Noun Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri - Wordly

Noun Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri


Noun Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri

Noun Clause, İngilizce dil bilgisi konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Türkçede ‘isim tümcesi, isim cümleciği’ olarak karşılık bulan noun clause farklı kullanım şekillerine sahip bir yapıdır. Noun clause yapısına hakim olmak, İngilizcede basit cümlelerin yanı sıra, biraz daha karmaşık cümleleri de kurabilmenizde sizlere yardımcı olacaktır. Yapı, günlük dilde, sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Bu yazımızda, sizler için noun clause yapısının konu anlatımına detaylı bir şekilde yer verdik ve konu ile ilgili önemli örnekleri de ekledik. Hazırsanız, çalışmamıza başlayabiliriz. 

Noun Clause Nedir?

Dilerseniz çalışmamıza Noun clause tanımı ile başlayalım. Noun clause, ismin yerine kullanılan bir yapıdır. Onun için bir ‘çatı konu’ demek herhalde yanlış olmayacaktır. Çünkü bu yapı, reported speech ve wish clauses gibi konuların temelini oluşturmaktadır. Cümlenin nesne ve öznesini oluşturan bu yapılar ile ilgili detaylı bilgiyi yazının devamında bulabilirsiniz.

‘Noun clause’ un etimolojik kökenini inceleyecek olursak;

Noun kelimesinin etimolojik kökeni:

[ naun ] (noun.) 14. yüzyıl. From Anglo-Norman noun, non, nom, from Latin nōmen (“name”).

Noun kelimesi, İngilizcede 14. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Latince temelli bir kelimedir. Latince nōmen yani ‘name’ yani ‘isim’ kelimesinden gelmektedir.

Clause kelimesinin etimolojik kökeni:

[ kloz ] (noun.) 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.
Middle English Medieval Latin clausa (Latin diminutive clausula (“a clause, close of a period”)) Latin clausus, past participle of claudere (“to shut, close”)
Yukarıda da inceleyebileceğiniz üzere, ‘close’ yani kapatmak fiilinden gelmektedir. Latince kökenli bir kelimedir.

Noun Clause ve Relative Clause Farkı Nedir?

Relative Clause, Türkçe’ye ‘sıfat tümceciği’ olarak çevrilmektedir. Bu yapı, iki cümle arasında bağ kurmak adına kullanılmaktadır. Bu bağı kurarken, ‘who, which, that, whom, where’ gibi relative pronoun adı verilen yapılar kullanılmaktadır. Yapıda kullanılan bu relative pronounlar, aynı zamanda noun clauselarda da kullanıldığından bu iki yapı, sıklıklar karıştırılmaktadır.

Bu noktada,

 • İlk olarak, noun clause’ların ismin yerine kullanılan yapılar oldukları ve relative clause’ların ise, ismi nitelemek amacı ile kullanılan yapılar olduklarını bilmekte fayda var.
 • İkinci olarak ise, noun clause’un cümleden çıkarılması durumunda, cümlenin özne ya da nesnesinin çıkartılmış olduğunu bilmekte fayda var. Bir başka deyişle, noun clause cümleden çıkarıldığında cümlede bir eksiklik olur. Fakat durum relative clause için bu şekilde değildir.
 • Son olarak ise, noun clause ve relative clause’da farklı olan bir şey olarak ‘the’ kullanımı söylenebilir. Relative clause’da kullanılan ‘the’ isimden sonra gelmektedir.

Örneğin;

It is not the teacher that I saw. [relative clause]

Remzi does not know that I have seen the teacher. [noun clause]

Noun Clause ve Adjective Clause Farkı Nedir?

Adjective clause ve relative clause, hemen hemen aynı konudur demek herhalde yanlış olmayacaktır. Noun clause tanımını bu yazı içerisinde detaylı bir şekilde incelemeniz mümküm. Burada vermek istediğimiz bilgi, noun clause ve adjective clause arasındaki farktır. Öncelikle bu iki yapının da, relative clause ile olduğu gibi, birbirlerine benzer olduklarını söyleyelim. Aralarında yalnızca önemli bir fark bulunuyor. Noun clause’lar, ismin yerini alabiliyorken, adjective clause’ların böyle bir kullanıma sahip değildir.  Adjective clause, ismi nitelemek amacı ile kullanılmaktadır. Yan cümleciği cümleden çıkardığımızda, cümlenin anlamında bir daralma oluşmaktadır.

Noun Clause Türleri Nelerdir?

Noun clauses, Türkçe karşılığı ile isim cümlecikleri, bir cümlede bir noun yani isim görevinde kullanılabilir. Bir başka deyişle, kullanıldığı cümlenin öznesi olabilir, aynı zamanda fiilin ya da bir edatın nesnesi olarak kullanılabilir. Noun clause’un türlerini beraberce inceleyelim;

“That –” Clause

That clause genellikle ‘that’ ile başlar. Örneğin:

 • It’s apparent that you’re capable of doing the job. (İşi yapabilecek kapasitede olduğun belli.)
 • It’s evident that you’re hungry. (Acıktığınız belli.)
 • He stated that he had arrived. (Geldiğini ifade etti.)
 • You have an advantage since you have been there before. (Daha önce orada bulunduğun için bir avantajın var.)
 • He is not educated just because he speaks perfect English. (Sadece mükemmel İngilizce konuştuğu için eğitimli değil.)

Noun clause tümcesinin tamamlayıcının nesnesi olarak hizmet ettiği durumlarda, ‘that’ bağlacı atlanabilir. Örneğin:

 • She acknowledged to not answering all of the questions. (Tüm soruları yanıtlamadığını kabul etti.)
 • He was clearly unable to continue the game. (Belli ki oyuna devam edemeyecekti.)
 • According to the publication, women outnumber men. (Yayına göre, kadınların sayısı erkeklerden fazla.)
 • It’s apparent that you’re capable of doing the job. (İşi yapabilecek kapasitede olduğun belli.)
 • He stated that he was present. (Bulunduğunu ifade etti.)

Nominal –ing Clause

Bir gerund ya da verbal noun ile başlayan noun clause türüdür. Örneğin;

 • She has a passion for baking cakes. (Kek yapmak için bir tutkusu var.)
 • It is a dereliction of responsibility to sleep at work. (İşyerinde uyumak sorumluluğun ihmalidir.)
 • His favorite pastime is watching action movies. (En sevdiği eğlence aksiyon filmleri izlemek.)
 • It is not advisable to return home at this hour. (Bu saatte eve dönmek tavsiye edilmez.)
 • Rainy days are a favorite pastime for the kids. (Yağmurlu günler çocukların en sevdiği eğlencedir.)

To – infinitive Clause

Bu tür noun clause’lar da ‘to – infinitive’ ile başlamalıdır. Örnekleri inceleyelim;

 • Her issue is that she needs to travel a big distance. (Onun sorunu, büyük bir mesafe kat etmesi gerektiğidir.)
 • It’s not a smart idea to go out like this. (Böyle dışarı çıkmak akıllıca bir fikir değil.)
 • Going to school is a worthwhile endeavor. (Okula gitmek değerli bir çabadır.)
 • It is barbaric to act in this manner. (Bu şekilde hareket etmek barbarlıktır.)
 • He enjoys traveling. (Seyahat etmekten hoşlanır.)

‘Wh–’ Clause

‘wh-‘ words dediğimiz yapıların kullanıldığı türdür. Örnek cümleleri inceleyelim;

 • What he said was deplorable. (Söylediği içler acısıydı.)
 • He’s stumped as to what he’ll have for dinner. (Akşam yemeğinde ne yiyeceğini şaşırdı.)
 • It’s unclear what to do after school. (Okuldan sonra ne yapacağı belli değil.)
 • She is unsure on what to dress. (Ne giyeceğinden emin değil.)
 • I couldn’t understand a word the man said. (Adamın söylediği tek kelimeyi anlayamadım.)
 • I like the meals she prepares to the food she purchases. (Satın aldığı yemeklere hazırladığı yemekleri seviyorum.)
 • The soldiers are currently unsure about when they should move. (Askerler şu anda ne zaman hareket etmeleri gerektiğinden emin değiller.)
 • Their main concern is where they will sleep. (En büyük endişeleri nerede uyuyacaklarıdır.)
 • They’ve vanished, and no one knows where they’ve gone. (Kayboldular ve kimse nereye gittiklerini bilmiyor.)
 • I’m curious as to why she’s here. (Neden burada olduğunu merak ediyorum.)

Yes / No Interrogative

Genellikle yes / no soru cümlelerini ‘if’ veya ‘whether’ kullanarak oluştururuz. İlgili örnekleri inceleyelim;

 • Should we inquire as to whether we may take a seat? (Oturup oturamayacağımızı sormalı mıyız?)
 • Could you inquire as to whether she intends to pay you a visit? (Sizi ziyaret etmek isteyip istemediğini sorabilir misiniz?)
 • Will they be aware of the availability of free transportation? (Ücretsiz ulaşımın varlığından haberdar olacaklar mı?)
 • Could they check to see if the things are in good condition? (Eşyaların iyi durumda olup olmadığını kontrol edebilirler mi?)
 • Do you mind if I use your computer? (Bilgisayarını kullanmamın sakıncası var mı?)
 • Is it possible to find out if the banks are open? (Bankaların açık olup olmadığını öğrenmek mümkün mü?)

İngilizce Noun Clause Cümle Örnekleri

Bu başlık altında Noun Clause İngilizce cümle örneklerini, cümlelerin gramer yapılarını ve Türkçe karşılıklarını inceleyebilirsiniz.

 • Maybe the burglar might get caught by the people in that house. (Hırsız belki o evdeki insanlar tarafından yakalanır.)
 • The fact that talking on the phone for long hours isn’t healthy has changed the daily habits of many people. (Uzun saatler telefonda konuşmanın sağlıklı olmadığı gerçeği, pek çok insanın günlük rutinlerini değiştirdi.)
 • It is not a good idea to eat much just before you sleep. (Uyumadan hemen önce çok yemek yemek iyi bir fikir değil)
 • That the man often gives warnings worries the people living in that apartment. (Adamın sürekli uyarı vermesi, o apartmanda yaşayan insanları endişelendirdi.)
 • The doctor asked the patients what they were doing in the office. (Doktor hastalara ofiste ne yaptıklarını sordu.)

İngilizcede Noun Clause ile Soru Cümlesi Örnekleri

Noun Clause ile soru cümlesi kurmanın iki yolu bulunmaktadır: Cevabı yes ya da no olan sorular ve wh- ile başlayan sorular. Konu ile ilgili soru cümlesi örneklerini ve Türkçe karşılıklarını beraberce inceleyelim;

1. Cevabı ‘yes’ ya da ‘no’ olan sorular

Bu tür soruları kurarken ‘whether’ ya da ‘if’ kalıplarını kullanmamız gerekmektedir.

Örnek:

I would like to learn if she is a teacher. (Onun öğretmen olup olmadığını öğrenmek isterim.)

Cevap olarak; yes she is, ya da no she is not cevaplarını alırız.

I would like to ask, if you are hungry or not. (Aç olup olmadığını sormak isterim.)

Cevap olarak, ‘yes, I am’ ya da ‘no, I am not’ cevaplarını alabiliriz.

2. Wh- ile başlayan sorular

Aslında, cevabı yes ya da no olan sorulardan çok da farklı değildir. Aradaki tek fark, burada ‘whether ya da if’ gibi yapılar kullanılmaz ve cümle başına wh- yapılarından biri getirilir.

Cümle örneklerini inceleyelim;

1.

She wants to learn it. Where are you going?

Buradan şu şekilde bir dönüştürme yapılabilir: Where you are going.

Ve sonuç olarak noun clause soru cümlesi şu şekilde kurulabilir:

She wants to learn where you are going. (Nereye gittiğini bilmek istiyor.)

2.

How can I go to the museum?’

İkinci adım olarak: How I can go to the museum.

I would like to know how I can go to the museum. (Müzeye nasıl gideceğimi bilmek isterim.)

Diğer cümle örnekleri:

 • Where she works is unknown for them. (Nerede çalıştığı, onlar için bir bilinmez.)
 • We do not know who ate all the cake. (Kimse, tüm bu keki kimin yediğini bilmiyor.)
 • We do not see which glass belongs to her. ( Hangi bardağın onun olduğunu görmüyoruz.)
 • Aslı did not count how many teacher there were in the school. (Aslı, okulda kaç öğretmen olduğunu saymamıştı.)
 • What you have done really hurt me. ( Ne yaptığın / yaptığın şey beni gerçekten kırdı.)
 • Is there any chance you know when the event is ? (Etkinliğin ne zaman olduğunu bilme şansın var mıdır?)

İngilizcede Noun Clause ile Olumlu Cümle Örnekleri

İncelememize, noun clause kullanılmış olumlu cümle örnekleri ile devam edelim. Konu ile ilgili olumlu cümle örneklerini inceleyelim;

 • It is remarkable that Remzi believes his own story (Remzi’in kendi hikayesine inanması dikkat çekici.)
 • What Remzi loves most about reading mysteries is how the authors leave clues for careful readers (Remzi’nin gizem romanı okurken en sevdiği şey, yazarın dikkatli okuyucalara bıraktığı ipuçlarıdır.)
 • Remzi knows all about art, but he does not know what he likes. (Remzi, sanat hakkında her şeyi biliyor, fakat ne sevdiğini bilmiyor.)
 • Remzi knows that patience has its limits. (Remzi sabrın bir limiti olduğunu bilir.)
 • Remzi encouraged Remziye to remember who he was. (Remzi, Remziye’yi kim olduğunu hatırlaması için cesaretlendirdi.)
 • Morning time is when Remzi feels most energetic. (Remzi’nin en enerjik hissettiği zaman sabahtır.)
 • Whoever spilled the water should clean it up. )Suyu kim döktüyse o temizlemelidir.)
 • His dog will eat whatever food Remzi gives him. (Remzi’nin köpeği, ona verilen yemeği yiyecek.
 • The girl with the green shirt is who I want on my team. (Yeşil gömlekli kız benim takımımda istediğim kızdır.)
 • You may take whichever pasta you want. (İstediğin makarnayı alabilirsin.)

İngilizcede Noun Clause ile Olumsuz Cümle Örnekleri

Olumsuz cümle yapısı için genellikle bir olumsuzluk ekine ihtiyaç duyarız. Noun clause ile ilgili olumsuz cümle örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Her dog will not eat whatever food Remzi gives him. (Onun köpeği, Remzi’nin verdiği yemeği yemeyecek.)
 • Isn’t it important that Remzi loves you? (Remzi’nin seni sevmesi önemli değil mi?)
 • The girl with the green shirt is who I don’t want on my team (Takımımda istediğim kız yeşil kazaklı kız.)
 • We know that Remzi does notlike rap music. (Remzi’nin rap müzik sevmediğini biliyoruz.)
 • It is very important that we not be late for the exam (Sınava geç kalmamamız çok önemli.)
 • I demand that your daughter not be so disobedient at high school. (Kızının okulda çok da kural çiğneyen olmamasını isterdim.)
 • Remzi does not hide that he loves you. (Remzi seni sevdiğini gizlemiyor.)
 • Remzi doesn’t know that patience has its limits, (Remzi sabrın bir limiti olduğunu bilmiyor.)
 • Morning time is when Remzi does not feel most energetic. (Remzi’nin en enerjik olduğu zaman sabah değildir.)
 • It is remarkable that Remzi does not believe his own story. (Remzi’nin kendi hikayesine inanmaması dikkat çekici.)

Noun Clause ile Reported Speech Örnekleri

İsim cümleciği yani noun clause ve reported speech arasındaki bağlantıyı ve kullanıldıkları durumları, ilgili cümle örnekleri ile beraber inceleyelim;

Soru sözcüğü ile yapılan noun clause

Where does he live? Noun Clause = where he lives = Burada kullanılan zamir her zaman it zamiri olmalıdır.

I am not sure about where he lives.

Nesne / Object

What exactly did she say? Noun Clause = what she said

I couldn’t understand what he was saying since I couldn’t hear him. (Onu duyamadığım için ne dediğini anlayamıyordum.)

I was taken aback by what he said. (Söyledikleriyle afallamıştım.)

Özne / Subject

Why has she left the room? Noun Clause = why she has left the room.

I can’t understand (the reason) why she has left the room.

Why he sold his house is not known.

OR Why he sold his house is unknown.

Who is Ricky coming to the party with? (Ricky partiye kiminle geliyor?)

Do you know who Ricky is coming to the party with? (Ricky’nin partiye kiminle geleceğini biliyor musun?)

Who is planning on attending the party? = soru cümlesi (Partiye kimler katılmayı planlıyor? )

I don’t know who is coming to the party. (Partiye kimin geleceğini bilmiyorum.)

Yardımcı fi̇i̇llerle sorulan sorulardan yapılan noun clause:

Will he run? Noun Clause = If / Whether he will run

I am not sure if he will run (or not).

I don’t know whether or not he will run.

I don’t know if or not she will run / Burada yanlış bir kullanım var. Grameri hatalı bir cümle örneği.

Does she need any help? Noun Clause = If / Whether she needs some / any help

Nobody knows if she needs any help or not.

Düz cümlelerle yapılan noun clause:

She doesn’t sing very well. Noun Clause = THAT she doesn’t sing very well.

That she doesn’t sing very well doesn’t bother me.

Özne / Subject: It

That she stole my book made me angry. (Kitabımı çalması beni kızdırdı.)

I didn’t know (that) he broke your heart. ((Onun) kalbini kırdığını bilmiyordum.)

Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. That kelimesi ile başlayan bir noun clause, cümlede nesne görevinde kullanılıyorsa, that kelimesini cümleden çıkartabiliriz. Fakat noun clause’un cümledeki görevi nesne ise, that cümleden çıkartılabilir.

That she loves you is obvious.

It is obvious that she loves you.

Kullanabileceğiniz kalıplar:

 • clear
 • obvious
 • true
 • certain
 • strange
 • interesting
 • surprising
 • a shame
 • a pity
 • too bad
 • disturbing
 • dreadful
 • a fact

Noun Clause ile Alıştırmalar ve Soru Çözümleri

Noun Clause ile ilgili sınavlarda karşınıza çıkabilecek 5 temel soru örneğini beraber inceleyelim:

Yes – no clause

Her konu başlığı altında, çeşitli cümle yapılarını inceleyerek çalışmanıza devam edebilirsiniz.

 • It is not clear from the ongoing dialogue. (Devam eden diyalogdan bu net değil.)
 • We were worried to death. (İkimiz de Ölümüne endişelendik.)
 • It had been on the table for a long time. (O, Uzun süredir masadaydı.)
 • The management was puzzled. (Yönetim şaşkındı.)
 • ….. whether forecasting future workforce requirements is a good idea. (….. gelecekteki işgücü gereksinimlerini tahmin etmenin iyi bir fikir olup olmadığı.)
 • The committee was requested to consider. (Komisyonun görüşülmesi istendi.)

WH clause

Who( whom / whose), which, where, when, why, how (much / many / far / tall / .. ) gibi yapılar kullanılmaktadır. Cümle örneklerini inceleyelim;

 • ….. how they are going to make any money at all. (….. nasıl para kazanacaklar.)
 • We were perplexed. (Kafamız karışmıştı.)
 • It’s already happened. (Bu zaten oldu.)
 • They didn’t make any assumptions. (Herhangi bir varsayımda bulunmadılar.)
 • I don’t think so. (Sanmıyorum.)
 • They had been turned down. (Geri çevrilmişlerdi.)

Reported speech

 • Before the final exam, we instructed the pupils that they should bring dictionaries or grammar books. (Final sınavından önce öğrencilere sözlük ya da gramer kitabı getirmeleri talimatını verdik.)
 • don’t use (kullanma)
 • not using (kullanmıyor)
 • not to use (kullanılmaz)
 • didn’t use (kullanmadı)
 • not to have used (kullanmamış olmak)

Emir , istek cümleleri

Bu tür, olumlu ve olumsuz emir cümleleri olarak iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır. Eğer elinizde olumlu bir emir cümlesi var ise, yapılması gereken, cümlenin başına ‘to’ yapısını getirmeniz olacaktır. Eğer olumsuz bir emir cümlesi var ise de, ‘not to’ yapısı eklenmelidir. İlgili cümle örneklerini inceleyelim;

 • He gave the command to stop talking. (Susmam için emir verdi.)
 • He told me not to talk too loudly. (Bana çok sesli konuşmamamı söyledi.)

Let + nesne + V = izin vermek

Bu tür cümlelerde kullanılabilecek kalıplar:

 • to use
 • having used
 • to have used
 • using
 • use

Noun Clause ile YDS Çıkmış Sorular ve Cevapları

YDS’ye hazırlanıyor iseniz, çıkmış soruları tekrar tekrar çözmenin sınava hazırlıkta ne kadar önemli olduğunu biliyor olmalısınız. Noun Clause Çıkmış Soruları inceleyerek, sınav için bu konu özelinde de bir çalışma yapmak isterseniz, sizler için derlediğimiz on soruyu ve çözümünü inceleyebilirsiniz.

Sorular:

1. I think Jeremy’s aunt lives ……. they went for their honeymoon.

 • what
 • who
 • when
 • that
 • where

2. The high value of the pound at the moment explains ……. manufacturers and exporters are suffering.

 • when
 • where
 • why
 • who
 • how long

3. I’m sure I’m not the first to notice ………. your daughter is a very talented artist, especially for her age.

 • who
 • that
 • what
 • when
 • where

4. …… we rent this shop again next year depends on the amount of profit we make.

 • When
 • Who
 • Whom
 • Whether
 • Which

5. It wasn’t until he refused to help his mother organise his aunt’s funeral that I realised ….. selfish Mike is.

 • how
 • what
 • why
 • which
 • when

6. Will you ask the salesman to explain ……… they ordered their next year’s supply from our competitors?

 • who
 • whom
 • where
 • what
 • why

7. I would like to know ………. the trains will be running normally during the public holiday.

 • whom
 • who
 • whether
 • what
 • which

8. I’m sorry, I don’t know …….. department Mrs Green works in.

 • where
 • when
 • who
 • which
 • how

9. My sister-in-law collects Victorian cheese dishes and buys one ……. she sees one for sale in an antique shop.

 • whatever
 • whenever
 • whichever
 • however
 • whoever

10. I can’t see ………. the purpose of the new shopping centre is, There are more than enough in town already!

 • who
 • what
 • why
 • which
 • where

Cevaplar:

1. where

2. why

3. that

4. whether

5. how

6. why

7. whether

8. which

9. whenever

10. what

İngilizce Noun Clause Exercises ve Testi

Bu kısımda da sizler için ufak bir noun clause quiz örneği hazırladık. Cevapları kontrol etmeden önce, cevaplar üzerine iyice düşündüğünüzden emin olun lütfen, başarılar!

1. After he got in, he suddenly realized that ____.

 • He would forget to lock the door
 • He has to take his book with him
 • He will have finished his assignment
 • They arrived at the place which had been appointed
 • He had forgotten to take the invitation with him

2. ___ we didn’t call them before this important meeting is still a mystery for them.

 • That
 • Where
 • Why
 • What
 • When

3. I can not believe ____ you gave up alcohol last year.

 • what
 • when
 • whether
 • why
 • how

4. I wonder ____ .

 • how can a television work
 • how can he be so rude
 • what does he think
 • why is he so anti-social
 • how a person can run 1 00 meters under 1 0 seconds

5. There is a common belief throughout human history ____ .

 • where to live
 • that hell or heaven will be visited after death
 • the Mongols cannot be defeated
 • the horse is the main vehicle of transportation
 • the ancestor of all the nations originated in Asia

6. ____ he chose to go this summer is not known by anyone.

 • In which
 • What
 • When
 • Where
 • Which

7. After I went out, I suddenly realized that ____ .

 • I would forget to lock the door
 • I have to take my book with me
 • I will have finished my assignment
 • they arrived at the place which had been appointed
 • I had forgotten to take the key

8. He can’t believe ____ he gave up smoking last week.

 • what
 • when
 • whether
 • why
 • how

9. It seems ____ he won’t be able to catch the last bus to the terminal.

 • that
 • why
 • what
 • when
 • as

10. After I went out, I suddenly realized that ____ .

 • I would forget to lock the door
 • I have to take my book with me
 • I will have finished my assignment
 • they arrived at the place which had been appointed
 • I had forgotten to take the key

Cevaplar:

1. He had forgotten to take the invitation with him

2. Why

3. how

4. where

5. how

6. when

7. when

8. why

9. how

10. when

İngilizce Noun Clause Exercises PDF

Yazımızda yer verilen tüm soru ve testlere dilerseniz PDF olarak da ulaşabilirsiniz. Noun clause worksheet üzerinden çalışmanızı sürdürebilir, dilerseniz bu sayfanın çıktısını da alabilirsiniz. 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir