Past Continuous Tense Konu Anlatımı - Wordly

Past Continuous Tense Konu Anlatımı


Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Continuous Tense, geçmişte bir süreç halinde yaşanan ve sonlanan olayların ifade edilmesinde kullanılmaktadır. İngilizce geçmiş zaman yapılarından biri olarak bilinen Past Continuous, İngilizcede çeşitli alanlarda kendine yer bulmaktadır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Past Continuous Tense konu anlatımı ve ardından Past Continuous Tense cümlelerine yer verilecektir.

İçindekiler göster

Past Continuous Tense Nedir?

Türkçe karşılığı geçmiş zaman olarak bilinen Past Continuous Tense, tıpkı Türkçede de olduğu gibi İngilizce zamanlar arasında da; daha önce yaşanmış olan olay ya da durumları ifade ederken yaygın bir biçimde ifade edilmektedir. Ancak buradaki fark olayın o anda sonlanması değil, belli bir sürece yayılması olarak görülmektedir. Kısacası Past Continuous Tense, geçmiş zamanda belli bir süre içinde yaşanan olayların ifadesinde kullanılmaktadır.

Past Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

Past Continuous Tense’de de özne+yüklem+nesne olarak bilinen İngilizcede SVO kuralı olarak geçerlidir. Ancak burada özneden sonra ‘’be’’ yardımcı fiilinin geçmiş zamandaki karşılığı olan was/were fiili getirilmektedir ve fiil ilk haline –ing eki eklenerek kullanılmaktadır.

Past Continuous Tense gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

 • I/He/She/It + was + Verb +ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Olumsuz Cümle

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing

Soru Cümlesi

 • Was + I/he/she/it + Verb + ing?
 • Were + you/we/they + Verb + ing?

Past Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek, örnek cümle üzerinden Past Continuous Tense cümle dizilimini öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I was drawing. (Ben resim yapıyordum.)I was not drawing. (Ben resim yapmıyordum. )Was I drawing? (Ben resim yapıyor muydum?)
You were drawing. (Sen resim yapıyordun.)You were not drawing. (Sen resim yapmıyordun.)Were you drawing? (Sen resim yapıyor muydun?)
He/She/It was drawing. (O, resim yapıyordu.)He/She/It was not drawing. (O, resim yapmıyordu.)Was he/she/it drawing? (O, resim yapıyor muydu?)
We were drawing. (Biz resim yapıyorduk.)We were not drawing. (Biz resim yapmıyorduk.)Were we drawing? (Biz, resim yapıyor muyduk?)
You were drawing.(Siz, resim yapıyordunuz.)You were drawing. (Siz resim yapmıyordunuz.Were you drawing? (Siz resim yapıyor muydunuz?)
They were drawing. (Onlar, resim yapıyordu.)They were not drawing. (Onlar, resim yapmıyordu.)Were they drawing? (Onlar, resim yapıyor muydu?)

İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki geçmiş zaman eki, bir cümlenin geçmiş zamanda gerçekleştiğini ifade ederken kullanılmaktadır. Bu ek, was/were olarak bilinmekte olup; aynı zamanda Past Continuous Tense’de cümlenin ana fiilinin -ing takısı alması da gerekmektedir.

Past Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Continuous Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

 • I/He/She/It + was + Verb +ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Olumsuz Cümle

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing

Soru Cümlesi

 • Was + I/he/she/it + Verb + ing?
 • Were + you/we/they + Verb + ing?

Past Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Simple Past Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • The sun was shining every day that summer.( O yaz güneş her gün parlıyordu.)
 • As I spoke, the children were laughing at my cleverness.( Ben konuşurken çocuklar zekama gülüyorlardı.)
 • The audience was applauding until he fell off the stage.( Seyirci sahneden düşene kadar alkışlıyordu.)
 • I was making dinner when she arrived.( O geldiğinde ben yemek yapıyordum.)
 • At 6 o’clock, I was eating dinner.( Saat 6’da akşam yemeği yiyordum.)
 • She was talking constantly in class in those days.( O günlerde sınıfta sürekli konuşuyordu.)
 • When we got to the house yesterday morning, the baby was drinking a bottle.( Dün sabah eve geldiğimizde bebek biberon içiyordu.)
 • He was waiting at home all day when she sent him the message.( Kadın ona mesajı gönderdiğinde bütün gün evde bekliyordu.)
 • Alan was cutting the grass the other day when the snake appeared.( Alan geçen gün yılan göründüğünde çimleri biçiyordu.)
 • I was sleeping when you got home late last night.( Dün gece sen eve geç geldiğinde ben uyuyordum.)

Past Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Simple Past Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Our neighbor was not telling us funny stories about his daughter.( Komşumuz bize kızıyla ilgili komik hikayeler anlatmıyordu.)
 • Grandma was not singing songs when she made us breakfast.( Büyükanne bize kahvaltı hazırlarken şarkı söylemiyordu.)
 • My husband was not talking about friends from school.( Kocam okuldaki arkadaşlarından bahsetmiyordu.)
 • She was not taking all my ideas.( Tüm fikirlerimi almıyordu.)
 • I was not worrying if I would make the team.( Takıma girer miyim diye endişelenmiyordum.)
 • Marc was not making pizza while Anthony was watching him.( Anthony onu izlerken Marc pizza yapmıyordu.)
 • She was not playing the piano while Ann was singing on stage.( Ann sahnede şarkı söylerken piyano çalmıyordu.)
 • We were not sitting outside while the planes were flying overhead.( Uçaklar tepemizde uçarken biz dışarıda oturmuyorduk.)
 • Dan was not going to accept the job offer in New York but changed his mind later.( Dan, New York’taki iş teklifini kabul etmeyecekti ama sonradan fikrini değiştirdi.)
 • I was not going to spend the afternoon at the mall but decided to stay home instead.(Öğleden sonrayı alışveriş merkezinde geçirmeyecektim ama bunun yerine evde kalmaya karar verdim.)

Past Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde İngilizcede ifade edilen kullanım, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin yapılmış olması önemlidir.  Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; ona maruz kalan kişi yorumlanmaktadır. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • -Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • -Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • A guest was being expected.( Bir misafir bekleniyordu.)
 • The meat wasn’t being cooked by the chef.(Et, şef tarafından pişirilmiyordu.)
 • All the blinds were being cleaned by the women.( Bütün panjurlar kadınlar tarafından temizleniyordu.)
 • The newest videos were being watched.( En yeni videolar izleniyordu.)
 • By whom was the baby being taken care of? (Bebeğe kim tarafından bakılıyordu?)
 • Why were the flowers being picked? (Çiçekler neden toplandı?)
 • Was the room being painted by them when the accident happened? (Kaza olduğunda oda onlar tarafından mı boyanıyordu?)
 • The stone was being thrown by the boy.( Taş çocuk tarafından atılıyordu.)
 • The TV wasn’t being watched.( TV izlenmiyordu.)

Past Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Were you going to work yesterday?(Dün işe gidiyor muydun?)
 • Were they arriving on time?(Zamanında geliyorlar mı?)
 • Was she seeing the surprise?(Sürprizi görüyor muydu?)
 • Was he living in Italy?(İtalya’da mı yaşıyordu?)
 • Were you needing a doctor?(Doktora ihtiyaç duyuyor muydunuz?)
 • Were you riding your bike to work?(İşe bisikletle mi gidiyordunuz?)
 • Were you eat my cake?(Pastamı yiyor muydunuz?)
 • Were you beautiful when you were young?(Gençken güzel miydiniz?)
 • Were you say?(Diyor muydunuz?)

Past Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile 10 olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Were you studying chemistry last night?( Dün gece kimya çalışıyor muydunuz?)
 • Where were we were living in 1992?(1992’de nerede yaşıyorduk?)
 • What was she wearing last evening? (Geçen akşam ne giyiyordu?)
 • Was Jimmy working?( Jimmy çalışıyor muydu?)
 • Were the players playing well?( Oyuncular iyi oynuyor muydu?)
 • Were you cooking when the phone rang? (Telefon çaldığında yemek mi pişiriyordun?)
 • Was he sleeping while I was reading a book?(Ben kitap okurken uyuyor muydu?)
 • Was he driving fast when the accident happened?( Kaza olduğunda hızlı mı kullanıyordu?)
 • Were you watching television when I called you?( Seni aradığımda televizyon izliyor muydun?)
 • Was it raining when you left the house?( Evden çıkarken yağmur yağıyor muydu?)

Past Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Wasn’t Belinda sleeping when we came home?( Eve geldiğimizde Belinda uyumuyor muydu?)
 • Weren’t you dancing?(Dans etmiyor muydunuz?)
 • Weren’t they swimming in the pool?( Onlar havuzda yüzmüyorlar mıydı?)
 • Weren’t you riding your bike all day?( Bütün gün bisiklete binmiyor muydunuz?)
 • Weren’t the students listening to the teacher very carefully?( Öğrenciler öğretmeni çok dikkatli dinlemiyorlar mıydı?)
 • Weren’t you wearing a hat?( Şapka takmıyor muydunuz?)
 • Weren’t Linda and her friends playing hide and seek?( Linda ve arkadaşları saklambaç oynamıyor muydu?)
 • Wasn’t he working a company?( Bir şirkette çalışmıyor muydu?)
 • Wasn’t it barking?( Havlamıyor muydu?)
 • Wasn’t your father talking to your boyfriend?( Baban, erkek arkadaşınla konuşmuyor muydu?)

Past Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Aşağıda İngilizcede Past Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örnekleri verilen cümleleri inceleyiniz. Ardından İngilizcede Past Continuous Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı cümlelerini kendinize uygun olarak çoğaltınız.

 • Was the book being taken to the library? (Kitap, kütüphaneye götürülüyor muydu?)
 • Was the wallet being taken in the shopping mall? (Cüzdan, alışveriş merkezinden mi alınıyordu?)
 • Was the party being prepared by her? (Parti, onun tarafından mı hazırlanıyordu?)
 • Were the students being taught at home? (Öğrencilere evde eğitim veriliyor muydu?)
Past Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Was the meeting being talked about by them?(Toplantı onlar tarafından konuşuluyor muydu?)
 • Were the grasses being watered by her?( Çimler onun tarafından sulanıyor mu?)
 • Were the gifts being opened by them? (Hediyeler onlar tarafından mı açılıyordu?)
 • Who were the passports being checked by? (Pasaportlar kim tarafından kontrol ediliyordu?)
İngilizcede Past Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Wasn’t the book being taken to the library? (Kitap, kütüphaneye götürülmüyor muydu?)
 • Wasn’t the wallet being taken in the shopping mall? (Cüzdan, alışveriş merkezinden alınmıyor muydu?)
 • Wasn’t the party being prepared by her? (Parti, onun tarafından mı hazırlanmıyor muydu?)
 • Weren’t the students being taught at home? (Öğrencilere evde eğitim verilmiyor muydu?)

Past Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın olarak kullanılan belli soru kalıpları bulunmaktadır.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar, Past Continuous Tense soru cümlelerinde olduğu kadar diğer İngilizce zamanlarda da kullanılmaktadır. Bunu yapmak için gereken ise, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Past Continuous Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulamaktır. Bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermek mümkün olmadığı için, düz cümle kurallarına uyarak yanıt verilmesi gerekmektedir.

İngilizce Past Continuous Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • Where was he going?( Nereye gidiyordu?)
 • Where were they flying to? (Nereye uçuyorlardı?)
 • How were your children getting along? (Çocuklarınız nasıl geçiniyordu?)
 • Why were the buses running late? (Otobüsler neden geç kalıyordu?)
 • What was your cat eating? (Kediniz ne yiyordu?)
 • What was the policeman telling us? (Polis bize ne söylüyordu?)
 • What instruments were those musicians playing? (Bu müzisyenler hangi enstrümanları çalıyordu?)
 • Where were the children hiding? (Çocuklar nerede saklanıyordu?)
 • How was your new car working? (Yeni arabanız nasıl çalışıyordu?)
 • Where were you going? (Nereye gidiyordun?)

Past Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizcede Past Continuous Tense’in günlük hayattaki kullanımı, geçmişte bir süreç halinde yaşanan olay ya da durumların vurgulanması gereken durumlarda gerçekleşmektedir. Yaşanan olayın geçmişte kaldığı ifade edilmekte ancak geçmişteki bu olayın anlık bir olay olmadığı da karşı tarafa aktarılmaktadır.

 • He was writing a book. (O, bir kitap yazıyordu.)
 • She was cooking a meal. (O, yemek pişiriyordu.)
 • John was studying literature. (John, edebiyat çalışıyordu.)
 • We were going a holiday. (Biz, tatile gidiyorduk.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Continuous Tense, geçmiş zamanda yapılan işlerin ifade edildiği en temel zaman türlerinden biri olarak bilinmektedir. Geçmiş zamanda bir süreç halinde yaşanan olaylar belli başlı zaman ifadeleriyle gramer kurallarına uygun olarak belirtilmektedir.

 • I was going to my school yesterday. (Dün okuluma gidiyordum.)

Past Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Simple Past Tense’de to be olarak bilinen am/is/are, was/were haline gelmektedir. Am ve is yardımcı fiilleri was, diğer yardımcı fiil ise were halini almaktadır.

 • He was walking. (O, yürüyordu.)
 • They were speaking loudly. (Onlar, yüksek sesle konuşuyordu.)

Past Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İngilizcede Past Continuous Tense, iş hayatında daha önce bir süreç halinde yaşanmış olan eylem ve durumların ifadesinde kullanılmaktadır.

 • I was attending the business meeting yesterday.(Dün iş toplantısına katılıyordum.)

Past Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Past Continuous Tense ile tatil planı anlatılırken, geçmiş zamanda yaşanan tatil anılarından bahsedilmektedir.

 • We were camping last June. (Geçtiğimiz Haziran ayında kamp yapıyorduk.)

Past Continuous Tense Exercises Örnekleri

Past Continuous Tense Exercises örnekleri, kişilerin bu zamanı daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Bu zamanın cümle dizimine, genel kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. İngilizce Past Continuous Tense exercises örnekleri boşluk doldurma veya test şeklinde olabilmektedir.

Past Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Past Continuous Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

I …………. (shop) when you called.

The kids ……………… (play) happily when I got home.

I told him but he didn’t hear me as he …………… (watch) the news.

Joe and Anu ………………. (work) in the office when the boss walked in.

The red team players …………….. (warm up) when the opponent team arrived at the stadium.

While she was studying, Talin …………….. (cook) her favorite dish.

I ……………….. (drive) when you called so I couldn’t answer.

I saw you yesterday when you ………………… (walk) by the seaside.

My mother ………………. (exercise) and my father was sleeping.

Joanna ……………. (feed) her baby and reading a book at the same time.

CEVAPLAR

was shopping – were playing – was watching – were working – were warming up – was cooking – was driving – were walking – was exercising – was feeding

Past Continuous Tense Test Soruları

Aşağıda verilen Past Continuous Tense test sorularını inceleyiniz.

1.My brother and sister…………..playing tennis at 11am yesterday.

a)are b)was  c)were

2.…… you still working at 7pm last night?

a)Were  b)Are  c)Was

3.At 8.30am today I…… driving to work.

a)was  b)am c)were

4.We…………. sleeping when the police came.

a)was b)weren’t  c) won’t

5. Why….. he having lunch at 4pm?

a)was  b)does  c)were

6. Was he not …..his homework?

a)doing b)do  c)done

7. Snow………… lightly. Suddenly a reindeer appeared.

a)fell  b) was falling  c)is falling

8. Somebody threw a shoe at him …..he was speaking.

a)after  b)when  c)while

9. They………….TV when I arrived.

a)were watching  b)were watched  c) watched

10.I was reading a detective story ……… I heard a noise.

a)during  b)while  c)when

CEVAPLAR

were – Were – was – weren’t – was – doing – was falling – while – were watching – when

Past Continuous Tense Worksheet

Aşağıda Past Continuous Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

Past Continuous Tense Worksheet

Past Continuous Tense PDF

Aşağıda Past Continuous Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

past-continuous-tense-pdf

Past Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Past Continuous Tense konusu, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu konular zaman geçtikçe, öğrencilere daha ileri seviyelerde de öğretilmelidir.

İlk önce sırasıyla İngilizce zamanlar genel olarak öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmelidir.

6.Sınıflar için Past Continuous Tense Cümle Örnekleri

6. sınıflar İngilizce Past Continuous Tense konu anlatımı genel olarak İngilizcede geçmiş zaman cümle diziliminin basit düzeyde aktarılmasıdır. Past Continuous Tense cümle dizimi aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

 • I/He/She/It + was + Verb +ing veya You/We/They + were + Verb+ing

Olumsuz Cümle

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing veya You/We/They + were + not + Verb+ing

Soru Cümlesi

 • Was + I/he/she/it + Verb + ing? veya Were + you/we/they + Verb + ing

6.Sınıf İngilizce Konuları

 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

Aşağıda 6.sınıflar için Past Continuous Tense cümle örneklerini inceleyiniz.

 • When I phoned my friends, they were playing monopoly.(Arkadaşlarıma telefon ettiğimde monopoly oynuyorlardı.)
 • Yesterday at six I was preparing dinner.(Dün saat 6’da akşam yemeği hazırlıyorlardı.)
 • The kids were playing in the garden when it suddenly began to rain. (Aniden yağmur yağmaya başladığında çocuklar bahçede oynuyorlardı.)
 • was practising the guitar when he came home. (O, eve geldiğinde gitar pratiği yapıyordum.)
 • We were not cycling all day. (Bütün gün bisiklet sürmedik.)

9. Sınıflar için Past Continuous Tense Cümle Örnekleri

9. sınıflar İngilizce Past Continuous Tense konu anlatımı, bu zamanın genel olarak aktarımı, kullanım alanları ve örnek cümleler şeklinde öğrencilere aktarılmaktadır.

9.Sınıf İngilizce Konuları

 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

Aşağıda 9.sınıflar için Past Continuous Tense cümle örneklerini inceleyiniz.

 • While Aaron was working in his room, his friends were swimming in the pool.(Aaron odasında çalışırken, arkadaşları havuzda yüzüyordu.)
 • I tried to tell them the truth but they were not listening.(Onlara gerçeği söylemeye çalıştım ama dinlemiyorlardı.)
 • What were you doing yesterday? (Dün ne yapıyordun?)
 • Most of the time we were sitting in the park. (Çoğu zaman parkta oturuyordum.)

Past Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Continuous Tense, geçmiş zamanda bir vurguya odaklandığından bu zamana benzer olarak ifade edilenler de yine geçmişi ifade etmelidir. Böyle düşünüldüğünde Past Continuous Tense benzeri zamanların Past Perfect Continuous Tense ve Present Perfect Continuous Tense olduğunu söylemek mümkündür.

Past Continuous Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense de tıpkı Past Continuous Tense gibi geçmişte yaşanan olay ya da durumların aktarımında kullanılmaktadır. Ancak Past Perfect Continuous geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir diğer eylemi anlatmak için kullanılmaktadır.

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Continuous Tense ile Simple Past Tense arasında her ne kadar ikisi de geçmiş zamana ilişkin olsa da; belli farklılıklar mevcuttur. Geçmiş zamanda yaşanan olayları ifade eden Simple Past Tense, İngilizcede yaygın olarak kullanılmakta olup, geçmişte yaşanan ve sonlanan eylemleri ifade etmektedir. Past Continuous Tense de, her ne kadar geçmişte yaşanan olayları anlatıyor olsa da; bir süreç söz konusudur.

Past Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Future Tense, gelecek zamanda yaşanacak olayları anlatırken kullanılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında iki tense, farklı zaman dilimlerine karşılık gelmektedir.

 

 

 

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir