Wish Clause Konu Anlatımı ve Wish Cümleleri - Wordly

Wish Clause Konu Anlatımı ve Wish Cümleleri


Wish Clause Konu Anlatımı ve Wish Cümleleri

İngilizcede dilek cümleleri kullanırken yararlandığımız kalıp, wish kalıbıdır. Wish clause konu anlatımı, İngilizcede oldukça önemli bir yere sahiptir. İngilizce dil bilgisi konuları arasında ön planda olan bu konu ile ilgili öğrencilerin kafası sıklıkla karışmaktadır. Wish clause’un gramatik yapısını ve kullanım şeklini bir kere doğru bir şekilde öğrenirseniz, bu konuda sorun yaşamazsınız. Bir dili konuşurken, sahip olduğunuz kelime bilgisi kadar üslubunuz da önemlidir. Bir dileğinizi kibarca ifade edebiliyor olmak, işleri sizin için oldukça kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla İngilizce dilek cümleleri hakkında bilgi sahibi olmanız da son derece önemlidir. I wish kalıbını kullanarak, isteklerinizi, dileklerinizi karşı tarafa kibar bir şekilde iletmeniz mümkün olacaktır. Bu yazımızda sizler için, wish clause ile ilgili detaylı bir konu anlatımına ve konu ile ilgili cümle örneklerine yer verdik. Hazırsanız çalışmamıza hemen başlayalım.

Keşke Anlamında Kullanılan Wish Clause Cümleleri

İngilizce Wish kelimesi Türkçede, ‘arzu etmek, arzulamak, dilemek’ gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Bu anlamlar dışında, wish kalıbı ‘keşke’ anlamında da kullanılabilmektedir. Wish kalıbının bu kullanımı İngilizcede wish clause olarak adlandırılmaktadır. Keşke anlamını verebilmek için İngilizcede wish ve if only kalıplarını kullanabilirsiniz. If only kalıbı, wish kalıbı ile aynı anlamı verse de, daha güçlü bir anlama sahiptir. Bahsi geçen if only kalıbının farklı zaman kiplerindeki kullanımını inceleyelim;

1. If Only + Past Tense

Kalıp geçmiş zaman kipi ile beraber kullanılıyor olsa da, geçmişle ilgili bir şey söylemez. Şimdiki zaman içerisinde bir anlam verir. Örnekler üzerinden anlaşılması daha kolay olacaktır.

 • If only the office weren’t so far! (Keşke ofis bu kadar uzak olmasaydı!)
 • If only you were more handsome.(Keşke daha yakışıklı olsaydın.)
 • If only my boyfriend were here now. (Keşke erkek arkadaşım burada olsaydı.)

2. If Only + Past Perfect

Kalıp, past perfect zaman kipi ile beraber kullanıldığında, geçmişe yönelik arzuları, pişmanlıkları ifade etmemize yardımcı olur. Örnek cümleleri inceleyelim;

 • You have broken his heart. If only you’d been more careful! (Onun kalbini kırdın. Keşke biraz daha dikkatli olsaydın!)
 • He got a low grade from the exam. I wish / If only we had studied harder. (O, girdiği sınavdan düşük bir not aldı. Keşke biraz daha çalışmış olsaydık.)
 • I wish I had been more careful. It is obviously a sensitive issue for her. (Keşke biraz daha dikkatli olsaydım. Bu konunun onun için hassas bir konu olduğu açık.)

3. If Only + Would + Infinitive Without To

Bu kalıp ise genellikle, konuşmacı mevcut durumdan memnun olmadığında, kızdığında veya gelecekte bir değişiklik hissetmek istediğinde kullanılır. Cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • If only / I wish your children wouldn’t make so much noise in the plane. (Keşke çocukların, uçakta bu kadar ses çıkarmasalar.)
 • If only / you wish I wouldn’t ask him so many questions. (Benim ona bu kadar çok soru sormamı istemezdin.)
 • If only / I wish it would stop snowing. So that we could have gone for a run. (Keşke kar yağışı dursaydı. O zaman koşmaya gidebilirdik.)

Keşke Anlamında Kullanılan Wish Cümle Örnekleri

Wish yapısının keşke anlamı verdiği cümle örneklerini beraberce inceleyelim;

 • I wish we could travel abroad. But unfortunately we cannot do it because of the pandemic. (Keşke yurtdışına seyahat edebiliyor olsaydık. Ama maalesef pandemi yüzünden yapamıyoruz.)
 • I really had a hard time in the exam. I wish the questions were much easier. (Sınavda gerçekten çok zorlandım. Soruların çok daha kolay olmasını arzu ederdim.)
 • Ricky and Jane cannot attend the event today. If only we could see them among us. (Ricky ve Jane bugün etkinliğe katılamıyor. Keşke onları da aramızda görebilseydik.)
 • My graduation was yesterday. My boyfriend could only come to me today. I wish he was with me at my graduation. (Mezuniyetim dündü. Erkek arkadaşım ancak bugün yanıma gelebildi. Keşke mezuniyetimde yanımda olsaydı.)
 • I was taking a German course in Germany. My teacher was talking very fast. I wish I had a slower speaking teacher. (Almanyada bir Almanca kursu alıyordum. Öğretmenim çok hızlı konuşuyordu. Keşke daha yavaş konuşan bir öğretmene sahip olsaydım.)
 • I would love to be in Berlin now. I wish we were in Berlin. (Şimdi Berlin’de olmayı çok isterdim. Keşke Berlin’de olsaydık.)
 • I wish I wouldn’t have to stay in the house for three weeks. (Keşke üç hafta
 • I wish I hadn’t bought that bike. (O bisikleti almamış olmayı dilerdim. / Keşke o bisikleti almasaydım.)
 • I wish we could move on. (Keşke hayatlarımıza devam edebilseydik. / Hayatlarımıza devam edebilmeyi dilerdim.)
 • I wish I hadn’t lost my book. (Keşke kitabımı kaybetmeseydim. / Kitabımı kaybetmemeyi dilerdim.)
 • I wish they worked in a large office. (Keşke geniş bir ofiste çalışıyor olsalardı. / Geniş bir ofiste çalışıyor olmalarını dilerdim.)
 • I wish the manager had given me a promotion. (Keşke müdür bana bir promosyon verseydi. / Müdürün bana bir promosyon vermesini dilerdim.)
 • I wish the weather were cold today. (Bugün havanın soğuk olmasını dilerdim. / Keşke bugün hava soğuk olsaydı.)
 • I wish they could find the missing phone. (Kayıp telefonu bulabilmelerini dilerdim. / Keşke kayıp telefonu bulabilsem.)
 • If only you had learned German when you were in Germany. (Keşke Almanya’dayken Almanca öğrenmiş olsaydın. / Almanya’dayken Almanca öğrenmiş olmanı dilerdim.)
 • I wish, we didn’t have homework. (Keşke ödevimiz olmasaydı. / Ödevimiz olmamasını dilerdim.)
 • I wish my car was nice. (Arabamın güzel olmasını dilerdim. / Keşke arabam güzel olsaydı.)
 • If only I have taken my laptop with me. (Laptop’ımı yanımda getirmiş olmak isterdim. / Keşke laptop’ımı yanımda getirseydim.)
 • I wish my mother could swim. (Annemin yüzebiliyor olmasını dilerdim. / Keşke annem yüzebiliyor olsaydı.)
 • I wish my friend had been here. (Keşke arkadaşım burada olsaydı. / Arkadaşımın burada olmasını dilerdim.)

Yetenekle İlgili Kullanılan Wish Clause Cümleleri

Wish clause, yetenekler ile ilgili ifadelerde de kullanılabilir. ‘Keşke … yapabilseydim / yapabiliyor olsaydım’ gibi bir anlam vermek için kullanılmaktadır. Bu yapıyı nasıl kullanacağınızı bilmek, kendinizi daha rahat ifade edebilmenizi sağlayacaktır. Yapının gramatik formülü şu şekildedir;

I wish I could + verb

Elbette bu formül, kişiler değişince ona göre şekil değiştiriyor. Örnek cümleler üzerinden devam edelim.

 • I wish I could play the piano. But I guess I am late for that. (Keşke piyano çalabiliyor olsaydım / çalabilseydim.) / Gördüğünüz gibi burada bir yetenekten bahsediliyor. Piyano çalabilme yeteneğine sahip olmayan bir kişi, bunu yapabiliyor olmak istediğini ifade ediyor.
 • You wish you could speak German, right? (Almanca konuşabiliyor olmayı isterdin, öyle değil mi?) / Burada da yine bir yetenekten söz edilmiş.

Yetenekle İlgili Wish Clause Cümle Örnekleri

Wish clause yapısının yetenek ifade eden türü ile ilgili çeşitli cümle örneklerini aşağıda beraber inceleyelim;

 • I wish we could have gone there with her. (Keşke onunla oraya gidebilseydik. / Onunla oraya gidebilmeyi dilerdik.)
 • I wish I could sing. (Şarkı söyleyebilmeyi dilerdim. / Keşke şarkı söyleyebilseydim.)
 • I wish he could love me. (Keşke beni sevebilseydi. / Beni sevebilmiş olmasını dilerdim.)
 • I wish you could play the piano for the concert tonight. (Keşke bu akşamki etkinlik için piyano çalabilseydin. / Bu akşamki etkinlik için piyano çalabilmeni isterdim.)
 • I wish I could play violin. (Keşke keman çalabiliyor olsaydım. / Keman çalabiliyor olmayı dilerdim.)
 • I wish I could dance. (Keşke dans edebiliyor olsaydım. / Dans edebiliyor olmayı dilerdim.)
 • I wish I could eat slower. (Daha yavaş yiyebiliyor olmak isterdim. / Keşke daha yavaş yemek yiyebiliyor olsaydım.)
 • I wish they could find the missing bag. (Kayıp çantayı bulabilmelerini dilerdim. / Keşke kayıp çantayı bulabilselerdi.)
 • I wish I could reach you that day. (Keşke o gün sana ulaşabilseydim. / Sana ulaşabilmiş olmayı dilerdim.)
 • I wish I could help them with their homework. (Onlara ödevleri konusunda yardımcı olabilmeyi dilerdim. / Keşke onlara ödevlerinde yardımcı olabilseydim.)
 • I wish we all could keep calm during a pandemic. (Pandemi döneminde hepimizin sakin kalabilmesini dilerdim. / Keşke pandemide hepimiz sakin kalabilsek.)
 • I wish I could play golf. (Keşke golf oynayabilseydim. / Golf oynayabiliyor olmak isterdim.)
 • I wish we could replace the old coffee machine with a new one. (Eski kahve makinesini yenisiyle değiştirebilmeyi dilerdim. / Keşke eski kahve makinesini yenisiyle değiştirebilseydik.)
 • I wish you could earn a lot of money. (Keşke çok para kazanabilsen. / Çok para kanabiliyor olmanı dilerdim.)
 • I wish they could go to Central Park. (Onların Central Park’a gidebilmelerini dilerdim. / Keşke onlar Central Park’a gidebilse.)
 • I wish that we could afford to eat in a fancy restaurant. (Şık bir restoranda yemek yiyebilmeyi maddi olarak karşılayabileceğimizi dilerdim. / Keşke şık bir restoranda yemek yiyebilmeyi maddi olarak karşılayabilseydik.)
 • I wish he could sing tomorrow. (Keşke yarın şarkı söyleyebilse. / Yarın onun şarkı söyleyebilmesini dilerdim.)
 • I wish they could speak Spanish. (Keşke İspanyolca konuşabiliyor olsalardı. / İspanyolca konuşabiliyor olmalarını isterdim.)
 • I wish my girlfriend could ride a bike. (Arkadaşımın bisiklet kullanabiliyor olmasını dilerdim. / Keşke arkadaşım bisiklet sürebiliyor olsaydım.)
 • I wish he could speak fluent Turkish. (Onun akıcı bir şekilde Türkçe konuşabilmesini dilerdim. Keşke akıcı bir biçimde Türkçe konuşabiliyor olsaydı.)

Şimdiki Zamanla İlgili Wish Clause (Dilek) Cümleleri

Present tense yani şimdiki zaman ile kurulan wish clause yani dilek cümleleri, bugün durumun ve eylemlerin farklı olmasını istediğimiz gerçeğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlamı vermek için kullanabileceğimiz iki farklı gramer formülü bulunuyor.

İlk olarak, wish + past simple formülünü inceleyelim;

 • I wish you were here. (Burada olmanı isterdim / Keşke burada olsan.) / Şu anda olmasını istediğimiz bir şeyi, wish ve past simple yani geçmiş zaman kipi kullanarak bu şekilde ifade edebiliyoruz.

İkinci olarak ise; wish + past continuous formülünü kullanarak aynı anlamı vermemiz mümkündür.

 • I wish he was not leaving next week. (Gelecek hafta gitmiyor olmasını dilerdim / Keşke gelecek hafta gitmiyor olsaydı.) / Burada da şu andaki hislerimizden bahsediyoruz.

Şimdiki zaman ile wish cümleleri örnekleri aşağıdadır:

Şimdiki zaman ile wish clause bir arada düşünüldüğünde, aslında akıllara gelen şey, gramatik formülde kullanılan zaman kipi değil, anlamda bulunan zamandır. Yani, şu anda yaşadığım bir histen ya da gelecek ile ilgili bir dileğimden bahsediyorsam bu şimdiki zaman ve wish clause’un bir arada kullanıldığına işaret etmektedir. Cümle örneklerini inceleyelim;

 • I wish it wasn’t snowing. (Kar yağmamasını dilerdim. / Keşke kar yağmasaydı.)
 • I wish you got a new cat. (Keşke yeni bir kedi alsan. / Yeni bir kedi almanı dilerdim.)
 • I wish I had two cars. (Keşke iki tane arabam olsaydı. / İki tane arabam olmasını dilerdim.)
 • I wish I had more friends. (Keşke daha çok arkadaşım olsaydı. / Daha çok arkadaşım olmasını dilerdim.)
 • I wish she was swimming in Miami Beach. (Keşke Miami Beach’te yüzüyor olsa. / Miami Beach’te yüzüyor olmasını dilerdim.)
 • I wish I lived in Berlin. (Keşke Berlin’de yaşıyor olsam. / Berlin’de yaşıyor olmayı dilerdim.)
 • I wish I was lying on a bed now. (Şu an bir yatak üzerinde yatıyor olmak isterdim. / Keşke şu an bir yatak üzerinde yatıyor olsaydım.)
 • I wish you weren’t leaving today. (Keşke bugün gidiyor olmasaydın. / Bugün gitmiyor olmanı dilerdim.)
 • I wish you weren’t that rude to me. (Bana o kadar kaba davranmamanı dilerdim. / Keşke bana o kadar kaba davranmasaydın.)
 • I wish I had a father like Agah. (Agah gibi bir babam olsun isterdim. / Keşke Agah gibi bir babam olsaydı.)

To Be Fiili Yerine Were Kullanılır

Were yapısı, to be fiilinin geçmiş zaman halidir. Öğrenmesi çok kolay bir konudur ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmişte yapılan bir şeyi anlatırken neyin kullanılacağını öğrenmek, geçmişin kurallarını anlamayı çok daha kolaylaştırır. Wish clause’ları, esas olarak geçmiş olaylardan pişmanlık duymak veya geleceği hayal etmek için kullandığımız için, kuracağımız cümlelerde, to be fiili yerine were kullanmamız gerekmektedir.

Konuyu cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

 • I wish you were here. (Keşke burada olsaydın. / Burada olmanı dilerdim.)
 • I wish he were in İstanbul. (Onun İstanbul’da olmasını dilerdim. / Keşke İstanbul’da olsa.)
 • I wish I were in Zurich. (Zürih’te olmayı dilerdim. / Keşke Zürih’te olsaydım.)
 • If only I were a singer. (Bir şarkıcı olmayı dilerdim. / Keşke bir şarkıcı olsaydım.)
 • I wish you were my boyfriend. (Benim erkek arkadaşım olmanı dilerdim. / Keşke benim erkek arkadaşım olsan.)
 • I wish there were no curfew. (Sokağa çıkma yasağının olmamasını dilerdim. / Keşke sokağa çıkma yasağı olmasa.)
 • I wish I were better at dancing. (Keşke dansta daha iyi olsaydım. / Daha iyi dans edebiliyor olmayı dilerdim.)
 • If only the meeting were tomorrow. (Toplantının yarın olmasını dilerdim. / Keşke toplantı yarın olsaydı.)
 • I wish the food were better. (Yemeklerin daha iyi olmasını dilerdim. /Keşke yemekler daha iyi olsaydı.)
 • If only the happiness were not so far. (Mutluluğun bu kadar uzak olmamasını dilerdim. / Keşke mutluluk bu kadar uzak olmasa.)

Gelecekle İlgili Wish Cümleleri

Wish cümlelerinin bu türü, bir şey olduğunda veya birinin davranışını değiştirme şansı olduğunda gelecekle ilgili dilekler için kullanılır. Gramer formülü olarak ‘wish + would’ formülü kullanılabilir. Bu yapıyı bilmek, gelenek ile ilgili dileklerinizi kolay bir şekilde ifade edebilmenize olanak sağlar.

Konuyu örnek cümle üzerinden inceleyelim;

 • I wish he would get well soon. (Onun bir an önce iyileşmesini dilerim.)

Burada görebileceğiniz gibi, would yapısı, dilek anlamına gelecek zaman kipini katıyor. Bu sebeple, gelecek ile ilgili bir dileğinizden bahsetmek için would yapısını kullanmanız gerekmektedir.

Wish Cümlelerinde Would ve Ed Takısı Kullanımı

Wish ve would yapılarını bir arada kullandığımızda, ortaya yakın zamanda gerçekleşmesine ihtimal vermediğimiz şeylerin ifadesi çıkar. Bir başka deyişle wish ve would yapılarını bir arada kullanılırsa bu, söylediğimiz dileğin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine inandığımız anlamına gelir. Düzenli fiillerin geçmiş zaman halleri -ed takısı alarak oluşmaktadır.

Konuyu iki cümle örneği üzerinden inceleyelim;

 • I wish he would help me. (Bana yardımcı olmasını dilerdim. / Keşke bana yardımcı olsa.)
 • I wish he helped me. (Bana yardımcı olmuş olmasını dilerdim. / Keşke bana yardımcı olmuş olsaydı.)

Bu iki cümle arasında görmüş olduğunuz üzere bir zaman kipi farkı bulunuyor. Bunun dışında anlamlar birbirine çok yakın.

Wish Clause Gramer Formülü Nedir?

Wish yani dilek, her zamirde farklı bir yapıya sahip olabilir. Bunlar aynı zamanda sorulara veya olumlu ve olumsuz cümlelere dönüşebilir. Bir zaman kipinde üç farklı tip vardır. Bunların detayı yukarıda detaylıca verilmiştir. Dilbilgisinin genel yapısı aşağıdaki gibidir.

 • wish + past simple
 • wish + past continuous
 • wish + past perfect
 • wish + would + bare infinitive
 • wish + infinitive or wish + object + infinitive

Wish yapısı farklı zamirler ile beraber kullanılabilir;

 • I wish
 • You wish
 • We wish gibi

Wish Clause Exercises PDF

Wish clause, örnekler üzerinde çalışıldıkça pekişecek bir konudur. Konu ile ilgili örnekler üzerinde çalışmak isterseniz, buradan wish clause egzersizlerini içeren PDF’e ulaşabilirsiniz.

Wish Clause Test Örneği

Son olarak konu ile ilgili hazırlanmış bir test ile öğrendiklerimizi test edelim. Başarılar dileriz.

1. I wish he ______ his office a little bit. It is a mess!

 • would have tidied up
 • would tidy up
 • tidied up
 • had tidied up

2. This movie is so boring. I wish I _______ watching it.

 • had not started
 • did not start
 • would not start
 • wouldn’t have started

3. I wish I ____ a better friend. This one really does not understand me.

 • would have
 • had had
 • had
 • would have had

4. I wish Ricky _______ so late. He is always late and I am tired of it!

 • had not always arrived
 • would not always have arrived
 • did not always arrive
 • would not always arrive

5. I wish it ______ snowing. This snow is not fun! I want to go for a run.

 • had stopped
 • would stop
 • stopped
 • would have stopped

6. I missed the show last night. If only I _______there a bit earlier!

 • gone
 • had gone
 • would gone
 • would have gone

7. My daughter is starving. I wish she _______ breakfast this morning.

 • would have eaten
 • had eaten
 • ate
 • would eat

8. I wish I _______ to go to that event tomorrow.

 • hadn’t had
 • didn’t have
 • wouldn’t have
 • wouldn’t have had

9. If only my girlfriend _______ here. She would know what to do. And help us immediately.

 • would have been
 • was
 • had been
 • would be

10. I wish my bus _______ now. I am going to be late for school again.

 • would have come
 • would come
 • had come
 • did come

Cevaplar

1. would tidy up

2. had not started

3. had

4. would not always arrive

5. would stop

6. had gone

7. had eaten

8. didn’t have

9. was

10. would come

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir