey tarafında mı yoksa güney tarafında mı?)

Diğer İngilizce Ülke İsimleri

Kıtaların ismini bilmenin yanı sıra ülkelerin isimlerine de hakim olmak genel kültür anlamında önemlidir. Ülke isimlerinin İngilizce karşılıklarını bilmek öncelikle haberleri, farklı kaynaklardan takip edebilmeniz, bir başka deyişle İngilizce yayın yapan kaynaklardan takip edebilmeniz adına size yarar sağlayacaktır. Haberlerin yanı sıra, en basitinden izlediğiniz bir dizi ya da filmde de bir ülkenin adı geçtiğinde, ülkelerin isimlerine hakim olmanız halinde hangi ülkeden bahsedildiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Bunların yanı sıra, özellikle yabancı arkadaşlarınızla gireceğiniz diyaloglarda, ülkelerin İngilizce karşılıklarını bilmek size yine fayda sağlayacaktır. Örneğin biriyle tanıştınız ve hangi ülkeden geldiğini sordunuz, size ‘Hungary’ cevabını verdiğinde bu ismi ‘hungry’ kelimesi ile karıştırmanız ve karşınızdakinin aç olduğunu düşünmeniz son derece olası. İşte bu tür sıkıntılar yaşamamak ve daha rahat iletişim kurabilmek adına kıtaların, ülkelerin ve milletlerin İngilizce karşılıklarını bilmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Ülkelerin ve milletlerin İngilizce isimleri ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, ‘Ülkelerin ve Milletlerin İngilizce İsimleri’ aslı yazımıza göz atabilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir