Simple Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı - Wordly

Simple Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı


Simple Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Simple Present Continuous Tense, cümlede bahsedilen işin konuşma anında yapıldığını ifade eden zamandır. İngilizce Şimdiki Zaman olarak ifade edilen bu konu, söz konusu olan iş ya da durumun günümüzde gerçekleştiğini belirtmektedir. İçeriğin bundan sonraki kısımlarında sizlere İngilizce şimdiki zaman konu anlatımı verilecek ve ardından Present Continuous Tense cümleler ile konu belirgin kılınmaya çalışılacaktır.

İçindekiler göster

Simple Present Continuous Tense Nedir?

Simple Present Continuous Tense, konuşma anı içinde gerçekleşen olay ya da durumları yani şimdiki zamanı ifade etmektedir. Eğer, bir iş konuşma anında yapılıyorsa burada genel olarak Simple Present Continuous Tense kullanılmalıdır. İngilizce zamanlar arasında büyük bir önem arz eden bu konu, İngilizce öğrenenlerin ilk başta keşfettiği zamanlardan biridir. Simple Present Continuous Tense’de cümle dizimine bakıldığında diğer tüm zamanlarda olduğu gibi SVO kuralı geçerlidir. Özneden sonra gelen fiil, -ing eki almaktadır. Bu –ing eki, bir süreç ifade ettiğinden burada karşımıza çıkmaktadır. Bu durum tüm ‘’Continuous Tense’’ lerde geçerlidir. Fiile getirilen –ing ekinin haricinde bilmemiz gereken bir diğer durum da cümle dizilimidir. Cümle dizilimi incelendiğinde ise öznenin ardından ona uygun olan am/is/are yardımcı fiilinin getirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu ekin kullanılmasının ardından cümleye eklenen fiile ‘’ing’’ eki ve varsa nesne eklenmektedir. Olumsuz cümlelerde ise yardımcı fiilden sonra ‘’not’’ eki farklı bir unsur olarak getirilmelidir.  Soru cümlesi oluşturmak için ise yardımcı fiil ve öznenin yer değiştirmesi yeterlidir. Present Continuous Tense cümle dizilimi ise genel olarak şu şekildedir: I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are +  Verb ing…. I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are not + Verb ing…. Am/Is/Are+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb ing…?

Simple Present Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

Simple Present Continuous Tense, belli başlı kurallara bağlı kalarak ortaya konulmaktadır. Bu kurallar daha önce de ifade edildiği gibi, öznenin ardından ona uygun olan ‘’am/is/are’’ yardımcı fiillerinin getirilmesi ve sonra kullanılan esas fiile –ing ekinin eklenmesidir. Genel olarak tekrar ifade edilmek gerekirse şimdiki zaman gramer kurallarının şu şekilde olduğunu söylemek mümkündür:

 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are +  Verb ing….
 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are not + Verb ing….
 • Am/Is/Are+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb ing…?

Simple Present Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Present Continuous Tense, İngilizcede şimdiki zaman olarak bilinmektedir. Bu zamanda öznenin ardından ona uygun yardımcı fiil ve fiilin –ing eki almış hali getirilmektedir. Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek, örnek cümle üzerinden Simple present continuous tense cümle dizilimini öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I am dancing. (Ben dans ediyorum.)I am not dancing. (Ben dans etmiyorum. )Am I dancing? (Ben dans ediyor muyum?)
You are dancing. (Sen dans ediyorsun.)You are not dancing. (Sen dans etmiyorsun.)Are you dancing?(Sen dans ediyor musun?)
He/She/It is dancing. (O, dans ediyor.)He/She/It is not dancing. (O, dans etmiyor.)Is he/she/it dancing? (O, dans ediyor mu?)
We are dancing. (Biz, dans ediyoruz.)We are not dancing. (Biz, dans etmiyoruz.)Are we dancing? (Biz, dans ediyor muyuz?)
You are dancing. (Siz, dans ediyorsunuz.)You are not dancing. (Siz, dans etmiyorsunuz.)Are you dancing?(Siz, dans ediyor musunuz?)
They are dancing. (Onlar, dans ediyorlar.)They are not dancing. (Onlar, dans etmiyorlar.)Are they dancing?(Onlar, dans ediyorlar mı?)

İngilizcede Şimdiki Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki Şimdiki Zaman eki, bir cümlenin o anda gerçekleştiğini karşı tarafa anlatmak için kullanılmaktadır. Bu ek, fiile getirilen –ing ekinden başkası değildir. Çünkü –ing eki genel olarak bir eylemin belli bir süreç halinde yaşandığını vurgulamaktadır. Aynı zamanda özneden sonra ona uygun olan ‘’am/is/are’’ yardımcı fiilleriyle ‘’fiil+ing’’ bir araya gelmekte ve bu şekilde İngilizce şimdiki zaman ifadesini aktarmaktadır.

Simple Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Continuous Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır: Olumlu Cümle Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + nesne Olumsuz Cümle Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + not + Fiil-ing + nesne Soru Cümlesi Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + Fiil-ing + nesne

Simple Present Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I am writing articles on different topics. Farklı konularda makaleler yazıyorum.
 • He is reading various kinds of books. Çeşit çeşit kitaplar okuyor.
 • They are playing football now. Şimdi futbol oynuyorlar.
 • She is drinking coffee. Kahve içiyor.
 • He is going to the library. Kütüphaneye gidiyor.
 • We are coming for shopping in this market. Biz bu pazara alışveriş için geliyoruz.
 • We are watching a movie in this cinema. Bu sinemada bir film izliyoruz.
 • You are shopping in that market. O pazarda alışveriş yapıyorsun.
 • I am singing different kinds of songs. Farklı türlerde şarkılar söylüyorum.
 • I am listening to melodious songs. Melodik şarkılar dinliyorum.

Simple Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I am not quarreling with you. Ben seninle tartışmıyorum.
 • He is not standing. O ayakta değil.
 • You are not watching the movie. Filmi izlemiyorsun.
 • She isn’t crying. O ağlamıyor.
 • He isn’t talking to his friend. Arkadaşıyla konuşmuyor.
 • The baby isn’t sleeping in his crib. Bebek beşiğinde uyumuyor.
 • We aren’t visiting the museum in the afternoon. Öğleden sonra müzeyi ziyaret etmiyoruz.
 • He isn’t sitting in the chair. Sandalyede oturmuyor.
 • She is not going to the theatre. Tiyatroya gitmiyor.
 • I am not going to the meeting. Ben toplantıya gitmiyorum.

Simple Present Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı ile kast edilen şey, İngilizce passive voice yapısıdır. İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • A cup of tea is being drunk by Sheila. Bir fincan çay, Sheila tarafından içiliyor.
 • The car is being washed by my father. Araba babam tarafından yıkanıyor.
 • The cows are being milked by farmer Joe. İnekler, çiftçi Joe tarafından sağılıyor.
 • A photograph of him is being taken by her. Bir fotoğrafı, onun tarafından çekiliyor.
 • A poem is being written by me. Benim tarafımdan bir şiir yazılıyor.
 • Football is not being played by us. Futbol bizim tarafımızdan oynanmıyor.
 • A tie is not being worn by him. Kravat onun tarafından giyilmez.
 • The mail is being delivered by the postman. Posta, postacı tarafından teslim ediliyor.
 • The room is being measured by Harry Potter. Oda, Harry Potter tarafından ölçülmektedir.
 • The team is being congratulated by the coach. Takım teknik direktör tarafından tebrik ediliyor.

Simple Present Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Is she laughing? Gülüyor mu?
 • Are they listening to the teacher? Öğretmeni dinliyorlar mı?
 • Is the baby drinking his bottle? Bebek biberonunu içiyor mu?
 • Are you going? Gidiyor musun?
 • Is Marc making pizza now? Marc şimdi pizza mı yapıyor?
 • Are they eating lunch right now? Şu anda öğle yemeği yiyorlar mı?
 • Is John playing football today? John bugün futbol mu oynuyor?
 • Is he talking to his friend? Arkadaşıyla mı konuşuyor?
 • Are we going to the picnic? Pikniğe mi gidiyoruz?
 • Are they listening to music? Müzik dinliyorlar mı?

Simple Present Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Am I going to school? Okula gidecek miyim?
 • Are you doing the dishes? Bulaşıkları sen mi yapıyorsun?
 • Is he seeing his doctor now? Şimdi doktorunu görüyor mu?
 • Is she playing with her dog outside? Dışarıda köpeğiyle mi oynuyor?
 • Are we fighting over which tv show to watch? Hangi diziyi izleyeceğimiz konusunda kavga mı ediyoruz?
 • Are you all telling me different stories? Hepiniz bana farklı hikayeler mi anlatıyorsunuz?
 • Are they reading quietly before bedtime? Yatmadan önce sessizce okuyorlar mı?
 • Am I reading a book right now? Şu an kitap mı okuyorum?
 • Is he speaking on the phone with your teacher? Öğretmeninle telefonda mı konuşuyor?
 • Is the baby still crying? Bebek hala ağlıyor mu?

Simple Present Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Am not I going to bed now? Şimdi yatmayacak mıyım?
 • Aren’t you doing your homework now? Şimdi ödevini yapmıyor musun?
 • Aren’t the children sleeping at this time? Çocuklar bu saatte uyumuyor mu?
 • Isn’t my boyfriend telling me everything? Erkek arkadaşım bana her şeyi anlatmıyor mu?
 • Aren’t they reading today’s newspaper? Bugünkü gazeteyi okumuyorlar mı?
 • Are you not doing your homework now? Şimdi ödevini yapmıyor musun?
 • Is the mouse not eating the cheese? Fare peyniri yemiyor mu?
 • Are we not buying a new car? Yeni araba almıyor muyuz?
 • Is the dog not burking? Köpek havlamıyor mu?
 • Are we not cooking together at this moment? Şu anda birlikte yemek yapmıyor muyuz?

Simple Present Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Is the party being prepared by her? Parti onun tarafından mı hazırlanıyor?
 • Is the meeting being talked about by them? Toplantı onlar tarafından mı konuşuluyor?
 • Are the flowers being watered by her? Çiçekler onun tarafından sulanıyor mu?
 • Are the gifts being opened by them? Hediyeler onlar tarafından mı açılıyor?
 • Who are the passports being checked by? Pasaportlar kimler tarafından kontrol ediliyor?
 • Is the criminal being chased by the agent? Suçlu, ajan tarafından mı takip ediliyor?
 • Is a song being sung? Bir şarkı mı söyleniyor?
 • Is the shopping being done? Alışveriş yapılıyor mu?
 • Can you tell me if the pool is being opened now? Havuzun şimdi açılıp açılmadığını söyleyebilir misiniz?
Simple Present Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Is the party being prepared by her? Parti onun tarafından mı hazırlanıyor?
 • Is the meeting being talked about by them? Toplantı onlar tarafından mı konuşuluyor?
 • Are the flowers being watered by her? Çiçekler onun tarafından sulanıyor mu?
 • Are the gifts being opened by them? Hediyeler onlar tarafından mı açılıyor?
 • Who are the passports being checked by? Pasaportlar kimler tarafından kontrol ediliyor?
 • Is the criminal being chased by the agent? Suçlu, ajan tarafından mı takip ediliyor?
 • Is a song being sung? Bir şarkı mı söyleniyor?
 • Is the shopping being done? Alışveriş yapılıyor mu?
 • Can you tell me if the pool is being opened now? Havuzun şimdi açılıp açılmadığını söyleyebilir misiniz?
İngilizcede Simple Present Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Isn’t the work being performed at the moment because the customer did not pay in time?

Müşteri zamanında ödemediği için şu anda yapılan iş değil mi?

 • Aren’t the classrooms being cleaned now? Sınıflar şu anda temizlenmiyor mu?
 • Isn’t the party being prepared by her? Parti onun tarafından hazırlanmıyor mu?
 • Aren’t the flowers being watered by him? Çiçekler onun tarafından sulanmıyor mu?

Simple Present Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle ile kast edilen kavram, wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak ifade edilmektedir. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta ve ardından Simple Present Continuous Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır. İngilizce Simple Present Continious Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır.

 • Why am I eating chocolate? Neden çikolata yiyorum?
 • What are you studying now? Şu anda ne çalışıyorsun?
 • When is he working? Ne zaman çalışıyor?
 • What is she doing? O ne yapıyor?
 • Why is it raining? Neden yağmur yağıyor?
 • Who are we meeting? Kiminle buluşuyoruz?
 • How are they travelling? Nasıl seyahat ediyorlar?
 • Where are you going to? Nereye gidiyorsun?
 • What is she watching on TV? Televizyonda ne izliyor?
 • When is Mike leaving school? Mike okuldan ne zaman ayrılıyor?

Simple Present Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Simple Present Continuous Tense, günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük hayatta gerçekleşen bir olay ya da durumun ifade edilmesinde görülmektedir. Bu anlamda değerlendirildiğinde günümüzde gerçekleşen olaylarda yaygın olarak ifade şekli mümkündür.

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Şimdiki Zaman ile Nasıl Anlatılır?

İngilizcede o sırada yapılan şeyler, şimdiki zamanla daha önce ifade edilen gramer kurallarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşağıda verilen cümle örneğine yaparak Present Continuous Tense kullanımını görebilirsiniz.

 • I am cooking a cake now. Ben şu anda kek pişiriyorum.

Yukarıdaki cümlede ifade edildiği gibi, öznenin ardından ona uygun olan yardımcı fiil ve fiil, -ing takısıyla kurularak cümle tamamlanmıştır. Burada eylemin şimdiki zamanda gerçekleştiğini daha iyi ifade etmek adına, şimdiki zamanı ifade eden bir kavram olan ‘’now(şu anda)’’ kullanılmıştır. İngilizcede o sırada yapılan tüm eylemler ve durumlar, şimdiki zamanla bu şekilde ifade edilebilmektedir.

Simple Present Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Am, is, are yardımcı fiilleri genel olarak to be şeklinde tanımlanmakta ve present continuous tense de kendilerinden sonra fiil + ing eklentisiyle cümle kurulumuna yardımcı olmaktadır. Am yardımcı fiili özneyle birleştiğinde I’m olarak, is yardımcı fiili he’s, she’s ve it’s; are yardımcı fiili ise we’re, you’re ve they’re şeklinde kısaltılmaktadır. Aşağıda bununla ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

 • I’m watching TV. Televizyon izliyorum.
 • He’s studying English. İngilizce çalışıyor.
 • She’s going home. Eve gidiyor.
 • It’s raining. Yağmur yağıyor.
 • You’re doing homework. Ödev yapıyorsun.
 • We’re waiting for you. Seni bekliyoruz.

İngilizce Şimdiki Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İş hayatı da günümüzün önemli bir kısmını teşkil ettiğinden, çalışırken yaptığımız ya da yapmadığımız tüm olayların o an ifade edilmesi gerektiğinde şimdiki zamanı kullanmamız gerekmektedir. Aşağıda verilen örnek, iş hayatında yapılan herhangi bir eylemi simgelerken; sizler de iş esnasında İngilizce konuşmanız gerektiğinde şimdiki zaman kullanımından faydalanabilirsiniz.

 • I am editing the files. Dosyaları düzenliyorum.

Simple Present Continuous Tense Exercises Örnekleri

Simple Present Continuous Tense Exercise ile ifade edilen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına çeşitli alıştırmalar yapmaktadır. Aşağıda verilen şimdiki zaman İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz. I …..reading my grammar book now. The babies ….. crying. My father and mother …..drinking coffee. We …… a tennis match now.(watch) She…. listening to me. He is (work) Robin … not smiling. They ….sleeping. You ….  me a lie.(tell) CEVAPLAR are is are are / watching is working is are are tell

Simple Present Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Simple Present Continuous Tense konusunu daha iyi öğrenmek adına sizler için hazırlanan boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz. 1-My mother ….ironing the clothes. 2- They …. not staying at a small hotel. 3- We ….playing tennis on Saturday afternoon. 4- It is …. dark. (get) 5- …. am doing my homework. 6-Tom and Micheal …. eating out tonight. 7-She ….  on horse.(ride) 8-The man … waiting in the coridor. 9-His sister … going to the gym. 10 They …. football. (play) CEVAPLAR 1-is 2-are 3-are 4-getting 5-I 6-are 7-is riding 8-is 9-is 10-are playing

Simple Present Continuous Tense Test Soruları

Aşağıda sizler için hazırlanan Simple Present Continuous Tense test ve quiz sorularını inceleyiniz.

 1. _____ we coming over for dinner? a) Is b) Are c) Am
 2. Mathew _____ not sleeping on our sofa. a)is b)are c)am
 3. My mother is _____ at our house this week. a)stay b)staying c) be staying
 4. I _____ my dinner right now. a) eat b) eating c) am eating
 5. My sister _____ German. a) learn b) is learning c) learning
 6. I _____ at the hair salon until September. a) work b) be working c) am working
 7. We _____ at a fancy restaurant tonight. a) eat b) are eating c) eats
 8. Why ________ playing football? a) he not is b) he isn’t c) isn’t he
 9. They are _____ a new shopping mall downtown. a) opening b) openning c) oppening
 10. Dennis is _____ down on her bed. a) lieing b) liying c) lying

CEVAPLAR

 1. Are 2. İs 3. Staying 4. am eating 5. is learning 6. am working 7. are eating 8. isn’t he 9. Opening 10. lying

Simple Present Continuous Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Simple Present Continuous Tense Worksheet örneğini inceleyiniz. Simple Present Continuous Tense

Simple Present Continuous Tense PDF

Aşağıda Simple Present Continuous Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

 

Simple Present Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda öğretilen Simple Present Continuous Tense konusu, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak verilmekte ve öğrenciler sınıf atladıkça ileri seviyede öğretilmelidir. İlk önce sırasıyla İngilizce zamanlar öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmelidir. Öğrenciler şimdiki zamanı öğrenirken, bolca cümle kurmalı ve kendi hayatlarını ifade ederek bilgilerini kalıcı hale getirmelidir.

6.Sınıflar için İngilizce Şimdiki Zaman Cümle Örnekleri

5.ve 6. sınıflar İngilizce Şimdiki Zaman konu anlatımı genel olarak İngilizcede şimdiki zaman kurallarının basit düzeyde aktarılmasıdır. Temel olarak bakıldığında şimdiki zaman cümle dizimi:
 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are + Verb ing….
 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are not + Verb ing….
 • Am/Is/Are+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb ing…? şeklinde olup; daha basit düzeyde cümleler kurularak öğrenilmelidir.
 • I am working. Çalışıyorum.
 • You are playing. Oynuyorsun.
 • He is talking. O, konuşuyor.
 • She is living in İstanbul. İstanbul’da yaşıyor.
 • It is eating. O, yemek yiyor.
 • We are staying. Biz kalıyoruz.
 • They are sleeping. Onlar uyuyorlar.

9.Sınıflar için İngilizce Şimdiki Zaman Cümle Örnekleri

9.sınıflar İngilizce Şimdiki Zaman konu anlatımına bakıldığında ise İngilizce şimdiki zamana ek olarak, bu zmanla birlikte kullanılan kalıplar, diğer İngilizce zamanlar verilmekte ve konu derinleştirilmektedir. Aynı zamanda Simple Present Continuous Tense kullanımları da verilmektedir. Günlük konuşma anı dışında present continuous tense kullanılan durumlar şöyledir:
a)Belirli bir zamandan önce ve sonra olan bir şey:
 • At eight o’clock we are usually having breakfast. Saat sekizde genellikle kahvaltı yaparız.
 • When I get home the children are doing their homework. Eve geldiğimde çocuklar ödevlerini yapıyorlar.
b)Geçici olduğunu düşündüğümüz bir şey:
 • Michael is at university. He’s studying history. Michael üniversitede. Tarih okuyor.
 • I’m working in London for the next two weeks. Önümüzdeki iki hafta boyunca Londra’da çalışıyorum.
c)Yeni olan ve önceki durumla çelişen bir şey:
 • These days most people are using email instead of writing letters. Bu günlerde çoğu insan mektup yazmak yerine e-posta kullanıyor.
 • What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? Günümüzde gençler ne tür kıyafetler giyiyor?
d)Değişen, büyüyen veya gelişen bir şey:
 • The children are growing up quickly. Çocuklar hızla büyüyor.
 • The climate is changing rapidly. İklim hızla değişiyor.
e)Son olarak da tekrar tekrar olan bir şeyden bahsederken present continuous tense kullanılır:
 • It’s always raining in London. Londra’da her zaman yağmur yağar.
 • They are always arguing. Her zaman tartışırlar.

Simple Present Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Simple Present Continuous Tense, şimdi yaşanan olaylara atıf yaptığından Present Tense’lerin hemen hemen hepsiyle birlikte kullanılabilmektedir. Bu zamanlar: Present Simple, Present Perfect ve Present Perfect Continuous’dur. Bunların dışında bu zaman bazen iki farklı olay arasında ilişki kurulmak istendiğinde iki farklı zamanla birleştirilmelidir. Bu zamanları birleştiren kavram when/while olmakta ve burada birlikte kullanılan zamanlar ağırlıklı olarak Present Simple ve Present Continuous’dur.

Simple Present Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Present Continuous Tense ile Present Tense kıyaslandığında temel bir fark görülmektedir. Bu farka göre,  Present Continuous Tense kısmında karşı tarafa aktarılan şeyler genel olarak geçici ve daha kısa sürelidir. Ancak Simple Present Tense ile anlatılanlar ise daha genel ve kalıcı şeyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası Present Continuous Tense sürmekte olan eylemler için kullanılmaktayken; Simple Present Tense ise alışkanlık, düzenlilik ve tekrarlamayı ifade etmektedir.
 • I work in a library. Kütüphanede çalışırım.
 • I am working in a library. Kütüphanede çalışıyorum.

Simple Present Continuous Tense ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense anlam olarak o anda yapılan bir şeye karşılık gelmekte ve ‘’yor’’ şeklinde bir anlam bulmaktadır. Oysa Present Perfect Tense, anlam itibariyle henüz bitmiş veya tamamlanmış bir eylemi anlatmak isteyenler tarafından kullanılmaktadır. Bu iki tense arasındaki bağlantı bir eylemin henüz bittiğini anlatan Perfect Tense’in ardından şu an gerçekleşen eylemin ifade edildiği Present Continuous Tense gelmesiyle açıklanabilir.

Simple Present Continuous Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

İçeriğin önceki kısımlarında anlatıldığı gibi Simple Present Continuous Tense şimdiki zamana karşılık gelmekte ve günümüzdeki durum ve eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Bundan farklı olarak Past Perfect Continuous Tense ise günümüzle değil, geçmişle alakalıdır. Bu zaman  geçmiş zamanda devam etmiş olan biri işi karşı tarafa anlatırken kullanılmaktadır. Past Perfect Continuous Tense bir işin geçmişte bir zamanda yapılmış olduğunu ve aynı zamanda bu eylemin belli bir süre devam etmiş olduğunu aktarmaktadır. İngilizce zamanlar arasında Past Perfect Tense ile cümle kurulacağı zaman diğer tüm zamanlarda olduğu gibi; önce özne başa gelir ardından had ve yardımcı fiilin ikinci şekli ve ‘’to be’’ fiilinin üçüncü şekli olan ‘’been’’ yerleştirilir ve fiilin “ing” almış hali eklenerek cümle tamamlanmaktadır. I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing….. I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing…. Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?  
 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir