Will Be Going to Farkı ve Exercises Örnekleri - Wordly

Will Be Going to Farkı ve Exercises Örnekleri


Will Be Going to Farkı ve Exercises Örnekleri

Will ve be going to kalıpları, İngilizce dil bilgisi konuları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Her iki kalıp da, gelecek zaman ile ilgili kalıplardır. Will ve be going to yapıları, ileride yapılacak olan ya da planlanmış şeylere işaret etmektedir. Yapılar arasındaki farklar şu şekildedir;

 • Going to kalıbı, gerçekleşmesi kesin olan şeylerin ifadesinde kullanılmalıdır. Will kalıbı için aynı kural söz konusu değildir.
 • Will kalıbı, anlık kararlar ile ilişkilidir. Going to kalıbında ise durum biraz daha farklıdır.

Türkçeye çevirildiklerinde aynı anlamı veren bu iki yapı arasında yukarıda da gördüğünüz gibi ufak farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için her iki kalıbın da kullanım yerlerine ve her iki kalıp ile ilgili cümle örneklerine yer verdiğimiz bir konu anlatımı hazırladık. Hazırsanız çalışmamıza hemen başlayabiliriz.

Will vs. Going To Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkçe karşılık olarak aynı yeri işaret eden bu iki önemli yapı arasındaki farkları detaylıca inceleyelim;

 • İki yapının farklılık gösterdiği ilk nokta will yapısının bir dayanağının olmamasıdır. Will geleceğe yönelik tahminlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Going to kalıbı ise, önemli bir kanıta dayanan durumların ifadesinde kullanılır.
 • Yapıların farklılık gösterdiği bir diğer nokta ise, will genellikle, o anda karar verilen, bir başka deyişle, anlık kararların ifadesinde kullanılmaktadır. Going to ise, planlanmış ve yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen şeylerin ifadesinde yer alır.

İngilizcede Will Nerelerde Kullanılır?

Will konu anlatımı başlığı, internette sık aranan başlıklardandır. Bu başlık altında will yapısının kullanım yerlerini beraberce inceleyelim. Will yapısının, future tense yani gelecek zaman ile ilgili bir yapı olduğundan söz etmiştik. Yardımcı fiil olarak görev alan bu yapı, genelde ‘-ecek, -acak’ şeklinde tercüme edilmektedir. Aşağıda, yapının farklı kişi çekimlerini, olumlu yapıda, olumsuz yapıda ve soru yapısında cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

Olumlu Yapı

 • I will run
 • You will run
 • He will run
 • She will run
 • It will run
 • We will run
 • They will run

Olumsuz Yapı

 • I won’t run
 • You won’t run
 • He won’t run
 • She won’t run
 • It won’t run
 • We won’t run
 • They won’t run

Soru Yapısı

 • Will I run?
 • Will you run?
 • Will he run?
 • Will she run?
 • Will it run?
 • Will we run?
 • Will they run?

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • He won’t play today. (O bugün oynamayacak.)
 • Will they take anything? (Onlar bir şey alacaklar mı?)
 • She will work next week. (Gelecek hafta çalışacak.)
 • He will not eat too much. (O çok fazla yemeyecek.)
 • He will be a teacher. (O bir öğretmen olacak.)

Will yardımcı fiilinin önemli kullanım alanlarını beraber inceleyelim;

1. Ani Verilen Kararlarda Will Kullanılır

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, will yardımcı fiilini, anlık verilen kararlarda kullanabiliyoruz. Genelde, konuşurken verilen kararların ifadesinde, will kalıbı kullanılmaktadır. Konuşurken verilen bu kararlara ‘on the spot decisions’ adı verilmektedir. Tüm will kullanılan cümlelerde olduğu gibi, burada da kuracağınız cümlelerde aşağıdaki gramer formülünü kullanabilirsiniz:

Subject / Özne + Auxiliary Verb / Yardımcı Fiil + Verb / Fiil

Ani verilen kararlarda İngilizcede kullanılan will için cümle örnekleri:

 • Alicia: Did you call Aslı to ask about my keys? (Benim anahtarlarımı sormak için Aslı’yı aradın mı?) Baransel: No, I forgot to call her, but I will call her tomorrow, I promise. (Hayır, onu aramayı unuttum. Ama söz yarın ararım / arayacağım.)
 • Remzi: I feel so tired. (Çok yorgun hissediyorum.)
  Remziye: Do not worry, I will make you some tea now and we will get rest. (Endişelenme, sana bir çay yapacağım ve biz dinleneceğiz.)
 • She likes that book more than the other one. We will take that one. (O kitabı diğerinden daha çok beğendi. Onu alıyoruz / alacağız.)
 • Now I will call him and tell him how happy I am! I don’t know what I would have done without it! (Şimdi onu arayacağım ve ne kadar mutlu olduğumu ona anlatacağım! O olmasaydı ben ne yapardım bilemiyorum!)

2. Gelecekle İlgili Tahminlerde Will Kullanılır

Will yardımcı fiilinin kullanıldığı bir başka nokta, gelecek ile ilgili kesinliği bulunmayan, bir tahminin ifadesidir. Bir başka deyişle ortada bir olasılık var ise, bunun ifadesinde kullanacağımız kalıp will olmalıdır. Bu tür cümlelerde, kesinlik bulunmadığı için cümlelerde ‘I am afraid…’, ‘I think…’ gibi kalıplar da kullanılabilir. Burada da şu gramer formülünü kullanabiliriz:

Subject / Özne + Auxiliary Verb / Yardımcı Fiil + Verb / Fiil

Gelecekle ilgili tahminlerde İngilizcede kullanılan will için cümle örnekleri:

 • I think I will not be able to catch up with the event on time. Please don’t wait for me. I will stop by as soon as I come. (Sanıyorum etkinliğe tam vaktinde yetişemeyeceğim. Sen beni bekleme lütfen. Ben gelir gelmez yanına uğrayacağım.)
 • I guess I’ll never see him again. Because the last time we met, he was very rude. (Sanırım onu bir daha görmeyeceğim. Çünkü bana son görüştüğümüzde oldukça kaba davrandı.)
 • I think he will be leaving soon. He talks about how boring and tiring the job is every day. (Sanıyorum, o yakında işten ayrılacak. Her gün işin ne kadar sıkıcı ve yorucu olduğundan söz ediyor.)
 • I think Ece will not be able to come to eat today. But have fun! (Sanırım Ece bugünkü yemeye gelemeyecek. Ama size iyi eğlenceler.)
 • I think she will not be able to graduate from that department with this study. (Sanıyorum, bu çalışmayla , o bölümden mezun olamayacak.)

3. Teklifte Bulunurken veya Söz Verirken Will Kullanılır

Bir söz verirken ya da bir teklifte bulunurken de will yardımcı fiilinden yararlanarak cümleler kurarız. Bu tür cümleler için de yine aşağıdaki gramer formülünden yararlanabiliriz:

Subject / Özne + Auxiliary Verb / Yardımcı Fiil + Verb / Fiil

Teklifte bulunurken veya söz verirken İngilizcede kullanılan will için cümle örnekleri:

 • The project you prepared seems to be quite difficult. But don’t worry, I’ll help you. (Hazırladığın proje oldukça zor görünüyor. Ama merak etme ben sana yardım edeceğim.)
 • Are you sure you’re okay? You look very tired. If you want, I will do the work for you today. (İyi olduğuna emin misin? Çok yorgun görünüyorsun. İstersen bugünkü işleri senin için ben yaparım.)
 • If you want, I can help you with this. (İstersen sana bu konuda yardımcı olurum.)
 • I will do the best I can. Please don’t worry and sit back! (Yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Lütfen endişelenme ve arkana yaslan!)
 • What can I do to make his job easier? I will do whatever is necessary! (Onun işini kolaylaştıracak ne yapabilirim? Ne gerekiyorsa yaparım!)

İngilizcede Going to Nerelerde Kullanılır?

Be going to yardımcı fiili de, tıpkı will yardımcı fiili gibi future tense yani gelecek zaman anlamına karşılık gelmektedir. Türkçe karşılığı ‘-ecek, -acak’ olan bu yardımcı fiil, will kalıbı ile karşılaştırıldığı zaman, daha yakın bir geleceğin ve daha güçlü kanıtlara dayanan durumların ifadesinde kullanılmaktadır. Be going to yardımcı fiilinin kullanıldığı cümlelerde, şu gramer formülünü kullanabilirsiniz:

Subject / Özne + Be Going To + Verb / Fiil

Aşağıda, yapının farklı kişi çekimlerini, olumlu yapıda, olumsuz yapıda ve soru yapısında cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

Olumlu Yapı

 • I am going to eat
 • You are going to eat
 • He is going to eat
 • She is going to eat
 • It is going to eat
 • We are going to eat
 • They are going to eat

Olumsuz Yapı

 • I am not going to eat
 • You are not going to eat
 • He is not going to eat
 • She is not going to eat
 • It is not going to eat
 • We are not going to eat
 • They are not going to eat

Soru Yapısı

 • Am I going to eat?
 • Are you going to eat it?
 • Is he going to eat?
 • Is she going to eat it?
 • Is it going to eat?
 • Are we going to eat?
 • Are they going to eat?

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • Leyla is going to take him to a concert. (Leyla onu bir konsere götürecek.)
 • We are going to come back tomorrow. (Biz yarın geri döneceğiz.)
 • She is going to swim. (O yüzecek.)
 • He is going to call you. (O sizi arayacak.)

1. Daha Önceden Gelecekle İlgili Planlanmış Eylemlerde Going to Kullanılır

Planlanmış ve yakın bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen eylemlerin ifadesinde ‘going to’ yardımcı fiili kullanılmaktadır. Tüm goin to kullanılan cümlelerde olduğu gibi, burada da kuracağınız cümlelerde aşağıdaki gramer formülünü kullanabilirsiniz:

Subject / Özne + Be Going To + Verb / Fiil

Gelecekle ilgili planlanmış eylemlerde İngilizcede kullanılan going to için cümle örnekleri:

 • Sally and Frank are going to get married in three years. (Sally and Frank üç yıl içinde evlenecekler.) / Üç yıl sonrası için evlilik planı yapmışlar.
 • I haven’t been able to give my feedback to him yet. I am going to give it after the event tonight. (Henüz ona geri bildirimde bulunamadım. Bu geceki etkinlikten sonra vereceğim.)
 • I am going to be on vacation next week. (Haftaya bugün tatilde olacağım.)
 • She is definitely going to come to see you tomorrow. (Yarın mutlaka seni görmeye gelecek.)
 • I am going to graduate this year. (Bu sene mezun olacağım.)

2. Bir Olayın Gerçekleştiğine Dair Kanıt Varsa Going to Kullanılır

Planların ve niyetlerin ifadesinde de going to yardımcı fiilinden yararlanmamız gerekmektedir. Bu tür ifadeler için kuracağımız cümlelerde şu gramer formülünü kullanabiliriz:

Subject / Özne + Be Going To + Verb / Fiil

Geleceğe dair güçlü bir amacın bulunduğu durumlarda İngilizcede kullanılan going to için cümle örnekleri:

 • She is going to become a famous doctor someday. (Bir gün ünlü bir doktor olacak.)
 • They are going to buy a big office and a new house. (Onlar büyük bir ofis ve yeni bir ev satın alacaklar.)
 • I am going to move to Germany in two years. (İki yıl içerisinde Almanya’ya yerleşeceğim.)
 • He is going to buy himself a car within a year. (O, bir sene içerisinde kendine bir araba alacak.)
 • They are going to talk about it in the evening and make a decision. (Onlar akşam bu konu hakkında konuşup bir karar verecekler.)

3. Geleceğe Dair Güçlü bir Amaç Varsa Going to Kullanılır

Be going to kalıbı, bir olayın gerçekleşeceğine dair bir kanıt bulunan durumlarda kullanılmaktadır. Diğer going to cümlelerinde olduğu gibi, bu tür going to cümlelerinde de aşağıdaki gramer formülü kullanılabilir:

Subject / Özne + Be Going To + Verb / Fiil

Bir olayın gerçekleştiğine dair kanıt olduğunda İngilizcede kullanılan going to için cümle örnekleri:

 • Look at the weather! It is going to snow. (Havaya bak! Kar yağacak.)
 • That girl is going to fall. It is clear that she has just started skating. (O kız düşecek. Paten kaymaya yeni başladığı belli oluyor.)
 • Watch out! The burglar is going to harm you! (Dikkat et! Hırsız sana zarar verecek!)
 • She said she didn’t notice the door. She is going to forget many things like this from now on. (O, kapıyı fark etmediğini söyledi. Bundan sonra böyle daha pek çok şeyi unutacak.)
 • It is certain that I am going to fail the exam. I did not answer any of the questions. (Sınavda başarısız olcağım kesin. Hiçbir soruyu cevaplamadım.)

Be Going to Test

Be going to testini çözerek konuyu kafanız daha iyi bir şekilde oturtabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız be going to temalı testi çözerek, bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

1. “The ferry is going to be here in five minutes.” Which is the infinitive verb in this sentence?

 • to arrive
 • is going
 • going to

2. Complete the special going to structure: “subject + be + _______ + to-infinite”.

 • going to
 • go
 • going

3. Going to is usually used to talk about

 • the past
 • the present
 • the future

4. What is the base form of the verb that always comes before going to?

 • is
 • are
 • be

5. Which word goes in space? Remzi and Remziye ____ going to get married.

 • don’t
 • isn’t
 • aren’t

6. Which sentence is NOT correct?

 • We are not going visit my grandmother today.
 • Ricky is not going to call you.
 • They are going to see a friend.

7. “He is_______ fix it today. He has to do his homework.” Which is correct?

 • going not to
 • not going to
 • going to not

8. Which question is correct?

 • What time she going to be here?
 • Which car are you going to choose?
 • Where you are going to stay?

9. Which is the correct reply?: Are you going to meet Leyla?

 • Yes, she is.
 • Yes I am.
 • Yes, we are.

10. Complete the question: When____ going to go?

 • is you
 • are you
 • you are

Cevaplar

 1. going to
 2. going to
 3. the future
 4. be
 5. aren’t
 6. We are not going visit my grandmother today.
 7. not going to
 8. Which car are you going to choose?
 9. Yes I am.
 10. are you

İngilizce Will Going to Exercises

Aşağıdaki sorularda, boşluklara uygun yapıları ekleyiniz.

1. What is he _____ while his wife is away? (do)

2. Micheal: They told me that you will be going to Germany for university.
Bella: Yes, I ________ study Philosophy there.

3. Adam: Did you remember to get the package Emily asked for?
Brain: Sorry, I did not. I ________ get it tomorrow for sure.

4. Bradley: What is that on your bag?
Ricky: It is a bug. I ______ take it outside.

5. Remzi _____ French at University. (study)

6. Amy: Those bags are very heavy. How will James carry them?
Remziye: I ________ help him to carry them.

7. I ______ that watch – it is too cheap. (buy)

8. The dark clouds say that it is ____ a bad day today. (be)

9. Kerem: Why didn’t you call your grandmother? She was so sad!
Berrin: I ________ (call) her ever again! She is dead to me!

10. They ________ for their children. They are always on time. (wait)

Cevaplar

1. is going to do

2. am going to

3. am going to

4. am going to

5. is going to study

6. am going to

7. am going to buy

8. going to be

9. am not going to call

10. are going to wait

Will Going to Exercises PDF

Dilerseniz yukarıda yer verilen alıştırmaları PDF formunda da görüntüleyebilir ve çalışmalarınızı bu yoldan sürdürebilirsiniz. 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir