To Be Kullanımı ve Konu Anlatımı: Am is are Cümle Örnekleri - Wordly

To Be Kullanımı ve Konu Anlatımı: Am is are Cümle Örnekleri


To be Kullanımı ve Konu Anlatımı: Am is are Cümle Örnekleri

Fiiller İngilizcede oldukça önemli bir yere sahiptir. Fiiller eylemleri açıklamada kullanılan yapılardır. Zıplamak, koşmak, konuşmak gibi kelimeler bir öznenin yaptığı bir eylemi açıklamada kullanılabilecek fiillere birer örnektir. Fiiller içerisinde en sık kullanılan fiil ise to be fiilidir. Akıllarınızda ‘To be nedir?’  ‘To be ne demektir?’ gibi sorular varsa, bu yazımız sizlere bahsi geçen soruların cevapları konusunda yardımcı olacaktır. Kelime anlamı ile, ‘olmak’ anlamına gelen to be fiili pek çok farklı yapı ile, farklı farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Yazının devamında bu fiili nasıl kullanabileceğinizi, bu fiilin sıfatlar ve yardımcı fiiller ile ilişkisini, bu fiil ile kurulmuş hem olumlu hem olumsuz yapıda cümle örnekleri ve soru cümle örneklerini bulabilirsiniz. Hazırsanız çalışmamıza hemen başlayalım. 

İngilizcede To be Nasıl Kullanılır? 

To be fiili, İngilizcede en çok kullanılan fiillerden / yardımcı fiillerden biridir. To be, sürekli form değiştirerek farklı farklı alanlarda kullanılabilmektedir. İşe to be fiilinin farklı zaman kiplerinde kişi zamirleri ile olan ilişkisini inceleyerek başlayalım;

Present tense : Şimdiki zaman

 • I am
 • You are
 • He / She / It is
 • We are
 • You are
 • They are

Past tense: Geçmiş zaman

 • I was
 • You were
 • He / She / It was
 • We were
 • You were
 • They were

Perfect Form (past participle):

 • I have been
 • You have been gibi…

Progressive Form (present participle)

 • I am being gibi…

Konumuza uygun fiili seçerken bu çeşitli biçimler arasından dikkatlice seçim yapmalıyız. Tekil özneler tekil fiiller gerektirir; çoğul özneler çoğul fiil gerektirir. Bu genellikle kolay bir konudur. Bazı seçimlere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aşağıda bulabileceğiniz örnekler üzerinde çalışmalar yaparak bu konuyu iyice pekiştirmeniz mümkün olacaktır.

Basit Yapıda Soru Cümleleri

Basit yes – no yani evet – hayır soruları hazırlayabilmek için, öznenin ve to be fiilinin yerini değiştirmeniz yeterlidir.

Örneğin;

 • Is your boyfriend shorter than you? (Erkek arkadaşın senden daha mı kısa?
 • Were we bothering you? (Seni rahatsız mı ediyorduk?)
 • Were you embarrassed by the music she turned on? (Onun açtığı müzikten utandın mı?)

Elbette to be fiili şimdiki zaman kipinde kurulmuş cümlelerdeki fiiller ile beraber kullanıldığında da, soru cümleleri oluştururken aynı kurallara ihtiyaç duymaktadır.

 • Is he working with her tomorrow? (O yarın onunla mı çalışıyor?)
 • Am I being boring? (Ben sıkıcı mı oluyorum?)
 • Were they ready for the concert? (Onlar konser için hazırlar mı?)

Bir bağ olarak ya da varlık tanımı olarak ‘to be’

To be fiili genellikle bir başka fiil ile bağlaç görevinde kullanılmaktadır. ‘She is playing the guitar’ gibi. Basit cevaplar verirken, to be fiilinin formları kullanılabilmektedir.

Örneğin;

Who was calling you yesterday morning? (Dün sabah seni kim arıyordu?) sorusuna verilecek cevapta to be fiilini kullanmamız gerekmektedir.

Cevap: ‘Alice was’ olsun örneğin.

Who is coming to the part with me tonight? (Bu akşam partiye benimle kim geliyor?)

Cevap: I am.

Gördüğünüz üzere, kısa cevaplarda to be fiilinin formlarını kullanmak mümkün.
Bir yardımcı fiil, “to be” biçimini kullanan sorulara basit yanıtlar sağlamak için “to be” temel biçimiyle birleştirilebilir.

 • Soru: ‘Is Alicia here today?’ (Alicia bugün burada mı?)

Cevap: She might be. (Olabilir.)

 • Soru: Is anyone helping Aslı with her work? (Herhangi biri Aslı’ya işinde yardımcı oluyor mu?)

Cevap: Not sure, but Alicia could be. (Emin değilim, ama Alicia oluyor olabilir.)

To be yani olmak fiili aynı zamanda, cümle konusunu bir özne tamamlayıcısı veya sıfat tamamlayıcısı ile birleştiren bir bağlayıcı fiil görevi görür. Bağlayıcı bir fiil bir cümleye hiçbir eylem sağlamaz: özne tamamlayıcısı özneyi yeniden tanımlar; sıfat tamamlayıcı onu değiştirir.

 • Hülya Durudoğan is the Director of the Philosophy Department. (Hülya Durudoğan Felsefe Bölümü’nün başındadır.)
 • Our trip to Berlin was wonderful! (Berlin’e olan seyahatimiz harikaydı!)

Edilgen durumlarda to be fiili

To be fiilinin bir biçimi, pasif cümle oluşturmak için past participle ile birleştirilir. Pasif fiil yapıları, bir eylemin konusu öznenin yaptığı (cümlenin eylemi) kadar önemli olmadığında veya özne bilinmediğinde kullanışlıdır.

İngilizcede To Be Kısaltmaları 

To be (am, is, are) kişi zamirleri ile beraber kullanıldığında bazı kısaltmaları kullanmak mümkün. Bu kısaltmalara beraberce bir göz atalım;

 • I am: I’m
 • You are: You’re
 • He is: He’s
 • She is: She’s
 • It is: It’s
 • We are: We’re
 • They are: They’re

Sıfatlarda To Be Kullanımı 

Sıfatlarda to be (am / is / are) sıfatı ve özneyi birleştirmek amacı ile kullanılmaktadır. Aşağıdaki cümle örneklerinden durumu inceleyebilirsiniz;

 • Ricky Gervais is handsome. (Ricky Gervais yakışıklıdır.)
 • He is really smart. You should ask him. (O gerçekten akıllı. Ona sormalısın.)
 • I just ran ten kilometers. I am so tired. Can we do this another time? (Daha yeni on kilometre koştum. Çok yorgunum. Bunu daha sonra yapabilir miyiz?)
 • Eda is short. You wouldn’t like her to play basketball. (Eda kısa. Onun basketbol oynamasını istemezsiniz.)
 • Her cat is a pretty ugly cat. Yeah that is funny, but that is the case. (Kedisi oldukça çirkin bir kedi. Evet bu çok komik ama durum bu.)

Yardımcı Fiillerde To Be Kullanımı 

Present continuous yani şimdiki zaman kipinde ‘to be’ bir yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır.

Formül: Subject (özne) + to be + Verb (fiil) + Object (Tümleç)

Cümle örnekleri:

 • I am drinking water. (Ben su içiyorum.)
 • She is reading a magazine. (O, bir dergi okuyor.)
 • You are listening to me. (Sen beni dinliyorsun.)
 • They are looking at you. (Onlar sana bakıyorlar.)

To be fiili (am, is, are) yalnızca bir yardımcı fiil değildir. Bir fiildir. Soru cümlelerinde, yardımcı fiili başa aldığımız gibi, to be fiilini de başa alırız. Olumsuz yapıda bir cümle kurmak için ise yanına not olumsuzluk ekini ekleriz.

Cümle örnekleri:

 • She is a teacher. (O bir öğretmendir.) /Olumlu cümle örneği
 • She is not a teacher. (O bir öğretmen değildir.) / Olumsuz cümle örneği
 • Is she a teacher? (O bir öğretmen midir?) / Soru cümlesi örneği

To be fiilinin kişi zamirleri ile ilişkisi şu şekildedir;

 1. I kişi zamiri ile ‘am’ kullanılır.
 2. He, she ve it zamirleri ile ‘is’ kullanılır.
 3. You, we ve they kişi zamirleri ile ise ‘are’ kullanılır.

Be, do ve have yapıları, hem fiil olarak hem de yardımcı fiil olarak kullanılabilmektedir. Be fiilinin yardımcı fiil olarak kullanılma durumlarını beraber inceleyelim;

– Present Progressive yani şimdiki zaman kipi cümlelerinde to be, yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır.

Örnekler:

 • I am preparing dinner for them. (Ben onlar için akşam yemeği hazırlıyorum.)
 • We have been watching Netflix all day. (Bütün gün boyunca Netflix izledik.)
 • He is taking a bath. (O, duş alıyor.)

– Passive sentences yani edilgen cümlelerde to be, yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır.

Örnekler:

 • They were given free coffee. (Onlara ücretsiz kahve verildi.)
 • I was seen by her at the mall. (Alışveriş merkezinde onun tarafından görüldüm.)
 • That video has been watched by all countries. (O video tüm ülke tarafından izlendi.)

Bir sonraki başlıktan to be fiilinin farklı formlarının farklı kullanım yerleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

İngilizcede Am Is Are Nerede Kullanılır? 

To be fiilinin simple present yani şimdiki zaman kipindeki karşılıkları am, is ve are’dır. To be fiilinin bu formları, bir şeyin veya birinin içinde bulunduğu durumu, duyguyu veya durumu tanımlamak için kullanılırlar. Bir başka deyişle, am, is ve are özneyi, özne hakkında söylenen şey ile birleştiren bağdır.

Örneğin;

 • She is impatient. (O sabırsızdır.)
 • Your son is very talented. (Oğlunuz oldukça yetenekli.)
 • You are the manager of this shop. (Sen bu mağazanın müdürüsün.)
 • I am not there. (Ben orada değilim.)

Am, is ve are yapılarının tekil ve çoğul şahıslar ile ilişkisine gelecek olursak;

 1. Am, birinci tekil şahıs ile, (Yani ‘I’ ile)
 2. Is, üçüncü tekil şahıslar ile, (Yani he, she, Ashley, Yağmur ile)
 3. Are ise, üçüncü çoğul şahıslar ile kullanılmaktadır. (Yani, they, Americans, teachers gibi.)

İngilizce To Be ile İlgili Cümleler 

To be yapısı ile ilgili karışık cümle örneklerini inceleyelim.

 1. You promised me that you would come to the movie I love. When are you planning to come? (Bana benimle sevdiğim filme geleceğine söz vermiştin. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun?)
 2. I will be quite happy if I can finish my planned work tomorrow. (Yarın planladığım işleri bitirebilirsem oldukça mutlu olacağım.)
 3. I just started work. I will be teaching English in this school. (İşe yeni başladım. Bu okulda İngilizce öğretmenliği yapacağım.)
 4. You have a cat and she is a very ugly cat. (Senin bir kedin var ve o çok çirkin bir kedi.)
 5. You are my angel! (Sen benim meleğimsin!)
 6. I always wanted to be a doctor. (Ben her zaman bir doktor olmak istemişimdir.)
 7. She is from Italy. (O İtalya’dan)
 8. Where are you from? (Sen nerelisin?)
 9. They were married that year. But I guess it is not that important. (Onlar o sene evli değillerdi. Ama sanırım bu o kadar da önemli değil.)
 10. I am thirty years old. (Ben otuz yaşındayım.)

İngilizce To Be Olumlu Cümle Örnekleri  

To be yapısı ile ilgili olumlu cümle örneklerini inceleyelim.

 1. My first boyfriend is always on my mind. (İlk erkek arkadaşım her zaman aklımdadır.)
 2. She is just a kid. Do not blame her for that! (O daha sadece bir çocuk. Bunun için onu suçlama!)
 3. You are the sun of my life! (Sen benim hayatımın güneşisin!)
 4. Sarah is a chef in a cute cafe. (Sarah, tatlı bir kafede şeflik yapıyor.)
 5. You are married to my precious one. (Sen benim değerlim ile evlisin.)
 6. That is a beautiful dog. (O güzel bir köpek.)
 7. It is very nice to see Tarkan here. (Tarkan’ı burada görmek gerçekten pek hoş.)
 8. We are young. Aren’t we? (Biz genciz. Öyle değil miyiz?)
 9. She is very sorry for my loss. (O, benim kaybım için oldukça üzgün.)
 10. New neighbours of yours are from Turkey. (Yeni komşuların Türkiye’den.)

İngilizce To Be Olumsuz Cümle Örnekleri  

Yukarıdaki cümlelerde, to be fiilinin yanına not olumsuzluk eki getirerek, cümleleri olumsuz yapmamız mümkündür. Beraber deneyelim;

 1. My first boyfriend is not always on my mind. (İlk erkek arkadaşım her zaman aklımda değildir.)
 2. She is not just a kid. Blame her for that! (O sadece bir çocuk değil. Bunun için onu suçla!)
 3. You are not the sun of my life! (Sen benim hayatımın güneşi değilsin!)
 4. Sarah is not a chef in a cute cafe. (Sarah, tatlı bir kafede şeflik yapmıyor.)
 5. You are not married to my precious one. (Sen benim değerlim ile evli değilsin.)
 6. That is not a beautiful dog. (O güzel bir köpek değil.)
 7. It is not very nice to see Tarkan here. (Tarkan’ı burada görmek gerçekten hoş değil.)
 8. We are not young. Are we? (Biz genç değiliz. Öyle miyiz?)
 9. She is not very sorry for my loss. (O, benim kaybım için oldukça üzgün değil.)
 10. New neighbours of yours are not from Turkey. (Yeni komşuların Türkiye’den değil.)

Am is are ile Soru Cümleleri 

Am, is ve are ile kurulabilecek olumlu soru cümlesi örneklerini beraber inceleyelim;

 • Am I a hard worker? (Ben çalışkan biri miyim?)
 • Am I a member of this Spa? (Bu Spa’nın bir üyesi miyim?)
 • Am I a stranger for my own daughter? (Ben kendi kızım için bir yabancı mıyım?)
 • How old am I? (Ben kaç yaşındayım?)
 • Who is your favourite person? (Senin en sevdiğin kişi kim?)
 • Am I being stupid by asking this question? (Bu soruyu sorarak aptallık mı etmiş oluyorum?)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir