Passive Voice Konu Anlatımı ve Egzersizleri - Wordly

Passive Voice Konu Anlatımı ve Egzersizleri


Passive Voice Konu Anlatımı ve Egzersizleri

Passive voice, İngilizce grammar yani dil bilgisi konularının başında gelen konulardan biridir. Bu yazımızda passive voice’un nasıl kullanıldığını, active voice ile farklarını sizler için özetledik. Bunlara ek olarak farklı zamanlarda passive voice cümle örneklerini de yazımızda bulabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Passive Voice Nedir?

Passive Voice yani edilgen yapıdaki cümleler, eylemi yapanı değil, yapılan eylemi deneyimleyeni odağına alan cümlelerdir. Başka bir deyişle, cümle eylemi yapan tarafından değil yapılan eyleme maruz kalan tarafından yorumlanır.


Örnek verecek olursak;


This building was built in 1990. (Bu bina 1990’da inşa edilmiştir.)
Burada gördüğünüz gibi odak noktamız bahsi geçen binayı kimin yaptığı değil, binanın kendisidir.
Some words are used rather frequently. (Bazı kelimeler sıkça kullanılır.)
Burada da asıl ilgilendiğimiz nokta ‘sıkça kullanılan bazı kelimeler’dir.

Bahsi geçen o kelimelerin kim tarafından sıkça kullanıldığının konumuz ile bir ilgisi yoktur.
Edilgen yapıyı (passive voice), bazen eylemi kimin yaptığını bilmediğimiz ya da eylemi kimin yaptığını belirtmek istemediğimiz durumlarda kullanırız.


Örnekleri inceleyelim;


She said that a door had been left open. (O, bir kapının açık bırakıldığını söyledi.)


Bu cümlede kapıyı kimin açık bıraktığını bilmiyor ya da o kişiyi belirtmek istemiyor olabiliriz.


All the mushrooms have been eaten in the kitchen. (Tüm mantarlar mutfakta yenmiş.)
His cell phone has been stolen! (Onun cep telefonu çalınmış!)


Edilgen yapı formal yazılarda da sık sık kullanılmaktadır. Cümleleri etken yapılı cümlelere çevirdiğinizde, onları anlamak ve okumak daha rahat olur.


Örnekleri inceleyelim;

Passive (Edilgen) : Students are working on a project . It will be presented on Friday. (Öğrenciler bir proje üzerinde çalışıyorlar. Proje, cuma günü sunulacak.)

Active (Etken) : Students are working on a project. Remziye will present it on Friday. (Öğrenciler bir proje üzerinde çalışıyorlar. Remziye projeyi cuma günü sunacak.)

Eğer edilgen yapı kullanıyorken eylemi kimin yaptığını da belirtmek istiyorsak, ‘by’ edatını kullanmalıyız. Fakat unutmayın ki, eylemi yapan belliyse ve onu belirtmemizde bir sakınca yoksa, etken yapı ile kurduğumuz cümle daha açık ve daha anlaşılır olacaktır.

Active Voice (Etken Yapı) : James Cameron directed the movie Titanic. (James Cameron Titanik filmini yönetti.)

Passive Voice (Edilgen Yapı) : The movie Titanic was directed by James Cameron. (Titanik filmi, James Cameron tarafından yönetildi.)

Active Voice ( Etken Yapı) : Guns N’ Roses wrote “Welcome to the Jungle.” (Guns N’ Roses “Welcome to the Jungle.”

Passive Voice (Edilgen Yapı) : “Welcome to the Jungle” was written by Guns N’ Roses. (“Welcome to the Jungle, Guns N’ Roses tarafından yazıldı.)

Active Voice (Etken Yapı) : My mother built this school. (Annem bu okulu inşa etti.)

Passive Voice (Edilgen Yapı) : This school was built by my mother. (Bu okul , annem tarafından inşa edildi.)

Passive/Active Voice Farkı Nedir? 

Active Voice / Etken Yapı


Cümlenin öznesi, eylemi gerçekleştiriyor ise, cümle etken yapılı bir cümledir. Etken yapıdaki cümlelerin güçlü, direkt ve açık bir yapısı vardır. Bu yapı ile ilgili birkaç örneği inceleyim;


Monkeys love bananas. (Maymunlar muzu sever.)
The cat chased the dog. (Kedi köpeği kovaladı.)
My mother called her friend. (Annem arkadaşını aradı.)


Yukarıdaki üç cümlede de etken cümle yapısı çok nettir : özne, yüklem ve nesne. Maymun öznesinin aksiyonu ‘love’ yani sevmek fiili üzerinden tanımlanmış. My mother yani annem öznesinin aldığı aksiyon ise, called yani aramak (ikinci hali) tarafından tanımlanmış. Active voice yani etken yapıda özne aktif bir rol alıyor, aksiyon alıyor. Nike markasının popüler sloganını hatırlayın, “Just Do It”, işte etken yapıdaki cümleler de bize sanki bu sloganı hatırlatıyor.


Passive Voice / Edilgen Yapı


Edilgen yapıdaki cümleler ise, eylem özneyi etkilemektedir. Edilgen yapı her zaman to be fiilinin bir çekimi ve fiilin üçüncü halinden oluşur. Bu durumda genellikle işin içine bir de edat dahil olmaktadır. Bu anlatımla edilgen yapı sizlere karmaşık geliyor, duyuluyor olabilir fakat merak etmeyin, çünkü cümleler ile karşılaştığınızda bu yapıyı ayırt etmeniz son derece kolay olacak. Yukarıda örneğini verdiğimiz etken yapıdaki cümleleri aradaki farkı gözlemleyebilmek adına edilgen yapılı cümlelere dönüştürelim;


Bananas are loved by the monkeys. (Muzlar, maymunlar tarafından sevilir.)


The dog was chased by the cat. (Köpek, kedi tarafından kovalandı.)


My mother’s friend was called by my mother. (Annemin arkadaşı, annem tarafından arandı.)


Bu altı cümleye bir de yakından bakalım. “Monkeys love bananas. (Maymunlar muzu sever.) “ ve “Bananas are loved by the monkeys. (Muzlar, maymunlar tarafından sevilir.)” Etken yapılı cümle, maymunlar (özne) + sevmek (fiil) ve muzlar (nesne)den oluşuyor. Edilgen yapılı cümle ise, bananas (muzlar, nesne) + are loved (sevilmek, to be fiilinin bir formu+ fiilin üçüncü hali) + by (tarafından, edat ) ve monkeys (maymunlar, özne)den oluşuyor. Cümleyi edilgen yapıya dönüştürürken yapısını değiştirdik ve bir de ‘by’ kelimesini kullanmaya ihtiyaç duyduk. Verdiğimiz üç örnekte de yapıyı edilgene çevirirken by edatını kullanmaya ihtiyaç duyduk.


Edilgen yapı, etken yapılı cümlelere oranla daha zayıf bir yapı gibi tınlıyor. Size önerimiz, daha formal ya da daha ‘havalı’ olduğu için edilgen yapıyı kullanmayı tercih etmemeniz olacaktır. Edilgen yapıyı, odak noktasının eylemi yapan kişi değil de eylemden etkilenen olduğu durumlarda kullanmamız daha doğru olacaktır. “The rabbit was chased by the dog” (Tavşan, köpek tarafından kovalandı.) cümlesine bakalım örneğin. Yazınızın kalanı eğer odağına köpeği değil de tavşanı alıyorsa, bu yapıyı kullanmanız son derece uygun olacaktır. Odağın eylemi yapan kişi olduğu durumlarda ise etken yapıdaki cümleleri tercih etmeniz daha doğru olacaktır.


Özetleyecek olursak;


Etken yapıdaki cümlelerde, öznenin aldığı aksiyon odak noktası iken, edilgen yapılı cümlelerde ise bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade ederiz.


Active Voice – Etken Yapı : I wash my face every morning. (Her sabah yüzümü yıkarım.)
Passive Voice – Edilgen Yapı : My face is washed by me every morning. (Yüzüm her sabah benim tarafımdan yıkanır.)


Gördüğünüz gibi, etken cümlelerde kullandığımız nesne, edilgen cümlelerde özne haline dönüşüyor. Edilgen yapıda eylemi yapan kişinin bir önemi yok, çünkü önemli olan nokta meydane gelen olaydır. Bu duruma ek olarak hatırlamamız gereken ise, hem edilgen yapıda bir cümle kurup hem de aksiyonu alan kişiyi belirtmek istiyor isek bu yapıya ‘by’ edatını eklemeli ve kişiyi bu şekilde ifade etmeliyiz.

Son olarak dikkat etmemiz gereken nokta, etken yapıdaki bir cümleyi edilgen yapıda bir cümleye dönüştürürken cümle içindeki nesneyi tam olarak bulmaktır. Nesne birden fazla kelimeden oluşabildiği için, çoğu kişi bu noktada bir kafa karışıklığı yaşayabilmektedir.

İngilizce Etken ve Edilgen Cümle Yapısı Nasıldır?

-Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)

-Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat) +…

Etken yapıda bir cümleyi, edilgen yapıda bir cümleye dönüştürmek için ‘to be’ fiilinden yararlanırız. İlk olarak etken yapıdaki cümlenin nesnesini, özne olarak edilgen yapılı cümlenin başına alırız. Daha sonra gerekli formda ‘to be’ fiilini (am,is, are, was, were, is being, are being, was being, were being, have been, has been, will be, can be, must be, must have been, will have been, should have been vb.) ekleriz. Daha sonra esas fiilin üçüncü halini ekleriz. Cümlede aksiyon alan kişi önemli ise active voice yani etken yapılı cümlenin öznesi, passive voice yani edilgen yapılı cümlenin nesnesine dönüşür ve cümlede tarafından manasına gelen ‘by’ edatından sonra kullanılır.

Örnekleri inceleyelim;

Active Voice (Etken Yapı) : We use chair to sit on it. (Sandalyeyi, üzerine oturmak için kullanırız.)

Passive Voice (Edilgen Yapı) : The chair is used to sit on it. (Sandalye, üzerine oturmak için kullanılır.)

Active Voice (Etken Yapı) : A computer has made information more accessible. (Bilgisayar, bilgiyi daha ulaşılabilir bir hale getirdi.)

Passive Voice (Edilgen Yapı) : Information has been made more accessible by a computer. (Bilgi, bilgisayar tarafından daha erişilebilir hale getirildi.)

Active Voice (Etken Yapı) : My best friend is washing the dishes. (En iyi arkadaşım bulaşıkları yıkıyor.)

Passive Voice (Edilgen Yapı) : The dishes are washed by my best friend. (Bulaşıklar, benim en iyi arkadaşım tarafından yıkanıyor.)

Active Voice / Etken Yapı Olumlu Cümle Yapısı:


Subject (Özne) + Verb (Yüklem / Fiil) + Object (Nesne)


Passive Voice / Edilgen Yapı Olumlu Cümle Yapısı:


Subject (Özne) + to be (yardımcı fiil) + fiilin 3. hali (past participle) + by (preposition)


Bu yapıda by edatı isteğe bağlı kullanılmaktadır, eylemin kimin yaptığı ifade edilmek zorunda değildir.


The bike was repaired by me. (Bisiklet benim tarafımdan tamir edildi.)
The bike was repaired. (Bisiklet tamir edildi.)


Active Voice / Etken Yapı Olumsuz Cümle Yapısı:


Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman )da Olumsuz Cümleler;


“am”, “is”, “are” yardımcı fiillerine ‘not’ eki eklenerek olumsuz yapılır. Fiilin sonuna “ing” eki getirilir.

I am not eating that. (Onu yemiyorum.)


Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman )da Olumsuz Cümleler;


Cümleyi olumsuz yapmak için did yardımcı fiili kullanılır ve ana fiil hiçbir ek almaz.


I did not know that. (Onu bilmiyordum.)


Simple Future Tense ( Gelecek Zaman )da Olumsuz Cümleler;


Will yardımcı fiiline ‘not’ eki eklenir, will not / Won’t şeklinde kullanılarak cümle olumsuz yapıya dönüştürülür.


I will not come with you. (Seninle birlikte gelmeyeceğim.)


Passive Voice / Edilgen Yapı Olumlu Cümle Yapısı:


Subject (Özne) + to be (yardımcı fiil) + not (olumsuzluk eki) + fiilin 3. hali + by (preposition, edat)


Edilgen yapılı cümle kalıplarında, eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu cümle yapısındaki gibi isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır.


The bike was not repaired by me. (Bisiklet benim tarafımdan tamir edilmedi.)
The bike was not repaired. (Bisiklet tamir edilmedi.)

Active Voice / Etken Yapı Soru Cümleleri:


Beş temel soru cümlesi kalıbı şu şekildedir;


1.Evet/Hayır Soruları
She is happy (O mutlu) – Is she happy? (O, mutlu mu?)


2.“Beş W” Soruları


What? (Ne?)
Which? (Hangi?-nesneler hakkındaki sorular için)
Where? (Nerede?-yerler hakkındaki sorular için)
Who? (Kim?-insanlar hakkındaki sorular için)
When? (Ne zaman?-zaman hakkındaki sorular için)
Why? (Neden?-bir şeyin nedeni hakkındaki sorular için)
How? (bir şeyin nasıl olduğunu ya da nasıl yapıldığını sormak için)
How many? (Kaç tane?)
How much? (Ne kadar?)
How often? (Ne sıklıkla?) (sayı ya da miktar hakkındaki sorular için)


3.Dolaylı Sorular

Could you please, Do you know gibi ifadeler kullanılarak oluşturulur.


4.Eklenti Sorular
Cümlenin sonuna gelen doesn’t it?, Don’t you think so, isn’t it gibi ifadeler ile oluşturulur.


5.Onaylatma Amaçlı Olumsuz Sorular
Olumsuz bir soru cümlesinin, not ya da didn’t (did not), weren’t (were not), vb. olumsuz fiil ile kaynaşması ile oluşturulur.

Passive Voice / Edilgen Yapı Soru Cümlesi:


to be + özne + fiilin 3. hali + by


Edilgen yapı soru cümlesi kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki olumlu ve olumsuz cümle yapısında da olduğu gibi gibi isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır.


Was the bike repaired by me? (Bisiklet benim tarafımdan mı tamir edildi?)
Was the bike repaired? (Bisiklet tamir edildi mi?)

Passive Voice Tüm Zamanlar Cümle Örnekleri

Passive voice yani edilgen çatı, hemen hemen her türlü ‘tense’ yani zaman ile kullanılabilmektedir. Farklı zamanlar için kullanabileceğiniz kalıpları beraber inceleyelim;

1.Simple Present Tense:
Geniş zaman anlamına gelmektedir. Genelleme yapmak, var olan bir durumdan bahsetmek ve tekrarlanan eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)


Örnek:


All animals are equal. (Tüm hayvanlar eşittir.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (Özne) + am / is / are + being + past participle (V3)


Örnek:


All animals are created equal. (Tüm hayvanlar eşit yaratılmıştır.)

2.Present Continuous Tense:
Şimdiki zaman anlamına gelmektedir, halihazırda devam etmekte olan veya geçici aktiviteler için kullanılmaktadır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + am /is /are + Ving + Object (nesne)


Örnek:


The students are learning Italian. (Öğrenciler İtalyanca öğreniyor.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (özne) + am /is/ are + being + past participle (V3)


Örnek:


Italian is being learned by the students. (İtalyanca öğrenciler tarafından öğreniliyor.)

3.Simple Past Tense:
Geçmişte belirli bir zamanda genel veya alışılmış bir aksiyonu ifade etmek için kullanılmakta olan zamandır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + V2 (fiilin ikinci hali) + Object (nesne)


Örnek:


I ate an apple. (Ben bir elma yedim.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (özne) + was / were + past participle (V3)


Örnek:


An apple was eaten by me. (Elma benim tarafımdan yendi.)

4.Past Continuous Tense:
Geçmişte belli bir zamanda devam eden olaylar için kullanılır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + was / were + Ving + Object (nesne)


Örnek:


Zeki and Zekiye were dating in those days. (Zeki ve Zekiye o günlerde çıkıyorlardı.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject + was / were + being + past participle (V3)


Örnek:


One evening, Remzi was being kissed by Remziye. (Remzi, bir akşam Remziye tarafından öpülüyordu.)

5.Present Perfect Tense:
Bu zaman, geçmişte olmuş ama etkisi hala devam eden olaylar için kullanılmaktadır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + has / have+ past participle (V3) + Object (nesne)


Örnek:


My sister has opened a beauty center. (Kız kardeşim bir güzellik merkezi açtı.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (özne) + has / have + been + past participle (V3)


Örnek:


The beauty center has been opened by my sister. (Güzellik merkezi benim kız kardeşim tarafından açıldı.)

6.Past Perfect Tense:
Geçmişte bir eylemden daha önce tamamlanan başka bir eylemden bahsedilirken kullanılır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + had + past participle (V3) + Object (nesne)


Örnek:


She had forbidden her boyfriend to talk to him. (O, erkek arkadaşının o oğlanla konuşmasını yasakladı.)

Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (özne) + had + been + past participle (V3)


Örnek:


The cake had been eaten. (Pasta yendi.)

7.Simple Future Tense :
Gelecekte olması beklenen olaylar için kullanılmaktadır.

Active Voice (Etken Çatı) : Subject (özne) + will + Verb (fiil) + Object (nesne) ya da Subject (özne) + am /is /are going to + Verb (fiil) + Object (nesne)


Örnek:


Remzi and Remziye will marry in May. (Remzi ve Remziye Mayıs ayında evlenecekler.)


Passive Voice (Edilgen Çatı) : Subject (özne) + will + be + past participle (V3) ya da Subject (özne) + am /is / are going to + past participle (V3) + Object (nesne)


Örnek:


They will be married by a priest. (Onlar rahip tarafından evlendirilecekler.)

  • Bazı “progressive tense”ler ve “future tense”ler Passive Voice olarak kullanılmamaktadır.

Karışık passive voice (edilgen çatı) örnekleri;

  • Simple present tense: The house is cleaned every day.
  • Present continuous tense: The house is being cleaned at the moment.
  • Simple past tense: The house was cleaned yesterday.
  • Past continuous tense: The house was being cleaned last week.
  • Present perfect tense: The house has been cleaned since you left.
  • Past perfect tense:The house had been cleaned before they arrived.
  • Future tense : The house will be cleaned next week.
  • Future continuous tense : The house will be being cleaned tomorrow.

Passive Voice Past Simple Tense Örnekleri

Active Voice (Etken Çatı) : He bought two bananas. (O, iki muz satın aldı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Two bananas were bought. -by him- ( İki muz -onun tarafından- alındı.)

Active Voice (Etken Çatı) : They won the tournament. (Onlar turnuvayı kazandı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The tournament was won. -by them- (Turnuva -onlar tarafından- kazanıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : The boy stole the pink bike. (Oğlan pembe bisikleti çaldı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The pink bike was stolen. -by the boy- (Pembe bisiklet -oğlan tarafından- çalındı.)

Active Voice (Etken Çatı) : The police arrested the thieves. (Polis hırsızları tutukladı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The thieves were arrested. -by the police- (Hırsızlar -polis tarafından- yakalandı.)

Active Voice (Etken Çatı) : Leyla swam the 300 metres. (Leyla, üç yüz metreyi yüzdü.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The 300 metres were swum.-by Leyla- (Üç yüz metre – Leyla tarafından- yüzüldü.)

Active Voice (Etken Çatı) : The cat scratched the old man. (Kedi, yaşlı adamı tırmaladı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The old man was scratched . (Yaşlı adam -kedi tarafından- tırmalandı.)

Active Voice (Etken Çatı) : Aslı and Işıl ate six pizzas. (Aslı ve Işıl altı tane pizza yedi.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Six pizzas were eaten.-by Aslı and Işıl- (Altı pizza -Aslı ve Işıl tarafından- yendi.

Active Voice (Etken Çatı) : The teacher taught the students. (Öğretmen öğrencilere öğretti / onları eğitti.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The students were taught.-by the teacher- (Öğrenciler -öğretmen tarafından- eğitildi)

Active Voice (Etken Çatı) : Ricky rode the black horse. (Ricky siyah atı sürdü / siyah ata bindi.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The black horse was ridden.-by Ricky- (Siyah at -Ricky tarafından- sürüldü.)

Active Voice (Etken Çatı) : Grandfather told boring stories. (Büyükbaba sıkıcı hikayeler anlattı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Boring stories were told.-by grandfather- (Sıkıcı hikayeler -büyükbaba tarafından- anlatıldı.)

Passive Voice Present Simple Tense Örnekleri 

Active Voice (Etken Çatı) : Her husband waters the flowers every morning. (Onun eşi, her sabah çiçekleri sular.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The flowers are watered by her husband every morning. (Çiçekler her sabah onun eşi tarafından sulanır.)

Active Voice (Etken Çatı) : Ashley does not eat anything at nights. (Ashley geceleri hiçbir şey yemez.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Nothing is eaten by Ashley at nights. (Geceleri Ashley tarafından hiçbir şey yenmez.)

Active Voice (Etken Çatı) : Who sells glasses? (Gözlükleri kim satar?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Who are glasses sold by? Gözlükler kim tarafından satılır?)

Active Voice (Etken Çatı) : My father does not paint the ceiling. (Benim babam tavanı boyamaz.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The ceiling is not painted by my father. (Tavan, benim babam tarafından boyanmaz.)

Active Voice (Etken Çatı) : Most of the people read this writer’s articles. (Çoğu insan, yazarın makalelerini okur.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : This writer’s articles are read by most of the people. (Yazarın makaleleri çoğu insan tarafından okunur.)

Active Voice (Etken Çatı) : Rıza feed the cats every evening. (Rıza, her akşam kedileri besler.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The cats are fed by Rıza every evening. (Kediler her akşam Rıza tarafından beslenirler.)

Active Voice (Etken Çatı) : Everybody loves pizza. (Herkes pizzayı sever.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Pizza is loved by everybody. (Pizza herkes tarafından sevilir.)

Active Voice (Etken Çatı) : Binnaz never understands the new girl’s accent. (Binnaz yeni kızın aksanını asla anlamıyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The new girl’s accent is never understood by Binnaz. (Yeni kızın aksanı Binnaz tarafından asla anlaşılmaz.)

Passive Voice Present Continuous Tense Örnekleri

Active Voice (Etken Çatı) : The postman is delivering the mail. (Postacı postaları dağıtıyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The mail is being delivered by the postman. (Posta, postacı tarafından dağıtılıyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : The workman is measuring the room. (Usta odayı ölçüyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The room is being measured by the workman. (Oda, usta tarafından ölçülüyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : The teacher is congratulating the class at the moment. (Öğretmen, şu anda sınıfı tebrik ediyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The class is being congratulated by the teacher. (Sınıf, öğretmen tarafından tebrik ediliyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : Are they opening the gift shops now? (Hediyelik eşya dükkanlarını şu anda açıyorlar mı?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Are the gift shops being opened by them ? (now) (Hediyelik eşya dükkanları onlar tarafından şu an açılıyor mu?)

Active Voice (Etken Çatı) : The dog is biting the new bone. (Köpek, yeni kemiği ısırıyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The new bone is being bitten by the dog. (Yeni kemik köpek tarafından ısırılıyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : They are making the donations at the moment. (Onlar şu anda bağışları yapıyorlar.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The donations are being made by them at the moment. (Bağışlar şu anda onar tarafından yapılıyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : Mr. Crowley is handing out the application papers. (Bay Crowley, başvuru formlarını dağırıyor / veriyor.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The application papers are being handed out by Mr. Crowley. (Başvuru formları Bay Crowley tarafından dağıtılıyor.)

Passive Voice Simple Future Tense Örnekleri 

Active Voice (Etken Çatı) : They will take the man to the hospital. (Onlar, adamı hastaneye götürecek.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The man will be taken to the hospital. -by them- (Adam -onlar tarafından- hastaneye götürülecek.)

Active Voice (Etken Çatı) : Will the lessee sign the contract next Tuesday? (Kiracı sözleşmeyi gelecek salı imzalayacak mı?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Will the contract be signed by the lessee next Tuesday? (Sözleşme gelecek salı kiracı tarafından imzalanacak mı?)

Active Voice (Etken Çatı) : Will your cousin give me some money? (Senin kuzenin bana biraz para verecek mi?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Will I be given some money by your cousin? (Kuzenin tarafından biraz para verilecek miyim?)

Passive Voice Past Progressive (Continuous) Tense Örnekleri

Active Voice (Etken Çatı) : The little girl was carrying the box. (Küçük kız, kutuyu taşıyordu.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The box was being carried by the little girl. (Kutu, küçük kız tarafından taşınıyordu.)

Active Voice (Etken Çatı) : What was she writing on the wall? (O, duvara ne yazıyordu?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : What was being written by her on the wall? (Duvara onun tarafından ne yazılıyordu?)

Active Voice (Etken Çatı) : Was the murderer threatening you? (Katil sizi tehdit mi ediyordu?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Were you being threatened by the murderer ? (Siz katil tarafından tehdit mi ediliyordunuz?)

Active Voice (Etken Çatı) : Nobody was watching Netflix at that moment. (Kimse o anda Netflix izlemiyordu.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The Netflix was not being watched at that moment(by anybody). (Netflix o anda kimse tarafından izlenmiyordu.)

Active Voice (Etken Çatı) : My brother was not cooking the meat before that day. (Benim kardeşim o günden önce eti pişirmiyordu.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The meat was not being cooked by my brother before that day. (Et o günden önce benim kardeşim tarafından pişirilmiyordu.)

Active Voice (Etken Çatı) : Who was taking care of the situation? (Durum ile kim ilgileniyordu?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : By whom was the situation being taken care of? (Durum kim tarafından ilgileniliyordu?)

Active Voice (Etken Çatı) : Were they painting the room when the beautiful girl came in? (Güzel kız içeri girdiğinde onlar odayı mı boyuyorlardı?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Was the room being painted by them when the beautiful girl came in? (Güzel kız içeri girdiğinde, oda onlar tarafından boyanıyor muydu?)

Passive Voice Present Perfect Tense Örnekleri

Active Voice (Etken Çatı) : I have finished your homework. (Senin ödevini bitirdim.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Your homework has been finished by me. (Senin ödevin benim tarafımdan bitirildi.)

Active Voice (Etken Çatı) : We have cleaned the house. (Biz evi temizledik.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The house has been cleaned by us. (Ev, bizim tarafımızdan temizlendi.)

Active Voice (Etken Çatı) : Ricky Gervais has written many scenarios. (Ricky Gervais pek çok senaryo yazdı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Many scenarios have been written by Ricky Gervais. (Pek çok senaryo Ricky Gervais tarafından yazıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : Have the doctor cured the woman? (Doktor kadını iyileştirdi mi?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Has the woman been cured by the doctor? (Kadın, doktor tarafından iyileştirildi mi?)

Active Voice (Etken Çatı) : The post office has delivered the mails. (Postane postaları dağıttı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The mails have been delivered by the post office. (Postalar postane tarafından dağıtıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : The pigeon has drunk the water. (Güvercin suyu içti.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The water has been drunk by the pigeon. (Su, güvercin tarafından içildi.)

Active Voice (Etken Çatı) : The boys have picked the flowers. (Oğlanlar, çiçekleri topladı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The flowers have been picked by the boys. (Çiçekler, oğlanlar tarafından toplandı.)

Active Voice (Etken Çatı) : I have watched that movie five times before. (Daha önce o filmi beş kere izledim.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : That movie has been watched by me five times before. (O film daha önce benim tarafımdan beş kez izlendi.)

Active Voice (Etken Çatı) : Yelda has broken another glass. (Yelda bir başka bardak daha kırdı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Another glass has been broken by Yelda. (Bir başka bardak daha Yelda tarafından kırıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : I have written seven articles. (Ben yedi tane makale yazdım.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Seven articles have been written by me. (Yedi adet makale benim tarafımdan yazıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : Have you received my message? (Benim mesajımı aldın mı? / Mesajım sana ulaştı mı?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Has my message been received by you? (Benim mesajım senin tarafından alındı mı?)

Active Voice (Etken Çatı) : Has she accepted the proposal? (O evlilik teklifini kabul etti mi?)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : Has the proposal been accepted by her? (Evlilik teklifi onun tarafından kabul edildi mi?)

Active Voice (Etken Çatı) : I have known him for a long time. (Onu uzun zamandır tanıyorum.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : He has been known to me for a long time. (O, benim tarafımdan uzun zamandır tanınıyor.)

Active Voice (Etken Çatı) : Their team has won the tournament. (Onların takımı turnuvayı kazandı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : The tournament has been won by their team. (Turnuva onlar tarafından kazanıldı.)

Active Voice (Etken Çatı) : My boyfriend have cooked me a dinner. (Erkek arkadaşım bana bir yemek hazırladı.)
Passive Voice (Edilgen Çatı) : A dinner has been cooked by my boyfriend for me. (Bir yemek, erkek arkadaşım tarafından benim için hazırlandı.)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir