This/That/These/Those: İngilizce İşaret Zamirleri ve İşaret Sıfatları Konu Anlatımı - Wordly

This/That/These/Those: İngilizce İşaret Zamirleri ve İşaret Sıfatları Konu Anlatımı


İngilizce’de “Demonstrative Pronouns and Adjectives” olarak adlandırılan “İşaret Zamirleri ve Sıfatları” bir nesneyi ya da herhangi bir şeyi belirtmek için kullanılan kelimelerden oluşur.

Bu kelimeler;

Singular (Tekil)This (Bu)That (Şu)
Plural (Çoğul)These (Bunlar)Those (Şunlar)

 

Bu kelimeleri kullanırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise; This ve That yakındaki (near), These ve Those (far) uzaktaki nesneleri işaret etmek için ya da işaret sıfatı şeklinde belirtmek için kullanılır.

İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns) ile bazı örnek cümleler;

  • This is a cat.

Bu bir kedi.

  • That is a bookcase which is full of meaningless ornaments.

Bu gereksiz süs eşyaları ile dolu bir kitaplık. (Burada yaptığımız çeviride “bu” şeklinde çevirdiğimiz “that” işaret zamirinin size göre uzakta bulunan bir nesneden bahsettiğini unutmayınız.)

  • These are colourful pencils and I want them.

Bunlar rengarenk kalemler ve ben onları istiyorum.

  • Those were my wedding shoes.

Şunlar benim evlilik ayakkabılrımdı.

İşaret Sıfatları (Demonstrative Adjectives) ile bazı örnek cümleler;

  • This delicious hamburger is my favourite.

Bu lezzetli hamburger benim favorim.

  • That big table is where I study all the time.

Şu büyük masa benim her zaman çalıştığım yerdir.

  • These colourful pencils are mine.

Bu renkli kalemler benim.

  • Those sad events happened to us when I was little.

O üzücü olaylar ben küçükken başımıza geldi.

İşaret zamirleri ile işaret sıfatları arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki iki örneği inceleyelim;

  • This is a little cat. (Burada gödüğünüz “this” işaret zamiridir.)

Bu küçük bir kedi.

  • This little cat. (Buradaki “this” ise sıfat ve isimden önce geldiği için bir işaret sıfatıdır.)

Bu küçük kedi.

İngilizce İşaret Sıfatları ile Use Fiilinin Kullanımı

“Use” fiili cümle içerisinde bir işaret sıfatı ile kullanılırken işaret sıfatının öncesinde ya da sonrasında kullanılabilir.

“Use” before “adjective + noun”

You can use this blank paper.

Bu boş kağıdı kullanabilirsin.

Yukarıdaki cümlede gördüğünüz “this blank paper” kısmındaki “this” işaret sıfatıdır ve bu cümlede “use” fiili işaret sıfatından önce kullanılmıştır.

Using this much cream on your face can cause a reaction.

Suratına bu kadar çok krem sürmek raksiyona sebep olabilir.

 They should use that brilliant idea.

Şu harika fikri kullanmalılar.

 You might use that black pencil I gave you.

Sana verdiğim şu siyah kalemi kullanabilirsin.

 I will use these gloves while I am cleaning the bathroom.

Banyoyu temizlerken bu eldivenleri kullanacağım.

These are for your use.

Bunlar senin kullanman için.

 ⇒  Yukarıdaki son cümlede “use” fiilinden önce kullandığımız ve ardına “adjective+noun” yapısı getirmediğimiz “these” kelimesi burada işaret zamiri yani demonstrative pronoun olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda “use” kelimesi burada fiil “kullanmak” anlamına değil “kullanımın için” gibi bir anlama sahiptir.

They should use these books while doing their research.

Araştırmalarını yaparken bu kitapları kullanmalılar.

Bu cümlede kullanılan “these” ise bir işaret sıfatıdır, çünkü cümle içinde bulunan”books” ismini belirtmek için kullanılmıştır.

“Use” after “adjective + pronoun”

These plastic bags can be used later, don’t throw them away.

Bu plastik torbalar daha sonra tekrar kullanılabilir, onları atma.

Yukarıdaki cümlede de gördüğünüz gibi burada “use” fiili işaret sıfatı ve “adjective+noun” yapısından önce gelmiştir.

This large road is being used by larger cars.

Bu geniş yol daha büyük araçlar tarafından kullanılıyor. 

This simulation can be used for enhancing your driving skills.

Bu simülasyon senin araba sürme yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilir. 

Those large holes can be used for the decoration of the house.

Şu büyük delikler evin dekorasyonu için kullanılabilir. 

These little cakes are going to use for the exhibition.

Bu küçük kekler sergi için kullanılacak. 

That little garage gate is being used by the cat inside the house.

Şu küçük kapı evin içindeki kedi tarafından kullanılıyor. 

Those unread books can be used for the donation.

Şu okunmamış kitaplar bağış için kullanılabilir. 

This clear water is being used by the villagers.

Bu temiz su burada yaşayanlar tarafından kullanılıyor. 

“One” Sözcüğü ile İngilizce İşaret Sıfatları

“One” sözcüğü İngilizce’de İşaret Sıfatları ile birlikte kullanılırken cümle içerisinde genellikle işaret sıfatından hemen sonra gelir. Bu sözcük cümle anlamında çok büyük bir fark yaratmasa da hem bahsettiğimiz şeyin bir tane olduğunu hem de bahsettiğimiz şeyi vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Örneğin;

That one dog I mentioned you about has been barking all day.

Sana bahsettiğim şu köpek gün boyudur havlıyor. 

That dog I mentioned you about…

⇒ Bu iki cümle arasında “one” kullanımının farkını görebilirsiniz. İlk cümlede bahsedilen “dog”, “one” kelimesi ile vurgulanmıştır ve aslında anlam olarak aşağıdaki cümleden pek bir farkı yoktur. Anlamı güçlendirmek için kullanılan bir sözcük haline gelmiştir.

Ayrıca sadece tekil (singular) işaret sıfatları ile birlikte kullanılır. Bunlar; This ve That’dir.

Yapı olarak sıfat + isim (adjective+noun) den önce kullanılır.

Daha fazla örnek ile konuyu pekiştirelim;

That one night was the best day of my life.

O gece benim hayatımın en iyi gecesiydi. (Görüyorsunuz ki cümleyi Türkçe’ye çevirirken “one” sözcüğünü “bir” olarak ekleme gereği duymuyoruz.)

This one little task is all I want from you.

Senden istediğim tüm şey bu tek küçük görev. (Buradaki çeviride ise “one” sözcüğünü “tek” olarak cümleye eklersek Türkçe halinde de belirtmek istediğimiz şeye vurgu yapmış oluruz.)

That one bag you bought for me last year is lost, I can’t find it.

Bana geçen sene aldığın şu çanta kayıp, onu bulamıyorum.

I left this one piece of cake for your sister.

Bu küçük bir parça keki kardeşin için bıraktım.

You were taking everywhere you went that one little doll you have when you were a child.

Şu küçük oyuncak bebeğini çocukken gittiğin her yere götürürdün.

That one little coffee shop around the corner is my favourite in here.

Köşedeki şu küçük kahve dükkanı benim buradaki en sevdiğim yer. 

This one was in your pocket.

Bu senin cebindeydi.

⇒ Yukarıdaki cümlede “one” sözcüğünden sonra bir isim (noun) kullanılmamıştır. Bu sözcüğün bu yapıyla birlikte böyle bir kullanımı da vardır.

Demonstrative Pronouns ile Örnek Cümleler

İngilizce’de Demonstrative Pronouns olarak adlandırılan İşaret Zamirlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta İşaret Sıfatları gibi cümle içerisinde bir sıfattan önce kullanılmamasıdır.

This is my new car. 

Bu benim yeni arabam. 

Yukarıdaki cümle içerisinde sıfat olan bir sözcük kullanılmıştır fakat bu sıfat olarak kullanılan ve “car” sözcüğünü niteleyen “new” sözcüğü “this” işaret zamirinden hemen sonra kullanılmadığı için buradaki “this” hala işaret zamiridir.

Fakat cümleyi şu şekilde yazsaydık bu bir işaret sıfatı olurdu;

This new car is mine. 

Bu yeni araba benim.

Örnekler ile Demonstrative Pronouns konusunu pekiştirelim;

This is my house.

Bu benim evim.

That is my laptop. 

Şu benim laptobum.

These are my cookies.

Bunlar benim kurabiyelerim.

Those are your flowers.

Şunlar senin çiçeklerin.

This is wonderful!

Bu harika!

This is your letter, I didn’t open it.

Bu senin mektubun, ben açmadım.

Those are your books that you going to read in this semester. 

Şunlar senin bu dönem okuyacağın kitaplar. 

These were the news I was going to tell you.

Bunlar sana söyleyeceğim haberlerdi.

This is your last chance.

Bu senin son şansın.

Cansın Aslandere

İngilizce her zaman hayatımın bir parçası olmuştur. Hayatımın bu parçasını aynı zamanda blog yazıları yazarak sizlerle paylaşmaktayım. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir