Öğrenciler için En İyi İngilizce Dinleme Metinleri - Wordly

Öğrenciler için En İyi İngilizce Dinleme Metinleri


Öğrenciler için En İyi İngilizce Dinleme Metinleri

İngilizce öğrenmek için listening, yani İngilizce dinleme becerisi bizim için oldukça önemlidir. Çünkü yazma ve okuma becerilerinin aksine, İngilizce konuşulan bir ortamda en çok ihtiyacımız olan beceriler konuşma ve dinlemedir. Bu nedenle, dinleme becerilerinizi geliştirmek İngilizce seviyenizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. İngilizce dinleme becerilerinizi geliştirmek için pek çok yöntem vardır. Unutmayın, sizin için en iyi dinleme metni İngilizce seviyenize göre seçtiğiniz konulardır. Örneğin sesli kitapları takip edebilir, bunun üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Metnin ilk cümlesini sesli bir biçimde dinleyebilir ve ardından dinlerken aynı anda okuyabilirsiniz. Bu kuralı tüm kitaba veya metne uygulamak, hem kelimelerin yazılışını görmenizde hem de nasıl telaffuz edildiğini bilmenizde sizlere yardımcı olacaktır. Böylece o kelimeyi bir dahaki sefere duyduğunuzda ne olduğunu artık anlayabilirsiniz.

İngilizce seviyeniz belirli bir seviye üzerindeyse, belgeselleri takip edebilirsiniz. Belgesellerde görece yavaş ve etkili bir dil kullandığı için İngilizce seviyenizin ileri olması daha rahat anlamanızı sağlayacaktır. İngilizce bir film izlerken, İngilizce altyazıyı da seçin, böylece kelimeleri işitme duyunuza paralel olarak görebilir, böylece duyduğunuz kelimenin tam olarak ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar altında, her sınıftan öğrenci için İngilizce dinleme metinleri konusu ve o sınıftaki bir öğrencinin bilmesi gereken konular verilmiştir:

1. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Dilerseniz birinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Being healthy
 • Going to school
 • Spring to winter

Aşağıda birinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

 • Numbers: İngilizce sayıların yazılışı ve okunuşu
 • Names: İngilizce isimler ve özellikleri
 • Family: İngilizce aile üyeleri
 • Months: İngilizce aylar
 • Seasons: İngilizce mevsimlerin isimleri ve özellikleri
 • Alphabet: İngilizce alfabe ve sesler

Birinci sınıf, çoğu öğrencinin İngilizce ile tanıştığı sınıftır. Dolayısıyla bu sınıf düzeyinde İngilizce, temel bir eğitim ile verilmektedir. Bu düzeydeki çocukların İngilizce öğrenimi için dikkat edilmesi gereken şey, temel seviyede ve görece basit ifadeler ve konular ile, yukarıda verdiğimiz gibi alfabenin tanıtılması, sayılar, isimler gibi konular üzerinden çalışmalar yapılması olacaktır.

2. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Dilerseniz ikinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • The snowman
 • Cold planet
 • The way to the park

Aşağıda ikinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

 • Words: Kelimeler / Bu ünitede çeşitli kelimelerin yazılışı ve okunuşu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
 • Friends: Arkadaşlar / Bu ünitede, daha çok konuşma pratiği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Arkadaş tanıtma, özelliklerinden bahsetme gibi şeylere yer verilir.
 • In the Classroom: Sınıfta / Okulda, sınıfta neler yapıldığı ve ne tür konular işlendiği üzerine yapılan bir çalışmadır.
 • Numbers: Sayılar / Birinci sınıfta öğrenilen sayıların devamı işlenmektedir.
 • Colors: Renkler / Bu ünitede çeşitli renk isimleri işlenmektedir.
 • At the Playground: Oyun parkında / Oyun parkı aktiviteleri ile ilgili İngilizce detaylar işlenmektedir.
 • Body Parts: Vücudun bölümleri / Vücutta bulunan bölümler, organlar işlenmektedir.
 • Pets: Evcil hayvanlar / Evcil hayvanların isimleri ve özellikleri ile ilgili bir ünite.
 • Fruit: Meyveler / İngilizcede meyve isimleri ve özelliklerinin işlendiği bir ünite.
 • Animals: Hayvanlar / Tüm hayvanların isimlerinin ve özelliklerinin verildiği bir ünitedir.

3. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Üçüncü sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Santa, Santa, high in the sky
 • Senses
 • At nine o’clock on Monday

Aşağıda üçüncü sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

 • Greeting: Selamlaşma / Birisiyle karşılaştığınızda kullanabileceğiniz kalıpları ve kelimeri bu ünitede öğrenebilirsiniz.
 • My Family: Ailem / Bu ünite, aile ile ilgili kalıpların ve kelimelerin üzerinde duran bir ünitedir.
 • People I Love: Sevdiğim insanlar / Bu ünitede, öğrencilerin sevdiği insanlardan söz ederken kullanabileceği çeşitli kalıp ve ifadelere yer verilmiştir.
 • Feelings: Hisler / İngilizcede hislere verilen adlar nelerdir? sorusuna cevap veren bir ünite.
 • Toys and Games: Oyuncaklar ve oyunlar / Çocukların en sevdiği konulardan biri olan oyunlar ve oyuncaklar, konuşma becerilerini geliştirmek için önemlidir. Bu ünitede oyuncak ve oyunlar üzerine çalışmalar yapılmıştır.
 • My House: Benim evim / Bu ünitede, çocuklar evlerinden ve evlerindeki eşyalardan söz ederek, burada kullanılacak kelimeler üzerine çalışmalar yaparlar.
 • In My City: Benim şehrim / Bu ünitede, çocuklar kendi şehirlerinden bahsederek, bu alanda kullanabilecekleri kelime ve kalıplar üzerine çalışmalar yaparlar.
 • Transportation: Ulaşım / Bu ünitede İngilizce ulaşım araçları ve özellikleri işlenmektedir.
 • Weather: Hava / Bu ünitede hava koşulları ile ilgili terimler işlenmektedir.
 • Nature: Doğa / Bu ünite, çocukların doğa, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar hakkında konuşabilecekleri ve bu konular ile ilgili kelime ve kalıpları öğrenebilecekleri bir ünitedir.

4. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Dördüncü sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

How to memorise anything

My favourite day – Christmas

My computer Mouse

Aşağıda dördüncü sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Classroom Rules

Ünitede işlenenler:

1. Asking for permission

Can/May she come in/go out?

— Yes, she can.
— Sure / Of course.
— Sorry, not right now.

2. Making simple requests

Give her the pencil, please.
— Sure / Of course.
— Here you are.
— Say that again, please.

3. Telling someone what to do

Be quiet, please.
Clean / Look at the board, please.
Go back to your apartment, please.
Open the curtain, please.
Open / close the window, please.
Please go out.
The book, please.

4. Naming numbers

Numbers from 1 to 50.

Ünite ismi: Nationality

Ünitede işlenenler:

1. Identifying countries and nationalities

Is s / he from China?
— Maybe.
Is s / he from Italy?
— I think so.
Where are you from?
— I am from Germany.
Where is she from?
— S / he is from Portugal.
Is he American?
— No, he is not.
Is s / he Italian?
— Yes, s / he is.
— No, s / he is not.
— I don’t think so.

2. Talking about locations of cities (Making simple inquiries)

America / American
Japan / Japanese
Where is Samsun? — It’s in the north.
Germany / German
Where is Van? — It’s in the east.
Where is İzmir? — It’s in the west.
Iraq / Iraqi
Where is Antalya? — It’s in the south.
Russia / Russian
Turkey / Turkish
Britain / British
north / south / east / west
Pakistan / Pakistani
Iran / Iranian

Devamı…

Ünite ismi: Cartoon Characters

Ünitede işlenenler:

1. Expressing ability and inability

Can you play the guitar?
Can s / he run?
—Yes, s / he can.
– No, s / he can’t.
Can you speak Turkish?
—Yes, I can.
S / he can ride a motorcycle, but you cannot / can’t.
S/he can sing.
I can read books in German.
My hero can / can’t …
Your cartoon character can / can’t …

2. Talking about possessions (Making simple inquiries)

This is her / his / my / your pencil.
These are his / her / my / your notebooks.
Is this his / her / my / your …?
Are these his / her / my / your …?
Whose rubber is this?
This is my / his /Ricky’s rubber.

Ünite ismi: Free Time

Ünitede işlenenler:

1. Expressing likes and dislikes

She likes running / singing.
He dislikes playing guitar / swimming.

2. Making simple inquiries

Does she like watching movies?
— Yes, she does.
Does your friend like watching cartoons?
— No, he does not.

3. Asking for clarification

Can you say that again, please?
Pardon me?
Say that again, please.

Devamı…

Ünite ismi: My Day

Ünitede işlenenler:

1. Talking about daily routines

She wakes up in the morning.
He has breakfast with her mother and sister on Fridays.
She meets her friends at school.
He goes to the playground at noon.
She goes shopping with her friend on Sundays.
They does their homework.
She goes to bed at night.

2. Making simple inquiries

What do you do in the afternoon?
What do you do?
3. Telling the time and days

What time is it?
days of the week
at noon / night
in the morning / afternoon

Ünite ismi: Fun with Science

1. Giving and responding to simple instructions

2. Making simple inquiries

3. Talking about locations

Devamı…

Ünite ismi: Jobs

Ünitede işlenenler:

1. Describing what people do and expressing what people like

2. Making inquiries

Ünite ismi: My Clothes

Ünitede işlenenler:

1. Describing the weather (Expressing basic needs)

2. Making simple requests

Ünite ismi: My Friends

Ünitede işlenenler:

1. Describing people (Making simple inquiries)

2. Talking about possessions

Ünite ismi: Food and Drinks

Ünitede işlenenler:

1. Making offers

2. Expressing basic needs and feelings (Making simple inquiries)

5. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Beşinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Meet the kids racing electric cars
 • Television
 • Turkey trouble

Aşağıda beşinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

5. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Beşinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Meet the kids racing electric cars
 • Television
 • Turkey trouble

Aşağıda beşinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Hello

Ünitede işlenenler:

1. Greeting and meeting people

2. Expressing likes and dislikes

Ünite ismi: My Town

Ünitede işlenenler:

1. Asking for and giving directions (Making simple inquiries)

2. Talking about locations of things and people

Ünite ismi: Games and Hobbies

Ünitede işlenenler:

1. Describing what people do regularly

2. Expressing likes and dislikes

Ünite ismi: My Daily Routine

Ünitede işlenenler:

1. Describing what people do regularly (Making simple inquiries)

2. Telling the time

3. Naming numbers
– Numbers from 1 to 100

Ünite ismi: Health

Ünitede işlenenler:

1. Expressing illnesses, needs and feelings

2. Making simple suggestions

Ünite ismi: Movies

Ünitede işlenenler:

1. Describing characters/people

2. Expressing likes and dislikes

3. Making simple inquiries

4. Stating personal opinions

5. Telling the time

Ünite ismi: Party Time

Ünitede işlenenler:

1. Asking for permission

2. Expressing and responding to thanks

3. Greeting and meeting people

4. Expressing obligation

Ünite ismi: Fitness

Ünitede işlenenler:

1. Making simple inquiries

2. Asking for clarification

3. Making / accepting / refusing simple suggestions

Ünite ismi: The Animal Shelter

Ünitede işlenenler:

1. Asking for permission (Making simple inquiries)

2. Describing what people/animals are doing now

Ünite ismi: Festivals

Ünitede işlenenler:

1. Describing general events and repeated actions (Making simple inquiries)

2. Naming numbers

6. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Altıncı sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Time for another year
 • Pyramids in Paris
 • One moment around the World

Aşağıda altıncı sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Life

Ünitede işlenenler:

1. Describing what people do regularly (Making simple inquiries)

2. Telling the time and dates

Ünite ismi: Yummy Breakfast

1. Accepting and refusing

2. Describing what people do regularly

3. Expressing likes and dislikes

Ünite ismi: Downtown

Ünitede işlenenler:

1. Describing places (Making comparisons)

2. Describing what people are doing now (Making simple inquiries)

Ünite ismi: Weather and Emotions

Ünitede işlenenler:

1. Describing the weather

2. Making simple inquiries

3. Expressing emotions

Ünite ismi: At the Fair

Ünitede işlenenler:

1. Describing places

2. Expressing feelings

3. Expressing likes and dislikes.

4. Stating personal opinions

Ünite ismi: Occupations

Ünitede işlenenler:

1. Talking about occupations

2. Asking personal questions

3. Telling the time, days and dates

Ünite ismi: Holidays

Ünitede işlenenler:

1. Talking about past events (Making simple inquiries)

Ünite ismi: Bookworms

Ünitede işlenenler:

1. Talking about locations of things and people

2. Talking about past events

Ünite ismi: Saving the Planet

Ünitede işlenenler:

1. Giving and responding to simple suggestions

Ünite ismi: Democracy

Ünitede işlenenler:

1. Talking about stages of a procedure

2. Making simple inquiries

3. Talking about past events

7. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Yedinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Traditional stories from around the world
 • Ancient Egypt flashcards
 • Inviting someone to the cinema

Aşağıda yedinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Appearance And Personality

Ünitede işlenenler:

Describing characters/people (Making simple inquiries)
Making simple comparisons (Giving explanations/reasons)

Ünite ismi: Sports

Ünitede işlenenler:

Talking about routines and daily activities
Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons)

Ünite ismi: Biographies

Ünitede işlenenler:

Talking about past events (Making simple inquiries)
Telling the time, days and dates

Ünite ismi: Wild Animals

Ünitede işlenenler:

Describing the frequency of actions
Making simple inquiries
Making simple suggestions
Talking about past events (Giving explanations/reasons)

Ünite ismi: Television

Ünitede işlenenler:

Describing what people do regularly
Expressing preferences
Stating personal opinions
Talking about past events

Ünite ismi: Celebrations

Ünitede işlenenler:

Making simple suggestions (Accepting and refusing)
Making arrangements and sequencing the actions
Expressing needs and quantity

Ünite ismi: Dreams

Ünitede işlenenler:

Making predictions

Ünite ismi: Public Buildings

Ünitede işlenenler:

Giving explanations/reasons

Ünite ismi: Environment

Ünitede işlenenler:

Describing simple processes
Expressing obligation
Giving explanations/reasons

Ünite ismi: Planets

Ünitede işlenenler:

Making simple comparisons
Talking about past events
Making simple inquiries

8. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Sekizinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Band auditions
 • At the library – giving personal information
 • Getting an ID card

Aşağıda sekizinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Friendship

Ünitede işlenenler:

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
Making simple inquiries

Ünite ismi: Teen Life

Ünitede işlenenler:

Expressing likes and dislikes
Expressing preferences
Stating personal opinions (Making simple inquiries)

Ünite ismi: In The Kitchen

Ünitede işlenenler:

Describing simple processes
Expressing preferences
Making simple inquiries

Ünite ismi: On The Phone

Ünitede işlenenler:

Following phone conversations
Stating decisions taken at the time of speaking

Ünite ismi: The Internet

Ünitede işlenenler:

Accepting and refusing / Making excuses

Ünite ismi: Adventures

Ünitede işlenenler:

Expressing preferences / Giving explanations and reasons
Making comparisons

Ünite ismi: Tourism

Ünitede işlenenler:

Describing places
Expressing preferences
Giving explanations/reasons
Making comparisons
Talking about experiences

Ünite ismi: Chores

Ünitede işlenenler:

Expressing likes and dislikes
Expressing obligation
Expressing responsibilities

Ünite ismi: Science

Ünitede işlenenler:

Describing the actions happening currently
Talking about past events

Ünite ismi: Natural Forces

Ünitede işlenenler:

Making predictions about the future (Giving reasons and results)

9. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Dokuzuncu sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • How to improve your memory
 • High-achieving teenagers
 • The best job in the world

Aşağıda dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Studying Abroad

Ünitede işlenenler:

Meeting new people and introducing oneself and family members
Talking about possessions
Asking for and giving directions

Ünite ismi: My Environment

Ünitede işlenenler:

Talking about locations of things
Asking about and describing the neighborhood
Making comparisons

Ünite ismi: Movies

Ünitede işlenenler:

Talking about likes/ dislikes, hobbies and free time activities
Expressing opinions
Making preferences
Asking about and telling the time and date
Inviting and refusing/accepting an invitation

Ünite ismi: Human In Nature

Ünitede işlenenler:

Describing daily routines
Talking about abilities
Talking about frequencies of activities

Ünite ismi: Inspirational People

Ünitede işlenenler:

Asking about and describing people’s appearances and characters
Comparing characteristics and appearances
Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc…)
Talking about current activities

Ünite ismi: Bridging Cultures

Ünitede işlenenler:

Asking about and describing cities
Identifying cultural differences
Talking about travel and tourism
Ordering food

Ünite ismi: World Heritage

Ünitede işlenenler:

Talking about past events
Making inquiries
Asking and answering questions in an interview

Ünite ismi: Emergency And Health Problems

Ünitede işlenenler:

Asking for and giving advice
Giving and understanding simple instructions in case of emergency
Talking about something that has happened recently
Expressing obligations and prohibitions

Ünite ismi: Invitations And Celebrations

Ünitede işlenenler:

Asking for and giving suggestions
Doing shopping
Making requests
Talking about future plans
Making and answering phone calls

Ünite ismi: Television And Social Media

Ünitede işlenenler:

Making predictions about the future
Asking for and giving an opinion (an agreement, disagreement, etc…)
Interrupting someone in a conversation
Gaining time in a conversation

10. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

Onuncu sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • What kind of student are you?
 • Unusual British festivals
 • Living online

Aşağıda onuncu sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: School Life

Ünitede işlenenler:

Exchanging personal information in both formal and informal language
Taking part in a conversation in everyday life situations

Ünite ismi: Plans

Ünitede işlenenler:

Describing future plans and arrangements
Expressing one’s ideas in unplanned situations
Making oral presentations on a planned topic

Ünite ismi: Legendary Figure

Ünitede işlenenler:

Describing past activities and events
Talking about sequential actions
Describing characters and settings in an event in the past

Ünite ismi: Traditions

Ünitede işlenenler:

Describing habits and routines in the past
Making oral presentations on a specific topic

Ünite ismi: Travel

Ünitede işlenenler:

Talking about past and present events/experiences
Booking
Exchanging ideas and plans
Asking for approvals and/or confirmations

Ünite ismi: Helpful Tips

Ünitede işlenenler:

Giving and receiving advice
Talking about rules and regulations
Talking about consequences

Ünite ismi: Food And Festivals

Ünitede işlenenler:

Talking about national and international festivals
Describing actions and processes

Ünite ismi: Digital Era

Ünitede işlenenler:

Stating personal opinions in everyday conversations
Stating preferences
Stating causes and effects
Giving an extended description and detailed information about people/places/events

Ünite ismi: Modern Heroes And Heroines

Ünitede işlenenler:

Talking about imaginary situations
Expressing wishes
Guessing meaning from the context

Ünite ismi: Shopping

Ünitede işlenenler:

Making comparisons
Talking about different kinds of clothing and shopping
Describing objects, and people

11. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

On birinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Sleeping for exam success
 • Help others, help yourself
 • How false information spreads

Aşağıda on birinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Future Jobs

Ünitede işlenenler:

Making plans and predictions
Making an appointment
Talking on the phone

Ünite ismi: Hobbies And Skills

Ünitede işlenenler:

Expressing likes, dislikes and interests
Expressing preferences
Talking about present and past abilities

Ünite ismi: Hard Times

Ünitede işlenenler:

Describing events happening at the same time in the past

Explaining people’s habits in the past

Ünite ismi: What A Life

Ünitede işlenenler:

Describing places, people, and events in the past
Ordering events
Talking about personal experiences in the past

Ünite ismi: Back To The Past

Ünitede işlenenler:

Expressing wishes and regrets for past events
Talking about unreal past events

Ünite ismi: Open Your Heart

Ünitede işlenenler:

Expressing degrees of certainty in the past
Expressing the criticism for the events in the past

Ünite ismi: Facts About Turkey

Ünitede işlenenler:

Talking about landmarks and monuments
Describing cities and historic sites
Asking for and giving more detailed information

Ünite ismi: Sports

Ünitede işlenenler:

Reporting news
Making interview
Talking about sports

Ünite ismi: My Friends

Ünitede işlenenler:

Describing events, places and people
Asking for and giving clarification

Ünite ismi: Values And Norms

Ünitede işlenenler:

Expressing opinions
Exchanging ideas
Making comments

12. Sınıf İngilizce Dinleme Metinleri

On ikinci sınıf için önerilen dinleme metinlerinin örneklerini beraberce inceleyelim;

 • Count me in
 • Advertisements
 • Concerts

Aşağıda on ikinci sınıf öğrencilerinin sınıfta öğrenecekleri konuların bir listesi bulunmaktadır:

Ünite ismi: Music

Ünitede işlenenler:

Expressing opinion (agreeing, disagreeing, etc.)
Expressing preferences

Ünite ismi: Friendship

Ünitede işlenenler:

Describing personal features
Making conclusions
Stating reasons

Ünite ismi: Human Rights

Ünitede işlenenler:

Expressing ideas on human rights (gender equality, children rights…)
Making suggestions
Discussing problems

Ünite ismi: Coming Soon

Ünitede işlenenler:

Making predictions
Expressing degrees of certainty and uncertainty
Receiving instructions about cyber games

Ünite ismi: Psychology

Ünitede işlenenler:

Describing mood
Making suggestions to change a negative mood
Following and giving instructions

Ünite ismi: Favors

Ünitede işlenenler:

Making requests
Accepting and declining requests
Asking for and responding to favors

Ünite ismi: News Stories

Ünitede işlenenler:

Narrating a past event/experience
Talking about sequential actions

Ünite ismi: Alternative Energy

Ünitede işlenenler:

Describing problems
Making complaints
Offering solutions

Ünite ismi: Technology

Ünitede işlenenler:

Talking about things needed to be done
Asking and answering questions in interviews

Ünite ismi: Manners

Ünitede işlenenler:

Talking about wishes and regrets
Apologizing
Giving explanations

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir