Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı - Wordly

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında geçmiş zamana vurgu yapanlar arasında yer almaktadır. Past Perfect Continuous, tıpkı Past Perfect gibi geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşen olay ya da durumların ifadesinde kullanılmaktadır. Ancak burada olayın önce olmasına ek olarak, belli bir süreçte gerçekleşmesi esastır.

İngilizcedeki yakın geçmiş zaman olarak bilinen Perfect Tense kurallarına benzer olarak oluşturulan Past Perfect Continuous’un Türkçeden farkı burada bir zamanın geçmişte yaşanması, belli bir olaydan önce gerçekleştiğinin anlaşılmasıdır. Ancak yapılan eylem her ne ise, onun sürece yayıldığının da karşı tarafa ifade edilmesi gerekmekte; bu nedenle Türkçe çevirisi yapılırken ”-yor” eki ortaya çıkmaktadır.

İngilizce belirsiz yakın geçmiş zaman olarak da ifade edilen Past Perfect Continuous’ta cümle kurma dizimi, öznenin ardından gelen ”had been” ve ”fiil+ing” şeklindedir. Perfect Tense’de görülen have fiili; burada geçmiş zamanda kullanıldığından ”had” halini almakta; eylemin bir süreçte yapıldığı bildirildiği için ise ”-ing” eki ortaya çıkmaktadır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı ve ardından Past Perfect Continuous Tense örnek cümlelerine yer verilecektir.

İçindekiler göster

Past Perfect Continuous Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında yer alan ve İngilizce öğrenen herkesin nispeten zorlandığı zamanlardan biri olan Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda bir süreç içinde gerçekleşmekte ve sürece özel bir vurgu yapılmaktadır. Kısacası Past Perfect Continuous Tense, süreklilik halinde yapılan eylemlerin yakın geçmiş zamana yayılmasıyla oluşmaktadır.

Türkçede ”-yor muş” olarak çevrilebilecek bu zamanda had been + Ving kalıbı kullanılmaktadır. Her ne kadar özel olarak bir Past Perfect Continuous Tense Eki olmasa da; geçmiş zamanda ”had” olan have fiili, ”been” sözcüğü ve fiile getirilen ”-ing” eki, Past Perfect Continuous yapısının temelini oluşturmaktadır.

Past Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle diziliş şekline uygun olup aşağıdaki gibidir:

Past Perfect Continuous Tense ile cümle kurulması istendiğinde; önce özne başa gelir ardından yardımcı fiilin ikinci şekli ve ‘’to be’’ fiilinin üçüncü şekli olan ‘’been’’ yerleştirilmekte ve fiilin “ing” almış hali eklenerek cümle tamamlanmaktadır:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

 • He had been drinking milk out the carton when Mom walked into the kitchen.( Annem mutfağa girdiğinde o kartondan süt içiyordu.)
 • I had been working at the company for five years when I got the promotion. (Terfi aldığımda şirkette beş yıldır çalışıyordum.)
 • Martha had been walking three miles a day before she broke her leg. (Martha bacağını kırmadan önce günde üç mil yürüyordu.)
 • The program that was terminated had been working well since 1945. (Sonlandırılan program 1945’ten beri iyi çalışıyordu.)
 • Cathy had been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. (Cathy 35 yıldır piyano çalıyordu ve sonunda yerel orkestra ile solo yapması istendi.)

Past Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen Past Perfect Continuous Tense gramer kuralları tablosunu inceleyiniz.

I
You
He
She
It
We
They
OLUMLU
had been washing the car.
(Ben/Sen/O/Biz/Siz/Onlar arabayı yıkıyordu.)
(şahısa uygun çekim eki)

OLUMSUZ
had not been washing the car.
(Ben/Sen/O/Biz/Siz/Onlar arabayı yıkamıyordu.)
(şahısa uygun çekim eki)
SORU

Had
Hadn't
I been washing the car?
You
He
She
It
We
They

(Arabayı Ben/Sen/O/Biz/Siz/Onlar mı yıkıyordu?)
The carOLUMLU PASSİVE VOİCE
had been being washing.
(Araba yıkanmıştı.)

OLUMSUZ PASSİVE VOİCE
had not been being washing.
(Araba yıkanmamıştı.)
SORU PASSİVE VOİCEHad the car been being washing?
(Araba yıkanıyor muydu?)
Hadn’t the car been being washing?
(Araba yıkanmıyor muydu?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zamanla kurulduğunu anlamanın belli başlı yolları bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımı şeklindedir. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has ortaya çıkmaktadır.

Bir cümlenin İngilizce yakın geçmiş zamanda olduğunu anlamanın bir diğer yolu da cümledeki fiilin, üçüncü haliyle birlikte kullanılmasıdır.

Past Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Continuous Tense’de cümle kurmak, kişilerin geçmiş zamanda yaptığı şeylerin ifade edilmesinde kullanıldığından önem taşımaktadır. Bu konuyu daha iyi anlamak için bolca alıştırma yapmak, test çözmek ve cümle oluşturma pratikleri yapmak gerekmektedir. Past Perfect Continuous Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I have been looking for a job for several months when I found this position. (Bu pozisyonu bulduğumda birkaç aydır iş arıyordum.)
 • The workers had been unloading the truck when the storm started. (Fırtına başladığında işçiler kamyonu boşaltıyordu.)
 • I had been working. (Çalışıyordum.)
 • By the time we finished the meal, we had been sitting around the table for six hours! (Yemeği bitirdiğimizde altı saattir masanın etrafında oturuyorduk!)
 • James had been playing well when the game was interrupted due to heavy rain. (Oyun şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kesildiğinde James iyi oynuyordu.)
 • We had been preparing the house for hours before the first guests arrived. (İlk misafirler gelmeden önce evi saatlerce hazırlıyorduk.)
 • The meeting ended after they had been negotiating all afternoon. (Toplantı, bütün öğleden sonra müzakere ettikten sonra sona erdi.)
 • She had been going to the same hairdresser’s for years before it shut down. (Kapanmadan önce yıllardır aynı kuaföre gidiyordu.)
 • He had been feeling well. (Kendini iyi hissediyordu.)
 • She was covered in flour because she had been making a cake. (Kek yaptığı için üzeri unla kaplıydı.)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I had not been working. (Çalışmıyordum.)        
 • You had not been playing tennis. (Tenis oynamamıştın.)
 • It had not been working well. (İyi çalışmıyordu.)
 • We had not been expecting her. (Onu beklemiyordu.)
 • We hadn’t been living there long. (Orada uzun süredir yaşamıyorduk.)
 • They hadn’t been studying very hard. (Çok sıkı çalışmamışlardı.)
 • Suddenly, my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. (Birden arabam bozuldu. Şaşırmadım. Uzun zamandır iyi gitmiyordu.)
 • Ram had not been waiting for two hours when I arrived. (Ben geldiğimde Ram iki saattir beklemiyordu.)
 • It had not been pouring with rain. (Yağmur yağmamıştı.)
 • He had not been drinking all day.( Bütün gün içmemişti.)

Past Perfect Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde akla gelen temel yapı, İngilizce passive voice kullanımıdır. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin esas olarak yapılmış olması önemlidir.  Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; ona maruz kalan kişi ifade edilmektedir. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı görülmektedir:

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • A flying object had been being observed for over two hours last Friday night. (Geçen Cuma gecesi iki saatten fazla bir süredir uçan bir cisim gözlemlenmişti.)
 • Something really bizarre had been being shown at the show. (Gösteride gerçekten tuhaf bir şey gösteriliyordu.)
 • My sisters were the ones who had been being employed by their boss. (Kız kardeşlerim patronları tarafından istihdam edilenlerdi.)
 • James had been the man being subjected to all the problems. (James, tüm sorunlara maruz kalan adam olmuştu.)
 • A computer virus had been being stabilised for five hours before the team operating the firewall managed to stop it from getting into the system. (Güvenlik duvarını çalıştıran ekip, virüsün sisteme girmesini durdurmayı başarana kadar, bir bilgisayar virüsü beş saattir stabilize ediliyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Where had I been working when you were a child? (Sen çocukken ben nerede çalışıyordum?)
 • How long had you been sleeping? (Ne zamandır uyuyordun?)
 • What had she been reading when I come? (Ben geldiğimde ne okuyordu?)
 • How long had he been watching TV? (Ne zamandır televizyon izliyordu?)
 • How long had it been raining?(Ne zamandır yağmur yağıyordu?)
 • What had we been drinking when you invited us your birthday party? (Bizi doğum günü partine davet ettiğinde ne içiyorduk?)
 • Why had they been eating? (Neden yiyorlardı?)
 • Had you been listening when I told? (Söylediğimde dinliyor muydun?)
 • What had your mother been cooking when you come back? (Geri döndüğünde annen ne pişiriyordu?)
 • When had she been started a new job? (Ne zaman yeni bir işe başlamıştı?)

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile 10 olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had I been skating? (Paten yapıyor muydum?)
 • Had you been listening? (Dinliyor muydun?)
 • Had he/she/it been running? (Koşuyor muydu?)
 • Had it been snowing for a long time before you went for a walk? (Yürüyüşe çıkmadan önce uzun süredir kar yağıyor muydu?)
 • Had we been learning German? (Almanca öğreniyor muyduk?)
 • Had they been cooking dinner? (Akşam yemeğini mi pişirmişlerdi?)
 • Had you been playing chess with Timothy when your mom called you for dinner? (Annen seni yemeğe çağırdığında Timothy ile satranç oynuyor muydun?)
 • Had your father going abroad? (Baban yurt dışına mı gitti?)
 • Had his boyfriend coming home? (Erkek arkadaşı eve mi geldi?)
 • Had she been studying Spanish for three years by the time she went to Madrid? (Madrid’e gittiğinde üç yıldır İspanyolca mı öğreniyordu?)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hadn’t you been playing football? (Futbol oynamıyor muydun?)
 • Hadn’t she been watching TV at that moment? (O anda televizyon izlemiyor muydun?)
 • Hadn’t she been waiting? (Beklemiyor muydu?)
 • Hadn’t you been doing? (Yapmıyor muydun?)
 • Hadn’t I been traning? (Antrenman yapmıyor muydum?)
 • Hadn’t he been studying? (O,ders çalışmıyor muydu?)
 • Hadn’t Mary been working for years? (Mary, yıllardır çalışmıyor muydu?)
 • Hadn’t they been sleeping? (Onlar uyumuyor muydu?)
 • Hadn’t she been learning English? (O, İngilizce öğrenmiyor muydu?)
 • Hadn’t they been travelling? (Onlar, seyahat etmiyor muydu?)

Past Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Past Perfect Continuous Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı, active soru cümlelerinde olduğu gibi ”had” yardımcı fiilinin başa gelmesiyle oluşmaktadır. Ancak passive cümlelerde özne değil, ondan etkilenen nesne vurgusu yapıldığından nesne gelmekte, soru cümlelerinde daha sonradan eklenen been sözcüğüne ek olarak ”being” ve ardından fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır.

Past Perfect Continuous edilgen olumlu ve olumsuz soru sorma şekli şöyledir:

 • Had + nesne + been + being + V3(fiilin üçüncü hali) ……?

Aşağıda verilen Past Perfect Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

Past Perfect Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had the dog just been being walked when I first saw it? (Köpeği ilk gördüğümde az önce yürüyor muydu?)
 • Had voters been being told all sorts of things in the months before the election? (Seçimden önceki aylarda seçmenlere her türlü şey söylendi mi?)
 • Had some islands in the Pacific been being fought over for more than ten years? (Pasifik’teki bazı adalar için on yıldan fazla bir süredir savaş mı veriliyordu?)
 • Had the forest been being cut down for over 30 years before the new law gave it some protection? (Yeni yasa ormana bir miktar koruma sağlamadan önce orman 30 yılı aşkın bir süredir mi kesiliyor?)
 • Had all sorts of toys been being made in the factory? (Fabrikada her çeşit oyuncak mı yapılıyordu?)
İngilizcede Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Perfect Continuous Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hadn’t crocodiles been being taken to the nature reserve for twenty years? (Timsahlar yirmi yıldır tabiatı koruma altına alınmıyor muydu?)
 • Hadn’t money been being printed by several different banks before the government established the national bank? (Hükümet ulusal bankayı kurmadan önce birkaç farklı banka tarafından para basılmıyor muydu?)
 • Hadn’t Australia’s desert been being lived in for thousands of years before western explorers arrived? (Batılı kaşifler gelmeden önce Avustralya’nın çölü binlerce yıldır yaşanmamış mıydı?)
 • Hadn’t the crowd been being rained on for an hour before anyone came on stage? (Biri sahneye çıkmadan önce kalabalığın üzerine bir saat yağmur yağmıyor muydu?)
 • Hadn’t five star dishes been being made at the restaurant for 20 years before it closed? (Kapanmadan 20 yıl önce restoranda beş yıldızlı yemekler yapılmamış mıydı?)

Past Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Soru zarflı cümle ile kast edilen temel kavram, -Wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmaktır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmaktadır ve bu soru kelimelerinin gelmesinin ardından Past Perfect Continuous Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır.

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Past Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • How long had she been waiting? (Ne zamandır bekliyordu?)
 • What had you been doing when you cut your finger? (Parmağını kestiğinde ne yapıyordun?)
 • What had they been doing until then? (O zamana kadar ne yapıyorlardı?)
 • Who had she been dating before me? (Benden önce kiminle çıkıyordu?)
 • Which fax message had you been trying to send when the power went off? (Elektrik kesildiğinde hangi faks mesajını göndermeye çalışıyordunuz?)
 • What they been cooking? (Ne pişiriyorlardı?)
 • How long had it been raining? (Ne zamandır yağmur yağıyordu?)

Past Perfect Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda gerçekleşen/gerçekleşmeyen olay veya durumların konuşma anında ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Geçmişte gün içinde yaşanan tüm konular, (iş hayatı, okul hayatı vb.) Past Perfect Continuous Tense’e konu olabilmektedir.

 • I had been working in the garden. (Bahçede çalışıyordum.)
 • He had been painting his room. (Odasını boyuyordu.)
 • I hadn’t been studying English for two hours. (Ben iki saattir İngilizce çalışmıyordum.)
 • I had been preparing the report last night. (Dün gece rapor hazırlıyordum.)
 • He had been working hard. (Çok fazla çalışıyordu.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda yaşanan olaylardan bahsederken kullanılmaktadır. İngilizcede yakın geçmiş zaman olarak ifade edilen zaman ise esas olarak Present Perfect Tense’dir. Bu zamanda yapılmaya başlanan ancak her ne kadar eylem sonlansa da; etkilerinin şu anda da devam etmektedir.

 • I have painted this house. (Evi boyadım.)

Yukarıda verilen örnekte evin geçmiş zamanda boyanmış olsa da, etkilerinin hala günümüzde de devam ettiğini söylemek mümkündür. Eylem az önce sonlanmıştır. Örneğin; evin duvarlarının henüz kurumadığından dahi bahsedilebilmektedir.

Aşağıda verilen örneklerde geçmişteki olayların anlatıldığı bir günün Past Perfect Continuous Tense ile aktarımını inceleyiniz:

 • When I woke up at 7 am, my wife had been preparing breakfast. (Saat 7’de uyandığımda, eşim kahvaltıyı hazırlıyordu.)
 •  I took a shower when the doorbell had been being rang. (Kapı çalıyorken duşa girdim.)
 •  The school bus had been being come to the door. (Okulun servisi kapıya geliyordu.)
 •  I left the house when my daughter went to school. (Kızım okula gittiğinde evden çıktım.)
 •  It had been being 10 past 9 when I got to work. (İşe geldiğimde saat 9’u 10 geçiyordu.)
 •  I worked hard last night. Reports had been being prepared. (Dün akşam çok çalışmıştım. Raporlar hazırlanıyordu.)
 • After the meeting was over, lunch had been being eaten. (Toplantı bittikten sonra öğlen yemeği yeniyordu.)
 •  When I had been coming home in the evening, traffic had started. (Akşam eve dönüyorken trafik başlamıştı.)

Past Perfect Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Past Perfect Tense’de to be olarak bilinen am/is/are; bu yapının üçüncü hali olan ”been” şeklinde kullanılmaktadır.

 • I had been working. (Çalışıyordum.)
 • She had been working hard. (Çok fazla çalışıyordu.)
 • They had been listening. (Onlar dinliyordu.)
 • He had been washing the dishes. (O, bulaşık yıkıyordu.)
 • We had been going to Ankara. (Biz, Ankara’ya gidiyorduk.)
 • I had been preparing the meal. (Yemek hazırlıyordum.)

Past Perfect Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Continuous Tense, iş hayatında da bireylerin geçmiş zamanda yaptığı olayların ifade edilmesinde kullanılmaktadır.

 • She had been attending the meeting when I called her. (Onu aradığımda toplantıya katılıyordu.)

Past Perfect Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Continuous Tense ile tatil planı anlatılırken, geçmiş zamanda yaşanan olaylardan bahsedilmektedir. Kişi gitmiş olduğu tatilde yaptığı ya da yapmadığı ve bir süreç içindeki anılarından bahsederken Past Perfect Continuous Tense ile cümleler kurmaktadır.

 • I had been swimming when it rained. (Yağmur yağdığında yüzüyordum.)

Past Perfect Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümleri

Past Perfect Continuous Tense Exercises örnekleri ile , kişilerin bu zamanı daha iyi anlaması amaçlanmaktadır. Bu zamanın cümle dizimi ise, genel olarak cümle kurma kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. gerekmektedir. İngilizce Past Perfect Continuous Tense exercises örnekleri boşluk doldurma veya test şeklinde olabilmektedir.

Past Perfect Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Past Perfect Continuous Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz. İlgili boşluğa Past Perfect Continuous Tense kurallarına uygun olan yapıyı getiriniz.

We ………… for 12 hours when he woke us up.(sleep)

They ….. at the station for 90 minutes when the train finally arrived. (wait)

We ….. for her ring for two hours and then we found it in the bathroom. (look)

I had not ….. for a long time, when it suddenly began to rain. (walk)

How long had she …. learning English before she went to London?

Frank Sinatra caught the flu because he ….. singing in the rain too long.

He ….. driving less than an hour when he ran out of petrol.

They were very tired in the evening because they …… helping  on the farm all day.

I had …. been working  all day; so I wasn’t tired and went to the disco at night.

They ……… cycling all day so their legs were sore in the evening.

CEVAPLAR

had been sleeping – had been waiting – had been looking – been walking – been – had been – had been  – had been – not – had been

Yukarıdaki sorulara Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre yanıt verilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere Past Perfect Continuous yapısı olumlu cümlelerde I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..; olumsuz cümlelerde had ile been arasında ”not” eki getirilmesiyle oluşmaktadır. Bu zamanda uygun soru sorma şekli ise ”had” yardımcı fiilinin başa getirilmesi ve cümlenin geri kalanının değiştirilmemesiyle olmaktadır.

Past Perfect Continuous Tense Test Soruları

Aşağıda verilen Past Perfect Continuous Tense test ve quiz sorularını inceleyiniz.

1.My dad ________ smoking in the garage.

a)has b) had c) had been

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre özneden sonra had been geldiğinden; doğru cevap C şıkkıdır.

2.The printer ________ working well.

a)had not been b) hadn’t c)had not

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre doğru yapı A şıkkında görülmektedir.

3.Had the players _____ playing by the rules?

a)been b)have c)be

Past Perfect Continuous Tense soru sorma kurallarına göre had ve öznenin ardından been geldiğinden; doğru cevap A şıkkıdır.

4.She ________ expecting the worst.

a)had b) ‘d been c)had being

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre özneden sonra had been geldiğinden; doğru cevap B şıkkıdır. Had been’in kısaltması ise ‘d been şeklindedir.

5.Had the teachers ________ before the strike?

a)been work b)working c)been working

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre doğru yapı C şıkkında görülmektedir.

6.Our pool pump ________ running properly before the storm.

a)had not have b)hadn’t been c)hadn’t being

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre doğru yapı B şıkkında görülmektedir.

7.My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.

a)had b)has c)have

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre özneden sonra ”had” gelmesi gerektiğinden cevap A şıkkıdır.

8.I just heard about the accident. ________ been working all night?

a)Had the driver b)Had the driving c)Have the driver

Past Perfect Continuous Tense soru sorma kurallarına göre cevap A şıkkıdır.

9.We were shocked to see her. ________ been expecting her.

a)We are b)We have c)We’d not

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre doğru yapı C seçeneğidir.

10.I finally reached my mom. ________ her all day.

a)I’d been calling b)I have called c)I called

Past Perfect Continuous Tense kurallarına göre doğru yapı A seçeneğinde mevcuttur.

CEVAPLAR

c – a – a – b – c – b – a – a – c – a

Past Perfect Continuous Tense Worksheet

Aşağıda Past Perfect Continuous Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

Past Perfect Continuous Worksheet
Past Perfect Continuous Worksheet

Past Perfect Continuous Tense PDF

Aşağıda Past Perfect Continuous Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

past-perfect-continuous-tense-alistirmalar

Past Perfect Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Past Perfect Continuous Tense konusu, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin İngilizce seviyelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu konular zaman geçtikçe, öğrencilere daha ileri seviyelerde de öğretilmelidir.

İlk önce sırasıyla İngilizce zamanlar genel olarak öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmeli ve öğrencilere verilmelidir. Past Perfect Continuous Tense öğretilirken, öğrencilere ilk etapta Simple Past Tense, Past Continuous Tense ve Present Perfect Tense yapıları öğretilmeli; bu zamanlar arasında çeşitli benzerlikler ve farklılıklar sunulmalıdır. Past Perfect Continuous Tense ile ilgili tüm kurallar 12.sınıfta öğrencilere verilmektedir.

6.Sınıflar için Past Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

6. sınıflar İngilizce Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı genel olarak İngilizcede geçmiş zaman cümle diziliminin basit düzeyde aktarılmasıdır. Past Perfect Continuous Tense cümle dizimi aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Past Perfect Continuous Tense örnekleri aşağıdadır:

 • We had been speaking. (Biz konuşuyorduk.)
 • Had she been reading a novel? (Roman mı okuyordu?)
 • I had been writing a poem. (Bir şiir yazıyordum.)
 • He hadn’t been sleeping. (Uyumuyordu.)
 • They had been running. (Onlar koşuyordu.)

9. Sınıflar için Past Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

9. sınıflar İngilizce Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı, öğrencilere bu sınıfta değil, ilerleyen dönemlerde verilmektedir.

9.Sınıf İngilizce Konuları
 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

9. sınıflar için İngilizce Past Perfect Continuous Tense örnekleri aşağıdadır:

 • I had been repairing the car. (Ben arabayı tamir ediyordum.)
 • She had been cleaning the house before they came. (Onlar gelmeden önce o, evi temizliyordu.)
 • I had been looking for her bag. (Onun çantasını arıyordum.)
 • I had been doing my homework before I went to school. (Ben okula gitmeden önce ödevimi yapıyordum.)
 • She had been dreaming. (O, hayal kuruyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda yaşandığı belli olan ve belli bir sürece atıf yapan bir olaya odaklanmaktadır. Past Perfect Continuous Tense benzerleri ise, yine geçmiş zamanda yer alan Simple Past Tense, Past Continuous Tense ve Perfect zamanların içinde yer alan Present Perfect Continuous Tense olmaktadır.

Past Perfect Continuous Tense ve Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda bir süreç halinde yaşanan olaylarda kullanılmaktadır. Present Continuous Tense de bir sürece vurgu yapmaktadır. Bu iki zaman, hem kast ettikleri dönem hem de yapıları açısından son derece farklıdır. Simple Present Continuous Tense, am/is/are yardımcı fiillerinden özneye uygun olanın getirilmesi ve fiilin -ing eki almasıyla kurulmaktadır. Oysa Past Perfect Continuous ”have” yardımcı fiilinin ”had” olması, am/is/are yapısının ”been” halini almasıyla farklı bir yapı haline gelmiştir.

İlk olarak verilen iki örnek Present Continuous Tense ile oluşturulmuştur; aynı örneklerin Past Perfect Continuous Tense ile dizilimi şu şekildedir:

 • She is going to school. (O, okula gidiyor.)
 • I am dancing. (Ben, dans ediyorum.)
 • She had been going to school. (Okula gidiyordu.)
 • I had been dancing. (Dans ediyordum.)

Past Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense ile Simple Past Tense‘in ikisi de her ne kadar geçmiş zamanda yaşanan olayları ifade ediyor gibi görülse de; aslında kendi içlerinde; belli farklılıklar mevcuttur. Geçmiş zamanda yaşanan olayları ifade eden Simple Past Tense, İngilizcede yaygın olarak kullanılmakta olup, bir süreçten ziyade o an gerçekleşen olaylara karşılık kullanılmaktadır. Past Perfect Continuous Tense de, her ne kadar geçmişte yaşanan olayları anlatıyor olsa da; bir süreç söz konusudur.

İlk olarak verilen iki örnek Simple Past Tense ile oluşturulmuştur; aynı örneklerin Past Perfect Continuous Tense ile dizilimi şu şekildedir:

 • I cooked a pasta. (Makarna pişirdim.)
 • My mother went Finland. (Annem, Finlandiya’ya gitti.)
 • I had been cooking a pasta. (Makarna pişiriyordum.)
 • My mother had been going Finland. (Annem, Finlandiya’ya gidiyordu.)

Past Perfect Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Future Tense, gelecek zamanda yaşanacak olayları anlatırken kullanılmaktadır. Past Perfect Continuous Tense de geçmiş zamanda olan ve bir sürece yayılan olay ya da durumları ifade etmektedir. İlk olarak verilen iki örnek Future Tense ile oluşturulmuştur; aynı örneklerin Past Perfect Continuous Tense ile dizilimi şu şekildedir:

 • I will learn English. (İngilizce öğreneceğim.)
 • She is going to go to Paris next summer. (O, gelecek yaz Paris’e gidecek.)
 • I had been learning English. (İngilizce öğreniyordum.)
 • She had been going to Paris. (Paris’e gidiyordum.)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir