Present Perfect Tense (İngilizce Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı - Wordly

Present Perfect Tense (İngilizce Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı


Present Perfect Tense, geçmişteki bir işin herhangi bir zamanda yapıldığını ancak etkisinin şu anda da sürdüğünü gören zamandır. Türkçedeki geçmiş zamanla karıştırılan Present Perfect Tense’de esas olan eylemin geçmişte başlamış olmasına karşın, etkisinin günümüzde de devam etmesidir. Bu bağlamdan bakıldığında, geçmiş zamanla ayrışan bir noktası bulunmaktadır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Present Perfect Tense konu anlatımı verilecek ve çeşitli cümle örnekleriyle konu anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır.

İçindekiler göster

Present Perfect Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında yaygın olarak kullanılan ve İngilizce öğrenen herkesin en çok zorlandığı zamanlar arasında gösterilen Present Perfect Tense, İngilizcede yakın geçmiş zamanı ifade etmektedir.

Kısaca tanımlanacak olduğunda, bu zaman kullanılırken; kast edilen olayın geçmiş zamanda yaşanmış olmasına karşın etkisinin hala devam ediyor olması gerekmektedir. Bu yönüyle Present Perfect Tense, Past Simple Tense’den ayrışmaktadır. Present Perfect Tense, bir işin geçmişte yapılırken etkisinin günümüzde de sürdüğünü ifade etmektedir.

Present Perfect Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle diziliş şekline uygun olup aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle
 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da
 • He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Olumsuz Cümle
 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Soru Cümlesi
 • Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Örnek Cümleler
 • She has lived here all her life. (Hayatı boyunca burada yaşadı.)
 • They have not written three letters already. (Henüz üç harf yazmamışlar.)
 • I have worked here since I graduated school. (Okulu bitirdiğimden beri burada çalışıyorum.)
 • Has he finished his homework? (Ödevini bitirdi mi?)
 • We have never been to Canada. (Kanada’ya hiç gitmedik.)

Present Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu

Present Perfect Tense, İngilizcede yakın geçmiş zaman olarak adlandırılmaktadır. Bu zamanda öznenin ardından ona uygun olan have/has’in ardından ve fiilin üçüncü hali getirilmektedir. Aşağıda verilen tablo üzerinden Present Perfect Tense cümle dizilimini öğreniniz.

 Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I have painted the wall. (Ben duvarı boyadım.)I have not painted the wall. (Ben duvarı boyamadım. )Have I painted the wall? (Ben duvarı boyadım mı?)
You have painted the wall. (Sen duvarı boyadın.)You have not painted the wall. (Sen duvarı boyamadın.)Have you painted the wall? (Sen duvarı boyadın mı?)
He/She/It has painted the wall. (O, duvarı boyadı.)He/She/It has not painted the wall . (O, duvarı boyamadı.Has he/she/it painted the wall? (O, duvarı boyadı mı?)
We have painted the wall. (Biz, duvarı boyadık.)We have not painted the wall. (Biz, duvarı boyamadık.)Have we painted the wall? (Biz, duvarı boyadık mı?)
You have painted the wall. (Siz, duvarı boyadınız.)You have not painted the wall. (Siz, duvarı boyamadınız.)Have you painted the wall? (Siz, duvarı boyadınız mı?)
They have painted the wall. (Onlar, duvarı boyadı.)They have not painted the wall. (Onlar, duvarı boyamadı.)Have they painted the wall? (Onlar, duvarı boyadı mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zaman yani Present Perfect Tense ile kurulduğunu anlamanın belli yolları bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımıdır. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has kullanılmaktadır.

Bir cümlenin Present Perfect olduğunu anlamanın bir diğer yolu da cümledeki fiilin, üçüncü haliyle birlikte kullanılmasıdır.

Present Perfect Tense (İngilizce Yakın Geçmiş Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Present Perfect Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle
 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da
 • He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Olumsuz Cümle
 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Soru Cümlesi
 • Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Present Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I have lost my purse. (Çantamı kaybettim.)
 • We have seen this movie already. (Bu filmi daha önce görmüştük.)
 • He has broken his leg. (Bacağını kırdı.)
 • There has been an accident. (Bir kaza oldu.)
 • We have seen her. (Biz, onu gördük.)
 • They have been to the mall twice this month. (Bu ay iki kez alışveriş merkezine gittiler.)
 • She has watched that show three times this week. (Bu hafta o programı üç kez izledi.)
 • The children have made a mess in the kitchen.( Çocuklar mutfakta ortalığı karıştırdı.)
 • He has started a new job.(Yeni bir işe başladı.)
 • She has finished her homework. (Ödevini bitirdi.)

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • He hasn’t finished it yet. (O, henüz bitirmedi.)
 • I haven’t read this novel. (Bu romanı okumadım.)
 • She hasn’t left the building. (Binayı terk etmedi.)
 • He hasn’t forgetten his folders. (Klasörlerini unutmadı.)
 • My sister hasn’t made a big cake.( Ablam büyük bir pasta yapmadı.)
 • You haven’t grown since the last time I saw you. (Seni son gördüğümden beri büyümedin.)
 • It hasn’t drunk the water.(O, suyu içmedi)
 • I haven’t seen that movie. (Bu filmi izlemedim.)
 • We haven’t received any mail since we were retired. (Emekli olduğumuzdan beri hiç posta almadık.)
 • They haven’t gone to the shopping center. (Alışveriş merkezine gitmediler.)

Present Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde anlaşılması gereken konu, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi yapan kişiden ziyade, genel olarak söz konusu eylemin yapılmış olması vurgulanmaktadır. Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; eylemin yapılışına maruz kalan vurgulanmakta ve eylemin yapılmış ya da yapılmamış olması önemli görünmektedir.

Eylemi yapan kişinin anlatıldığı bilinen standart İngilizce cümle yapılarına ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • -Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • -Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Present Perfect Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • The goods have been collected. (Mallar toplandı.)
 • The staff have been trained.(Personel eğitildi.)
 • The reports have been written. (Raporlar yazıldı.)
 • The applications haven’t been checked yet. (Uygulamalar henüz kontrol edilmedi.)
 • He’s been taken to see the President. (Başkanı görmeye götürüldü.)

Present Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Tense ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Have I left my sandals? (Sandaletlerimi bıraktım mı?)
 • Have you visited England? (İngiltere’yi ziyaret ettiniz mi?)
 • Has she met John? (John ile tanıştı mı?)
 • Has he gone already? (O çoktan gitti mi?)
 • Have you called your mom yet? (Anneni aradın mı?)
 • Has Anthony played basketball yet? (Anthony basketbol oynadı mı?)
 • Have they played the piano? (Onlar, piyano çaldı mı?)
 • Have you known Michael? (Michael’ı tanıyor musun?)
 • Has your baby slept all night?( Bebeğiniz bütün gece uyudu mu?)
 • Have you ever been Morocco? (Hiç Fas’ta bulundunuz mu?)

Present Perfect Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile 10 olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Have they bought a new car? (Yeni bir araba mı aldılar?)
 • Have you studied at home for one hour? (Evde bir saat çalıştınız mı?)
 • Has there been an accident?( Bir kaza oldu mu?)
 • Have the astronouts traveled to Mars? (Astronotlar Mars’a gitti mi?)
 • Has he studied two foreign languages?( İki yabancı dil okudu mu?)
 • Has she learned to speak Spanish? (İspanyolca konuşmayı öğrendi mi?)
 • Has she gone to the library? (Kütüphaneye gitti mi?)
 • Have you gone home? (Eve gittiniz mi?)
 • Have they lived here for years? (Yıllardır burada mı yaşıyorlar?)
 • Have I left my wallet? (Cüzdanımı bıraktım mı?)

Present Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hasn’t my sister lost the key to the bathroom? (Kız kardeşim banyonun anahtarını kaybetmedi mi?)
 • Hasn’t he eaten these pizzas? (Bu pizzaları yemedi mi?)
 • Hasn’t the army attacked that city two times? (Ordu o şehre iki kez saldırmadı mı?)
 • Haven’t you listened to Madonna in the concert? (Konserde Madonna’yı dinlemediniz mi?)
 • Haven’t the scientists have split the atom? (Bilim adamları atomu parçalamadılar mı?)
 • Haven’t you ever stayed in a hotel? (Hiç otelde kalmadınız mı?)
 • Hasn’t she said like that? (Öyle demedi mi?)
 • Haven’t my dogs eaten anything? (Köpeklerim hiçbir şey yemedi mi?)
 • Hasn’t he gone to the theater? (Tiyatroya gitmedi mi?)
 • Haven’t the hens laid plenty of eggs? (Tavuklar bol yumurtlamadı mı?)

Present Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Aşağıda verilen İngilizcede Present Perfect Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz. Bu sayede İngilizce Yakın Geçmiş Zaman soru kalıbı ve passive voice kullanımı konusunu daha iyi öğrenebilirsiniz.

 • Has the clinic been cleaned by them? (Klinik onlar tarafından temizlendi mi?)
 • Have many books been written by Thomas? (Thomas tarafından birçok kitap yazıldı mı?)
 • Has the man been caught by the police? (Adam polis tarafından yakalandı mı?)
 • Have the letters been delivered by UPS? (Mektuplar UPS tarafından teslim edildi mi?)
 • Has the operation been performed by the surgeon? (Ameliyat cerrah tarafından mı yapıldı?)
Present Perfect Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Perfect Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Has the contract been signed by Lionel?( Sözleşme Lionel tarafından imzalandı mı?)
 • Have the carpets been sold by our salesmen? (Halılar satıcılarımız tarafından satıldı mı?)
 • Has the lion been captured by the zookeepers in the forest?( Aslan ormanda hayvanat bahçesi görevlileri tarafından mı yakalandı?)
 • Have the patients treated by doctor?( Hastalar doktor tarafından tedavi edildi mi?)
 • Have you been paid by the customers? (Müşteriler tarafından size ödeme yapıldı mı?)
İngilizcede Present Perfect Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Perfect Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hasn’t the parcel been received by you? (Paket size ulaşmadı mı?)
 • Hasn’t the invitation been accepted by them? (Davet onlar tarafından kabul edilmedi mi?)
 • Haven’t that storied written by her? (Bu hikaye onun tarafından yazılmamış mı?)
 • Hasn’t the job been finished by worker? (İş, işçi tarafından bitirilmedi mi?)
 • Hasn’t the milk been drunk by the cat? (Süt, kedi tarafından içilmedi mi?)

Present Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle ile ifade edilen konu, wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmaktır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmaktadır ve bu soru kelimelerinin gelmesinin ardından Present Perfect Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Present Perfect Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • How long have you lived in this city? (Ne kadar süredir bu şehirde yaşıyorsunuz?)
 • Where have you been since you were born? (Doğduğunuzdan beri neredeydiniz?)
 • When have they stayed in the pool? (Ne zaman havuzda kaldılar?)
 • Who has broken the glass?( Camı kim kırdı?)
 • What have you wore today?( Bugün ne giydin?)
 • Where have they gone for the vacation?( Tatil için nereye gittiler?)
 • Why hasn’t she gone to work?( Neden işe gitmedi?)
 • How much has he won? (Ne kadar kazandı?)
 • Why haven’t you finished this work? (Bu çalışmayı neden bitirmediniz?)
 • What have you made for dinner? (Akşam yemeği için ne yaptın?)

Present Perfect Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Tense, her ne kadar Türkçe olarak düşünüldüğünde geçmiş zaman gibi görünse de; eylemin günümüze olan etkilerinin sürmesi nedeniyle geçmiş zamandan farklı olarak kullanılmalıdır. İngilizcede yaygın olarak kullanılan Present Perfect Tense, geçmişten başlayıp şu ana kadar devam eden ya da etkisi günümüze kadar süren olay ve durumların ifadesinde karşılık bulmaktadır.

Bir iş ya da durumun şimdiye kadar yapıldığını ve şu anda yapılmasının da devam ettiğini ifade eden Present Perfect Continuous Tense ve geçmiş zamanı anlatan Past Simple Tense de kullanılmaktadır. Bu zamanın bir diğer kullanım şekli de geçmişte belli bir ana kadar süren ancak etkilerinin günümüze ulaşmadığı işlerin ifade edildiği Past Perfect Tense ile birliktedir.

Aynı zamanda kişilerin hayatlarında çeşitli deneyimleri yaşayıp yaşamadıklarının sorulmasında da Present Perfect Tense kullanılmaktadır.

 • I have done my homework.(Ev ödevimi yaptım.)
 • Have you ever eaten sushi? (Sen hiç suşi yedin mi?)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Present Perfect Tense, geçmiş zamanda yapılmaya başlanan ancak her ne kadar eylem sonlansa da; etkilerinin şu anda da devam ettiği en temel zaman türüdür. İngilizce yakın geçmiş zamanda yaşanan olaylar ve gerçekleşen durumlar belli başlı zaman ifadeleriyle gramer kurallarına uygun olarak belirtilmektedir.

 • She has just cooked the food.(O, az önce yemek pişirdi.)

Present Perfect Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Present Perfect Tense’de to be olarak bilinen am/is/are cümle içinde kullanılmamakta; onların yerine have/has ve fiilin üçüncü haliyle cümle tamamlanmaktadır.

 • I have written an amazing song.( Harika bir şarkı yazdım.)
 • He has helped me a lot. (Bana çok yardımcı oldu.)
 • Nobody has done this before. (Bunu daha önce kimse yapmadı.)
 • I have ordered food for everyone in the room. (Odadaki herkese yemek sipariş ettim.)
 • Mandy has bought a car recently. (Mandy yakın zamanda bir araba satın aldı.)
 • They have launched the trailer of the movie. (Onlar, filmin fragmanını yayınladı.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Tense, iş hayatında da bireylerin kullanabileceği zaman türlerinden biridir. Kişiler, iş tanımları dahilinde gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirmedikleri eylemi karşı tarafa aktarırken İngilizce yakın geçmiş zamandan faydalanmaktadır.

 • She has not scheduled the meeting yet.(O, toplantıyı henüz planlamadı.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

İngilizce yakın geçmiş zamanla tatil planı yapılırken, genel olarak şu tipte cümleler kullanılabilmektedir. Eğer bir kişi daha önce gitmediği bir yerden bahsedecekse, ya da deneyimlerini karşı tarafa aktarıyorsa o zaman Present Perfect Tense cümle içinde rahatlıkla kullanılmaktadır. Ya da tatile dair kısa süre önce gerçekleştirilen bir eylem de Present Perfect Tense konusudur.

 • I have just bought the plane ticket.(Az önce uçak biletini aldım.)

Present Perfect Tense Exercises Örnekleri

Present Perfect Tense yapısıyla anlatılmak istenen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına çeşitli alıştırmaların yapılmasıdır. Aşağıda verilen yakın geçmiş zaman İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz.

I have ….(eat) already.

Marta ………(finish) her homework.

You have …..(break) the glass again.

They ………(pay) for everything.

It ………….(never snow) like that.

I have ….(meet) Anna once.

We have ….(see) him before.

You have ……(buy) 4 cars so far.

There ……….(be) problems.

I have …. (have) a snake.

CEVAPLAR

eaten – has finished – broken – have paid – has never snowed – met – seen – bought – have been – had

Present Perfect Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Present Perfect Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

I have not ….today.(work)

We ……..bought a new lamp.

We have not …….our holiday yet.(plan)

Where ….. you been?

He has ….. five letters.(write)

She has not ……. him for a long time. (see)

Have you ……….at school? (be)

School has …….. yet.(start)

Has he ………. to his boss?(speak)

No, he has not had the time …..

CEVAPLAR

worked – have – planned – have – write – been – not started – spoken – yet

Present Perfect Tense Test Soruları

Aşağıda verilen Present Perfect Tense test ve quiz sorularını inceleyiniz.

1-Allison has ….(find) a few problems with your plan.

a)find b)found c)founded

2-We ……….(consult) some doctors about this.

a) have consulted b)has consult c)have consult

3-I have …. (meet) Debbie in the last week.

a)meet b)meeted c)met

4-In the previous year, we ……. (double) our income.

a)have doubled c)has doubled c)doubled

5- She has … (be) sick since Sunday.

a)be b)was c)been

6-You ……. (be) away for 2 weeks.

a)been b)have been c)be

7-He has …. (hate) cheese since childhood.

a)hated b)hate c)is hate

8-Mark and Katie ……(be) together for two years.

a)has been b)have been c)been

9-I have …. (like) mango since my last trip.

a)liked b)like c)not like

CEVAPLAR

1-b 2- a 3-c 4-a 5-c 6-b 7-a 8-b 9-a

Present Perfect Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Present Perfect Tense Worksheet örneğini inceleyiniz.

present perfect tense konu anlatımı

Present Perfect Tense PDF

Aşağıda Present Perfect Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

present-perfect-tense-pdf

Present Perfect Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Present Perfect Tense konu anlatımı, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin sahip oldukları İngilizce seviyelerine uygun olarak ilerlemektedir. Bu konular zaman geçtikçe, öğrencilere daha ileri seviyelerde öğretilmekte, onların konu bilgisi ve kelime hazneleri de geliştirilmektedir.

Bu nedenle, ilk olarak sırasıyla, öğrencilere genel hatlarıyla İngilizce zamanlar öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak konu belirgin hale getirilmelidir.

6.Sınıflar için İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri

5.ve 6. sınıflar İngilizce yakın geçmiş zaman konu anlatımı genel olarak İngilizcede yakın geçmiş zaman cümle şekli ve kurallarının basit bir düzeyde öğretilmesiyle başlamaktadır.

Temel olarak bakıldığında geçmiş zaman cümle dizimi:

 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne ya da He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne ya daHas + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

6.Sınıf İngilizce Konuları

 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

Aşağıda verilen 6.sınıflar için yakın geçmiş zaman cümle örneklerini inceleyiniz.

 • Have you been to this place before?( Daha önce bu yere gittiniz mi?)
 • She has written four stories.(Dört adet hikaye yazdı.)
 • We’ve already had our breakfast.( Kahvaltımızı çoktan yaptık.)
 • My mother has just finished the cake.( Annem pastayı yeni bitirdi.)
 • My father has worked in Berlin for a long time. (Babam uzun süre Berlin’de çalıştı.)
 • My brother has driven a car before.(Abim daha önce araba kullandı.)

9.Sınıflar için İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri

 1. sınıflar İngilizce geçmiş zaman konu anlatımı ifadesi incelediğinde, bu zamanda daha önce verilen bilgilerin derinleştirilmesi ve yeni kullanım şekillerinin öğrencilere öğretildiği görülmektedir.

9.Sınıf İngilizce Konuları

 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

Aşağıda 9.sınıflar için geçmiş zaman cümle örneklerini inceleyiniz.

 • David and James have known each other since they were at primary school.( David ve James birbirlerini ilkokuldan beri tanır.)
 • I have answered 20 questions so far.( Şimdiye kadar 20 soru cevapladım.)
 • She hasn’t slept since yesterday.( Dünden beri uyumadı.)
 • I have been to Madrid recently.( Geçenlerde Madrid’e gittim.)
 • We have never tried to invent something new.( Hiçbir zaman yeni bir şey icat etmeye çalışmadık.)
 • Her behavior and attitudes have changed a lot since you last saw her.( Onu son gördüğünüzden beri davranışları ve tavırları çok değişti.)

Present Perfect Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Present Perfect Tense, İngilizcede yapılan eylemlerin günümüze olan karşılığını ifade ederken kullanılmaktadır. Bu nedenle bir geçmiş zamandan bahsedildiği için, Past Tense ile benzetilmektedir. Benzer kullanımlar açısından Perfect Tense’ler arasında yer alan diğer zamanlar ile de Present Perfect Tense benzemektedir. Bu zamanlar şunlardır: Present Perfect Continuous Tense, Past Perfect Tense, Future Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense ve Future Perfect Continuous Tense.

Bu zamanların bazıları geçmişte, bazıları günümüze, bazıları ise geleceğe vurgu yaparken ortak noktaları diğer zamanlar arasında bir geçişkenlik sağlamasıdır. Yani geçmiş zamanda yaşanan bir olay günümüzü, günümüzde yaşanan bir olay ya da durum ise geleceğe etki edebilmektedir.

Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Perfect Tense ile Simple Past Tense, Türkçe anlam açısından birbirine benzetilse de; aralarında bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık, İngilizcenin en temel konularından biridir. Simple Past Tense anlam olarak geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olayları anlatmaktayken;  ‘’dı/di’’ şeklinde bir anlam bulmaktadır. Oysa Present Perfect Tense’in cümle içindeki anlamı da benzer olsa da; kullanılım şekli açısından incelendiğinde henüz bitmiş veya tamamlanmış bir eylemin ifade edilmesinde kullanılmaktadır.

Present Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, başındaki ‘’past’’ kelimesinden de anlaşılacağı üzere net bir biçimde geçmişi karşılamaktadır. Tıpkı Past Perfect Tense gibi geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce yapılmış bir eylemi anlatmak için kullanılmaktadır. Ancak burada bir süreç vurgusu mevcuttur.

Present Perfect Tense’de ise, daha önce çokça bahsedildiği gibi, yakın bir geçmiş zaman ifadesi yer almakta olup; bu yakın geçmiş zamanın günümüze olan etkisinden de söz etmek mümkündür.

Present Perfect Tense ve Present Perfect Continous Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense ve Present Continuous Tense, benzer kullanımlara sahiptir. Her ikisi de Perfect Tense olduğu için, günümüzü etkilemekte ve bu nedenle yakın geçmiş zamana vurgu yapmaktadır. Ancak Present Continuous Tense’de bir süreç olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu zamanda karşı tarafa aktarılan şeyler genel olarak geçici ve daha kısa süreli olarak kabul görmektedir.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir