Will ile İlgili Cümleler: Will Konu Anlatımı - Wordly

Will ile İlgili Cümleler: Will Konu Anlatımı


Will ile İlgili Cümleler: Will Konu Anlatımı

Türkçe’ye ‘-ecek, -acak’ olarak çevrilen will, İngilizce dil bilgisi konuları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Gelecek zamandan bahsederken kullanılan bir yapıdır. Will yapısı ile olumlu ve olumsuz yapıda cümleler kurabileceğiniz gibi, soru cümleleri de kurabilirsiniz. Bu yapı, günlük konuşmalar dahil, sıklıkla karşınıza çıkacak bir yapıdır. Dolayısıyla İngilizcenizi geliştirmek adına, will yapısını iyi öğrenmeniz de önemlidir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, will won’t konu anlatımı, will future konu anlatımı gibi kalıpların karşılığını bulabileceğiniz gibi, will yapısı ile ilgili olarak bolca cümle örneğini de inceleyebilirsiniz. Etimolojisi incelendiğinde, on ikinci yüzyıldan önce, eski İngilizcede bulunan ‘willa’ kelimesinden geldiği görülebilecek olan will kelimesi, ‘vil’ diye okunmaktadır.

İngilizcede Will Nedir?

Will, İngilizce Future Tense, yani gelecek zaman kipi konusundan bildiğimiz bir kelime. Bu kelime, gelecek zaman anlamı vermek amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca yapı olarak da bir yardımcı fiildir. Genel anlamda -acak, – ecek anlamlarını vermek amacı ile kullanılmaktadır. Will’in kullanım alanlarını ve ayrıntılı anlatımını yazının devamında bulabilirsiniz. Yardımcı fiilin İngilizce karşılığı auxiliary verb’tür. ‘Auxiliary’ kelimesi, “ek destek veya yardım sağlayan” anlamına gelmektedir. O halde auxiliary verb yani yardımcı fiil, ana eylem fiilini gelecek zamanla değiştirmeye yardımcı olan bir fiildir. Bu özel yardımcı fiil cümlenin önemli bir parçası değildir.

‘I will call her later’ cümlesinde, call kelimesi asıl eylemdir. Önemli olan eylem odur. ‘will’ kelimesi cümlede sadece call yani arama eyleminin gelecekte yapılacağını belirtmek için yardımcı fiil olarak görev alır. İngilizce dil yapısında yardımcı fiillerin, dolayısıyla da will’in görevi asıl fiile yardımcı olmaktır.

İngilizcede Will Kullanımı Nasıldır?

Will İngilizcede üç farklı şekilde kullanılabilir. İnceleyelim;

 • Ani verilen kararlarda will yapısını kullanabiliriz. Aniden bir şey yapmaya karar verdiğimizde, bunu belirtirken kullanmamız gereken yapı will yapısıdır. On the spot decisions dediğimiz konuşma anında karar verme durumlarının ifadesinde sıklıkla will yapısının kullanıldığını görebilirsiniz.

Örneğin;

Ashley: Did you call those people from the party last night? (Geçen akşamki partideki insanları aradın mı?)

Alicia: No, I forgot. I will call them in an hour. (Hayır, unuttum. Bir saat içerisinde arayacağım / ararım.)

Marry: I am exhausted. (Çok yoruldum / yorgunum.)

Brian: Ok. I will make your bed for you to rest. (Tamam. Dinlenmen için yatağını hazırlarım / hazırlayacağım.)

Your actions really hurt my heart. But I will still listen to you. (Yaptıkların kalbimi gerçekten çok kırdı. Ama seni yine de dinleyeceğim.)

 • Gelecek ile ilgili bir tahminde bulunurken will yapısını kullanabiliriz. Eğer geleceğe dair kesinliği olmayan bir tahminde bulunacaksak, bunun ifadesinde kullanacağımız yapı will olmalıdır. Eğer konuşulan şey bir olasılıktan daha fazlası değilse, will ile ifade edilmesinde bir sorun yoktur.

Örneğin;

I guess I will not be able to keep up with the doctor’s appointment with you. I am really sorry. (Sanırım seninle doktor randevuna yetişemeyeceğim. Gerçekten özür dilerim.)

He doesn’t prepare himself as well as he should for the talent exam. Therefore, I think he will not be successful in the exam. (Yetenek sınavına çalışması gerektiği kadar çalışmıyor. Bu nedenle, sınavda başarılı olamayacak diye düşünüyorum.)

I think after a few years, we will not need to learn languages. (Bence birkaç sene sonra, dil öğrenmeye ihtiyaç duymayacağız.)

I think environmental pollution will decrease in the near future. (Bence çevre kirliliği yakın zamanda azalmış olacak.) / Gelecek ile ilgili kesinliği olmayan bir ihtimalin ifadesinde cümleye genellikle ‘I think..’, ‘I am afraid..’ yapıları ile başlanır.

 • Bir teklifte bulunurken ya da söz verirken de will yapısını kullanabiliyoruz. Birine bir konu ile ilgili bir söz veriyorsak ya da bir şey teklif ediyor isek, will kalıbını kullanmamız gerekir.

Örneğin;

Will you help me with the project? (Bana projede yardım eder misin?) / Teklif

Will you marry me? (Benimle evlenir misin?) / Teklif

The bag is too heavy, I will carry it for you. (Çanta çok ağır, onu senin için taşıyacağım.) / Söz

Will Kullanımının Gramer Formülü Nedir?

Gramer formülü cümlelerin yapısını verir. Will yapısının gramer formülünü beraberce inceleyelim;

Will, ‘Özne + Yardımcı Fiil + Fiil’ formülüne göre oluşturulan cümle kalıplarına sahiptir. Yani will ile kurulan bir cümlede gramer yapısı şu şekilde olmalıdır,

Özne + will + fiil

Cümle örneklerini inceleyelim;

 • I will not call her tomorrow. (Onu yarın aramayacağım.) / Olumsuz yapıda bir cümle. Gelecekte yapılması planlanan bir şey söylenmiş -aramamak- .
 • She will be sick if she continues to wear clothes like those. (Eğer öyle kıyafetler giymeye devam ederse, hasta olacak.) / Bu bir koşul cümlesi, ‘eğer öyle olursa, böyle olur’ denmiş.
 • Will they come to your birthday party next week? (Onlar, senin gelecek haftaki doğum gününe gelecekler mi?) / Soru cümlesi, bir şeyin gelecek zamanda yapılıp yapılmayacağı sorgulanmış.

İngilizcede Will Nasıl Kısaltılır?

İngilizcede will kesme işareti ve sonrasında ‘ll’ eklenerek kısaltılmaktadır. Özellikle gündelik konuşmalarda Türkçede de kısaltmalara sıklıkla başvuruyoruz. Yazarken daha hızlı yazmak, konuşurken de daha hızlı konuşmak için bu tür yöntemler tercih edilebiliyor. İngilizcede de kısaltmalar bu amaç ile kullanılabiliyor. Ayrıca kısaltmaların görece daha resmi konuşma ve yazışmalarda tercih edilmediği de biliniyor.

Konu ile ilgili cümle örneklerini inceleyelim;

 • She will go for a run tomorrow morning. (O, yarın sabah koşmaya gidecek.) / Burada yapılacak kısaltma: She’ll go for a run tomorrow morning.
 • I will watch the show that you mentioned this weekend. (Bana bahsettiğin programı bu hafta sonu izleyeceğim. / Yapılacak kısaltma: I’ll watch the show that you mentioned this weekend.
 • They will go to that concert in Berlin next year because there was not any ticket for the last plane. (Berlin’deki o konsere gelecek sene gidecekler, çünkü son uçakta da yer kalmamış.) Yapılacak kısaltma: They’ll go to that concert in Berlin next year because there was not any ticket for the last plane.

İngilizce Will’in Olumsuzu Nedir?

Olumsuz yapıda bir cümle kurmak için, genellikle cümleye olumsuzluk eki eklenmektedir. Bu ek de genellikle ‘not’ ekidir. Will yapısını cümle içinde kullandığımızda, olumsuz yapıda bir cümle kurmak istiyorsak, will olumsuzu olarak, will’in yanına ‘not’ olumsuzluk ekini ekleyerek, ‘will not’ yapısını elde edebiliriz. Will not yapısının kısaltması da ‘won’t’dur. Won’t yapısına resmi yazışmalar ve konuşmalarda rastlama ihtimaliniz oldukça azdır. Will not, ‘vil nat’ olarak okunmaktadır. Konu ile ilgili cümle örnekleri aşağıdadır.

 • Alicia will not / won’t come with us. She says she can not find her keys. (Alicia bizimle gelmeyecek. Anahtarlarının bulamadığını söylüyor.)
 • His fiancee will not / won’t be at home before six. (Onun nişanlısı, saat altıdan önce evde olmayacak.)
 • I am late for the appointment. I will not / won’t wait for you. Just meet me there, okay? (Görüşmeye geç kaldım. Seni beklemeyeceğim. Benimle orada buluş / orada buluşalım, tamam mı?)

Will ile Cümle Örnekleri

Will örnek cümlelerini aşağıda beraberce inceleyelim;

 • In my opinion, people will consume less organic food in five years. (Bana göre, insanlar, beş yıl içerisinde daha az organik gıda tüketecek.)
 • He will miss you in future. (O, gelecekte seni özleyecek.)
 • I am afraid we will have to reschedule our meeting again. (Korkarım, toplantımızı yeniden düzenlememiz gerekecek.)
 • If I win the jackpot, I will buy you a house too. (Eğer büyük ikramiyeyi kazanırsam sana da bir ev alacağım.)
 • I think you should not be so confident. He will come to that concert with you.(Bence kendine bu kadar güvenmemelisin. O senle beraber o konsere gelecek.)
 • In five years, I will be living in Germany with the person I love. (Beş sene sonra sevdiğim insan ile beraber Almanya’da yaşıyor olacağım.)
 • If we do not see that sweet dog that we always see on the road today, I will be a little sad. (Her zaman yolda gördüğümüz o tatlı köpeği bugün görmezsek, biraz üzüleceğim.)
 • Let’s talk about all my troubles tonight. I will not think of any of this tomorrow. (Bu akşam tüm dertlerimi konuşalım. Yarın bunların hiçbirini düşünmeyeceğim.)
 • I will be in training by the end of the month, but I promise I will help you with your homework. (Ay sonuna kadar eğitimde olacağım ancak söz veriyorum sana ödevlerinde yardım edeceğim.)

Will ile Soru Cümlesi Örnekleri

Soru cümlelerinde will başa gelmelidir. Will kalıbı ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır.

 • Will you evaluate the issue with your girlfriend? (Kız arkadaşın ile konuyu değerlendirecek misiniz?) / Will ile kurulan cümlelerdeki gramer formülünü hatırlayacak olursak, özne + will + eylem olarak özetlemiştik. Soru cümlelerinde will yapısı başa geliyor. Ve formülümüz şu şekilde değişiyor: will + subject + verb
 • Will Ricky Gervais do one of his great shows again? (Ricky Gervais, o harika gösterilerinden birini tekrar yapacak mı?)
 • Will you come with me to the cinema next week? (Gelecek hafta benimle sinemaya gelecek misin?)
 • How will you stay silent about this terrible situation? (Bu korkunç durum ile ilgili olarak nasıl sessiz kalacaksın?)
 • What will you do first when you meet him? Maybe you want to give him a good hug. (Onunla karşılaştığında ilk ne yapacaksın? Belki ona iyice bir sarılmak istersin.)
 • How often will you call me while studying in Germany? (Almanya’da okurken beni ne sıklıkla arayacaksın?)
 • Will you go to the forest for a run in the morning? (Sabah koşmak için ormana gidecek misin?)
 • Will you tell me when to call you? Because I really want to call you. (Bana, seni ne zaman aramam gerektiğini söyleyecek misin? Çünkü seni gerçekten aramak isterim.)
 • Will you tell me what happened? Or should I call the police? (Bana neler olduğunu anlatacak mısınız? Yoksa polis mi çağırayım?)
 • In which hall will the philosophy meeting you mentioned take place? (Bahsettiğin felsefe toplantısı hangi salonda yapılacak?)
 • Will you sing this song with me at my graduation ceremony? (Mezuniyet törenimde benimle bu şarkıyı söyleyecek misin?)

Won’t ile Cümle Örnekleri

Olumlu yapıda kurulmuş cümleleri olumsuz yapmak için ‘not’ olumsuz eki kullanılmalıdır. Yukarıda örneğini gördüğünüz olumlu yapıda cümleleri olumsuz yapıda cümleler olarak yeniden düzenleyelim. Will not / won’t ile cümle örnekleri aşağıdadır.

 • In my opinion, people will not / won’t consume less organic food in five years. (Bana göre, insanlar, beş yıl içerisinde daha az organik gıda tüketmeyecek.)
 • He will not / won’t miss you in future. (O, gelecekte seni özlemeyecek.)
 • I am afraid we will have to reschedule our meeting again. (Korkarım, toplantımızı yeniden düzenlememiz gerekecek.)
 • If I win the jackpot, I will not / won’t buy you a house too. (Eğer büyük ikramiyeyi kazanırsam sana da bir ev almayacağım.)
 • I think you should not be so confident. He will not come to that concert with you.(Bence kendine bu kadar güvenmemelisin. O senle beraber o konsere gelmeyecek.)
 • In five years, I will not / won’t be living in Germany with the person I love. (Beş sene sonra sevdiğim insan ile beraber Almanya’da yaşıyor olmayacağım.)
 • If we do not see that sweet dog that we always see on the road today, I will not / won’t be a little sad. (Her zaman yolda gördüğümüz o tatlı köpeği bugün görmezsek, biraz üzülmeyeceğim.)
 • Let’s talk about all my troubles tonight. I will not think of any of this tomorrow. (Bu akşam tüm dertlerimi konuşalım. Yarın bunların hiçbirini düşünmeyeceğim.)
 • I will be in training by the end of the month, but I promise I will not / won’t help you with your homework. (Ay sonuna kadar eğitimde olacağım ancak söz veriyorum sana ödevlerinde yardım etmeyeceğim.)

Won’t ile Soru Cümlesi Örnekleri

Dilerseniz bir de soru cümlelerini nasıl olumsuz yapacağımıza bir göz atalım. Will not / won’t ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır.

 • Won’t you evaluate the issue with your girlfriend? (Kız arkadaşın ile konuyu değerlendirmeyecek misiniz?) / Will ile kurulan cümlelerdeki gramer formülünü hatırlayacak olursak, özne + will + eylem olarak özetlemiştik. Olumsuz soru cümlelerinde will yapısı başa geliyor. Ve formülümüz şu şekilde değişiyor: will not + subject + verb
 • Won’t Ricky Gervais do one of his great shows again? (Ricky Gervais, o harika gösterilerinden birini tekrar yapmayacak mı?)
 • Won’t you come with me to the cinema next week? (Gelecek hafta benimle sinemaya gelmeyecek misin?)
 • How won’t you stay silent about this terrible situation? (Bu korkunç durum ile ilgili olarak nasıl sessiz kalmayacaksın?)
 • What won’t you do first when you meet him? Maybe you want to give him a good hug. (Onunla karşılaştığında ilk ne yapmayacaksın? Belki ona iyice bir sarılmak istersin.)
 • How often will not you call me while studying in Germany? (Almanya’da okurken beni ne sıklıkla aramayacaksın?)
 • Won’t you go to the forest for a run in the morning? (Sabah koşmak için ormana gitmyecek misin?)
 • Won’t you tell me when to call you? Because I really want to call you. (Bana, seni ne zaman aramam gerektiğini söylemeyecek misin? Çünkü seni gerçekten aramak isterim.)
 • Won’t you tell me what happened? Should I call the police? (Bana neler olduğunu anlatmayacak mısınız? Polis mi çağırayım?)
 • In which hall won’t the philosophy meeting you mentioned take place? (Bahsettiğin felsefe toplantısı hangi salonda yapılmayacak?)
 • Won’t you sing this song with me at my graduation ceremony? (Mezuniyet törenimde benimle bu şarkıyı söylemeyecek misin?)

7. Sınıf İngilizce Öğrencileri İçin Will Konusu

7. sınıf İngilizce müfredatına baktığımızda, Dreams yani Rüyalar isimli ünitenin bir bölümünde, will konusunun bir kullanımının öğretildiğini görüyoruz. ‘Making Predictions With WILL (WILL ile Tahminde Bulunma)’ başlığı altında konuyu görebilirsiniz. Öğrencilerin bu seviyede, İngilizce yetkinlik anlamında bu türden cümleleri kurabiliyor olması oldukça önemli. Making predictions with will, yani will ile tahminde bulunma konusu, bizim de bu yazıda işlediğimiz bir konu. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için, yazımızı inceleyebilirsiniz.

Will ile İngilizce Egzersiz Soruları

Will konusu ile ilgili hazırladığımız test ile, konuya olan hakimiyetinizi kontrol edebilirsiniz. Hazırsanız, başlayalım.

1. People will ____ on the streets in the far future.

A) living
B) live
C) are live
D) be live

2. I _____ call her tomorrow afternoon.

A) will
B) am
C) not
D) did

3. Remzi _____ at six next Saturday.

A) will arrives
B) arrives
C) will going arrive
D) will arrive

4. When Tobias arrives we _____ a baby shower.

A) will has
B) have
C) are going to has
D) will have

5. Nobody ______ recognize you in that costume. Please be cool.

A) are going to
B) will
C) won´t
D) isn´t go to

6. I am not sure but It _____ in an hour.

A) rain
B) will rains
C) will going to rain
D) will rain

7. A: This TV show is in Turkish, and I don’t know Turkish. Can you help me?
B: Sure, I _______ it for you.

A) translates
B) won’t translate
C) will translate
D) am translate

8. A: Is it possible for you to give Leyla a present for me?
B: Sure, Probably I _____ her at the party this Friday.

A) will see
B) see
C) saw
D) am seeing

9. Choose the correct sentence.

A) She will calls tomorrow
B) They will do it for me
C) They wills be at the office now
D) Where will she be tomorrow?

10. I will ______ right here until Joshua forgives me.

A) wait
B) waiting
C) waits
D) not waiting

Will İngilizce Egzersiz PDF

Yazıda yer verdiğimiz örnek soruların PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Will ile Modal Verbler Arasındaki Benzerlik Nedir?

Modal auxiliary verb, modal verb veya kısaca modal, İngilizce gramer konuları arasında, cümlelere zaman, gereklilik, ihtimal ve yeterlilik gibi anlamlar katan yardımcı fiiller anlamında kullanılmaktadır. İngilizcedeki modal verb’ler can, could, may, might, must shall, should, will ve would olarak özetlenebilir. Modal’lar; be, do ve have ile beraber auxiliary verb’leri yani yardımcı fiilleri oluşturur.

Modal kelimesi İngilizce mood (zihnin durumları, duygu) kelimesinden gelmektedir. Örnekleri beraber inceleyelim:

 • She can cry really loud. (O çok sesli ağlayabilir.)
 • I could hear the music. (Müziği duyabiliyorum.)
 • May I ask a few questions? (Birkaç soru sorabilir miyim?)
 • She said she might be late. (Gecikebileceğini söyledi.)
 • You all must show your ID cards. (Hepiniz kimliklerinizi göstermelisiniz.)
 • They shan’t be gone far. (Uzağa gitmemeliler.)
 • She should have been careful. (Dikkatli olmalıydı.)
 • Lilly will regret it when she is older. (Lilly, yaşlandığında buna pişman olacak.)
 • The door wouldn’t open. (Kapı açılmıyor.)

Modal verbs dediğimiz yapılar şunlardır:

can, may, must, shall, will, could, might, should, would

Bir şeyin kesin, mümkün veya imkansız olduğuna inanıp inanmadığımızı göstermek için modals kullanırız:

 • Alicia’s keys must be in the bag. (Alicia’nın anahtarları çantada olmalı.)
 • It might snow today. (Bugün kar yağabilir.)
 • This can not be my leggings. It’s too small. (Bu benim taytım olamaz. Çok küçük.) gibi.

Modalları ayrıca yetenekler hakkında konuşmak, izin istemek ve talepte bulunmak ve teklifler yapmak gibi şeyler yapmak için de kullanıyoruz:

 • She can not sing. (O şarkı söyleyemiyor.)
 • May I ask a question? (Bir soru sorabilir miyim?)
 • Could I have some coffee, please? (Kahve alabilir miyim lütfen?)
 • Would you like some help? (Biraz yardım ister misiniz?)

Will’e gelecek olursak, bu modal, gelecekte gerçekleşecek vaatlerle veya gönüllü eylemlerle kullanılan bir yardımcı fiildir. “Will”, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak için de kullanılabilir.

Future Tense için Will Neden Önemlidir?

Türkçede gelecek zaman kipinin karşılığı future tense’tir. Bu zaman kipindeki cümleler, genellikle -ecek, -acak anlamları vermektedir. Future tense yani gelecek zaman kipi, henüz olmamış, gelecekte yapılacak olan eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Will yapısı, future simple tense yani gelecek zaman kipinde, tüm özneler ile beraber kullanılabilen bir yardımcı fiildir. Future tense için kullanılan temel yardımcı fiil olması bakımından da oldukça önemlidir.

Will ve Going to Bağlantısı Nedir?

Will ile ilgili detaylı konu anlatımına yukarıda yer verdik. Şimdi dilerseniz, kısaca ‘going to’ kullanım alanlarına da bir göz atalım ve bu iki yapının arasındaki bağlantıyı inceleyelim.

Türkçe ve İngilizce arasında hem ortak noktalar var hem de bu iki dili birbirinden ayıran çok ince ayrıntılar bulunuyor. Örnek verecek olursak, will ve going to kalıplarına bir göz atmamız yeterli olacaktır. Bu iki yapı da, aslında gelecek zamanın ifadesinde kullanılmaktadır. Fakat eğer ana diliniz İngilizce değilse, bu ikisi arasındaki farkı öğrenmek belki de sizin için o kadar da kolay olmayacaktır.

İki kalıbın aynı zamanı ifade etmelerine rağmen farklı alanlarda kullanılıyor olması, dilin ayrıntılarını bilmeyen biri için başlarda zorlayıcı olabilir. Bir başka deyişle, bu iki yapı da gelecek anlamı veriyor olsa da, farklı durumları belirtirken kullanılmalıdır. Be going to ifadesi de, tıpkı will ifadesi gibi gelecek zaman anlamını vermektedir ve -acak, -ecek anlamına karşılık gelmektedir. Be going to kalıbı, will kalıbına kıyasla daha yakın bir geleceği ifade etmek için kullanılıyor ve daha güçlü delillere dayanan durumların ifadesinde kullanılıyor. Gramer yapısına bakacak olursak;

Özne + Be Going To + Fiil

‘I’m going to buy a new house.’ debildiğinde‘Ben yeni bir ev alacağım.’ denildiğini ve bu ev alma işleminin yakın zamanda gerçekleşeceğini anlarız.

Going to yapısının kullanım yerlerine de bir göz atalım;

Gelecek ile ilgili, daha önceden planlanmış eylemlerde going to kalıbı kullanılmalıdır. Bir şeyi planladıysak ve yakın zaman olmasına karar verdiysek, konu ile ilgili cümlede mutlaka going to kalıbını geçirmemiz gerekir.

Going to kalıbının ikinci kullanım yeri ise, bir olayın gerçekleşeceğine dair güçlü bir kanıtımızın olduğu yerdir. Bir olay yakın zamanda olacaksa ve bunun için güçlü bir kanıtımız varsa, bunun ifadesinde going to kalıbına yer vermemiz gerekir.

Son olarak, gelecekle ilgili planlarımız ve beklentilerimiz için ‘be going to’ kalıbını kullanabiliriz.

Sonuç olarak, will ve going to kalıpları arasında iki temel fark bulunmaktadır;

1. Bir kesinliği olmadan, geleceğe dair tahmin yürütmelerde kullanılan kalıp will’dir. Going to kalıbını kullanmamız için ise, güçlü bir delile ihtiyaç duyarız.

2. O anda verdiğimiz anlık kararları kapsayan yapı will’dir. Going to yapısında ise, daha önceden planlanmış ve yakın bir zamanda gerçekleşmesine karar verdiğimiz eylemler söz konusudur.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir